תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר   מרכז המידע למודיעין ולטרור

תקנון השימוש באתר נוקט בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית (להלן- מרכז המידע), פועל במסגרת עמותת המל"מ, ומציע עיון במחקרים שחוקריו כותבים ברשת האינטרנט. המידע מועבר באמצעות אתר מרכז המידע כפוף לתנאים שלהלן.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים של תוכן פרסומי מרכז המידע, שייכות למרכז המידע.

זכויות יוצרים אלו כוללות, בין השאר, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא מרכז המידע  ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

אחריות

העיון במחקרים  מוצע לציבור "כמות שהוא .("As is") "מרכז המידע לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. מרכז המידע שומר לעצמו את הזכות להוריד או לשנות תוכן מהשירות בכל עת. כמו כן, מרכז המידע לא יישא באחריות לטעויות או לשגיאות במחקרים המתפרסמים וכן לא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג , באישור מרכז המידע, על ידי המשתמש או על-ידי צד ג'.  

מרכז המידע לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין בעקבות השימוש במחקרים, לרבות לנזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו בעקבות השימוש בשירות ויישומי אינטרנט (כגון : Active-X, Java, JavaScript).

כל מחלוקת בנדון תמצא

תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל-אביב.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (LINKS)  לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהם כדי לגרוע משאר הוראות ותנאי השימוש. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. בעת הכללת כל קישור בשירות זה נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות וכי הקישור עצמו תקין. אולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין מרכז המידע לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למרכז המידע כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין  מרכז המידע אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המרכז לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם.

קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

פניות למרכז

כל שאלה אודות שירות זה, או לגבי תחום פעילות מרכז המידע, ניתן להפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת: info@terrorism-info.org.il