תגובות ארגון אלקאעדה ותומכיו לציון יום השנה לאירועי 11 בספטמבר 2001

כרזת איום כלפי המערב שפורסמו על-ידי

כרזת איום כלפי המערב שפורסמו על-ידי "צות אלזרקאוי", גורם המזוהה עם אלקאעדה (טלגרם, 11 בספטמבר 2022)

כרזת איום כלפי ארצות-הברית שפורסמו על-ידי

כרזת איום כלפי ארצות-הברית שפורסמו על-ידי "צות אלזרקאוי", גורם המזוהה עם אלקאעדה (טלגרם, 11 בספטמבר 2022)

עוגות שהוכנו לציון האירוע כחלק מהבעת השמחה של תומכי אלקאעדה על התרחשותו (טלגרם, 11 בספטמבר 2022)

עוגות שהוכנו לציון האירוע כחלק מהבעת השמחה של תומכי אלקאעדה על התרחשותו (טלגרם, 11 בספטמבר 2022)

עיקרים
  • מוסד אלסחאב, השייך להנהגת ארגון אלקאעדה, פרסם הודעה בשם הנהגת הארגון לציון אירועי 11 בספטמבר 2001, בה היא מייחסת לפיגועים אלה חשיבות של אירוע מכונן בהיסטוריה האסלאמית. ההודעה מאדירה את השלכותיו הקשות של האירוע על הכלכלה האמריקאית, על מעמדתה של ארצות-הברית בעולם ומעבירה מסר שארצות-הברית “תובס בקרוב, בעזרת אללה, בסומליה ובמקומות נוספים”.
  • בדומה לשנים קודמות, גורמים אסלאמיים המזוהים עם אלקאעדה פרסמו ברשתות החברתיות כרזות המביעות שמחה לאיד על הפיגועים ב-11 בספטמבר ואיומים כלפי ארצות-הברית והמערב.
המסרים המרכזיים
הודעת ההנהגה המרכזית של הארגון לציון האירוע
  • מוסד אלסחאב, השייך להנהגת ארגון אלקאעדה, פרסם ב-11 בספטמבר 2022 הודעה לציון יום השנה ה-21 לאירועי 11 בספטמבר 2001 תחת הכותרת “הישגי יום אלפרקאן [קרי: קרב בדר] שבו נפגשו שתי הקבוצות [המאמינים מול הכופרים] [1] – בין [יום] אלפרקאן הראשון לבין [יום] אלפרקאן של התקופה הנוכחית, יום [11] בספטמבר [2001]”. ההודעה כוללת הבעת נחת רוח ושמחה לאיד על קיומם של הפיגועים תוך השוואתם לקרב בדר, הקרב הראשון בהיסטוריה של האסלאם, עליו פיקד נביא האסלאם, מחמד, שנערך בין קומץ תומכיו של הנביא לבין “הכופרים” של מכה. מדובר בקרב החשוב ביותר באסלאם שכן צבא המוסלמים הקטן הצליח להביס כוח עדיף ממנו מקרב “הכופרים” והוא הפך לאתוס באסלאם. הניצחון בקרב סלל את הדרך לכיבושים נוספים ומאז אותו הקרב זכו המוסלמים לכיבושים על שטחים נרחבים ברחבי העולם, מספרד במערב עד מזרח אסיה. הדבר נועד להעצים את האירוע ולייחס לו חשיבות של אירוע היסטורי מכונן בתולדות האסלאם שממנו האסלאם פרץ בשיא כוחו.
  • בהודעה נכללו גם פרטים על אירועי 11 בספטמבר 2001 ועל השפעתם השלילית על ארצות-הברית, ובמיוחד הפגיעה הקשה במעמדה הבינלאומי ובכלכלתה. עוד נטען בהודעה כי ארצות-הברית ניהלה את מלחמותיה ברחבי העולם בעקבות אירועי 11 בספטמבר 2001 כשהיא נעדרת יכולות ואפשרויות להשליט את מרותה באזורים אלה, ולכן היא הובסה בעיראק ובאפגניסטאן “והיא תובס בקרוב, בעזרת אללה, בסומליה ובמקומות נוספים” (טלגרם, 11 בספטמבר 2022). נראה כי הנהגת הארגון מתרשמת מפעילות שלוחת הארגון בסומליה, ארגון אלשבאב, שהרחיב את פעילותו לאחרונה, וכי היא צופה כי השלוחה תתרחב ותתפשט ברחבי סומליה וסביבתה (ככל הנראה לאזור הסאחל ומקומות ת סמוכים אחרים) ואולי אף תהפוך לגורם מוביל בארגון.

עמוד השער של ההודעה (טלגרם, 11 בספטמבר 2022)
עמוד השער של ההודעה (טלגרם, 11 בספטמבר 2022)
ציון האירוע ברשתות החברתיות
  • בדומה לשנים קודמות, ציינו גורמים אסלאמיים המזוהים עם אלקאעדה ברשתות החברתיות את האירוע בפרסום איומים כלפי המערב והבעת שמחה על קיומה של מתקפת הטרור (טלגרם, 11 בספטמבר 2022).
  • באחת הכרזות שפורסמו על-ידי “צות אלזרקאוי”, גוף הסברה המזוהה עם ארגון אלקאעדה, נכתב בשפה האנגלית לצד תמונתו של אסאמה בן לאדן, מנהיג אלקאעדה בעת האירועים, ולצד המחשה של הפיגוע במגדלי התאומים, כי אמריקה לא תזכה לביטחון עד אשר האסלאם ישלוט ב”פלסטין”[2] (טלגרם, 11 בספטמבר 2022).

כרזת איום כלפי המערב שפורסמו על-ידי "צות אלזרקאוי", גורם המזוהה עם אלקאעדה 
(טלגרם, 11 בספטמבר 2022)
כרזת איום כלפי המערב שפורסמו על-ידי “צות אלזרקאוי”, גורם המזוהה עם אלקאעדה
(טלגרם, 11 בספטמבר 2022)

  • בכרזה אחרת שהופקה גם כן על-ידי “צות אלזרקאוי”, נכתב כי המלחמה נגד הנוצרים היא מלחמה קיום. הכיתוב הופיע לצד תמונת רעול פנים האוחז בסכין מאיימת[3] (טלגרם, 11 בספטמבר 2022).
כרזת איום כלפי ארצות-הברית שפורסמו על-ידי "צות אלזרקאוי", גורם המזוהה עם אלקאעדה 
(טלגרם, 11 בספטמבר 2022)
כרזת איום כלפי ארצות-הברית שפורסמו על-ידי “צות אלזרקאוי”, גורם המזוהה עם אלקאעדה
(טלגרם, 11 בספטמבר 2022)
  • כרזות נוספות כללו צילומים של עוגות יום הולדת, שעוצבו סביב האירוע, כחלק מהבעת השמחה לאיד של תומכי אלקאעדה ושל גורמים אסלאמיים ג’האדיסטים נוספים (טלגרם, 11 בספטמבר 2022).
עוגות שהוכנו לציון האירוע כחלק מהבעת השמחה של תומכי אלקאעדה על התרחשותו 
(טלגרם, 11 בספטמבר 2022)
    עוגות שהוכנו לציון האירוע כחלק מהבעת השמחה של תומכי אלקאעדה על התרחשותו 
(טלגרם, 11 בספטמבר 2022)
עוגות שהוכנו לציון האירוע כחלק מהבעת השמחה של תומכי אלקאעדה על התרחשותו (טלגרם, 11 בספטמבר 2022)

[1] מדובר בחלק מפסוק בקוראן (סורת אלאנפאל פסוק 41), שבו הביסו המוסלמים הראשונים את מתנגדיהם ממכה. אלפרקאןכינוי לקוראן. הכוונה להפרדה בין האמת (האסלאם) לשקר (הכפירה).
[2] מדובר בציטוט של בן לאדן.
[3] מדובר בתמונתו של ג'ון הג'האדיסט, כינויו של מחמד אמואזי, כוויתי שהיה עורף הראשים המרכזי של דאעש, שנהרג בסוריה בדצמבר 2015. עם זאת, הגורם שהפיק את הפרסום מזוהה עם אלקאעדה, ולכן הכרזה מיוחסת לאלקאעדה., ככל הנראה לצורך המחשת האיום.