“תיירות ג’האדית”: ביקורים באתרי “מורשת קרב” ובקברי שהידים, ככלי בידי חזבאללה לאינדוקטרינציה ולהפצת אידיאולוגיה

מפה המציגה את בסיסי חיל האוויר הישראלי ופירוט שמות הטייסות בכל בסיס, סוגי המטוסים שכל טייסת מפעילה וסמלי הטייסות.

מפה המציגה את בסיסי חיל האוויר הישראלי ופירוט שמות הטייסות בכל בסיס, סוגי המטוסים שכל טייסת מפעילה וסמלי הטייסות.

חפצי שהידים של חזבאללה בתערוכה לזכר השהידים במתקן המעצר באלח'יאם. על המדים מונחים תגי יחידה של משמרות המהפכה האיראניים (פייסבוק)

חפצי שהידים של חזבאללה בתערוכה לזכר השהידים במתקן המעצר באלח'יאם. על המדים מונחים תגי יחידה של משמרות המהפכה האיראניים (פייסבוק)

ביקור צוערי בית הספר לקצינים של צבא לבנון באתר מליתא, ביום הצבא (2015).

ביקור צוערי בית הספר לקצינים של צבא לבנון באתר מליתא, ביום הצבא (2015).

משלחת נשים העוסקת בשאלות ותשובות הלכתיות לנשים הפועלת בלשכת מנהיג איראן בעת ביקור במליתא (דף הפייסבוק של אתר מליתא, 13 במרץ 2018).

משלחת נשים העוסקת בשאלות ותשובות הלכתיות לנשים הפועלת בלשכת מנהיג איראן בעת ביקור במליתא (דף הפייסבוק של אתר מליתא, 13 במרץ 2018).

כללי
 • חזבאללה בונה בקרב החברה השיעית בלבנון “מדינה בתוך מדינה”, הנותנת מענה לצרכי התושבים בכל תחומי החיים. לשם כך שוקד הארגון, בסיוע איראן, על הקמת מערכת אזרחית, הפועלת במקביל לזרוע הצבאית, בתחומי החינוך, התרבות, בריאות, רווחה, כספים, ספורט, בנייה, חקלאות ועוד. המוסדות החברתיים שניבנו, והפעילות האזרחית הנמרצת, מעניקים לבני העדה השיעית מגוון רחב של שירותים שהינם בעל אופי ממלכתי (תוך ניצול חולשתו של ממשל לבנון וההזנחה המסורתית של העדה השיעית). כל זאת כדי ליצור בקרב השיעים “חברת התנגדות”, התומכת במאבק חזבאללה נגד ישראל.

במסגרת “חברת ההתנגדות”, מפעיל חזבאללה מערך של “תיירות ג’האדית” הכולל ביקורים באתרי “מורשת קרב” ובתערוכות, מפגשים ג’האדיים עם פעילים צבאיים ועלייה לקברי שהידים. “התיירות הג’האדית” אותה מטפח חזבאללה שונה במהותה מהמשמעות המקובלת של התיירות ברחבי העולם: בעוד שתיירות נועדה לנופש, מנוחה וטיולים הרי שבתפיסת חזבאללה “תיירות” היא מכשיר לאינדוקטרינציה של הפעילים, האוכלוסייה השיעית וגופים שונים בלבנון (כולל צבא לבנון). כמו כן משמשת “התיירות הג’האדית” אמצעי להפצת האידיאולוגיה של חזבאללה בלבנון ומחוצה לה וכלי לשימור הרוח הלוחמנית נגד ישראל.

 • האתר המרכזי, אשר משמש את ה”תיירות הג’האדית”, הינו אתר מליתא, שהוקם בג’בל צאפי (מצפון לנבטיה) לאחר מלחמת לבנון השנייה. באתר זה, שממנו פעל חזבאללה בתקופה בה שהה צה”ל באזור הביטחון, מתקיימת פעילות ענפה של הנחלת “מורשת הקרב” של חזבאללה, שימור זכרם של השהידים של חזבאללה, טיפוח תרבות השהאדה (מות קדושים למען אללה) והאדרת יכולותיו של חזבאללה במערכה נגד ישראל. אתרים בולטים נוספים, שבהם מתקיימת “תיירות ג’האדית” הינם מתקן המעצר בעיירה אלח’יאם וגינת איראן במארון אלראס. לאלו ניתן להוסיף את אתר הקבורה גן השהידים בפרבר הדרומי של ביירות, שם קבורים שהידים בכירים של חזבאללה (ובתוכם עמאד מע’ניה) .
 • ב”אתרי התיירות” המרכזיים, ובאתרים מקומיים נוספים ברחבי לבנון, מבקרים אזרחים שיעים, פעילי חזבאללה, משלחות מטעם מוסדות שונים בלבנון (ובתוכם צבא לבנון) ומשלחות מחו”ל, ובכלל זה משלחות איראניות. כמו כן מתקיימים באתרים הללו תערוכות, טקסים ואירועים בעלי אופן פוליטי. למערכה התודעתית של שימור “מורשת הקרב” מגויסת גם האימפריה התקשורתית של חזבאללה (המפעילה, בין השאר, מספר חשבונות טוויטר יעודים המציגים את “מורשת הקרב” של חזבאללה).
מפה המציגה את בסיסי חיל האוויר הישראלי ופירוט שמות הטייסות בכל בסיס, סוגי המטוסים שכל טייסת מפעילה וסמלי הטייסות.      תערוכת נשק ואמצעי לחימה שנלקחו שלל מצה"ל (פייסבוק).
המוזיאון במליתא. מימין: מפה המציגה את בסיסי חיל האוויר הישראלי ופירוט שמות הטייסות בכל בסיס, סוגי המטוסים שכל טייסת מפעילה וסמלי הטייסות. משמאל: תערוכת נשק ואמצעי לחימה שנלקחו שלל מצה”ל (פייסבוק).
 ביקור צוערי בית הספר לקצינים של צבא לבנון באתר מליתא, ביום הצבא (2015).     ביקור שגרתי של חיילי צבא לבנון במהלך קורס, ביולי 2017 (דף הפייסבוק של אתר מליתא, 1 באוגוסט 2015; אתר New Lebanon, 1 ביולי 2017).
הנחלת “מורשת הקרב” והאידיאולוגיה של חזבאללה לצבא לבנון. מימין: ביקור צוערי בית הספר לקצינים של צבא לבנון באתר מליתא, ביום הצבא (2015). משמאל: ביקור שגרתי של חיילי צבא לבנון במהלך קורס, ביולי 2017 (דף הפייסבוק של אתר מליתא, 1 באוגוסט 2015; אתר New Lebanon, 1 ביולי 2017).
 • “טביעת האצבע” של איראן והסיוע האיראני לחזבאללה מורגשים היטב באתר מליתא. האתר נבנה לאחר מלחמת לבנון השנייה ע”י הרשות האיראנית לסיוע בשיקום לבנון, שסייעה לחזבאללה לשקם את נזקי המלחמה. שלטי הסבר למבקרים במליתא ונאום נצראללה המוקרן על גבי מסך, זוכים גם לכיתוביות בשפה הפרסית. משלחות איראניות רבות פוקדות את האתר (בשנת 2018, למשל התקיימו 14 ביקורי משלחות איראניות, כולל משלחת מלשכת המנהיג). משלחות איראניות מבקרות גם באתרי “מורשת קרב” נוספים של חזבאללה ובכלל זה בגינת איראן שבמארון אלראס (אתר “תיירות ג’האדית”, שנבנה גם הוא ע”י הרשות האיראנית לסיוע בשיקום לבנון”) ובבית הקברות “גן השהידים בדרום בירות.
 משלחת נשים העוסקת בשאלות ותשובות הלכתיות לנשים הפועלת בלשכת מנהיג איראן בעת ביקור במליתא (דף הפייסבוק של אתר מליתא, 13 במרץ 2018).     חפצי שהידים של חזבאללה בתערוכה לזכר השהידים במתקן המעצר באלח'יאם. על המדים מונחים תגי יחידה של משמרות המהפכה האיראניים (פייסבוק)
מימין: משלחת נשים העוסקת בשאלות ותשובות הלכתיות לנשים הפועלת בלשכת מנהיג איראן בעת ביקור במליתא (דף הפייסבוק של אתר מליתא, 13 במרץ 2018). משמאל: חפצי שהידים של חזבאללה בתערוכה לזכר השהידים במתקן המעצר באלח’יאם. על המדים מונחים תגי יחידה של משמרות המהפכה האיראניים (פייסבוק)
מבנה העבודה
 • העבודה כוללת את הפרקים הבאים:
  • הרקע לצמיחתה של “התיירות הג’האדית”
  • אתר מליתא
  • כלא אלח’יאם כאתר “תיירות ג’האדית”
  • גינת איראן במארון אלראס
  • תערוכות ג’האדיות
  • טיולים ומפגשים ג’האדיים
  • אתר גן השהידים (או גן שני השהידים) בדרום ביירות
  • נספח: פרסומי מרכז המידע אודות התשתית האזרחית של חזבאללה