זרקור לאיראן (לשבוע שבין 9/6/11 –16/6/11)

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

מחמד-רזא מדחי

מחמד-רזא מדחי

לוגו לציון יום השנה לבחירות באיראן, מתוך: ג'רס

לוגו לציון יום השנה לבחירות באיראן, מתוך: ג'רס

החלטת הבנק המרכזי לבצע פיחות חד בשער החליפין של המטבע המקומי

החלטת הבנק המרכזי לבצע פיחות חד בשער החליפין של המטבע המקומי

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן


במוקד אירועי השבוע:

  • משרד המודיעין חושף: כך סוכלה תוכנית בהובלת ארצות-הברית לכונן ממשלה איראנית גולה.

  • בצל חולשת האופוזיציה: יום השנה השני לבחירות 2009 עבר בשקט יחסי.

  • תגובות מעורבות בעקבות החלטת הבנק המרכזי לבצע פיחות חד בשער החליפין של המטבע המקומי.

  • תורכיה כמודל להצלחה אסלאמיסטית: התקשורת האיראנית בעקבות ניצחון ארדואן.

  • תמונות השבוע: סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן.


עיקרי דברים:

משרד המודיעין חושף: כך סוכלה תוכנית בהובלת ארצות-הברית לכונן ממשלה איראנית גולה

סרט תיעודי, שהקרינה הטלוויזיה האיראנית בשבוע שעבר, חשף את הצלחתו, לכאורה, של משרד המודיעין לסכל תוכנית של הממשל האמריקאי, שירותי המודיעין המערביים והאופוזיציה האיראנית לכונן ממשלה איראנית גולה.

הסרט "יהלום בעבור הונאה" תיעד את פעילותו של סוחר יהלומים בשם מחמד-רזא מדחי, שהצליח על פי טענת יוצרי הסרט לחדור בשירות המודיעין האיראני לשורות האופוזיציה האיראנית, לאחר שגויס על-ידי הממשל האמריקאי ושירותי המודיעין המערביים.

בסרט נטען, כי שירותי המודיעין האיראנים עקבו אחר מגעיו של מדחי עם נציגי הממשל האמריקאי והצליחו לשכנעו, שלא להמשיך בשיתוף הפעולה עם המערב ולחדור בשירות המודיעין האיראני לשורות האופוזיציה האיראנית. על-פי טענת משרד המודיעין, הצליחו כוחות המודיעין "לחלץ" את מדחי ולהשיבו לאיראן בעקבות קבלת מידע על כוונה להעביר את "מועצת ההנהגה" של הממשלה הגולה לבסיס בתל-אביב לשם ארגון פעולות חבלה וביצוע הפיכה צבאית באיראן.

אמצעי התקשורת האיראנים טענו השבוע, כי הפרשה מהווה עדות נוספת לעליונותה המודיעינית של איראן ולניסיונותיהם הכושלים של שירותי המודיעין המערביים לפעול באמצעות האופוזיציה האיראנית כנגד המשטר באיראן. ערב יום השנה השני לבחירות לנשיאות איראן נוצלה ה"חשיפה" על מנת לשוב ולהציג את האופוזיציה הרפורמיסטית כמשתפת פעולה עם הממשל האמריקאי ועם גורמי המודיעין המערביים.

בצל חולשת האופוזיציה: יום השנה השני לבחירות 2009 עבר בשקט יחסי

יום השנה השני לציון הבחירות לנשיאות איראן, שהובילו לפרוץ המהומות בקיץ 2009, צוין בראשית השבוע (12 יוני) ללא אירועים מיוחדים. אתרי אינטרנט המזוהים עם האופוזיציה הרפורמיסטית דיווחו במהלך היום על נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון והבסיג’ בכיכרות המרכזיות בטהראן ועל עימותים נקודתיים בין מפגינים, שנטלו חלק בתהלוכות שקטות, לכוחות הביטחון בשדרת ולי-עצר במרכז טהראן. אמצעי תקשורת שמרנים דיווחו, לעומת זאת, כי יום השנה עבר באופן שגרתי לחלוטין, למעט נוכחות חריגה של כוחות הביטחון.

לקראת יום השנה לבחירות קראו שני ארגוני האופוזיציה הרפורמיסטיים המרכזיים: חזית השותפות האסלאמית וארגון המג’אהדין של המהפכה לתומכיהם לבטא את מחאתם באופן שקט בלבד ולהימנע מאלימות.

ערב יום השנה דווח באתרי האופוזיציה הרפורמיסטית, כי בערים שונות ברחבי איראן נשמעו קריאות  "אללה אכבר" ו"מוות לרודן" בתמיכה באופוזיציה.

תגובות מעורבות בעקבות החלטת הבנק המרכזי לבצע פיחות חד בשער החליפין של המטבע המקומי

התקשורת האיראנית עסקה השבוע בהרחבה בהחלטת הבנק המרכזי בשבוע שעבר לבצע פיחות בשער החליפין של הריאל האיראני ביחס לדולר האמריקאי בשיעור חד של כ-11 אחוזים.

לטענת הבנק המרכזי, נועד הפיחות החד לצמצם את הפער בין שער החליפין הרשמי של הריאל לבין שערו בשוק החופשי. מומחי כלכלה באיראן העריכו, עם זאת, כי ההחלטה לבצע פיחות נובעת גם מגרעון תקציבי ומירידה ביתרות מטבע החוץ על רקע המיתון הכלכלי הנמשך והשפעות הסנקציות הבינלאומיות על איראן.

הודעת הבנק המרכזי עוררה מחדש את הויכוח בין מצדדי הפיחות לבין מתנגדיו. תומכי הפיחות טענו, כי מדובר בהחלטה הכרחית על רקע הירידה הנמשכת בערכו של המטבע האיראני בשוק החופשי והעריכו, כי היא תוביל לחיזוק המגזר היצרני ולהגדלת היצוא. מבקרי ההחלטה טענו, לעומת זאת, כי הפיחות יוביל להאצה נוספת באינפלציה בשל השפעתו על מחירי המוצרים המיובאים לאיראן.

בדרך לאינטרנט נקי באיראן: 8,000 חברי בסיג’ ישולבו בתוכנית להקמת רשת אינטרנט לאומית סגורה

אמצעי התקשורת באיראן התמקדו בהתייחסותם לניצחון ראש ממשלת תורכיה בבחירות, שנערכו השבוע במדינה, בהישגי ממשלת ארדואן בשמונה השנים האחרונות. בהבלטת הישגיה הכלכליים והמדיניים של ממשלתו ביטאו חלק מאמצעי התקשורת ביקורת מרומזת על מדיניותו של הנשיא אחמדינז’אד.

התקשורת האיראנית שיבחה את הישגי מפלגת הצדק והפיתוח בשמונה השנים האחרונות, ובראשם: הגדלת הצמיחה הכלכלית, בלימת האינפלציה, הורדת האבטלה ואימוץ מדיניות חוץ פעילה, שביססה את מעמדה האזורי של תורכיה.

היומון הכלכלי דניא-י אקתצאד פירט את הישגיה הכלכליים של ממשלת ארדואן וטען תוך ביקורת מרומזת על מדיניות ממשלת איראן, כי הצלחת המפלגה האסלאמיסטית בתורכיה נעוצה בשילוב בין פתיחות כלכלית למתינות מדינית.

גם היומון מרדם סאלארי ביטא בהתייחסותו להישגי ממשלת תורכיה ביקורת מרומזת על מדיניות ממשלת אחמדינז’אד. סוד ניצחונו של ארדואן, גרס היומון, הוא הימנעות מפופוליזם ואימוץ מדיניות כלכלית ופוליטית נכונה המשרתת את אזרחי ארצו במעשים ולא במילים.

 

משרד המודיעין חושף: כך סוכלה תוכנית בהובלת ארצות-הברית לכונן ממשלה איראנית גולה

סרט תיעודי, שהקרינה הטלוויזיה האיראנית בשבוע שעבר, חשף את הצלחתו, לכאורה, של משרד המודיעין לסכל תוכנית של הממשל האמריקאי, שירותי המודיעין המערביים והאופוזיציה האיראנית לכונן ממשלה איראנית גולה. ערב יום השנה השני לפרוץ המהומות בעקבות הבחירות לנשיאות איראן נוצלה ה"חשיפה" על מנת לשוב ולהציג את האופוזיציה הרפורמיסטית כמשתפת פעולה עם הממשל האמריקאי ועם גורמי המודיעין המערביים.

ביום רביעי שעבר (8 יוני) שידר הערוץ הראשון של הטלוויזיה האיראנית את הסרט "יהלום בעבור הונאה". הסרט תיעד את פעילותו של סוחר יהלומים בשם מחמד-רזא מדחי (Mohammad-Reza Madhi ), שהצליח לחדור בשירות המודיעין האיראני לשורות האופוזיציה האיראנית, לאחר שגויס על-ידי הממשל האמריקאי ושירותי המודיעין המערביים על מנת לסייע בכינון ממשלה איראנית גולה.

מחמד-רזא מדחי
מחמד-רזא מדחי

בסרט טען מדחי, כי במהלך נסיעת עסקים לבנגקוק הציעה לו שגרירות ארצות-הברית בתאילנד לסייע לממשל האמריקאי במאמציו לארגן את האופוזיציה האיראנית בחו"ל. בתחילה סירב מדחי להצעה, אך לאחר שנסע לערב הסעודית פנתה אליו השגרירות האמריקאית בריאצ’ והפגישה אותו עם מזכירת המדינה, הילרי קלינטון. בהמשך נסע איש העסקים האיראני לוושינגטון ונפגש, לטענתו, עם סגן הנשיא, ג’ו ביידן, ועם יועצו של הנשיא אובמה, דניס רוס.

בעקבות פגישות אלה הוא נשלח לפאריס על מנת לתאם את פעילות האופוזיציה האיראנית לקראת כינון ממשלה גולה. במהלך שהותו בפאריס הוא נטל חלק בוועידה בהשתתפות נציגי ארגוני האופוזיציה ושירותי מודיעין מערביים. במסגרת דיוני הועידה הוא נפגש עם איש העסקים ממוצא איראני, אמיר-חסין ג’האנשאהי (Amir-Hossein Jahanshahi ), המזוהה עם האופוזיציה הרפורמיסטית ומחזיק, לטענת יוצרי הסרט, באזרחות צרפתית וישראלית ועם ד"ר מהרדאד ח’ונסארי (Mehrdad Khonsari ), איש אקדמיה ממוצא איראני הפעיל, אף הוא, במסגרת האופוזיציה האיראנית באירופה. מדחי טען, כי במהלך דיוני הועידה הסכימו נציגי הממשל האמריקאי להעביר 7 מיליארד דולרים לארגוני האופוזיציה למימון פעילותם נגד המשטר באיראן וכי הוא עצמו נבחר לשמש כראש המועצה העליונה לביטחון ולאינטרסים לאומיים (מהר, 9 יוני).

בסרט נטען, כי שירותי המודיעין האיראנים עקבו אחר מגעיו של מדחי עם נציגי הממשל האמריקאי והצליחו לשכנעו, שלא להמשיך בשיתוף הפעולה עם המערב ולעבוד בשירות המודיעין האיראני על מנת לחדור לשורות האופוזיציה. על-פי טענת משרד המודיעין, הצליחו כוחות המודיעין "לחלץ" את מדחי ולהשיבו לאיראן בעקבות קבלת מידע על כוונה להעביר את מועצת ההנהגה של הממשלה הגולה לבסיס בתל-אביב לצורך ארגון פעולות חבלה וביצוע הפיכה צבאית באיראן.
בכיר במשרד המודיעין, שהתייחס השבוע לחשיפת הפרשה, טען, כי ארצות-הברית פעלה לכינון ממשלה איראנית גולה והייתה זקוקה לשם כך לאישים איראנים בעלי רקע חברתי ודתי מתאים. במסגרת מאמציה פנתה ארצות-הברית למדחי, שהיה בעל רקע במנגנוני הממשל האיראני ופעל בבנגקוק במסגרת עסקיו (פארס, 10 יוני).

שר המודיעין, חידר מצלחי (Heydar Moslehi ), התייחס אף הוא לפרשה וטען, כי האופוזיציה האיראנית בחו"ל ניסתה לעשות שימוש במדחי, אך משרד המודיעין הצליח לסכל כוונה זו ולנצלו על מנת לחדור לשורותיה (פארס, 12 יוני).

אמצעי התקשורת האיראנים טענו השבוע, כי הפרשה מהווה עדות נוספת לעליונותה המודיעינית של איראן ולניסיונותיהם הכושלים של שירותי המודיעין המערביים לפעול באמצעות האופוזיציה כנגד המשטר.

במאמר מערכת, שפרסם היומון כיהאן, נטען, כי חשיפת פעילותו של מדחי מבטאת הצלחה נוספת של המודיעין האיראני ועדות נוספת להתנהלותם הטיפשית של שירותי המודיעין המערביים. היומון גרס, כי אין ספק ששירותי המודיעין המערביים, ובראשם ה-CIA והמוסד ידעו היטב, כי מדחי לא היה בכיר במשמרות המהפכה או בעל השפעה במשטר האיראני, כפי שטען, אך היו נכונים בכל זאת לנצלו במסגרת תמיכתם באופוזיציה. אילו הייתה יכולתם המודיעינית של שירותי המודיעין המערביים טובה יותר מזו של המודיעין האיראני, נכתב בכיהאן, הייתה הרפובליקה האסלאמית צריכה ליפול כבר עשרות פעמים. מאחר שהדבר לא קרה, יש להכיר בכך, שאיראן ניצחה לא רק במלחמה הרכה כנגד המערב אלא גם במערכה המודיעינית.

על רקע המשבר הפוליטי, שפרץ לאחרונה בין הנשיא אחמדינז’אד למנהיג העליון סביב פיטוריו של שר המודיעין, חידר מצלחי, טען כיהאן, כי החשיפה האחרונה מעידה גם על תבונתו של המנהיג העליון, שאיפשר למשרד המודיעין להגיע להישגו האחרון בכך שמנע את פיטורי השר (כיהאן, 12 יוני).

דובר מחלקת המדינה האמריקאית הכחיש השבוע את הטענות, שהועלו בסרט התיעודי, וציין, כי אף בכיר בממשל האמריקאי לא נפגש מעולם עם מדחי. גם גורמים באופוזיציה האיראנית הגולה דחו מכל וכל את טענותיו של מדחי והצהירו, כי הן חסרות כל בסיס (ג’רס, 20 יוני).

בצל חולשת האופוזיציה: יום השנה השני לבחירות 2009
עבר בשקט יחסי

יום השנה השני לציון הבחירות לנשיאות איראן, שהובילו לפרוץ המהומות בקיץ 2009, צוין בראשית השבוע (12 יוני) ועבר בשקט יחסי.

מספר אתרי אינטרנט המזוהים עם האופוזיציה הרפורמיסטית דיווחו במהלך היום על נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון והבסיג’ בכיכרות המרכזיות בטהראן ועל עימותים נקודתיים בין מפגינים, שנטלו חלק בהתקהלויות שקטות, לכוחות הביטחון בשדרת ולי-עצר (Vali-Asr ) במרכז טהראן. על-פי דיווחים אלה, עצרו כוחות הביטחון כמה עשרות מפגינים וסגרו את החנויות ובתי הקולנוע הממוקמים לאורך השדרה (www.iranpressnews.com ; כלמה, 12 יוני).

לוגו לציון יום השנה לבחירות באיראן, מתוך: ג'רס
“כולנו ביחד ירוקים”: לוגו לציון יום השנה לבחירות באיראן, מתוך: ג’רס (אתר תומכי מיר-חסין מוסוי)

אמצעי תקשורת המזוהים עם המחנה השמרני דיווחו, לעומת זאת, כי יום השנה לבחירות עבר באופן שגרתי לחלוטין, למעט נוכחות חריגה של כוחות הביטחון, וכי גם בתי הקולנוע הממוקמים בשדרת ולי-עצר המשיכו בעבודתם הרגילה (ח’בר אונליין, 12 יוני).

סגן מפקד כוחות ביטחון הפנים, אחמד-רזא ראדאן (Ahmad-Reza Radan ), טען, אף הוא, כי בניגוד לדיווחים בכלי התקשורת הזרים, לא נרשם ביום הבחירות כל אירוע מיוחד (אירנ"א, 13 יוני).

סוכנות הידיעות הממשלתית אירנא מסרה, כי ניסיונותיהם של מסיתים מעטים להפר את הסדר הציבורי נכשלו בזכות תבונת אזרחי טהראן ונוכחות מוגברת של כוחות הביטחון, שעצרו כמה מהם. הסוכנות טענה, כי על אף ניסיונות ההסתה מצד התקשורת האנטי-מהפכנית בימים שקדמו ליום השנה לבחירות, לא הצליחו עושי צרות מעטים לעורר מהומות ולהסית עוברי אורח באכוונת גורמים מחו"ל (אירנ"א, 12 יוני).

לקראת יום השנה לבחירות קראו שני ארגוני האופוזיציה הרפורמיסטיים המרכזיים: חזית השותפות האסלאמית וארגון המג’אהדין של המהפכה לתומכיהם לבטא את מחאתם באופן שקט בלבד ולהימנע מאלימות.

בגילוי דעת, שפרסם ארגון המג’אהדין, נקראו האזרחים להשתתף בתהלוכות שקטות, שאורגנו על-ידי האופוזיציה הרפורמיסטית בערים המרכזיות ברחבי איראן. הארגון גינה את מדיניות הדיכוי הפוליטי, החברתי והתרבותי הנמשכת מצד השלטונות וטען, כי מדיניות זו מבטאת את חולשת הממשלה בהתמודדותה עם מתנגדיה. גם חזית השותפות פנתה לתומכיה בקריאה לבטא את מחאתם במסגרת החוק ודרשה מהממשלה להפסיק את מדיניות הדיכוי ולאפשר לציבור לבטא את דרישותיו.

נשיא איראן לשעבר, מחמד ח’אתמי (Mohammad Khatami ), שב ודרש השבוע לשחרר את שני מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטית, מיר-חסין מוסוי (Mir-Hossein Mousavi ) ומהדי כרובי (Mehdi Karoubi ), הנתונים מזה כארבעה חודשים במעצר בית. בפגישה עם משפחות חללי מלחמת איראן-עיראק ופעילים פוליטיים מהעיר ח’רמשהר (Khoramshahr ) הביע ח’אתמי תקווה, כי מנהיגי האופוזיציה ובני משפחותיהם ישוחררו בהקדם. הוא הדגיש, כי תומכי איראן והמהפכה אינם מעוניינים באלימות אלא בהסרת האווירה הביטחונית, בהפסקת הלחצים הפוליטיים והמעצרים ובהשכנת אווירה פוליטית חופשית (ג’רס, 11 יוני).

ערב יום השנה לבחירות 2009 דווח באתרי האופוזיציה הרפורמיסטית, כי בערים שונות ברחבי איראן נשמעו קריאות "אללה אכבר" ו"מוות לרודן" בתמיכה באופוזיציה (ג’רס, 11 יוני).

תגובות מעורבות בעקבות החלטת הבנק המרכזי לבצע פיחות חד בשער החליפין של המטבע המקומי

התקשורת האיראנית עסקה השבוע בהרחבה בהחלטת הבנק המרכזי בשבוע שעבר לבצע פיחות בשער החליפין של הריאל האיראני ביחס לדולר האמריקאי בשיעור חד של כ-11 אחוזים. בעקבות ההחלטה נסחר בראשית השבוע דולר אמריקאי אחד בתמורה ל-1,172 תומאן לעומת 1,057 תומאן בשבוע שעבר. ערכו של הריאל ירד משמעותית גם ביחס למטבעות זרים אחרים, ובראשם האירו.

לטענת הבנק המרכזי, נועד הפיחות החד לצמצם את הפער בין שער החליפין הרשמי של הריאל לבין שערו בשוק החופשי. נגיד הבנק המרכזי, מחמוד בהמני (Mahmouad Behmani ), אמר השבוע, כי הפער בין שני שערי החליפין הביא לכך, שחלפני הכספים הרוויחו כ-140 תומאן על כל דולר. בפועל לא הצליחה בשלב זה החלטת הבנק לצמצם פער זה, כיוון ששערי הדולר והאירו עלו בימים האחרונים בשיעור חד גם בשוק החופשי. דולר אמריקאי אחד נסחר בראשית השבוע בשוק החופשי בתמורה ל-1,245 תומאן (מהר, 13 יוני).

מומחי כלכלה איראנים העריכו השבוע, כי רצונו של הבנק המרכזי לאחד בין שער החליפין הרשמי והבלתי-רשמי היה רק סיבה אחת להחלטה לבצע פיחות, וכי זו נבעה גם מגרעון תקציבי ומירידה ביתרות מטבע החוץ על רקע המיתון הכלכלי הנמשך והסנקציות הבינלאומיות המוטלות על איראן.

חבר המג’לס לשעבר, ד"ר מחמד ח’וש-צ’הרה (Mohammad Khoshchehreh ), טען, כי הממשלה החליטה לבצע פיחות על מנת לפצות על הירידה בהכנסותיה כתוצאה מהמיתון הכלכלי. הגדלת הכנסות המדינה באמצעות הגדלת היצוא אינה אפשרית, לדבריו, בשל הסנקציות הכלכליות המוטלות על איראן, והממשלה נאלצה, לפיכך, לבצע פיחות בשיעור חד (פרדא, 9 יוני).

סגן מנהל הבנק המרכזי לשעבר העריך, אף הוא, בראיון ליומון הכלכלי: דניא-י אקתצאד (Donya-ye Eqtesad , עולם הכלכלה), כי לצד הרצון לצמצם את הפער בין שערי החליפין עמדו גם הרצון לפצות על הגרעון התקציבי של הממשלה והמחסור במטבע חוץ בבסיס ההחלטה לבצע פיחות (דניא-י אקתצאד, 11 יוני).

הודעת הבנק המרכזי עוררה מחדש את הויכוח בין מצדדי הפיחות למתנגדיו. תומכי הפיחות טענו, כי מדובר בהחלטה הכרחית על רקע הירידה הנמשכת בערכו של המטבע האיראני בשוק החופשי והעריכו, כי היא תוביל לחיזוק המגזר היצרני ולהגדלת היצוא. היומון דניא-י אקתצאד הביע תמיכה בהחלטה וטען, כי יתרונותיה גוברים על השלכותיה השליליות האפשריות. במאמר מערכת, שפרסם היומון, נכתב, כי הפיחות יוביל להגדלת הייצור, לשיפור יכולת התחרות של היצרנים האיראנים הן בשוק הפנימי והן בשווקים העולמיים, להגדלת רווחי היצואנים, לשיפור המאזן המסחרי ולהגדלת הכנסות המדינה. היומון גרס, כי הפיחות עלול אומנם להוביל לעליה באינפלציה, אך העריך, כי השפעתו האינפלציונית תהיה מוגבלת בזמן. בעשור האחרון חלה ירידה נמשכת בערכו הריאלי של המטבע המקומי, נכתב בדניא-י אקתצאד, והחלטת הבנק המרכזי הייתה, לפיכך, הכרחית ונכונה (דניא-י אקתצאד, 11 יוני).

. החלטת הבנק המרכזי לבצע פיחות חד בשער החליפין של המטבע המקומי

מבקרי ההחלטה טענו, לעומת זאת, כי הפיחות יוביל להאצה נוספת באינפלציה בשל השפעתו על מחירי המוצרים המיובאים לאיראן. בחודש שעבר הגיע שיעור האינפלציה הרשמי באיראן על-פי נתוני הבנק המרכזי ל-21.2 אחוזים. העלייה הנמשכת באינפלציה בחודשים האחרונים נובעת מהשלכות הרפורמה במדיניות הסובסידיות, שיושמה על-ידי הממשלה לפני מספר חודשים.

היומון השמרני ג’מהורי-י אסלאמי הזהיר השבוע מהשלכותיו האינפלציוניות של הפיחות החד. היומון טען, כי החלטת הבנק המרכזי עשויה אומנם להגדיל את הכנסות הממשלה, לחזק את המגזר היצרני ולהגדיל את היצוא, אך גם להביא לעליה נוספת באינפלציה. עוד טען היומון, כי ההחלטה לבצע פיחות מגבירה את החשש בקרב הציבור בנוגע ליכולתה של הממשלה להבטיח את המקורות הכספיים הדרושים להמשך תשלום הקצבאות במסגרת הרפורמה במדיניות הסובסידיות. היומון קרא לממשלה להבהיר, כיצד בכוונתה לרסן את השלכותיו האינפלציוניות של הפיחות, ולספק הבהרות גם בנוגע ליכולתה להמשיך ולהעביר את הקצבאות לאזרחים (ג’מהורי-י אסלאמי, 13 יוני).

ביקורת כנגד ההחלטה לבצע פיחות בשיעור חד נשמעה השבוע גם בקרב אנשי עסקים, שתמכו בעבר בפיחות המטבע המקומי. קבוצת תעשיינים הזהירה השבוע במכתב, ששלחה לנשיא אחמדינז’אד, כי הפיחות החד יוביל לעליה במחירי חומרי הגלם המיובאים לאיראן ולפגיעה קשה במגזר היצרני, שכבר נפגע בעקבות עליית מחירי האנרגיה כתוצאה מביטול הסובסידיות (תאבנאכ, 12 יוני). גם ראש התאחדות היצואנים, אסדאללה עסגר-אולאדי (Asadollah Asgaroladi ), ציין, כי היצואנים תמכו בפיחות הדרגתי של כ-5 אחוזים בשנה, והזהיר, כי הפיחות החד והפתאומי עלול לפגוע ביצואנים בטווח הארוך (איסנ"א, 12 יוני). 

תורכיה כמודל להצלחה אסלאמיסטית: התקשורת האיראנית בעקבות ניצחון ארדואן

בכירים איראנים בירכו השבוע את ראשי השלטון בתורכיה בעקבות ניצחון מפלגת הצדק והפיתוח בבחירות הכלליות במדינה. סגן הנשיא הראשון, מחמד-רזא רחימי (Mohammad-Reza Rahimi ), בירך את ראש הממשלה ארדואן על ניצחונו והביע תקווה, כי שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות יעמיק. גם שר החוץ, עלי-אכבר צאלחי, הביע בשיחת טלפון עם עמיתו התורכי, אחמט דאוטולו, תקווה להעמקת הקשרים בין המדינות בעקבות ניצחון מפלגתו בבחירות (אירנ"א, 13 יוני).

בהתייחסותם לניצחון ארדואן בבחירות התמקדו אמצעי התקשורת האיראנים בהישגי ממשלתו בשמונה השנים האחרונות. בהבלטת הישגיה הכלכליים והמדיניים של ממשלת תורכיה ביטאו חלק מאמצעי התקשורת המזוהים עם מבקרי אחמדינז’אד ביקורת מרומזת על מדיניות הנשיא.

סוכנות הידיעות מהר פירטה את הישגיה הרבים של ממשלת ארדואן בשמונה השנים האחרונות, שהובילו לניצחונו בבחירות: שיפור המצב הכלכלי, העלאת הצמיחה הכלכלית בתחומי המשק השונים, שיפור תנאי החיים בתורכיה באמצעות הורדת האינפלציה, העלאת המשכורות והקטנת החוב החיצוני, הגדלת ההשקעות בתורכיה, שיפור מצב התעסוקה, הקטנת משקלם של אנשי הצבא בקבלת ההחלטות הפוליטיות ואימוץ מדיניות חוץ פעילה וריאלית, שהובילה להגברת משקלה של תורכיה במדיניות האיזורית והבינלאומית וליצירת הזדמנויות חדשות לקידום קשריה עם מדינות העולם (מהר, 12 יוני).

היומון תהראן אמרוז (Tehran Emrouz ) המזוהה עם ראש עיריית טהראן ויריבו הפוליטי של הנשיא אחמדינז’אד, מחמד-באקר קאליבאף (Mohammad Baqer Qalibaf ), שיבח אף הוא את הישגי הממשלה האסלאמיסטית בתורכיה בשמונה השנים האחרונות. הישגיה של מפלגת הצדק והפיתוח בניהול ענייני המדינה, ובראשם: הצמיחה הכלכלית, הורדת האבטלה, שיפור רווחתם ורמת חייהם של אזרחי המדינה ומדיניות החוץ הפעילה, הם שהובילו, לטענת היומון, לתמיכת רוב העם התורכי במפלגה ולשימור תמיכה זו גם בבחירות האחרונות (תהראן אמרוז, 14 יוני).

היומון הכלכלי דניא-י אקתצאד (Donya-ye Eqtesad ), הדגיש את הישגיה הכלכליים של  מפלגת הצדק והפיתוח וציין, כי כאשר זו הגיעה לשלטון בשנת 2002, אף אחד לא העריך, שהיא תצליח לשרוד בשלטון ולהגיע להישגים כה משמעותיים. על אף ההערכות, שמפלגה זו תשים קץ למדיניות ההפרטה הכלכלית, שהייתה נהוגה עד לראשית העשור, הגבירה המפלגה את הרפורמות הכלכליות והביאה לחיזוק התשתית הכלכלית, להגדלת הצמיחה, לריסון האינפלציה ולהורדת האבטלה. בביקורת מרומזת למדיניות ממשלת איראן גרס היומון, כי הצלחת המפלגה האסלאמיסטית בתורכיה נעוצה בשילוב בין פתיחות כלכלית למתינות מדינית ובסינרגיה בין אינטרסים ליעדים (דניא-י אקתצאד, 14 יוני).

גם היומון מרדם סאלארי (Mardom Salari ), המזוהה עם הזרם השמרני-מסורתי, ביטא בהתייחסותו להישגי ממשלת תורכיה ביקורת מרומזת על מדיניות ממשלת אחמדינז’אד. במאמר מערכת, שפרסם היומון, נכתב, כי מאז הגעתה של מפלגתו של ארדואן לשלטון, היא הצליחה להגיע להישגים כלכליים חסרי תקדים ואימצה דיפלומטיה פעילה, שהביאה לביסוס מעמדה האזורי של תורכיה. סוד ניצחונו של ארדואן הוא בהימנעות מפופוליזם ובאימוץ מדיניות כלכלית ופוליטית נכונה המשרתת את אזרחי ארצו במעשים ולא במילים (מרדם סאלארי, 14 יוני).

תמונות השבוע: סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

סיורי ביטחון המוסר יוצאים לדרך בטהראן

לראש העמוד