“הסדר הסורי” בלבנון: הפיכת לבנון למדינת חסות סורית בתקופת אסד האב והתרופפות השליטה הסורית בתקופת בשאר הבן (2005-1975)


רצח רפיק חרירי, ראש ממשלת לבנון, אשר סרב ללכת בתלם הסורי, וההתפתחויות הדרמטיות שחלו בעקבותיו, העלו מחדש על סדר היום של לבנון, העולם הערבי והקהילה הבינלאומית את סוגיית המעורבות הסורית בלבנון הנמשכת כבר שלושים שנה. במסמך ינותחו האינטרסים הסורים בלבנון וייבחנו השלבים העיקריים בתהליך הטלת החסות הסורית על לבנון מראשית מלחמת האזרחים הלבנונית ועד לעידן בשאר אסד. כמו כן תבחן התרופפות השליטה הסורית בתקופת בשאר, אשר הובילה לשורת אירועים דרמטיים, ששיאם רצח רפיק חרירי, הפגנות המונים של תומכי "הסדר הסורי" ומתנגדיו (בהובלת ה"חזבאללה") והוצאת הכוחות הסוריים מאזור בירות ומצפון לבנון המתבצעת בימים אלו. כל אלו מבשרים את סיומו של "משטר טאא'ף" (שנמשך מאז 1989) ותחילתו של עידן חדש בלבנון ובתולדות המעורבות הסורית במשבר הלבנוני. צפוי כי בעידן החדש תהיה דמשק פחות דומיננטית ותשמור על נראות נמוכה מבעבר. לעומת זאת מוקדי הכוח הלבנונים – תומכי סוריה ומתנגדיה – ייהנו מחופש פעולה רב יותר. לבנון עלולה איפא להפוך פעם נוספת לזירת התגוששות בין מוקדי כוח יריבים, לבנוניים, מזרח תיכוניים ובינלאומיים, ולמוקד של אי יציבות אזורי העלול להקרין גם לעבר סוריה גופא.