זרקור לאיראן (לשבוע שבין 7/12/11 –14/12/11)

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן

נפילת המל“ט האמריקאי בשטח איראן

נפילת המל“ט האמריקאי בשטח איראן

קן מרגלים וירטואלי, מתוך: http://sikhoonak.blogfa.com

קן מרגלים וירטואלי, מתוך: http://sikhoonak.blogfa.com

הקרב השנתי על אישור תקציב המדינה

הקרב השנתי על אישור תקציב המדינה

התשובה האיראנית לבאטלפילד-3: מתקפה על תל-אביב

התשובה האיראנית לבאטלפילד-3: מתקפה על תל-אביב

על הקשר בין פיסטוקים, מסורת טרום-אסלאמית ופוליטיקה

על הקשר בין פיסטוקים, מסורת טרום-אסלאמית ופוליטיקה

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן


במוקד אירועי השבוע:

  • בעקבות נפילת המל"ט האמריקאי בשטח איראן: חוגגים ומוחים

  • זעם באיראן בעקבות פתיחת "שגרירות וירטואלית" אמריקאית

  • החל הקרב השנתי על אישור תקציב המדינה

  • התשובה האיראנית לבאטלפילד-3: מתקפה על תל-אביב

  • על הקשר בין פיסטוקים, מסורת טרום-אסלאמית ופוליטיקה

  • תמונות השבוע: ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן


עיקרי דברים:

בעקבות נפילת המל”ט האמריקאי בשטח איראן: חוגגים ומוחים

התקשורת האיראנית עסקה השבוע בהרחבה בנפילת המל"ט האמריקאי מסוג RQ-170 בשטח איראן. איראן הציגה את נפילת המל"ט כהישג טכנולוגי וצבאי משמעותי ובמקביל מחתה בחריפות על חדירתו לשטחה.

היומון כיהאן הציג את נפילת המל"ט כהישג טכנולוגי-צבאי חסר תקדים עבור איראן וכתבוסה חמורה עבור ארצות-הברית במערכה המודיעינית, שהיא מנהלת נגד איראן. במאמר מערכת, שפרסם היומון תחת הכותרת: "מכה אסטרטגית", נכתב, כי מדיניות הלחצים והסנקציות לא הצליחה לפגוע במעמדה של איראן ובעוצמתה וכי בעוד שהנשיא אובמה ממשיך להשמיע הצהרות ולאיים על איראן, זו מפגינה בפועל את עוצמתה המדעית, הטכנולוגית, המודיעינית והצבאית.

במאמר נוסף טען היומון, כי איראן טרם חשפה את כל יכולותיה וכי ארצות-הברית, בריטניה וישראל אינן יכולות לנקוט נגדה בפעולה צבאית, כיוון שהן אינן מודעות ליכולותיה הצבאיות. איראן הפתיעה את ארצות-הברית בהפלת המל"ט כשם שחזבאללה הפתיע את ישראל ביכולותיו במהלך מלחמת לבנון השנייה. חשיפת הסוכנים האמריקאים, שפעלו באיראן ובלבנון, והפלת המל"ט מצביעים על כך, שחלומות הבלהה המודיעיניים של ארצות-הברית מתממשים בזה אחר זה.

היומון ג’ואן טען, אף הוא, כי הלחצים והסנקציות נגד איראן רק חיזקו את התקדמותה הטכנולוגית והצבאית וכי הפלת המל"ט מוכיחה, שהאמריקאים אינם מסוגלים לנהל מלחמה אלקטרונית קלאסית נגד איראן, כפי שעשו בעיראק בשנת 2003. עוד גרס העיתון, כי הפלת המל"ט מבטאת אסטרטגיה איראנית חדשה המבוססת על איום כנגד איום. בהתאם לאסטרטגיה זו, איראן אינה מסתפקת עוד בתגובה לאיומים כנגדה אלא אף נוקטת בפעולות יזומות.

במקביל לגילויי ההתלהבות מנפילת המל"ט הביעה איראן מחאה חריפה על חדירתו לשטחה. משרד החוץ מחה בפני שגרירת שוויץ ושגריר אפגניסטאן בטהראן על חדירת כלי הטייס ונציג איראן באו"ם שיגר מכתב למזכ"ל האו"ם בו גינה את חדירת המל"ט ודרש לנקוט צעדים יעילים וברורים נגד ארצות-הברית על מנת לשים קץ לפעולותיה המנוגדות, לדבריו, לאמנת האו"ם ומפרות את ריבונותה של איראן.

זעם באיראן בעקבות פתיחת שגרירות וירטואלית אמריקאית

השקת השגרירות הוירטואלית, שפתחה ארצות-הברית באמצעות האינטרנט, זכתה לביקורת איראנית חריפה בטענה, כי היא נועדה לצרכי ריגול וחתרנות ומהווה חלק מהמערכה הפסיכולוגית, שמנהלת ארצות-הברית נגד איראן. יממה אחת בלבד לאחר השקתו נחסם אתר השגרירות הוירטואלית על-ידי שלטונות איראן.

דובר משרד החוץ, ראמין מהמן-פרסת, ציין, כי פתיחת השגרירות לא תפצה את ארצות-הברית על הטעות הגדולה שעשתה בניתוק קשריה עם העם האיראני ולא תצליח להעביר לאזרחי איראן מסר אמריקאי שונה מזה, שהועבר בעשורים האחרונים באמצעות סנקציות, האשמות שווא נגד איראן ותמיכה בארגוני טרור הפועלים נגדה. שר המודיעין, חידר מצלחי, הגדיר את השגרירות הוירטואלית כמלכודת שנועדה לגייס מרגלים באיראן.

גם במג’לס נשמעה ביקורת חריפה כנגד פתיחת השגרירות הוירטואלית. סגן יו"ר ועדת המג’לס לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ, אסמאעיל כות’רי, אמר, כי כל עוד לא ישנה הממשל האמריקאי את מדיניותו ביחס לאיראן, לא יאמין העם האיראני למדיניותו הדו-פרצופית. הוא טען, כי השקת השגרירות הוירטואלית היא דרך נוספת עבור אויבי איראן למימוש יעדיהם והעריך, כי זו תפעל לכל היותר בין שישה חודשים לשנה. יו"ר הועדה ליחסי חוץ של המג’לס, חשמתאללה פלאחת פישה, הגיב להקמת השגרירות הוירטואלית באומרו, כי היא נועדה לצרכי ריגול ומהווה חלק מפרויקט אמריקאי שנועד להגביר את הלחץ על איראן.

התקשורת השמרנית הגיבה אף היא בחריפות לפתיחת השגרירות האמריקאית הוירטואלית. היומון ג’ואן טען, כי שגרירות זו נועדה לאיסוף מודיעין בנוגע למצב הפנים באיראן. ארצות-הברית ניסתה בשנים האחרונות לאסוף מידע על איראן מהשגרירויות שלה במדינות השכנות באמצעות יצירת קשר עם אזרחים איראנים וכעת היא מבקשת לאסוף מודיעין באמצעות השגרירות הוירטואלית מבלי שהדבר יעורר בעיות עבור האזרחים המבקשים ליצור עימה קשר.

סוכנות הידיעות פארס טענה, כי השקת השגרירות מנוגדת לאמנות הבינלאומיות העוסקות ביחסים דיפלומטיים בין מדינות וקראה לשלטונות איראן להגיש תלונה לרשויות הבינלאומיות נגד ארצות-הברית.

החל הקרב השנתי על אישור תקציב המדינה

הממשלה אישרה בראשית השבוע את עיקרי תקציב המדינה לשנה האיראנית הבאה (מרץ 2011 – מרץ 2012) והיא אמורה להעבירו בימים הקרובים לאישור המג’לס. מאבקי הכוחות הפוליטיים בין המג’לס לממשלה צפויים לבוא גם השנה לידי ביטוי במהלך הדיונים על אישור התקציב, במיוחד לנוכח סמיכותם לבחירות למג’לס הצפויות בחודש מרץ הקרוב.

סגן יו"ר המג’לס, מחמד-רזא באהנר, עדכן השבוע, כי יו"ר המג’לס, עלי לאריג’אני, שלח עד כה לנשיא שני מכתבים רשמיים בהם דרש ממנו להגיש למג’לס את הצעת התקציב בהקדם האפשרי. חבר המג’לס, מצטפא כואכביאן, הזהיר במהלך דיון במג’לס, כי אם התקציב לא יוגש בימים הקרובים, עלול הדבר ליצור בעיות חמורות, כיוון שחברי המג’לס יהיו עסוקים בשבועות הקרובים במערכת הבחירות.

סוכנות הידיעות מהר דיווחה, כי הצעת התקציב, שבכוונת הממשלה להגיש לאישור המג’לס, צפויה להתייחס להשפעת הסנקציות הכלכליות המוטלות על איראן ולשקף תרחישים, שיספקו מענה לירידה אפשרית בהכנסות המדינה במקרה של החרפתן. 

בתוך כך אישר השבוע בכיר בלשכת החשב, כי בששת החודשים הראשונים של שנת התקציב הנוכחית (מרץ – ספטמבר 2011) נוצר גרעון בתקציב המדינה. גם חבר המג’לס, סיד רזא אכרמי, התייחס לגרעון התקציבי וטען, כי על-פי הערכות מומחים יגיע השנה הגרעון התקציבי ל-40 אלף מיליארד תומאן (קרוב ל-37 מיליארד דולרים).

התשובה האיראנית לבאטלפילד-3: מתקפה על תל-אביב

בהרוז מינאאי, יו"ר "הקרן הלאומית למשחקי מחשב", עדכן השבוע, כי מתכנני משחקי מחשב איראנים שוקדים בימים אלה על פיתוח משחק המחשב "מתקפה על תל-אביב" בתגובה למשחק המחשב באטלפילד-3, שהפצתו נאסרה לאחרונה על-ידי שלטונות איראן.

מינאאי ציין, כי האסטרטגיה האיראנית מבוססת על "התקפה כנגד התקפה" ומאחר שארצות-ברית נשלטת על-ידי ישראל ומוטרדת מהתקפה על תל-אביב יותר מאשר מהתקפה על וושינגטון, תגיב איראן לבאטלפילד-3 באמצעות פיתוח המשחק "מתקפה על תל-אביב".

לפני מספר שבועות החליטו שלטונות איראן לאסור באופן גורף על מכירתו של המשחק באטלפילד-3 העוסק במתקפה אמריקאית נגד איראן. במקביל הופצה ברשת האינטרנט עצומה עליה חתמו כמה אלפי צעירים איראנים במחאה על הפצת המשחק.

בשנים האחרונות עושים שלטונות איראן שימוש במשחקי מחשב כחלק מהמאמצים לקידום יעדי המשטר בקרב דעת הקהל הפנימית. הקרן הלאומית למשחקי מחשב הפיצה, בין היתר, משחקים העוסקים במהפכה האסלאמית, במלחמת איראן-עיראק ובתוכנית הגרעין. קרן זו, שהוקמה בשנת 2006 ופועלת בפיקוח משרד ההכוונה האסלאמית, נועדה לפקח על תעשיית משחקי המחשב באיראן ולקדם הפצתם של משחקי מחשב המעודדים את ערכי המהפכה והמשטר.

על הקשר בין פיסטוקים, מסורת טרום-אסלאמית ופוליטיקה

יו"ר התאחדות הפיסטוקים האיראנית מסר השבוע, כי בשנה האחרונה עלו מחירי הפיסטוקים בשיעור של 10 עד 15 אחוזים בשל ירידה משמעותית בייצור הפיסטוקים והתחזקות הדולר ביחס למטבע המקומי. הוא עדכן, כי בשנה האחרונה נקטפו 150 אלף טון פיסטוקים ברחבי המדינה, כמות הקטנה ב-40 אלף טון יחסית לשנה שעברה. 40 אלף טון יוצאו על-ידי איראן לחו"ל, בעיקר לסין.

בשנים האחרונות נקלע שוק הפיסטוקים האיראני למשבר חמור הנובע בעיקר מבצורות וממחסור במים במחוז כרמאן. מחוז זה, ובעיקר העיר רפסנג’אן (מוצא משפחתו של יו"ר המועצה לקביעת האינטרס של המשטר, עלי-אכבר האשמי רפסנג’אני), מהווה את מרכז ייצור הפיסטוקים באיראן.

יו"ר התאחדות הפיסטוקים הדגיש, כי על אף הירידה בהיצע הפיסטוקים לא צפוי מחסור במוצר זה לקראת ליל הילדא, שיצוין בשבוע הבא באיראן. ליל הילדא (ה-21 בדצמבר), הלילה הארוך בשנה, מסמל את ראשיתה של עונת החורף. מקור החג במסורת הזורואסטרית ובלילה זה נוהגים בני המשפחה להתאסף, לאכול פירות יבשים, אבטיחים ורימונים. בדומה לראש השנה האיראני (נורוז) ניסה המשטר לבטל את חגיגות הילדא לאחר המהפכה האסלאמית, אך ללא הצלחה.

 

בעקבות נפילת המל”ט האמריקאי בשטח איראן: חוגגים ומוחים

התקשורת האיראנית עסקה השבוע בהרחבה בנפילתו של המל"ט האמריקאי מסוג RQ-170   בשטח איראן. איראן הציגה את נפילת המל"ט כהישג טכנולוגי וצבאי משמעותי ובמקביל מחתה בחריפות על חדירתו לשטחה.

המל"ט האמריקאי הוצג לראשונה לאחר נפילתו בסרטון, שפרסמה איראן בכלי התקשורת ביום חמישי שעבר (8 דצמבר 2011). מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, אמיר-עלי חאג’יזאדה (Amir-Ali Hajizadeh ), אמר בסרטון, כי לאיראנים היה מידע מוקדם לפיו המל"ט המתקדם והרגיש אמור להיכנס לשטחם, וכי הוא יורט על-ידי הכוחות האיראנים במזרח המדינה בנזק מינימלי (פארס, 8 דצמבר 2011).

היומון כיהאן הציג את נפילת המל"ט כהישג טכנולוגי-צבאי חסר תקדים עבור איראן וכתבוסה חמורה עבור ארצות-הברית במערכה, שהיא מנהלת נגדה. במאמר מערכת, שפרסם היומון תחת הכותרת: "מכה אסטרטגית", נכתב, כי בעקבות כישלון המהומות, שתכננה בקיץ 2009, המשיכה ארצות-הברית להפעיל לחצים כבדים על איראן תוך גיוס הקהילה הבינלאומית. מדיניות הלחצים והסנקציות לא הצליחה, עם זאת, להביא לאף תוצאה ולא פגעה במעמדה של איראן ובעוצמתה. הפלת המל"ט האמריקאי שבה והוכיחה את עוצמתה של איראן לנוכח יכולתן הטכנולוגית של המעצמות הגדולות. בשעה שהנשיא אובמה ממשיך להשמיע הצהרות ולאיים על איראן, זו מפגינה בפועל את עוצמתה המדעית, הטכנולוגית, המודיעינית והצבאית (כיהאן, 10 דצמבר 2011).

במאמר נוסף, שפרסם כיהאן, נטען, כי איראן טרם חשפה את כל יכולותיה וכי ארצות-הברית, בריטניה וישראל אינן יכולות לנקוט נגדה בפעולה צבאית, כיוון שאינן מודעות ליכולותיה הצבאיות. בשנתיים האחרונות נכנסו האמריקאים ובעלי בריתם הבריטים והישראלים לשלב חדש במלחמת המודיעין נגד איראן. מלחמה זו, שבאה לידי ביטוי בחיסול מדעני גרעין איראנים ובמתקפת וירוסים נגד מתקני הגרעין, לא הצליחה לבלום את תוכנית הגרעין. איראן הפתיעה את ארצות-הברית בהפלת המל"ט האמריקאי, כשם שחזבאללה הפתיע את ישראל ביכולותיו במהלך מלחמת לבנון השנייה. חשיפת הסוכנים האמריקאים, שפעלו באיראן ובלבנון, והפלת המל"ט מצביעים על כך, שחלומות הבלהה המודיעיניים של ארצות-הברית מתממשים בזה אחר זה (כיהאן, 11 דצמבר 2011).

היומון ג’ואן (Javan ) גרס, כי הפלת המל"ט מבטאת אסטרטגיה איראנית חדשה ולא רק ממחישה את הישגיה הטכנולוגיים והצבאיים של איראן. יכולתה של איראן להגיב לחדירת המל"ט לשטחה מעידה על כך, שהיא החלה ליישם אסטרטגיה חדשה המבוססת על איום כנגד איום. בהתאם לאסטרטגיה זו לא תסתפק איראן בתגובה לאיומים כנגדה אלא גם תנקוט בפעולות יזומות שונות (ג’ואן, 8 דצמבר 2011).

עוד טען היומון, כי האמריקאים התקשו להאמין, שלא זו בלבד שהלחצים והסנקציות מצד המערב לא הצליחו להכניע את איראן, אלא שהם אף חיזקו את התקדמותה הטכנולוגית והצבאית. השיפור ביכולת ההגנתית הצבאית והאלקטרונית של איראן הוא תוצאה של העוינות כלפיה מצד ארצות-הברית, נכתב בג’ואן. האמריקאים העריכו, כי יכולתה של איראן מוגבלת לפיתוח תעשיית הטילים, אך הפלת המל"ט הוכיחה, כי הם אינם מסוגלים עוד לנהל מלחמה אלקטרונית קלאסית נגד איראן, כפי שעשו בעיראק בשנת 2003 (ג’ואן, 10 דצמבר 2011).

נפילת המל“ט האמריקאי בשטח איראן

במקביל לגילויי ההתלהבות מנפילת המל"ט הביעה איראן מחאה חריפה על חדירתו לשטחה. משרד החוץ זימן את שגרירת שוויץ בטהראן, המייצגת את האינטרסים של ארצות-הברית באיראן, ואת שגריר אפגניסטאן בטהראן, על מנת למחות בפניהם על חדירת כלי הטייס מאפגניסטאן לאיראן. במקביל שיגר נציג איראן באו"ם, מחמד ח’זאאי (Mohammad Khaza’i ), מכתב למזכ"ל האו"ם בו גינה את חדירת המל"ט ודרש לנקוט בצעדים יעילים וברורים נגד ארצות-הברית על מנת לשים קץ לפעילויותיה העוינות, הבלתי-חוקיות והמסוכנות המנוגדות, לדבריו, לאמנת האו"ם ומפרות את ריבונותה של איראן (אירנ"א, 9 דצמבר 2011). 

דובר ועדת המג’לס לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ, כאט’ם ג’לאלי (Kazem Jalali ), דרש ממשרד החוץ לטפל ברצינות בתלונה שהגישה איראן לאו"ם כנגד ארצות-הברית. הוא הגדיר את הפלת המל"ט כהצלחה איראנית גדולה ומסר, כי בכוונת ועדת החוץ והביטחון של המג’לס לקיים דיון בעניין זה (פארס, 11 דצמבר). סגן יו"ר הועדה, חסין אבראהימי (Hossein Ebrahimi ), קרא למועצת הביטחון של האו"ם לגנות את ארצות-הברית על חדירת המל"ט לשטח איראן, והצהיר, כי הכוחות המזוינים האיראנים יוכלו ליצור בקרוב מל"ט דומה למל"ט האמריקאי שהופל באמצעות יכולותיהם המדעיות המתקדמות (פארס, 11 דצמבר 2011).

זעם באיראן בעקבות פתיחת "שגרירות וירטואלית" אמריקאית

השקתה של השגרירות הוירטואלית, שפתחה ארצות-הברית באמצעות האינטרנט, זכתה לביקורת איראנית חריפה בטענה, כי היא נועדה לצרכי ריגול וחתרנות ומהווה חלק מהמערכה הפסיכולוגית, שמנהלת ארצות-הברית נגד איראן. בשבוע שעבר השיק הממשל האמריקאי אתר אינטרנט המהווה "שגרירות וירטואלית" לאיראן. שגרירות זו נועדה, לדברי מזכירת המדינה האמריקאית, הילרי קלינטון, לשמש גשר בין ארצות-הברית לאזרחי איראן ולקדם את ההבנה בין שתי המדינות. יממה אחת בלבד לאחר השקתו נחסם האתר: http://iran.usembassy.gov על-ידי שלטונות איראן.

דובר משרד החוץ, ראמין מהמן-פרסת (Ramin Mehmanparast ), הצהיר, כי בהשקתה של השגרירות הוירטואלית מודה למעשה ארצות-הברית בטעות הגדולה שעשתה בניתוק קשריה עם העם האיראני. הוא ציין, כי פתיחת השגרירות לא תפצה על טעות זו ולא תצליח להעביר לעם האיראני מסר אמריקאי שונה מזה שהועבר בשלושת העשורים האחרונים באמצעות סנקציות, הפלת מטוס אזרחי במפרץ הפרסי [בשנת 1988], מאבק נגד התקדמותם הטכנולוגית של המדענים האיראנים, האשמות שווא נגד איראן ותמיכה בארגוני טרור הפועלים נגדה. הבעיה היא שוושינגטון מעולם לא האזינה למסרים של העם האיראני הכוללים תמיכה בעצמאות, בחירות וברפובליקה האסלאמית, אמר מהמן-פרסת  (אירנ"א, 8 דצמבר 2011).  שר המודיעין, חידר מצלחי (Heydar Moslehi ), הגדיר את השגרירות הוירטואלית כמלכודת, שנועדה לגייס מרגלים באיראן (פארס, 12 דצמבר 2011).

קן מרגלים וירטואלי, מתוך: http://sikhoonak.blogfa.com
קן מרגלים וירטואלי, מתוך: http://sikhoonak.blogfa.com

גם במג’לס נשמעה ביקורת חריפה כנגד פתיחת השגרירות הוירטואלית. יו"ר ועדת המג’לס לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ, עלאא’ אל-דין ברוג’רדי (Alaeddin Boroujerdi ), אמר, כי השקת השגרירות הוירטואלית אינה מבטאת יחס של כבוד מצד ארצות-הברית כלפי זכויות אזרחי איראן וכי אילו בכירי הממשל האמריקאי היו נוהגים בכבוד כלפי העם האיראני, הם לא היו נוטלים טביעות אצבע מאזרחים ממוצא איראני הנכנסים לארצות-הברית (פרארו, 7 דצמבר 2011).

סגן יו"ר ועדת המג’לס לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ, אסמאעיל כות’רי (Esma’il Kowsari ), אמר, כי כל עוד לא ישנה הממשל האמריקאי את מדיניותו ביחס לאיראן, לא יאמין העם האיראני למדיניותו הדו-פרצופית. בראיון לסוכנות הידיעות איסנא אמר כות’רי, כי השקת השגרירות הוירטואלית משמשת דרך נוספת עבור אויבי איראן למימוש יעדיהם, אך דרך זו לא תוביל לתוצאה כלשהי ללא שינוי במדיניות האמריקאית. כות’רי העריך, כי האתר שהקימו האמריקאים יפעל לכל היותר בין שישה חודשים לשנה והמליץ לארצות-הברית לספק מענה לבעיות הניצבות בפני העם האמריקאי בטרם תתערב בענייניהם הפנימיים של העמים במדינות אחרות (איסנ"א, 7 דצמבר 2011).

חבר המג’לס, חסן ע’פורי-פרד (Hassan Ghafouri-Fard ), תקף בחריפות את השקת השגרירות הוירטואלית ואמר, כי לעם האיראני אין כל עניין בקשר עם ארצות-הברית אפילו בדרג של שגרירות וירטואלית. הוא הגדיר את פתיחת השגרירות "מזימה חדשה" מצד ארצות-הברית וציין, כי מטרתה המרכזית היא להרחיק בין העם האיראני לממשלתו (פרארו, 7 דצמבר 2011). יו"ר הועדה ליחסי חוץ של המג’לס, חשמתאללה פלאחת פישה (Hashmatollah Falahatpisheh ), הגיב להקמת השגרירות הוירטואלית באומרו, כי היא נועדה לצרכי ריגול. הוא הוסיף, כי הקמת השגרירות מנוגדת לאמנות הבינלאומיות ומהווה חלק מפרויקט אמריקאי שנועד להגביר את הלחץ על איראן (מהר, 7 דצמבר 2011).

התקשורת השמרנית באיראן הגיבה אף היא בחריפות לפתיחת השגרירות האמריקאית הוירטואלית. היומון "ג’ואן" טען, כי שגרירות זו נועדה לצרכי איסוף מודיעין, כפי שעשתה בעבר ארצות-הברית במקומות אחרים בעולם, ובהם קולומביה והודו. בהעדר שגרירות בטהראן ארצות-הברית אינה מסוגלת לאסוף מודיעין בנוגע למצב הפנים במדינה זו ומומחים רבים לענייני איראן בארצות-הברית סבורים, שמדיניותו הבלתי-יעילה של "הבית הלבן" ביחס לאיראן נובעת במידה רבה מהעדר מידע על המתרחש במדינה זו. בשנים האחרונות ניסתה ארצות-הברית לאסוף מידע על איראן מהשגרירויות שלה במדינות שכנות באמצעות יצירת קשר עם אזרחים איראנים וכעת היא מבקשת לאסוף מודיעין באמצעות השגרירות הוירטואלית מבלי שהדבר יעורר בעיות לאזרחים איראנים המעוניינים ליצור עימה קשר (ג’ואן אונליין, 6 דצמבר 2011).

היומון השמרני קדס (Qods ) טען, כי הקמת שגרירות וירטואלית היא צעד בלתי-חוקי ביחסים הבינלאומיים, כיוון שהממשל האמריקאי השיק את אתר האינטרנט המספק שירותים קונסולאריים לאזרחי איראן ללא הסכמתה של ממשלת איראן. קדס קרא לשלטונות איראן להגיש תלונה לרשויות הבינלאומיות כנגד ארצות-הברית (קדס, 8 דצמבר). גם סוכנות הידיעות פארס טענה, כי השקת השגרירות מנוגדת לאמנות הבינלאומיות העוסקות ביחסים דיפלומטיים בין מדינות. הממשל האמריקאי אינו יכול לטעון, כי מדובר באתר בלתי-רשמי, כיוון שהוא מופעל באופן ישיר על-ידי משרד החוץ האמריקאי ובמעורבות אישית של מזכירת המדינה, הילארי קלינטון, ואף מספק שירותים קונסולאריים לאזרחי איראן. על שלטונות איראן למחות כנגד פתיחת השגרירות הוירטואלית ולהגיש תלונה לרשויות הבינלאומיות בטענה שמדובר ב"ריגול חדש" מצד ארצות-הברית נגד איראן, נכתב בפארס (פארס, 7 דצמבר 2011).

החל הקרב השנתי על אישור תקציב המדינה

הממשלה אישרה בראשית השבוע את עיקרי תקציב המדינה לשנה האיראנית הבאה (מרץ 2011 – מרץ 2012) והיא אמורה להעביר בימים הקרובים את הצעת התקציב לאישור המג’לס. מאבקי הכוחות הפוליטיים בין המג’לס לממשלה צפויים לבוא גם השנה לידי ביטוי במהלך הדיונים על אישור התקציב, במיוחד לנוכח סמיכותם לבחירות למג’לס הצפויות בחודש מרץ הקרוב.

המג’לס אמור לאשר את הצעת התקציב עד סוף השנה האיראנית. בשנה שעברה אושר התקציב באיחור של כחודשיים בעקבות עיכוב משמעותי במועד הגשת הצעת התקציב על-ידי הממשלה וחילוקי דעות חריפים בין שתי הרשויות סביב סעיפי התקציב.

סגן יו"ר המג’לס, מחמד-רזא באהנר (Mohammad-Reza Bahonar ), ציין השבוע במהלך דיון במג’לס, כי יו"ר המג’לס, עלי לאריג’אני, שלח עד כה לנשיא שני מכתבים רשמיים בהם דרש ממנו להגיש למג’לס את הצעת התקציב בהקדם האפשרי. חבר המג’לס, מצטפא כואכביאן (Mostafa Kavakabian ), דרש השבוע מהממשלה להגיש בהקדם את הצעת התקציב וציין, כי המועד החוקי, שבו היתה ההצעה אמורה להיות מועברת לידי המג’לס, כבר חלף. כואכביאן הזהיר, כי אם התקציב לא יוגש בימים הקרובים, עלול הדבר ליצור בעיות חמורות, כיוון שחברי המג’לס יהיו עסוקים בשבועות הקרובים במערכת הבחירות. חבר המג’לס גם מתח ביקורת על התנהלותה התקציבית של הממשלה וטען, כי אף על-פי שהכנסותיה היו למעלה מ-720 מיליארד דולרים, היא הלוותה כספים רבים מהבנק המרכזי. הוא הוסיף, כי פרויקטי פיתוח רבים לא יצאו לפועל, כיוון שהממשלה לא הקצתה עבורם את התקציבים הנדרשים (אלף, 11 דצמבר 2011).

הקרב השנתי על אישור תקציב המדינה

סוכנות הידיעות מהר (Mehr ) דיווחה השבוע, כי הצעת התקציב, שבכוונת הממשלה להגיש לאישור המג’לס, צפויה להתייחס להשפעות אפשריות של הסנקציות הכלכליות המוטלות נגד איראן. על-פי דיווח זה, ישקף התקציב תרחישים אפשריים, שיספקו מענה לירידה אפשרית בהכנסות המדינה במקרה של החרפת הסנקציות הבינלאומיות.

עוד דיווחה סוכנות הידיעות, כי לקראת גיבוש התקציב בחנו מומחים מטעם הממשלה תרחישים שונים הקשורים במדיניות מטבע החוץ לנוכח הירידה הנמשכת בערך המטבע הלאומי ביחס לדולר וכן תרחישים הקשורים במחירי הנפט. הצעת התקציב תכלול גם התייחסות ליישום השלב הבא בתוכנית הרפורמה במדיניות הסובסידיות (מהר, 12 דצמבר 2011).

בתוך כך אישר השבוע בכיר בלשכת החשב, כי בששת החודשים הראשונים של שנת התקציב הנוכחית (מרץ – ספטמבר 2011) נוצר גרעון בתקציב המדינה. סגן  החשב לעניינים משפטיים ופרלמנטאריים, חמיד תימורי (Hamid Teymori ), לא ציין מהו גובה הגרעון אך העריך, כי גם במחצית השנייה של השנה צפוי להיווצר גרעון תקציבי. הוא מסר, כי בכוונת לשכת החשב להציג בפני המג’לס דוח מפורט בנוגע לתקציב המדינה בששת החודשים הראשונים של השנה עוד בטרם תעביר הממשלה לאישור המג’לס את הצעת התקציב לשנה הבאה (פרדא, 12 דצמבר 2011).

במקביל האשים השבוע ראש לשכת החשב, עבד אל-רזא רחמאני פזלי (Abdolreza Rahmani Fazli ), את הממשלה בחריגות תקציביות. הוא טען, בין היתר, כי הממשלה לא הפקידה את הכספים הנדרשים לקרן יתרות מטבע החוץ וכן ביצעה חריגות בתקציב הרפורמה במדיניות הסובסידיות (איסנ"א, 11 דצמבר 2011).

גם חבר המג’לס, סיד רזא אכרמי (Seyyed Reza Akrami ), התייחס לגרעון התקציבי וטען, כי על-פי הערכות מומחים יגיע השנה הגרעון התקציבי ל-40 אלף מיליארד תומאן (קרוב ל-37 מיליארד דולרים). גרעון זה נובע, לדבריו, במידה רבה מיישום לקוי של תוכנית הרפורמה בסובסידיות (אפתאב, 11 דצמבר 2011).

התשובה האיראנית לבאטלפילד-3: מתקפה על תל-אביב

בהרוז מינאאי (Behrouz Mina’i ), יו"ר "הקרן הלאומית למשחקי מחשב", עדכן השבוע, כי מתכנני משחקי מחשב איראנים שוקדים בימים אלה על פיתוח משחק המחשב "מתקפה על תל-אביב" בתגובה למשחק המחשב באטלפילד-3.

בתשובה לשאלת כתב סוכנות הידיעות פארס בנוגע לתגובת איראן לבאטלפילד-3, שהפצתו נאסרה לאחרונה על-ידי שלטונות איראן, ציין מינאאי, כי איראן שלחה לאחרונה מכתב מחאה לחברת Electronic Arts , האחראית להפצת המשחק, אך טרם קיבלה התייחסות. הוא הוסיף, כי האסטרטגיה האיראנית מבוססת על "התקפה כנגד התקפה" ומאחר שארצות-ברית נשלטת על-ידי ישראל ומוטרדת מתקיפה בתל-אביב יותר מאשר מתקיפה בוושינגטון, תגיב איראן לבאטלפילד-3 באמצעות פיתוח המשחק "מתקפה על תל-אביב". בתוך כך הביעו כמה מתכנני משחקי מחשב איראנים את נכונותם לסייע בפיתוח משחק התגובה האיראני (פארס, 10 דצמבר 2011).

לפני מספר שבועות החליטו שלטונות איראן לאסור באופן גורף על מכירתו של המשחק באטלפילד-3 העוסק במתקפה אמריקאית נגד איראן, שכוללת גם פלישת חיילים אמריקאים למדינה במצוד אחר פצצת גרעין. המשחק כולל גם מפה המיועדת לקרבות מרובי משתתפים בלב טהראן.

כוחות ביטחון הפנים העבירו אזהרה לחנויות מחשבים ברחבי איראן, לבל ימכרו עותקים ממשחק זה, שהוברחו לאיראן באופן בלתי-חוקי. במקביל הופצה באינטרנט עצומה עליה חתמו כמה אלפי צעירים איראנים במחאה על הפצת המשחק. בעצומה נכתב, כי אף על-פי שמדובר במשחק מחשב דמיוני, הרי שהפצתו בעת הנוכחית נועדה לקדם את המערכה הבינלאומית, שמנהלת ארצות-הברית במאמץ להגביר את הפחד מפני איראן (פארס, 29 נובמבר 2011).

התשובה האיראנית לבאטלפילד-3: מתקפה על תל-אביב
( http://www.digarban.com/node/3471 )

בשנים האחרונות עושים שלטונות איראן שימוש במשחקי מחשב כחלק מהמאמצים לקידום יעדי המשטר בקרב דעת הקהל הפנימית. בקיץ 2007 הושק משחק המחשב "מבצעים מיוחדים", העוסק בתוכנית הגרעין האיראנית. המשחק עוקב אחר ניסיונו של מפקד כוחות המודיעין המיוחדים של איראן להציל שני מדעני גרעין איראנים, שנישבו על-ידי ארצות-הברית בעיראק. משחקים נוספים, שפותחו בשנים האחרונות, עוסקים, בין היתר, במהפכה האסלאמית ובמלחמת איראן-עיראק.

פיתוח משחקים אלה והפצתם נעשים בהובלת "הקרן הלאומית למשחקי מחשב". קרן זו הוקמה בשנת 2006 על-ידי מועצת המהפכה התרבותית העליונה באיראן והיא פועלת בפיקוח משרד ההכוונה האסלאמית. הקרן עוסקת, בין היתר, בפרסום רשימות של משחקי מחשב "בלתי-ראויים", ובהם משחקים הכוללים אלימות, יחסי מין, צריכת אלכוהול וסמים, פגיעה במוסלמים ובאסלאם, הפצת תפישות חילוניות וכיו"ב. בנוסף עוסקת הקרן בפיתוח, בעידוד ובהפצה של משחקי מחשב המקדמים את ערכי המהפכה האסלאמית ואת הזהות האסלאמית-איראנית וכן בפיקוח על כלל הפעילויות הקשורות לתעשיית משחקי המחשב במדינה.

על הקשר בין פיסטוקים, מסורת טרום-אסלאמית ופוליטיקה

יו"ר התאחדות הפיסטוקים האיראנית מסר השבוע, כי בשנה האחרונה עלו מחירי הפיסטוקים בשיעור של 10 עד 15 אחוזים בשל ירידה בייצור הפיסטוקים והתחזקות הדולר ביחס למטבע המקומי. מחירו של קילו פיסטוקים באיכות טובה מגיע השנה ל-10,000 תומאן (למעלה מ-9 דולרים).

בשיחה עם כתב החקלאות של סוכנות הידיעות איסנא עדכן מחסן ג’לאל-פור (Mohsen Jalalpour ), כי בשנה האחרונה נקטפו 150 אלף טון פיסטוקים ברחבי המדינה, כמות הקטנה ב-40 אלף טון יחסית לשנה שעברה. מתוך 150 אלף טון הפיסטוקים שנקטפו ייצאה איראן 40 אלף טון פיסטוקים לחו"ל, בעיקר לסין. ג’לאל-פור ציין, כי יצואני הפיסטוקים האיראנים נמצאים בתחרות קשה עם מתחריהם האמריקאים, כיוון שהפיסטוקים מתוצרת ארצות-הברית זולים יותר מאלה האיראנים (איסנ"א, 12 דצמבר 2011).

בשנים האחרונות נקלע שוק הפיסטוקים האיראני למשבר חמור הנובע בעיקר מבצורות וממחסור במים במחוז כרמאן (Kerman ). מחוז זה, ובעיקר העיר רפסנג’אן, מהווה את מרכז ייצור הפיסטוקים באיראן. מוצא משפחתו של הנשיא לשעבר ויו"ר "המועצה לקביעת האינטרס של המשטר", עלי-אכבר האשמי רפסנג’אני, הוא בעיר רפסנג’אן. למשפחה מטעי פיסטוקים רבים המהווים מקור לחלק ניכר מעושרו של הפוליטיקאי הבכיר.

יו"ר התאחדות הפיסטוקים הדגיש, כי על אף הירידה בהיצע הפיסטוקים לא צפוי מחסור במוצר זה לקראת ליל ה"ילדא" (Yalda ), שיצוין בשבוע הבא באיראן.

על הקשר בין פיסטוקים, מסורת טרום-אסלאמית ופוליטיקה

ליל הילדא (ה-21 בדצמבר), הלילה הארוך בשנה, מסמל את ראשיתה של עונת החורף. מקור החג במסורת הזורואסטרית ובלילה זה נוהגים בני המשפחה להתאסף, לאכול פירות יבשים, אבטיחים ורימונים. אכילת פירות קיץ בראשית החורף מבטיחה על-פי המסורת בריאות והימנעות מהתקררות במהלך העונה הקרה. כמו כן נהוג לספר במהלך הלילה סיפורים ולקרוא משירתו של המשורר בן המאה ה-14, חאפט’.
בדומה לראש השנה האיראני (נורוז) ניסה המשטר לבטל את חגיגות ה"ילדא" לאחר המהפכה האסלאמית, אך ללא הצלחה. אנשי דת שמרנים הביעו בשנים האחרונות הסתייגות מקיום טקסי ה"ילדא" ברפובליקה האסלאמית ומתחו ביקורת על אזכור הטקסים באמצעי התקשורת הממלכתיים.

תמונות השבוע: ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

ייצור מטאטאים במחוז מאזנדראן

 

לראש העמוד