הלכי רוח בסוריה לקראת כינוס ועידת מפלגת הבעת’


כינוס הועידה הארצית העשירית של "מפלגת הבעת' הערבית הסוציאליסטית", אשר יערך ב-9 – 6 ביוני 2005, מעורר בסוריה תקוות לרפורמות פנימיות. הועידה תתקיים בצל התגברות הלחצים מבית ומחוץ על המשטר הסורי. מבחינה פנימית, הולכת ומתחזקת הביקורת על עיכוב תהליכי הרפורמה, הפיתוח והמודרניזציה. מורגשת גם התעוררות יחסית של פעילי זכויות האדם והחברה האזרחית בהשפעת ההתפתחויות בלבנון לאחר רצח ראש הממשלה לשעבר, רפיק אל-חרירי. מבחינה אזורית ובינלאומית, חלו בשנים האחרונות התפתחויות משמעותיות ביחס לסוריה, ובראשן נפילת האגף העיראקי של מפלגת הבעת', הנוכחות האמריקאית באזור, החלטת מועצת הביטחון 1559 שדרשה את יציאת הכוחות הסוריים מלבנון ויישום ההחלטה בסוף אפריל 2005.

התחזיות כי בועידה יתרחש שינוי מהותי החלו להתגבש לאור הלחצים על המשטר ובעקבות נאומו של נשיא סוריה, בשאר אל-אסד, בפני הפרלמנט ב-5 במרץ 2005, בו הביע תקווה כי הועידה תהיה "קפיצה גדולה ביותר" בתולדות סוריה, ואמר כי המצב הפנימי עומד בראש סדר העדיפויות שלו.

על פי התחזיות, צפוי הנשיא אסד לערוך שינויים נרחבים בהנהגת המפלגה המורכבת מ-21 חברים. מספר החברים יקטן ויעמוד על כ-15 ורק 3 או 4 חברים מההנהגה הישנה של תקופת אביו יישארו במסגרת ההנהגה החדשה. ההערכה היא כי שינויים אלה יסללו את הדרך בפני אחיו של הנשיא, מאהר אל-אסד (העומד בראש המשמר הרפובליקני) ובפני גיסו, ואצף שוכת (העומד בראש המודיעין הצבאי) להצטרף להנהגת המפלגה.

במישור הפוליטי מן הצפוי כי הועידה תמליץ לפרסם חוק מפלגות שיעודד הקמת מפלגות חדשות בתנאי שאינן על בסיס אתני או דתי. כמו כן, צפוי כי הועידה תמליץ על פרסום חוק חדש לבחירות חופשיות למועצות המקומיות. על פי ההערכות, הועידה תבחן מחדש את מצב החירום שהוכרז בסוריה בשנות השישים ותגביל את השימוש בחוקי החירום למצבים הפוגעים בביטחון הלאומי. הועידה תמליץ להעניק אזרחות לכמאה אלף כורדים ותבחן מחדש את חוק 49 משנת 1980 הגוזר עונש מוות על המשתייכים לתנועת "האחים המוסלמים".1

במישור הכלכלי צפוי כי הועידה תאמץ את עיקרון כלכלת השוק באופן רשמי וזאת תוך ויתור על עיקרון הסוציאליזם שהוא אחד משלושת העקרונות של מפלגת הבעת': אחדות, חירות, סוציאליזם. יחד עם זאת הועידה תקפיד שלא להשתמש במושגים 'כלכלה חופשית' ו'הפרטה' ולא תשמיט את המילה 'סוציאליזם' משמה.

המלצות הועידה עתידות להישאר במסגרת שני כללים מרכזיים: הבעת' תישאר המפלגה השלטת בהתאם לסעיף 8 בחוקה הסורית הקובע שהיא "המפלגה המנהיגה את המדינה והחברה". כמו כן, "החזית הלאומית הפרוגרסיבית"2 תישאר הקואליציה הפוליטית של המפלגות הפועלות ברשיון. 3

ההערכות כי הועידה תוביל לרפורמה נתקלות באופטימיות מצד תומכי הבעת' ובפסימיות מצד אנשי האופוזיציה. להלן סקירת הלכי הרוח בסוריה לקראת כינוס הועידה על בסיס מאמרים מתוך העיתונות הסורית והלבנונית.