ביקור אסמאעיל הניה, ראש ממשל חמאס ברצועה במצרים, סודאן, תורכיה ותוניס נועד להדק את קשריה של חמאס עם המדינות הללו, לחזק את הלגיטימציה של ממשל חמאס ולחזק את מעמדו האישי של הניה.

אסמאעיל הניה נועד במצרים עם מחמד בדיע המדריך הכללי של תנועת האחים המוסלמים

אסמאעיל הניה נועד במצרים עם מחמד בדיע המדריך הכללי של תנועת האחים המוסלמים

אסמאעיל הניה במהלך פגישתו עם נשיא סודאן עומר אלבשיר

אסמאעיל הניה במהלך פגישתו עם נשיא סודאן עומר אלבשיר

hamasinfo.net

hamasinfo.net

אסמאעיל הניה מניף את ידיו בפרלמנט התורכי כשלצדו (מימין)

אסמאעיל הניה מניף את ידיו בפרלמנט התורכי כשלצדו (מימין)

אסמאעיל הניה על גבי סיפון המרמרה

אסמאעיל הניה על גבי סיפון המרמרה

שמו של עצאם יוסף הופיע בכתבה מ-10 באוגוסט 2010 באתר האינטרנט של ”קואליציית הצדק”“.

שמו של עצאם יוסף הופיע בכתבה מ-10 באוגוסט 2010 באתר האינטרנט של ”קואליציית הצדק”“.

פגישת אסמאעיל הניה ועצאם יוסף

פגישת אסמאעיל הניה ועצאם יוסף

פגישת פעילים פרו-חמאסיים עם אסמאעיל הניה

פגישת פעילים פרו-חמאסיים עם אסמאעיל הניה

עצאם יוסף ופעילים נוספים מבריטניה בפגישה עם אסמאעיל הניה

עצאם יוסף ופעילים נוספים מבריטניה בפגישה עם אסמאעיל הניה

www.youtube.com

www.youtube.com

www.youtube.com

www.youtube.com


כללי

1. אסמאעיל הניה, ראש ממשל חמאס ברצועה, קיים לאחרונה סבב ביקורים במצרים, סודאן, תורכיה ותוניס. סבב הביקורים הזה היה הראשון מסוגו מאז תפסה חמאס את השלטון ברצועה בשנת 2007. למסעו של הניה היו שני פנים: פן "ממלכתי", שבלט בפגישותיו עם ראשי המדינה בתורכיה, סודאן ותוניס, אך נעדר ממצרים (שהקפידה שלא לערב את צמרת הממשל בפגישות עם הניה); ופן תנועתי ו"עממי", שמצא ביטויו בפגישות הניה עם ראשי תנועת האחים המוסלמים (מצרים) ועם ראשי תנועות אסלאמיות הקרובות אידיאולוגית לתנועת האחים המוסלמים (IHH בתורכיה, אלנהצ’ה בתוניס).

2. להערכתנו נועד סבב הביקורים לחזק את מעמד ממשל חמאס ואת קשרי חמאס עם מדינות ידידותיות, להדק את קשריו עם תנועות אסלאמיות עמיתות ובמרכזן תנועת האחים המוסלמים ולחזק את הדימוי האישי של הניה כראש המדינה הפלסטינית. כל זאת על רקע עניינה של חמאס לנצל לצרכיה את התמורות האזוריות ובכלל זה את התחזקותם של תנועת האחים המוסלמים ומפלגת אלנהצ’ה במצרים ובתוניס ועניינה של תורכיה להרחיב השפעתה האזורית ולקדם השפעתה בזירה הפלסטינית. זאת ועוד, התהפוכות האזוריות ובמרכזן הפגיעה ביחסי חמאס עם מחנה ה"התנגדות" (איראן וסוריה)1, חידדו בפני חמאס את הצורך למצוא לעצמה משענת אסטרטגית נוספת שתאזן במידת מה את ההזדקקות הרבה (שעודנה נמשכת) ל"מחנה ההתנגדות", שבמרכזו עומדות איראן וסוריה (במיוחד בכל הנוגע לבניין הכוח הצבאי).

3. במהלך סבב הביקורים הקפיד אסמאעיל הניה, להעביר את המסר (המכוון גם לרשות הפלסטינית), כי חמאס עתידה להיבנות מ"האביב הערבי" תוך הבלטת האידיאולוגיה הקיצונית של חמאס, שבמרכזה שחרור כל פלסטין באמצעות הג’האד. הניה שב והדגיש, כי חמאס לא תכיר לעולם ב"ישות הישראלית" שב וקרא לעולם הערבי להיערך לג’האד נגד ישראל "ולהקים את "צבא ירושלים" ל"שחרור פלסטין" "מנהר ועד הים". עמדותיו אלו, שתובלו במסרים אנטישמיים בעת ביקורו בתוניס, זכו בדרך כלל לתמיכה במדינות בהן ביקר, במיוחד בקרב תנועות אסלאמיות ופורומים "עממיים".

4. במהלך ביקוריו שמר אסמאעיל הניה על פרופיל תקשורתי גבוה ועמדותיו הקיצוניות בסוגיית הסכסוך עם ישראל זכו לסיקור נרחב ואוהד. במסיבת עיתונאים ברפיח, שקיים הניה בתום סבב הביקורים ובדיווח לממשלת החמאס השתבח הניה בתוצאות החיוביות של ביקוריו, הן בפן ה"ממלכתי" והן בפן ה"עממי"2. הוא קבע, כי הביקורים הללו סימלו את "שבירת המצור המדיני" המוטל על חמאס והממשלה הפלסטינית והתפאר כי לעזה תפקיד במהפכות ה"אביב הערבי". הניה סיים דבריו במסיבת העיתונאים ברפיח באומרו כי הוא שב לעזה "עם הרבה דברים טובים ביד" (רמז לסיוע מעשי שהובטח לו במהלך ביקוריו?). הניה גם הוסיף כי הוא מתכוון לקיים סבב ביקורים נוסף במספר מדינות ערביות ואסלאמיות נוספות, אשר הזמינו אותו.

5. להלן פירוט ביקור אסמאעיל הניה במדינות השונות.

הביקור במצרים (26-25 בדצמבר 2011)

6. במהלך ביקוריו במצרים נפגש הניה עם מזכ"ל הליגה הערבית, בכירי תנועת האחים המוסלמים, שיח’ אלאזהר, בכירים במודיעין הכללי, ודרגי עבודה זוטרים בממשל המצרי. מנגד, הקפידה מצרים שלא לערב גורמי ממשל בכירים בפגישות.

7. במהלך הביקור נפגש הניה עם מחמד בדיע, המדריך הכללי של תנועת האחים המוסלמים, ועם סגנו ד"ר ח’ירת אלשאטר. היה זה המשך לסדרה של פגישות פומביות, שהתקיימו בשנה האחרונה ברצועת עזה ובקהיר בין בכירי חמאס לבין בכירי תנועת האחים המוסלמים. זאת שלאחר שבתקופת משטר מבארכ נאלצה התנועה לצמצם למינימום את קשריה עם חמאס מסיבות של ביטחון-פנים. חמאס רואה ב"חימום" היחסים עם תנועת האחים המוסלמים מנוף לחיזוקה מול הצבא והממשל המצרי ושיפור מעמדה בזירה הפנים-פלסטינית והבינערבית3.

אסמאעיל הניה נועד במצרים עם מחמד בדיע המדריך הכללי של תנועת האחים המוסלמים
אסמאעיל הניה נועד במצרים עם מחמד בדיע המדריך הכללי
של תנועת האחים המוסלמים
(31 בדצמבר 2011,.hamasinfo.net)

8. בהתבטאויותיו במצרים הדגיש הניה את המסרים הבאים:

א. תנועת חמאס מהווה את המשכה של תנועת האחים המוסלמים במצרים. הניה הוסיף כי אחמד יאסין, מיסד חמאס, הינו חוליה נוספת בעקבותיו של מייסד תנועת האחים המוסלמים חסן אלבנא (צפא, 26 בדצמבר).

ב. חמאס לא תכיר ב"ישות הישראלית" ולא תשתף פעולה עם הסכמים שהתעלמו מ"זכויות חמאס" (קרי, הסכמי אוסלו) (צפא, 26 בדצמבר 2011). בדברים אלו ניתן לראות סירוב עקיף לדרישות שהופנו כלפי חמאס ע"י הרשות הפלסטינית במסגרת הפיוס הפנים-פלסטיני.

ג. קריאה למצרים לשמש "קו הגנה ראשון" על חמאס בהיותה תנועת בת של תנועת האחים המוסלמים: בעקבות הפגישה עם מחמד בדיע הביע הניה בטחונו שמצרים, תחת שלטון תנועת האחים המוסלמים, לא תקיים את המצור על עזה, לא תעצור פלסטינים, ולא תחפה על ישראל במקרה של התקפה נוספת על עזה (www.Bokra.net ).

9. בנוסף לכך נפגש אסמאעיל הניה (יחד עם בכירי חמאס) עם אחמד טיב, שיח’ אלאזהר, הסמכות הדתית הבכירה בעולם המוסלמי סוני. אחמד טיב הדגיש בתום הפגישה כי "ההתנגדות" (קרי, הטרור) הינה "זכות לגיטימית" של העם הפלסטיני המעוגנת, לשיטתו, בהלכה האסלאמית ובאמנות הבינלאומיות. הוא הוסיף כי הג’האד נגד ישראל ימשך "בכל האמצעים" ה"אפשריים והלגיטימיים" וציין כי הוא אישית מוכן לצאת לפלסטין ולמות מות קדושים על אדמתה, בתנאי שהפלגים הפלסטינים השונים ולוחמי הג’האד יתאחדו. אחמד אלטיב הודיע, כי בכוונתו לארגן ועידה בחסות אוניברסיטת אלאזהר על ירושלים ועל דרכי ההתמודדות עם ניסיונות הייהוד שלה (מצראוי, 10 בינואר 2012).

פגישות עם גורמי ממשל מצריים

10. המשטר המצרי הפגין זהירות ונמנע מלקיים פגישות בדרגים בכירים עם אסמאעיל הניה. את הפגישה עימו קיימו (כדרך שנהג משטר מבארכ) קצינים בכירים במודיעין הכללי המצרי ובהם עמיד (תא"ל) אחמד עבד אלח’אלק, האחראי על "תיק פלסטין" במודיעין הכללי (אתר גדודי עז אלדין אלקסאם, 25 בדצמבר 2011). כמו כן נפגש הניה עם "דרגי עבודה" זוטרים בממשל, שדנו עימו על נושאים מקצועיים הנוגעים לקשרים שבין מצרים לרצועה.

11. בסקירה שנתן בפני ממשלתו וחברי המועצה המחוקקת, תאר אסמאעיל הניה את ביקורו במצרים כ"מוצלח ופורה". הוא מסר שבפגישותיו עם ה"גורמים המוסמכים" במצרים הוא קיבל הבטחה להגדיל את אספקת החשמל לרצועת עזה. המצרים הבטיחו גם, לדבריו, לשפר את ההתנהלות במעבר רפיח. כמו כן נדונו בשיחותיו במצרים נושאים נוספים ובתוכם המחסור בגז ברצועה, הביטחון בסיני, שיקום רצועת עזה והצורך להכנסת חומרים נחוצים לרצועה ( -info Palestine , 12 בינואר 2012).

12. בתגובה להימנעות בכירי המשטר המצרי מלהיפגש עם הניה תקף ג’מאל חשמת, חבר לשכת ההדרכה של תנועת האחים המוסלמים, את ממשלת מצרים. חשמת טען כי החלטה זאת מהווה כניעה ללחצים מבחוץ והוסיף כי תנועת האחים המוסלמים מתנגדת לתפקוד הממשלה, בתחומי מדיניות הפנים והחוץ, בפרט בנוגע לעניין הפלסטיני. הוא הוסיף כי הממשלה חלשה מדי כדי לקבל החלטה בעניין הפגישה עם הניה וציין כי הם סומכים על הפרלמנט הבא, שידרוש דין וחשבון מהממשלה במכלול נושאים הנוגעים לעניין הפלסטיני (אלרסאלה. נט, 10 בינואר 2012).

הביקור בסודאן (27 בדצמבר-1 בינואר 2012)

13. בעת ביקורו בסודאן נפגש אסמאעיל הניה עם נשיא סודאן עומר אלבשיר, עם ראש ממשלת סודאן ועם שרים בממשלה. כמו כן השתתף הניה בוועידה של "מוסד אלקדס הבינלאומי"4, שהתכנסה בח’רטום תחת הכותרת: "יהוד ירושלים"-שער המוגרבים כדוגמא".

אסמאעיל הניה במהלך פגישתו עם נשיא סודאן עומר אלבשיר
אסמאעיל הניה במהלך פגישתו עם נשיא סודאן
עומר אלבשיר

(www.islammemo.cc).

14. בנאום תקיף, שנשא הניה בפני באי הועידה למען ירושלים, קרא למדינות ערב להקים בשטחם כוח צבאי שייקרא "צבא ירושלים", כדי שישחרר את פלסטין מידי "הכובש הציוני". הניה קרא להרחבת הסיוע הכספי והתמיכה הפוליטית שמעניקות ממשלות מדינות ערב לעניין ירושלים. הניה נשבע להישאר נאמן ל"התנגדות" (קרי, לדרך הטרור), לא לוותר על אף שעל מאדמת פלסטין או על המקומות הקדושים ולא להכיר לעולם בישראל (Palestine-info , 31 בדצמבר 2011; Islammemo.cc , 1 בינואר 2012).

hamasinfo.net
מימין: אסמאעיל הניה נושא דברים בוועידה בח’רטום למען ירושלים (.hamasinfo.net , 31 בדצמבר 2011).
משמאל: הנהגת חמאס בראשות משעל והניה בפגישה בסודאן עם נשיא סודאן עמר בשיר  (.hamasinfo.net , 31 בדצמבר 2011)

הביקור בתורכיה (3-1 בינואר 2012)

  15. בתורכיה זכה אסמאעיל הניה לקבלת פנים חמה. במהלך הביקור הוא נפגש עם ראש הממשלה טאיפ ארדואן, ביקר בפרלמנט התורכי ונפגש עם ראשי המפלגות. בעת ביקורו בפרלמנט הוא זכה לתשואות רמות ולנשיקה של ארדואן על לחיו (youtube ). בתום הפגישה עם הניה הצהיר ארדואן, כי לא ניתן יהיה למצוא פיתרון לסוגיה הפלסטינית ללא מעורבות חמאס. ארדואן הוסיף שהסרת המצור מעל רצועת עזה הינה אחת הדרישות, שהציבה תורכיה לישראל במסגרת שיקום היחסים בין שתי המדינות (hurriyetdailynews.com , 2 בינואר 2011).

  אסמאעיל הניה מניף את ידיו בפרלמנט התורכי כשלצדו (מימין)
  אסמאעיל הניה מניף את ידיו בפרלמנט התורכי כשלצדו (מימין)
  ראש ממשלת תורכיה ארדואן (youtube.com ).

  16. ב-2 בינואר 2012 היה הניה אורחו של ארגון IHH , ארגון אסלאמי  רדיקלי, שמילא תפקיד מוביל במשט ה"מרמרה" (מאי 2010). במסגרת זאת נועד הניה עם בולנט ילדרים ראש  הארגון ואף ערך ביקור על סיפונה של "מאוי מרמרה" שם התפלל לעילוי נשמות השהידים, שנהרגו במהלך העימות עם צה"ל. הניה גם נפגש עם המחבלים הפלסטיניים המשוחררים, שהגיעו לתורכיה, במסגרת עסקת שליט. הוא הביע תודה למאמצי ראש ממשלת תורכיה ארדואן, שפעל לשחרורם והסכים לתת להם אכסניה בארצו. בתום דבריו הוא הגיש תעודות הוקרה ותשורה לאסירים islamigundem.com) , 2 בינואר 2012).

  אסמאעיל הניה על גבי סיפון המרמרה
  אסמאעיל הניה על גבי סיפון המרמרה (www.thehindu.com )

  17. במסיבת עיתונאים שאורגנה על ידי IHH , ציין הניה כי אירוע ה"מרמרה" הוא "מקרה של שוד ים שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה" בהוסיפו, כי בזכות השהידים של ה"מרמרה" "הצלחנו לשבור את המצור ולהביס את ישראל". הניה גם הודה לראש הממשלה ארדואן ולעם התורכי על שלא זנחו את הבעיה הפלסטינית (islamigundem.com , 2 בינואר 2012). במהלך ביקור שקיים ב"מסגד הכחול" באיסטנבול (מסגד הסלטאן אחמד) נשא הניה תפילה לחידוש החליפות האסלאמית, ו"לשחרור ירושלים, מסגד אלאקצא ופלסטין מידי העושקים (קרי, ישראל)." הקהל שנכח במסגד ענה  "אמן" (youtube.com ).

  הביקור בתוניס (8-3 בינואר 2012)

  18. במהלך ביקורו בתוניס נפגש אסמאעיל הניה עם ראשד אלע’נושי, ראש מפלגת אלנהצ’ה, עם חמאדי אלג’באלי, ראש ממשלת תוניס ועם יו"ר הפרלמנט. במהלך שהותו בתוניס נשא אסמאעיל הניה נאום לוחמני וקיצוני תוך שימוש בטרמינולוגיה של "האביב בערבי" ("העם רוצה את שחרור פלסטין"). הניה גם ביקר בעיר סידי בוזיד בה החלה "מהפיכת היסמין".  בתום חמישה ימים עזב הניה את תוניס וחזר לרצועת עזה דרך מצרים.

  שמו של עצאם יוסף הופיע בכתבה מ-10 באוגוסט 2010 באתר האינטרנט של ”קואליציית הצדק”“.
  אסמאעיל הניה וראש ממשלת תוניסיה חמאדי אלג’באלי
  במהלך מסיבת עיתונאים
  (aqsa.ahlamontada.com .)

  פגישת אסמאעיל הניה ועצאם יוסף
  אסמאעיל הניה נפגש עם אזרחים בעיר סידי בוזיד (6 בינואר 2012, Palestine-info)

   

  פגישת פעילים פרו-חמאסיים עם אסמאעיל הניה
  אסמאעיל הניה נועד עם ראשי הממשל בתוניס
  (אתר גדודי עז אלדין אלקסאם, 8 בינואר 2012)

  19. בעקבות "מהפכת היסמין" הפכה מפלגת אלנהצ’ה, שבראשות ראשד אלע’נושי, לכוח השלטוני המוביל. ראשי המפלגה בהתבטאויותיהם הפומביות מקפידים להצטייר כמייצגי האסלאם המתון, המייצג לטענתם את תוניס. דווקא על רקע זה בלטו סממנים אנטי-ישראלים ואנטישמיים שליוו את ביקורו של אסמאעיל הניה. כך למשל, במהלך קבלת הפנים שנערכה לכבוד הניה בשדה התעופה של תוניס, הושמעו קריאות בנוסח "הרגו את היהודים" ו"[יש] למחוץ את היהודים", ע"י קהל מקבלי הפנים, בקרב הקהל בלט דגל גדול ובו סמל מפלגת אלנהצ’ה וכרזה עם סמל המפלגה (ראו צילום). גם בעת נאומו של הניה בעצרת באצטדיון בתוניס שאורגנה ע"י מפלגת אלנהצ’ה, הושמעו קריאות אנטי-יהודיות ואנטי ישראליות (AP , 9 בינואר, פרוט ראו בהמשך). בעקבות ביטויים אנטי-ישראלים ואנטי-יהודיים אלו גינה ראשד אל ע’נושי, ראש מפלגת אלנהצ’ה, את הסיסמאות שנישאו וטען כי מדובר במעשי ידי קיצונים (AP , 9 בינואר 2012).

  עצאם יוסף ופעילים נוספים מבריטניה בפגישה עם אסמאעיל הניה
  קהל תומכים מקבל את פני אסמאעיל הניה בנמל התעופה של תוניס.
  סמל מפלגת “אלנהצ’ה” בולט בדגל שלמעלה משמאל ובכרזה במרכז .(al-aqsa.ahlamontada.com)

  20. ב-8 בינואר נשא אסמאעיל הניה נאום לוחמני בעל סיסמאות אנטישמיות בכנס, שנערך באצטדיון בתוניס מטעם מפלגת אלנהצ’ה (AP , 9 בינואר 2012). ובארגון הכנס השתתפה גם אגודת צדקה אסלאמית בשם "אגודת תומכי פלסטין". על הבמה התנוססה הכתובת "העם רוצה [את] שחרור פלסטין" (העושה שימוש בטרמינולוגיה של "האביב הערבי"). להלן עיקרי נאומו של הניה, שנמשך כשעה, ותגובות הקהל:

  א. הניה בהבעת ברכות לעם התוניסאי, אשר לאחר שנים רבות של התמערבות ומחיקת הזהות האסלאמית בחר בבחירות חופשיות להשיב את זהותו. הניה ברך את העם התוניסאי בשם מנהיגי חמאס שנהרגו, ובמיוחד בשמו של יחיא עיאש [ה"מהנדס" שעמד מאחורי שורה של פיגועי התאבדות קטלניים בישראל] אשר לדברי הניה בימים אלו חמאס מציינת את יום השנה למותו.

  ב. בתגובה נשמעו בתוך הקהל קריאות תמיכה בנוסח: "אין אללה מבלעדי אללה והשהיד הוא ידיד אללה". בהמשך נשמעו מתוך הקהל קריאות: "ברוח ובדם נפדה אותך פלסטין"; "ח’יבר הו היהודים, צבא מחמד עוד ישוב 5; "הו יהודי, הו פחדן, פלסטין לא תבויש". כל זאת תוך הנפת דגלי מפלגת אלנהצ’ה, דגלי חמאס ודגלי פלסטין.

  ג. אסמאעיל הניה ציין , כי כיום ישנו מזרח תיכון חדש וההמון הגיב בקריאות "מוות לישראל". הניה הדגיש "לא נכיר [לעולם] בישראל" והקהל החרה אחריו. הניה הדגיש כי "אין כבר יותר שותפים לישראל במצרים ובתוניס" וההמון הריע ממושכות.

  ד. הניה ציין: "המזרח התיכון החדש יתבסס על הדבקות בהתנגדות ובג’יהאד" והדגיש כי "פלסטין הינה מהנהר ועד הים". הניה הוסיף: "אנחנו אומרים לישראל כי הזמנים השתנו, והזמן כעת הוא זמן שבו לישראל אין עוד בני ברית באזור. זהו זמן העמים, האביב הערבי וזמן לפלסטין, ירושלים ואלאקצא", הניה הבטיח לאומה המוסלמית כי "לא נוותר על אף שעל מפלסטין, לא נוותר על אחזקת הנשק".

  ה. את דבריו הוא סיים הניה בקריאה לעמים הערביים להקים את "צבא ירושלים" "משום שירושלים נמצאת בסכנה וקהל השומעים הגיב בקריאות: "ג’האד, ג’האד, ניצחון ומות קדושים". הניה סיים במילים "ירושלים, אנחנו באים אליך"; "תחי פלסטין ערבית ואסלאמית" וההמון חזר אחריו.

  www.youtube.com
  הקהל המשולהב שואג: “אין אללה מבלעדי אללה והשהיד הוא ידיד אללה”, לאחר שהניה הזכיר את שמו של יחיא עיאש, “מהנדס” פיגועי ההתאבדות של החמאס .(www.youtube.com)

   

  www.youtube.com
  אסמאעיל הניה נואם באולם ספורט בתוניס כשמתחתיו הסיסמה “העם רוצה את שחרור פלסטין”. במהלך הנאום חזר הקהל על סיסמה זו כמה פעמים .(www.youtube.com)


  1 ראו לקט מידע מה- 11 בדצמבר 2011: "פינוי מפקדת חמאס מסוריה: תמונת מצב וניתוח ראשוני של המשמעויות".

  2 מנגד, יריביו של הניה טענו שסבב ביקוריו היה כרוך בבזבוז "כסף ציבורי" רב. ד"ר יוסף רזקה, יועצו המדיני של הניה, הדף טענות אלו בטענה כי הממשלות של המדינות בהם ביקר נשאו בעלויות הביקורים, וכי הביקורים שהניבו הישגים רבים עלו לממשלת החמאס "רק דמי כיס" (פלסטין, 13 בינואר).

  3 פירוט ראו לקט מידע מה-15 בנובמבר 2011: "משלחת בכירה מטעם תנועת האחים המוסלמים במצרים קיימה לאחרונה ביקור ראשון מסוגו ברצועת עזה, בהמשך לפגישות קודמות עם בכירי חמאס, שהתקיימו בקהיר. שני הצדדים רואים בשיפור קשריהם הפומביים מנוף להשגת רווחים בזירה הפוליטית הפנים-מצרית ואמצעי לביסוס כוחם ומעמדם".

  4 ארגון אסלאמי אנטי-ישראלי המארגן כנסים בעולם הערבי-מוסלמי, שנועדה להדגיש את הסכנה הנשקפת לכאורה לירושלים תחת שלטון ישראל.

  5 ח’יבר הינו שם ישוב בחצי האי ערב, משם גרש מחמד את היהודים, במסגרת מסע כיבושו להפצת דת האסלאם. האנטישמיות בעלת השורשים האסלאמים מנצלת את המפגש ההיסטורי הבעייתי בין השבטים היהודיים שחיו בחצי האי ערב לבין הנביא מחמד (שניסה לשווא לאסלאמם) כדי להוכיח את נצחיות הסכסוך שבין האסלאם ליהודים ולאמץ אותו כדגם עכשוי מועדף.

  לראש העמוד