משלחת בכירה מטעם תנועת האחים המוסלמים במצרים קיימה לאחרונה ביקור ראשון מסוגו ברצועת עזה בהמשך לפגישות קודמות עם בכירי חמאס, שהתקיימו בקהיר.

ח'אלד משעל ראש הלשכה המדינית של חמאס (מימין) ומחמד בדיע המדריך הכללי של האחים המוסלמים, בפגישתם בקהיר, 10 באוגוסט 2011

ח'אלד משעל ראש הלשכה המדינית של חמאס (מימין) ומחמד בדיע המדריך הכללי של האחים המוסלמים, בפגישתם בקהיר, 10 באוגוסט 2011

מתוך אתר האינטרנט של ג'מעה אמין

מתוך אתר האינטרנט של ג'מעה אמין

מתוך אתר האינטרנט של ג'מעה אמין

מתוך אתר האינטרנט של ג'מעה אמין

מחמד בדיע (מימין) וח'אלד משעל בפגישתם ב-10 באוגוסט 2011.

מחמד בדיע (מימין) וח'אלד משעל בפגישתם ב-10 באוגוסט 2011.

ד”ר מחמד אלבלתאג'י

ד”ר מחמד אלבלתאג'י


ח'אלד משעל ראש הלשכה המדינית של חמאס (מימין) ומחמד בדיע המדריך הכללי של האחים המוסלמים, בפגישתם בקהיר, 10 באוגוסט 2011
ח’אלד משעל ראש הלשכה המדינית של חמאס (מימין) ומחמד בדיע המדריך הכללי של האחים המוסלמים, בפגישתם בקהיר, 10 באוגוסט 2011 (www.janobiyat.com)

כללי

1. בסוף אוקטובר 2011 ביקרה משלחת בכירה מטעם תנועת האחים המוסלמים לראשונה ברצועת עזה. קודם לכן, מאז הפלת משטר מבארכ, התקיימו כמה פגישות בקהיר בין בכירי תנועת האחים המוסלמים במצרים לבין הנהגת חמאס. תנועת האחים המוסלמים, שקיבלה לגיטימציה פוליטית והפכה למוקד כוח חשוב בפוליטיקה המצרית, רואה עתה הזדמנות להדק את הקשרים הפומביים עם חמאס, תנועת-הבת הפלסטינית, לאחר שבתקופת משטר מבארכ הם נאלצו לצמצם למינימום את קשריהם עם חמאס מסיבות בטחון פנים (משטר מבארכ חשש ששלטון חמאס ברצועה עלול להקרין טרור, חתרנות ואסלאם קיצוני לעבר מצרים).

2. הידוק הקשרים הפומביים בין תנועת האחים המוסלמים וחמאס הינו פועל יוצא ממפגש אינטרסים של שני הצדדים:

א. תנועת האחים המוסלמים מעוניינת לשפר את מעמדה ודימוייה מול המשטר המצרי והציבור המצרי. זאת ע"י מיצוב עצמה כמי שיכולה לסייע למשטר לקדם את האינטרסים שלו בזירה הפלסטינית-ישראלית הרגישה ובו בזמן לזכות ברווחים תדמיתיים מול הציבור המצרי מתוך הבנה שקיימת תמיכה בסיסית בפלסטינים בקרב הציבור. אפשר גם שתנועת האחים המוסלמים מבקשת להסתייע בניסיונה הפוליטי של חמאס כחלק מתהליך השתלבותה במערכת השלטונית במצרים.

ב. תנועת חמאס רואה יתרונות רבים בהידוק קשריה עם תנועת האחים המוסלמים. זאת בראש ובראשונה כמנוף לחיזוק מעמדה  מול הצבא והממשל המצרי במגמה לחזק כוחה ולזכות בשורה של רווחים קונקרטיים, למשל: הורדת נפח הפעילות הביטחונית המצרית נגד המנהרות החיוניות להברחת אמצעי לחימה לרצועה; יתר התחשבות בעמדות חמאס מול פתח והרשות הפלסטינית במסגרת הדיאלוג הפנים-פלסטיני (בו ממלאת מצרים תפקיד תיווך); ריכוך לחצים מצריים על חמאס בהקשר למדיניותה ברצועה ומנגד, ריסון ישראל בבואה להגיב על התקפות טרור מהרצועה. חמאס מעוניינת גם להסתייע בקשריה עם האחים המוסלמים ובחיזוק מעמדה מול הממשל המצרי לשם שיפור מעמדה מול פתח והרשות הפלסטינית וחיזוק מעמדה בעולם הערבי (במיוחד לנוכח הבעייתיות הגוברת ביחסיה עם סוריה).

3. למרות הדימוי המתון שמנסה תנועת האחים המוסלמים להקרין מבית ומחוץ (בעיקר כלפי המערב) ממשיכים בכיריה, בהקשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני לתמוך בפומבי בדרך ה"התנגדות" (קרי, הטרור). בהצהרותיהם ובפעילותם הם שבים ומביעים תמיכה חד-משמעית בחמאס ובארגוני טרור פלסטינים נוספים  וקוראים לעולם הערבי והמוסלמי לסייע לארגוני הטרור הפלסטינים (ה"התנגדות") בעזה בכסף, נשק וציוד.

4. במישור המעשי משולבת תנועת האחים המוסלמים, על שלוחותיה בעולם הערבי ובאירופה, בהעברת סיוע כספי לחמאס (באמצעות "קואליציית הצדקה", שבראשות שיח’ קרצ’אוי). פעיליה נוטלים חלק מרכזי במתקפת הדה-לגיטימציה נגד ישראל, בשיתוף פעולה עם השמאל הרדיקלי במערב. מעורבותם של האחים ושל פעילי האסלאם הקיצוני בולטת בפרויקט המשטים (במשט ה"מרמרה", למשל) ובפעילויות נוספות כגון שיגור שיירות סיוע לרצועה, ייזום קמפיינים תעמולתיים נגד ישראל במדינות המערב, קמפיין BDS להחרמת ישראל, ועוד.

ביקור משלחת של האחים המוסלמים ברצועה

5. בסוף אוקטובר 2011 קיימה משלחת מטעם תנועת האחים המוסלמים במצרים ביקור ראשון מסוגו ברצועת עזה. בכיר חברי המשלחת היה ג’מעה אמין, סגן המדריך הכללי של תנועת האחים המוסלמים, ואליו נלוו שני בכירים נוספים בתנועה1.

6. חברי משלחת האחים המוסלמים נועדו עם בכירים בחמאס וביניהם אסמאעיל הניה, ראש ממשל חמאס ברצועה, ששיבח את מצרים על תפקידה בעסקת שליט2. במסיבת עיתונאים שקיימו ברצועת הדגיש ג’מעה אמין, כי הג’האד וה"התנגדות" (קרי, דרך הטרור) הוכיחו את עצמם בעוד שדרך המו"מ נכשלה. לפיכך, לשיטתו, אין דרך אחרת מלבד ה"התנגדות" על מנת לקבוע עובדות בשטח בסכסוך עם ישראל3.

מתוך אתר האינטרנט של ג'מעה אמין
מחמוד אלזהאר ואסמאעיל הניה (מימין) אוחזים בתמונת הר הבית לצד ג’מעה אמין

(מתוך אתר האינטרנט של ג’מעה אמין)

 

מתוך אתר האינטרנט של ג'מעה אמין
ג’מעה אמין (מימין) מניף ידיו לצד אסמאעיל הניה

(מתוך אתר האינטרנט של ג’מעה אמין)

פגישות פומביות בין בכירי תנועת האחים המוסלמים לחמאס

7. לפני ביקורה האחרון של משלחת תנועת האחים המוסלמים ברצועה התקיימו בשנה האחרונה כמה פגישות פומביות בקהיר בין בכירי חמאס (ובכירים בארגוני טרור פלסטינים נוספים) לבין בכירי האחים המוסלמים. להלן כמה דוגמאות:

א. 13 באוקטובר 2011- משלחת של בכירים בחמאס, בראשות מנהיג החמאס ח’אלד משעל ובהשתתפות מוסא אבו מרזוק, אסאמה חמדאן ומחמד נצר, ביקרה בקהיר. מטרת הביקור הייתה לסכם את הפרטים האחרונים על עסקת שליט אולם היא נוצלה גם לפגישה של ח’אלד משעל עם מחמד בדיע, המדריך הכללי של האחים מוסלמים במצרים. מחמד בדיע בירך את חמאס על עסקת שליט ותאר אותה כניצחון ל"התנגדות"4.

ב. 10 באוגוסט 2011- ח’אלד משעל הגיע לקהיר על מנת לקיים דיונים עם השלטונות המצרים בנושא יישוב המחלוקות בין פתח לחמאס ועל יחסי מצרים-חמאס. ביקורו בקהיר נוצל לפגישה עם מחמד בדיע, המדריך הכללי של האחים.

מחמד בדיע (מימין) וח'אלד משעל בפגישתם ב-10 באוגוסט 2011.
מחמד בדיע (מימין) וח’אלד משעל בפגישתם ב-10 באוגוסט 2011.

(www.baddawi.com)

ג. אמצע ספטמבר 2011 – משלחת של ממשל החמאס ברצועת עזה הגיעה למצרים ונפגשה עם מחמד בדיע. מחמד בדיע הצהיר, כי עניין "הסרת המצור" על רצועת עזה "אינו סובל דיחוי". הוא ציין גם, כי נודעת חשיבות רבה לשמירת המקומות הקדושים למוסלמים במיוחד ירושלים, הנחשפת לטענתו ל"קונספירציה ציונית בינלאומית (החותרת) להריסתה"5 .

ד. 4 במאי 2011- משלחת של הג’האד האסלאמי בפלסטין, בראשות מנהיג הארגון עבדאללה רמצ’אן שלח, ביקרה בקהיר. המשלחת נפגשה עם אנשי האחים המוסלמים ובכלל זה עם עצאם אלעריאן, מבכירי התנועה. עצאם אלעריאן שיבח את עמדות הג’האד האסלאמי. שני הצדדים הצהירו, כי הבעיה הפלסטינית תמשיך להיות במרכז ההוויה של האומה האסלאמית6 .

ה. 19 בפברואר 2011- אסמאעיל הניה ראש ממשל חמאס ברצועה התקשר לשיח’ ד"ר יוסף אלקרצ’אוי והזמין אותו לבקר ברצועת עזה. אלקרצ’אוי מתגורר בקטר ונחשב כסמכות הדתית והאידיאולוגית העליונה של תנועת האחים המוסלמים ושל חמאס, הגם שפורמאלית אין הוא מכהן כמנהיגה הרשמי של התנועה. אסמאעיל הניה הביע הערכתו והערכת ממשל חמאס על תמיכת אלקרצ’אוי בסוגיה הפלסטינית, ועל קריאתו בעצרת המונים בקהיר (18 בפברואר) להסרת "המצור" מעל רצועת עזה. באתר חמאס נמסר, כי אלקרצ’אוי נענה להזמנה, הבטיח לפעול למימושה (פלסטין-אינפו, 19 בפברואר 2011). עד כה לא ביקר אלקרצ’אוי ברצועה.

מניעי האחים המוסלמים

8. תמיכת תנועת האחים המוסלמים בתנועת חמאס נגזרת בראש ובראשונה מהקרבה האידיאולוגית שבין השתים. חמאס צמחה מתוך תשתית האחים המוסלמים ברצועת עזה והאידיאולוגיה שלה, לבד מכמה מוטיבים ייחודיים לפלסטינים, מבוססת על משנתו של חסן אלבנא, מייסד תנועת האחים המוסלמים במצרים. מערכות החינוך, המסגדים, ההטפה והרווחה של חמאס (הדעווה), והחשיבות הרבה שחמאס מייחסת להם, מתבססים באופן ברור על הדגם של תנועת האחים המוסלמים. חסן אלבנא עצמו נחשב לדמות מופת בקרב חמאס ודיוקנו  מעטר הפוסטרים רבים שלה7.

9. אולם למרות הקרבה אידיאולוגית הקפידה תנועת האחים המוסלמים במצרים, עד הפלת משטר מבראכ, לקיים פרופיל נמוך בקשריה הפוליטיים עם תנועת חמאס. זאת בראש ובראשונה כפועל יוצא ממדיניות משטר מבארכ, שחתרה לצמצם למינימום את הקשרים בין האחים המוסלמים לחמאס מסיבות ביטחון פנים. שכן, משטר מבראכ ראה בחומרה את השתלטות חמאס על רצועת עזה ואת תהליכי האסלאמיזציה שהתחוללו ברצועה לאחריה, וחשש ששלטון חמאס ברצועה עלול להקרין טרור, חתרנות ואסלאם קיצוני לעבר מצרים.

10. לאחר הפלת מבראכ נפתח עידן חדש בתולדות תנועת המוסלמים במצרים. התנועה, שהייתה עד אז מחוץ לחוק קיבלה לגיטימציה פוליטית והיא מתכוונת להתמודד בבחירות לפרלמנט ולהפוך לכוח פוליטי חשוב, אולי אפילו מרכזי, במצרים. אחד מביטוייו של העידן החדש הזה הינו הידוק הקשרים הפומביים בין תנועת האחים המוסלמים לבין חמאס (ועם ארגוני טרור נוספים ברצועה) והפסקת הזהירות היתרה, שאפיינה את יחסיה עם חמאס בעידן מבארכ.

11. השינוי הפומבי ביחסי תנועת האחים המוסלמים עם חמאס נובע להערכתנו מכמה סיבות:

א. עניינה של תנועת האחים המוסלמים לשפר את מעמדה מול המשטר המצרי ובמסגרת זאת למצב עצמה כמי שיכולה לסייע למשטר לקדם את האיטנרסים שלו בזירה הפלסטינית-ישראלית הרגישה (כמובן מנקודת מוצא פרו-חמאסית מובהקת).

ב. כחלק מהיערכותה לבחירות הקרובות לפרלמנט במצרים מבקשת תנועת האחים המוסלמים לבסס דימוי חיובי בקרב הציבור המצרי כמי שפועלת לטובת העניין הפלסטיני. זאת ע"י הבלטת מגעיהם עם חמאס ותמיכתה הפומבית בחמאס ובדרכה מתוך הבנת חשיבות הסוגיה הפלסטינית בקרב הציבור המצרי.

ג. יתכן כי תנועת האחים המוסלמים מבקשת להיעזר בניסיונה הפוליטי של חמאס ברצועה (כמו גם של גורמים אסלאמיים נוספים כגון ה-AKP , מפלגת השלטון בתורכיה), במסגרת היערכותם לקראת תהליך השתלבותם במערכת השלטונית במצרים.

מניעי חמאס

12. במהלך הפגישות הללו התקיימו, להערכתנו,  שיחות אודות הגשת סיוע מעשי של תנועת האחים המוסלמים לחמאס. עיקר חשיבותו של סיוע זה, בראיית חמאס, הינו בתחום הפוליטי, כמנוף לחיזוק מעמד חמאס מול הצבא והממשל במצרים (הנאלצים להתחשב יותר מבעבר באחים המוסלמים). בנוסף לכך מסייעים קשרים אלו לשפר את עמדתה הפוליטית של חמאס בזירה הפנים-פלסטינית מול אבו מאזן והרשות הפלסטינית (שמצרים מתווכת ביניהם במטרה לקדם פיוס) ולחזק את מעמדה של חמאס בעולם הערבי מוסלמי, במיוחד לנוכח הבעייתיות הגוברת ביחסיה עם המשטר הסורי.

13. חמאס שואפת, להערכתנו, לתרגם את חיזוק המעמד הפוליטי של תנועת האחים המוסלמים במצרים לרווחים קונקרטיים ומיידים מול שלטונות מצרים על מנת לקדם אינטרסים חיוניים שלה, למשל: הורדת פרופיל הפעילות הביטחונית המצרית נגד המנהרות על מנת להקל על הברחת אמצעי לחימה לרצועה; הקלות במעבר פלסטינים ושיירות סיוע לרצועה דרך מעבר רפיח8; יתר התחשבות בעמדת חמאס באירועים כמו עסקת גלעד שליט, או מגעי הפיוס עם פתח והרשות, בהם יש לתיווך המצרי משקל מכריע; הימנעות מצרים מהפעלת לחצים על חמאס בעקבות פעולות טרור מהרצועה נגד ישראל (כדרך שנהג משטר מבארכ); ומנגד, ריסון ישראל בבואה להגיב על פעולות טרור המתבצעות משטח הרצועה או דרך סיני.

תמיכת האחים המוסלמים בדרך ה"התנגדות" (דרך הטרור) של חמאס

14. תנועת האחים המוסלמים מגישה לחמאס גם סיוע תעמולתי, בתחום המלחמה על התודעה, הנשען על תפיסת עולם זהה בהקשר לסכסוך הפלסטיני עם ישראל. שתיהן מתנגדות מטעמים אידיאולוגיים לזכות קיומה של מדינת ישראל; חותרות להקמת מדינה פלסטינית על כל שטחה של "פלסטין", תומכות בניהול ג’האד (מלחמת מצווה) בלתי מתפשר נגד ישראל ומתנגדות לכל הסכם או הסדר המכיר בזכות קיומה. בפתח אמנת חמאס מצוטט פסוק המיוחס לחסן אלבנא, מייסד האחים המוסלמים, לפיו: "ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחק אותה, כפי שמחק את מה שקדם לה".

15. בכירי תנועת האחים המוסלמים במצרים מרבים לתת ביטוי לתפיסת עולם זאת ובמיוחד לתמיכתם בדרך ה"התנגדות" (קרי, הטרור), תוך קריאה פומבית לסייע לארגוני ה"התנגדות" (קרי, לארגוני הטרור) ברצועת עזה בנשק ובכסף. כך למשל:

א. ג’מאעה אמין, סגן המדריך הכללי של תנועת האחים המוסלמים, הכריז כאמור בביקורו ברצועת עזה (סוף אוקטובר 2011) כי הג’האד וה"התנגדות" הוכיחו עצמם (בהקשר לעסקת שליט). הוא הוסיף, כי אין דרך אחרת מלבד ה"התנגדות" על מנת לקבוע עובדות בשטח בסכסוך עם ישראל.

ב. בעקבות העסקה לשחרור גלעד שליט, ציין מחמד בדיע המדריך הכללי של התנועה באיגרת השבועית שלו ב-20 באוקטובר 2011, כי העסקה המחישה את הצלחתה של אופציית "ההתנגדות" ואת יעילותה, ואישרה כי ישראל מבינה רק את שפת הכוח. הוא ציין כי ללא הנחישות לדבוק בשיטת "ההתנגדות" ולקיחתו בשבי של שליט, לא היה בידי ההתנגדות "קלף מיקוח" מול ישראל כדי לשחרר את האסירים.9

ג. ב-8 באפריל 2011 קרא ד"ר מחמד מרסי, חבר לשכת ההדרכה הכללית של תנועת האחים המוסלמים במצרים, לעמים הערביים והאסלאמיים לסייע ל"התנגדות" הפלסטינית בעזה בכסף, בציוד ובנשק. שכן לטענתו, הגינויים הפומביים כלפי ישראל לאור פעילותה נגד הפלסטינים אינם מספקים.10

ד. בהודעה שפורסמה ב-2 במאי 2011, בעקבות הריגתו של אסאמה בן לאדן, נאמר כי תנועת האחים המוסלמים מתנגדת להתנקשויות, מעין אלו וכי הדרך הנכונה היא העמדה לדין. הם הוסיפו, כי ההתנגדות היא "זכות לגיטימית" נגד הכובשים, וכי האויב הציוני מעוניין שלא לעשות אבחנה בין "התנגדות לגיטימית" (קרי, הטרור הפלסטיני) לבין רצח של חפים מפשע. בהודעה נאמר שעל המערב להודיע במהרה על סיום הכיבוש באפגניסטן  ובעיראק ולהכיר ב"זכויות הלגיטימיות" של העם הפלסטיני.11

ה. ביוני 2010, כחצי שנה לפני הפלת משטר מבארכ, קרא מחמד בדיע בעקבות פרשת ה"מרמרה" לשליטי מדינות ערב והמדינות המוסלמיות "לפתוח את גבולות מצרים ללוחמי הג’האד [מג’אהדין]". הוא ציין, כי הג’האד הינו חובה אישית של כל מוסלמי ("פרצ’ עין"), מוטיב מרכזי במשנתו של עבדאללה עזאם, המורה הרוחני של אסאמה בן לאדן12

16. זאת ועוד, ב-25-24 ביולי 2011 התקיימה בקהירועידה מכוננת לתמיכה בדרך ה"התנגדות" (קרי, הטרור). בוועידה השתתפו נציגים מ-14 מדינות ערביות ומוסלמיות ונציגים מארגוני טרור שונים (כולל חמאס, חזבאללה, הג’האד האסלאמי בפלסטין וועדות ההתנגדות העממית). בוועידה ניכרה "טביעת אצבע" של תנועת האחים המוסלמים ונעשה בה ניסיון לתרגם את המחאה העממית בעולם הערבי לצורכי התמיכה בדרך הטרור (ה"התנגדות")13.

17. הצהרות אלו הניתנות בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני חורגות מהקו המתון, שמנסה תנועת האחים המוסלמים להפגין מבית ומבחוץ כולל מול ארה"ב. יוזכר בהקשר לכך כי ויליאם טיילור, ראש המשרד למעבר לדמוקרטיה במזרח התיכון (המשרד שהוקם במשרד החוץ האמריקני עם פרוץ הטלטלה במזרח התיכון) טען (4 בנובמבר), כי הממשל האמריקאי יהיה "מרוצה" מעליית תנועת האחים המוסלמים במצרים לשלטון, אם התהליך שיוביל להיבחרותו יהיה "חופשי ודמוקרטי". בהקשר הרחב, הדגיש טיילור, כי הממשל ינהל קשרים עם כל מפלגה (במשתמע גם עם האחים המוסלמים), אשר תתנער מאלימות. שרת החוץ קלינטון טענה בעבר, כי ארה"ב תהיה מוכנה לעבוד עם כל ממשלה במצרים שנציגיה יתנערו מאלימות, ויהיו מחויבים לזכויות אדם ולדמוקרטיה. התבטאויות בכירי תנועת האחים המוסלמים במצרים בזכות דרך ה"התנגדות" והקשרים המתהדקים בין האחים לבין חמאס, ממחישים כי התנועה לא התנערה מהתמיכה באלימות ובטרור בהקשר לסכסוך עם ישראל, וכי היא תומכת בחמאס, המוגדר בארה"ב ובקהילה האירופית כארגון טרור.

סיוע האחים המוסלמים באירופה ובמדינות ערב לחמאס במסגרת מתקפת הדה-לגיטימציה

18. תנועת האחים המוסלמים במדינות המזרח התיכון, ובמדינות מערב אירופה, התגייסה עוד לפני הטלטלה האזורית לתמיכה בחמאס והיא ממלאת תפקיד מרכזי, לעיתים מוביל, במתקפת הדה-לגיטימציה המתנהלת נגד ישראל. ב"מתקפה" זאת ממלאים תפקיד חשוב ארגונים המזוהים עם האחים המוסלמים במדינות המערב בדגש על בריטניה. שילובה של תנועת  האחים המוסלמים במתקפת הדה-לגיטימציה נעשית תוך שיתוף פעולה עם ארגונים ופעילים באירופה המזוהים עם השמאל הקיצוני, על בסיס פלטפורמה משותפת של עוינות עזה לישראל (מה שמכונה בתקשורת "הברית הירוקה-אדומה").

19. ביטוי לחבירה שבין האסלאם הרדיקלי לשמאל הרדיקלי ניתן למצוא במעורבותם הבולטת של ארגונים ופעילים המזוהים עם תנועת האחים המוסלמים, באירופה ובמזרח התיכון, בפרויקט המשטים והשיירות לרצועת עזה הנתפס כאמצעי לחיזוק חמאס ברצועה ולהצגת אתגר בפני ישראל תוזכר, נוכחותם הבולטת של נציגי האחים המוסלמים ופעילים אסלאמיים קיצוניים על גבי ה"מרמרה", שכללה פעילים ממצרים ומירדן, לצד גורמים אסלאמיים קיצונים מתורכיה מ-IHH וממדינות המערב. בנוסף לכך תומכת תנועת האחים המוסלמים בחמאס ע"י איסוף כספים באמצעות קרנות מוסלמיות ברחבי העולם באמצעות "קואליציית הצדקה", שבראשה עומד שיח’ יוסף אלקרצ’אוי, המתגורר בקטר.

ד”ר מחמד אלבלתאג'י

ד”ר מחמד אלבלתאג’י, מזכ”ל הסיעה הפרלמנטארית של תנועת האחים המוסלמים,
נואם על גבי

הספינה ”מרמרה” לצידו ניצב בולנט ילדרים
(צילומים שנתפסו ע”י צה”ל על גבי אחת הספינות)

20. במישור התודעתי בולטים ארגונים המזוהים עם תנועת האחים המוסלמים במדינות המערב, בדגש על בריטניה14, המקיימים פעילות תעמולתית אינטנסיבית בעלת אופי אנטי–ישראלי ופרו-חמאסי מובהק בשיתוף פעולה עם ארגוני שמאל-קיצוני ועם ארגוני זכויות אדם. פעילות אנטי-ישראלית זאת מכוונת הן כלפי דעת הקהל המקומית במדינות המערב (במגמה לשנות יחסה לישראל) והן כלפי הקהילות הערביות והמוסלמיות המתגוררות במדינות השונות (במגמה להטמיע בקרבן את האידיאולוגיה האסלאמית של  תנועת האחים המוסלמים).

 


1 צפא, 29 באוקטובר 2011.

2 אלסאלה, 29 באוקטובר 2011.

3 צפא, 29 באוקטובר 2011.

4 Akhbarak.net

5  Jamhiri.PS 18 בספטמבר 2011 . 

6 Paltoday.PS

7 פירוט ראו לקט מידע מה-27 במרס 2011: "האחים המוסלמים הינה תנועת המונים אסלאמית, שבבסיס תפיסת העולם שלה עומדת האמונה, כי "האסלאם הוא הפתרון", והחתירה-המוצהרת- לכינון של סדר ושלטון עולמי אסלאמי (ח’ליפות) על חורבות הליברליזם המערבי. התנועה, הנשענת על תשתית נרחבת במדינות ערב ובמידה פחותה במערב, תופסת את האירועים האחרונים במצרים כהזדמנות היסטורית וחותרת לנצל את התהליך הדמוקרטי להתקדמות הדרגתית ובלתי אלימה לביסוס דומיננטיות פוליטית, ובסופו של דבר להשגת השלטון במדינה ובגזרות נוספות במזה"ת".

8 המצרים מאפשרים לשיירות סיוע, בעיקר "מיילים של חיוכים", להיכנס לרצועה ללא הפרעה.

9  http://tahrirnews.com   , 20 באוקטובר 2011

10  פלסטיין-אינפו, 8 באפריל 2011.

11  http://www.ikhwanonline.com , 2 במאי 2011.

12 אלג’זירה, 3 ביוני 2010. מתוך Aljazeera.net

13 להרחבה ראו לקט מידע מה-28 ביולי 2011: "בקהיר התקיימה לאחרונה וועידה לתמיכה ב"אופציית ההתנגדות" (קרי, דרך הטרור). השתתפו בה נציגי ארגוני טרור פלסטינים ושיעים (כולל חמאס וחזבאללה) ונציגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. בוועידה, בה ניכרה "טביעת אצבע" ברורה של תנועת האחים המוסלמים, נעשה ניסיון לרתום את המחאה העממית בעולם לצרכי התמיכה בטרור".

14 ראו למשל לקט מידע מה-2 במרס 2011: "מרכז השיבה הפלסטיני (PRC ): מרכז תעמולה אנטי-ישראלי בלונדון, המזוהה עם חמאס ועם האחים המוסלמים ושהוצא לאחרונה מחוץ לחוק בישראל. PRC מתמקד בקידום הדרישה להחזרת הפליטים הפלסטינים לישראל, כאמצעי לטרפוד התהליך המדיני ולחיסול ישראל. בכירי PRC חברים בארגונים אחרים העוסקים בשיגור משטים ושיירות לרצועת עזה ובהעברת כספים לחמאס".

 

לראש העמוד