המשט המתוכנן – תמונת מצב (נכון ל- 22 ביוני)

פלסטינים במחנה הפליטים אלירמוך צופים במפקדת החזית העממית/ג'יבריל עולה באש

פלסטינים במחנה הפליטים אלירמוך צופים במפקדת החזית העממית/ג'יבריל עולה באש


פלסטינים במחנה הפליטים אלירמוך צופים במפקדת החזית העממיתג'יבריל עולה באש
הספינה האמריקאית The Audacity of Hope”” הצפוייה להשתתף במשט

(antizonpantz.com, 5 ביוני 2011).

עיקרי ההתפתחויות (נכון ל-22 ביוני)

1. ראש ארגון IHH , בולנט ילדרים, הודיע בימים האחרונים, כי בשל "בעיות טכניות" לא תוכל ה"מאוי מרמרה" להפליג במועד הקרוב יחד עם שאר ספינות המשט. כמו כן בוטלה השתתפותה של ספינת המשא התורכית.

2. ילדרים הכחיש בדבריו, כי מאחורי ההחלטה עומדות סיבות מדיניות. לדבריו ממשלת תורכיה לא פנתה לארגון בדרישה לבטל את ההשתתפות התורכית במשט והסיבות לביטולו הינן טכניות בלבד. עוד הוסיף, כי חלק מהמשתתפים התורכיים יצטרפו לספינות האחרות במשט אולם הוא עצמו לא ישתתף במשט בשל ה"קשר הנפשי החזק" שיש לו לספינה "מאוי מרמרה" (חוריאת, 17 ביוני 2011). בפועל, לא ברור האם הגורמים המתונים יותר מקרב המשתתפים במשט אכן יאפשרו הצטרפות של גורמי IHH ופעילים אסלאמיסטים וקיצונים אחרים.

3. שאר הארגונים המשתתפים במשט הודיעו, כי למרות החלטת ה-IHH הם מתכוונים לקיים את המשט:

א. בהודעה שפרסמה Free Gaza Movement FGM , התארגנות-על מרכזית העומדת מאחורי המשט, נאמר כי משמעות ביטול הפלגתה של ה"מאוי מרמרה" היא, שאין המדובר במשט תורכי אסלאמי, כפי שטוענת ישראל. על פי ההודעה ייטלו חלק במשט מאות פעילים ועשרות ארגונים מרחבי העולם ויהיו בו ספינות רבות יותר מאשר במשט הראשון, גם ללא הספינה התורכית (אתר FGM , 16 ביוני 2011).

ב. ראמי עבדה ממארגני המשט מטעם ECESG (התארגנות-על אירופית השותפה לארגון המשט) אמר כי לאחר ישיבה [של צוות ההיגוי של המשט], שהתקיימה באיסתנבול ב-20 ביוני, הוחלט שהמשט יחל ב-25 ביוני, כפי שנקבע מראש. לדבריו מעדיפים המארגנים שלא לחשוף את מספר המשתתפים עד לתום הסידורים המנהליים (רדיו צות אלקדס,21 ביוני 2011). זאת ועוד, מארגני המשט בצרפת הודיעו, כי ספינה צרפתית (או שתיים) תשתתף במשט, בניגוד להודעה קודמת שפרסמו.

4. לטענת מארגני המשט עומדים עתה לרשותם 10 מתוך 15 הספינות שתכננו (חוריאת 19 ביוני, סי"צ מניו-יורק, 20 ביוני, Tornto Star , 20 ביוני). בפועל, נראה כי מספר הספינות הזמינות כעת למארגני המשט קטן יותר. על פי הפרסומים השונים יכלול המשט כ-600-500 נוסעים והוא ייצא לדרכו מאזור יוון בסביבות ה-28-25 ביוני. כמה משלחות (מארה"ב וקנדה למשל) הגיעו ליוון דרך האוויר על מנת לחבור לספינות העוגנות בה (המשלחת הקנדית הגיעה ב-20 ביוני). כמה מהמשלחות היו אמורות לעבור השתלמות בטקטיקות של "התנגדות פאסיבית".

המשמעויות העולות מתמונת המצב

5. להלן עיקרי המשמעויות העולות מההתפתחויות האחרונות:

א. בשלב זה דומה כי מארגני המשט, שאינם משתייכים ל-IHH , מתכוונים לקיימו, ולו גם בהיקף קטן מהמתוכנן, בהשתתפות התארגנויות אנטי-ישראליות, שמקורן במדינות המערב (ארה"ב, קנדה, מדינות אירופה, אוסטרליה). לא ברור לנו האם פעילי IHH יצטרפו לספינות המערביות (הנמצאות להערכתנו בתפוסה מלאה), כפי שהודיע בולנט ילדרים, או שמא הארגון כולו יימנע מלהשתתף במשט הנוכחי. מכל מקום גם אם ישתתפו פעילי IHH במשט תהיה השתתפותם מצומצמת וסמלית בניגוד מובהק למרכזיותם במשט הקודם.

ב. בכל מקרה, גם אם יתקיים המשט, קיים פער גדול בין התכנון המקורי לבין המציאות. מארגני המשט פעלו בשנה האחרונה, מאז המשט הקודם להוציא לפועל משט-על משודרג, שיכלול כ-15 ספינות, שבמרכזן ה"מרמרה". זאת, על מנת להעצים את האפקט התודעתי, ולהביא את פרויקט המשטים ל"שיא" חדש ובו בזמן להקשות על ישראל לתת מענה לאתגר שיוצב בפניה. בפועל מסתמן כי מספר הספינות יהיה קטן מהמצופה. מעבר לכך – ה"מרמרה", ספינת הדגל, שהפכה לסמל ואמורה הייתה לשאת על סיפונה חלק ניכר ממשתתפי המשט, לא תשתתף במשט. זאת ועוד, במאבק המדיני-הסברתי, שהתקיים בחודשים האחרונים, ספגו המארגנים מספר מהלומות, שכרסמו בלגיטימיות של המשט בקרב דעת הקהל (הסתייגויות פומביות מצד מזכיר האו"ם, ארה"ב, האיחוד האירופאי ומדינות מערביות). המשט עשוי איפא לצאת לדרכו מעמדת נחיתות יחסית, בראיית מארגניו, והדבר כרוך בראייתם בנטילת סיכון מסוים, אולם הפסד היוקרה (וההפסדים הכספיים?) שבביטולו המוחלט גדולים יותר (לפחות בשלב זה).

ג. הודעת מנהיג IHH שינתה את אופיו של המשט הנוכחי. בניגוד למשט הקודם, אין המדובר במשט שבדומיננטיות תורכית אסלאמית אלא במשט המאוכוון ע"י התארגנויות אנטי-ישראליות הפועלות במערב, שצרפו לשורותיהם פעילים חברתיים ופעילי זכויות אדם רבים המזדהים עם העניין הפלסטיני (הגם שצפוייה השתתפות פעילים ערבייםאסלאמיים, למשל במשלחת הבריטית). משמעויות הדבר:

1) בקרב ההתארגנויות המערביות בולטות שתי התארגנויות-על, השותפות ל-IHH בארגון המשט הנוכחי (והקודם): (FGM) Free Gaza Movement , שבסיסה בשמאל הקיצוני בארה"ב אליה קשורה התארגנות בשם US Boat to Gaza המתכננת לשגר את הספינה האמריקאית The Audacity of Hope   (עליה כ-50 נוסעים); וה-ECESG , התארגנות-על אירופאית, שבסיסה בבריטניה הכוללת פעילים אסלאמייםערביים, שחלקם מזוהים עם האחים המוסלמים וחמאס. אליהן עשויה להצטרף קבוצה ערבית קיצונית, שמקורה בירדן (ראו להלן).

2) בהעדרו של בולנט ילדרים, מנהיג IHH (בהנחה שאכן יימנע מלהשתתף במשט כפי שהצהיר) תעבור להערכתנו הנהגת המשט לידי ראשי FGM ו-ECESG. ב- FGM בולטים: הוידה עראף (אמריקאית בת לאב ערבי ישראלי ולאם פלסטינית); בעלה אדם שפירו (יהודי מארה"ב) וגרטה ברלין (הצפויה לשהות על גבי הספינה האמריקאית). בקרב ECESG בולטים אמין אבו ראשד (הולנד) ערפאת מאדי מחמוד שכרי (בריטניה) וראמי עבדה (בריטניה). בשלב זה לא ברור לנו האם ובאילו ספינות תתמקם הנהגת המשט (מוקד הפיקוד של המשט הקודם היה על גבי ה"מרמרה").

3) שינוי אופיו של המשט משליך גם, להערכתנו, על דפוסי הפעולה של משתתפיו. את מקום האלימות הקשה והמאורגנת של IHH תחלפנה טקטיקות של "התנגדות פאסיבית", שהפעילים המערביים מנוסים בהן, או אלימות קשה של הקבוצה הערבית המסתמנת כרגע, כגורם הקיצוני והמסוכן ביותר בפוטנציה, מכלל המארגנים. השתתפות "בוגרי" משטים ושיירות קודמות, ו"בוגרי" פעילות ב"שטחים" בקרב הנוסעים, טומנת בחובה פוטנציאל לעימות פיזי עם חיילי צה"ל, גם אם פומבית מדגישים מארגני המשט את מחויבותם ל"אי-אלימות". כמה מהמשלחות המשתתפות במשט (המשלחת הקנדית למשל) אמורות היו לעבור הכשרה קצרה (בת כיומיים) של שימוש בטקטיקות ל"התנגדות פאסיבית"1.

4) בקרב ההתארגנויות המערביות בולטים ידוענים, אנשי תקשורת רבים, יהודים (אחוז גבוה של יהודים בולט במיוחד במשלחת האמריקאית), פוליטיקאים, פעילי זכויות אדם ופעילים חברתיים. צפוי כי המארגנים יבליטו הרכב זה של המשתתפים (כפי שעשה זאת ה- FGM ) על מנת להדגיש את אופיו ההומניטרי של המשט ולהבהיר, כי אין המדובר בהרכב אסלאמי קיצוני, כפי שטוענת ישראל. כל זאת על מנת לזכות ב"נקודות" במאבק התקשורתי (שיתנהל תוך כדי המשט) ולהקשות על ישראל לעצור בעד המשט.

ד. ההתפתחויות האחרונות הבליטו את תלותו של IHH בממשלת תורכיה לעומת שיקוליהן העצמאיים של ההתארגנויות האנטי-ישראליות המערביות: ה-IHH נאלץ להתאים עצמו לשיקולי ממשלת תורכיה: בשל שיקולים תורכיים פנימיים (הבחירות) נדחה מועד המשט לסוף יוני; בשל שיקולי מדיניות חוץ של תורכיה נאלץ IHH להערכתנו, בסופו של דבר, לוותר על השתתפות ה"מרמרה" (ולא בשל "סיבות טכניות" או ה"אירועים בסוריה" או ההסבר כי הצורך במשט פחת משמעותית נוכח פתיחת מעבר רפיח לעזה). לעומת זאת ה-NGOs המערביים תלויים פחות בסיוע מדינתי ועד כה הם דבקים בכוונתם לשגר את המשט, למרות הסתייגויות הקהילה הבינלאומית. עם זאת נראה כי תורכיה ממשיכה עדיין להיות מוקד חשוב לפעילות מארגני המשט (צוות ההיגוי של המשט התכנס באיסתנבול ב-20 ביוני 2011).

ה. מטרות מדיניות-תעמולתיות ולא הומניטריות – למרות שמארגני המשט מצהירים, כי מטרתו היא להסיר את ה"מצור" המוטל על רצועת עזה ולהביא אספקה לתושבי הרצועה, נראה כי הסיוע שיישאו על גבי הספינות יהיה מוגבל בהיקפו. כך למשל מצהירים מארגני המשט מארה"ב כי מטענם יכלול בעיקר אלפי מכתבי תמיכה והזדהות עם תושבי הרצועה, שנאספו ברחבי ארה"ב. מאפיין זה דומה למשט הקודם שגם בו לא הייתה כמות משמעותית של מטען סיוע. הדבר שב ומעיד כי המטרות האמיתיות של המשטים הינן מדיניות מובהקות, המשתלבות היטב עם מטרות מתקפת הדה- לגיטימציה על ישראל: הכפשתה של ישראל בעיני דעת הקהל העולמית, בידודה, סיבוך יחסיה הדיפלומטיים עם מדינות אחרות ו"קשירת" ידיה במלחמה בטרור (מניעת זכותה לבדוק ספינות העלולות להוביל אמצעי לחימה לרצועה). על מנת לעבות את התהודה התעמולתית של המשט צפוי כי מארגני המשט ידאגו ללוות אותו בפעולות מחאה במוקדים שונים במדינות המערב (בארה"ב למשל), ואולי אף במדינות ערב וב"שטחים".

ו. סוגיית ההשתתפות הערביתאסלאמית – בשלב זה לא ברור לנו היקפה ואופייה. יו"ר וועדת "עורק חיים" הירדני ואא’ל אלסקא התבטא לאחרונה כי המו"מ על רכש ספינה ערבית נמצא ב"שלבים אחרונים". כמו כן דווח כי נציג הוועדה הירדנית הגיע באמצע יוני ליוון על מנת לנהל את המגעים לרכישת ספינה (וטן ניוז, 15 ביוני). לא ברור לנו אם אכן יעלה בידי הוועדה הירדנית (וגורמים ערביים נוספים הקשורים אליה) לרכוש את הספינה. מכל מקום, ביטול השתתפות ה"מרמרה" במשט עשוי ליצור קושי למשלחות ערביות, שתכננו להפליג על סיפונה. גם ניסיונות לרכישת ספינות עבור המשלחת המאלזית או הערבית עדיין לא נשאו פרי2. בשלב זה נראה איפא כי ההשתתפות הערביתמוסלמית, בסופו של דבר, תהייה קטנה בהיקפה יחסית לזו של המשט הקודם.

6. נספחים:

א. מידע (חלקי) אודות הספינות הצפויות ליטול חלק במשט.

ב. מידע (חלקי) אודות משתתפי המשלחות ממערב אירופה, קנדה, אוסטרליה וארה"ב. אין ביכולתנו להתייחס למשתתפים ממדינות ערביותאסלאמיות.

 

למסמך המלא בפורמט PDF לחץ כאן


1 פירוט ראו לקט מרכז המידע מה-15 ביוני 2011: "היערכות מארגני המשט לשימוש בטקטיקות של "התנגדות פאסיבית" העלולה בפועל להתממש תוך הפעלה של אלימות קשה נגד צה"ל".

2 מארגני המשט האמריקאי פנו לציבור האמריקאי לארגן פעולות מחאה, למשל: הפגנות מול קונסוליות ישראליות ומוסדות ממשל אמריקאי; פניות לממשל האמריקאי, לבית הלבן, למחמד, לאנשי קונגרס; כל זאת בליווי פעילות תקשורתית עניפה.

 

לראש העמוד