זרקור לעבר אחד ממוסדות ה”חמא”ס” בגדה: זיהוי “האגודה לטיפוח היתום” בבית לחם כמוסד של ה”חמא”ס” בתיק מסמכים של מנגנון “הביטחון המסכל”


מסמכים מסוף שנות התשעים שנמצאו בתיק של "הביטחון המסכל" בבית לחם, שנתפס במבצע "חומת מגן" (אפריל 2002), עוסקים במעקב מודיעיני מדוקדק אחר "האגודה לטיפוח היתום" בבית לחם. למרות שמדובר באגודה המתיימרת לקדם מטרות הומניטאריות, זיהה "הביטחון המסכל" את האגודה כמוסד מובהק של ה-"חמא"ס", המופעל ע"י פעילי התנועה למען קידום מטרותיה. המקורות המודיעיניים של "הביטחון המסכל", שהיה בעל חדירה טובה לאגודה זאת ול-"חמא"ס" בכלל, דיווחו על גיוס כספים ע"י פעילי "חמא"ס" ממקורות שונים ובתוכם גם קרן "אינטרפאל" (קרן ייעודית של ה-"חמא"ס" בבריטניה) ו"התנועה האסלאמית", בראשות השיח' ראא'ד צלאח מאם אלפחם.