רשת טוויטר השעתה חשבונות של חזבאללה, בעיקר של ערוץ אלמנאר. בדיקה של מרכז המידע למודיעין ולטרור העלתה כי חזבאללה ממשיך לקיים נוכחות משמעותית בטוויטר, גם לאחר ההשעייה

כללי
 • ארגון חזבאללה מקיים נוכחות משמעותית ברשתות החברתיות, בדגש על פייסבוק וטוויטר, כמרכיב חשוב באימפריה התקשורתית שלו, שנבנתה ע”י הארגון בסיוע איראן במשך שנים ארוכות[1] המדובר במאות רבות של פרופילים, עמודים וחשבונות המופעלים ע”י מוסדות חזבאללה, פעילי הארגון ותומכיו. חשבונות אלו כוללים מידע התואם את האסטרטגיה התקשורתית של חזבאללה ותכנים אידאולוגיים בצד מסרים פוליטיים המשרתים את מדיניות איראן וחזבאללה. תכנים אלו כוללים גם הסתה לטרור והפצת האידאולוגיה הח’ומיניסטית של איראן, שארגון חזבאללה רואה עצמו מחויב לה.

 דוגמא להסתה לטרור נגד ארה"ב בחשבונות טוויטר המזוהים עם תומכי חזבאללה. מימין: תמונה של הריסות שגרירות ארה"ב בלבנון, לאחר הפיגוע הקטלני שביצע חזבאללה (18 באפריל 1983). לתמונה צורף הטקסט הבא: "כך יש לחנך שגרירויות. כך לימד אותנו עמאד [מע'ניה]". (חשבון הטוויטר של אמאני עמאר, 8 באוגוסט 2019). משמאל: מפת מטרות של חזבאללה בישראל, שהציג מנהיג חזבאללה חסן נצראללה באחד מראיונותיו. לתמונה צורף הטקסט הבא: "היא [שגרירות ארה"ב בלבנון] צריכה להיות על מפת האבדון" (חשבון הטוויטר עיני ציר ההתנגדות, 7 באוגוסט 2019)
דוגמא להסתה לטרור נגד ארה”ב בחשבונות טוויטר המזוהים עם תומכי חזבאללה. מימין: תמונה של הריסות שגרירות ארה”ב בלבנון, לאחר הפיגוע הקטלני שביצע חזבאללה (18 באפריל 1983). לתמונה צורף הטקסט הבא: “כך יש לחנך שגרירויות. כך לימד אותנו עמאד [מע’ניה]”. (חשבון הטוויטר של אמאני עמאר, 8 באוגוסט 2019). משמאל: מפת מטרות של חזבאללה בישראל, שהציג מנהיג חזבאללה חסן נצראללה באחד מראיונותיו. לתמונה צורף הטקסט הבא: “היא [שגרירות ארה”ב בלבנון] צריכה להיות על מפת האבדון” (חשבון הטוויטר עיני ציר ההתנגדות, 7 באוגוסט 2019)

דוגמאות לחשבונות טוויטר של תומכי חזבאללה הקוראים לתרום כספים לארגון. מימין: נערה תורמת כסף בקופת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית במרכז של ארגון הבריאות האסלאמי (שני מוסדות של חזבאללה). לתמונה צורף הטקסט הבא: "למען עינייך, סיד [חסן נצראללה], הכספים והנפשות שלנו וכל מה שיש לנו" (חשבון הטוויטר של מלכ והבי, 23 באפריל 2019). משמאל: אדם תורם כסף לקופת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בבית פרטי. לתמונה צורף הטקסט הבא: "עשרה מיליון דולר למי שימסור מידע על מימון חזבאללה. מטומטמים! עבור חזבאללה נקריב את הדם שלנו לפני הכסף שלנו ולפני כל דבר" (חשבון הטוויטר של חסן דרה, 23 באפריל 2019)
דוגמאות לחשבונות טוויטר של תומכי חזבאללה הקוראים לתרום כספים לארגון. מימין: נערה תורמת כסף בקופת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית במרכז של ארגון הבריאות האסלאמי (שני מוסדות של חזבאללה). לתמונה צורף הטקסט הבא: “למען עינייך, סיד [חסן נצראללה], הכספים והנפשות שלנו וכל מה שיש לנו” (חשבון הטוויטר של מלכ והבי, 23 באפריל 2019). משמאל: אדם תורם כסף לקופת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בבית פרטי. לתמונה צורף הטקסט הבא: “עשרה מיליון דולר למי שימסור מידע על מימון חזבאללה. מטומטמים! עבור חזבאללה נקריב את הדם שלנו לפני הכסף שלנו ולפני כל דבר” (חשבון הטוויטר של חסן דרה, 23 באפריל 2019)

במהלך שנת 2018 נחסמו מספר פעמים חשבונות של חזבאללה בטוויטר ובפייסבוק. אולם חזבאללה עשה את ההתאמות הנדרשות והמשיך להשתמש ברשתות הללו ללא פגיעה משמעותית באופן התנהלותו. ניסיון נוסף להגביל את פעילותו של חזבאללה בטוויטר נעשה לאחרונה. ב-2 בנובמבר 2019 השעתה הנהלת טוויטר לפחות שבעה חשבונות של ערוץ אלמנאר: החשבון הראשי, חשבון חדר החדשות, חשבונות הערוץ בשפה האנגלית, הצרפתית והספרדית וחשבונות של אישים הקשורים לערוץ אלמנאר (העיתון הלבנוני אלאחבאר, המזוהה עם חזבאללה, 4 בנובמבר 2019). לטענת חזבאללה מהלך זה של הנהלת טוויטר, שבוצע ללא אזהרה מוקדמת, הוביל לאבדן של כמיליון עוקבים לערוץ (ערוץ אלמנאר, 2 בנובמבר 2019).

 • חזבאללה לא פרסם עד כה תגובה רשמית למהלך של טוויטר. אולם במאמר שפורסם באלאח’באר, המזוהה עם חזבאללה, נטען, כי מדובר בכניעה ללחצים שהפעיל הקונגרס האמריקני על מנכ”ל טוויטר ג’ק דורסי ולאולטימטום שהוצב בפניו, בו נדרש לחסום את חשבונות חזבאללה וחמאס עד 1 נובמבר 2019[2]. לטענת אלאח’באר, הלחצים הופעלו כחלק מקמפיין בינלאומי, שנועד להשתיק את “קולות ההתנגדות לישראל”, תוך הפרת חופש הביטוי הנהוג במדינות המערב. אלאח’באר הציג צעד זה כחלק “מהמלחמה האינטרנטית” המתנהלת נגד “תקשורת ההתנגדות” (קרי, התקשורת של ארגוני הטרור), הכוללת גם חסימת עמודים של פלטפורמות ופעילים פלסטינים (אלאח’באר, 4 בנובמבר 2019).

בדיקה שקיים מרכז המידע העלתה, כי בטוויטר נותרו חשבונות של ערוץ אלמנאר שעודם פעילים. בנוסף לכך נמצאים בטוויטר חשבונות רשמיים של פעילים, תומכים ומוסדות המשתייכים לתשתית האזרחית של חזבאללה (התומכת בתשתית הצבאית של הארגון). בין השאר נמצאים בטוויטר חשבונות של מוסדות שהוצאו מחוץ לחוק בארה”ב (הערה: ארגון חזבאללה כולו, ובכלל זה הזרוע הצבאית, האזרחית והפוליטית שלו, מוגדר בארה”ב כ”ארגון טרור” וכ”ארגון פשיעה בינלאומי מוביל”[3]). לפיכך, להערכתנו, השפעת המהלך הנוכחי תהייה כמו קודמיו קצרת טווח והוא לא יפגע באופן משמעותי בנוכחות חזבאללה בטוויטר[4].

דוגמאות לחשבונות פעילים של חזבאללה בטוויטר
כללי
 • להלן דוגמאות לחשבונות פעילים של מוסדות חזבאללה, של פעילי הארגון ושל תומכיו בטוויטר (עדכני לבוקר ה-5 בנובמבר 2019). הדוגמאות מובאות בשלושה חתכים: חשבונות גופים השייכים לערוץ אלמנאר, חשבונות של מוסדות אזרחיים של חזבאללה (שפעילותם תומכת בתשתית הצבאית) וחשבונות פעילים או תומכים בחזבאללה.
חשבונות הקשורים לערוץ אלמנאר
 • חשבון המבזקים של ערוץ אלמנאר. כתובתו: https://twitter.com/almanarbreaking. לחשבון זה 12,100 עוקבים והוא ממשיך לפעול (עדכני לבוקר 6 בנובמבר 2019).

צילום מסך של חשבון המבזקים של ערוץ אלמנאר
צילום מסך של חשבון המבזקים של ערוץ אלמנאר

 • חשבון תכנית של ערוץ אלמנאר בשם: ” הם אצל חיים אללה”. כתובתו: https://twitter.com/ahyaarabihim. מטרתה המוצהרת של התכנית, כפי שנכתב גם בחשבון עצמו, היא “להכיר [לקהל הצופים] את השהידים של ההתנגדות האסלאמית [קרי, חזבאללה] ולהציג את תכונותיהם והישגיהם החברתיים והצבאיים, מאז הקמת ההתנגדות [קרי, חזבאללה] ועד ימינו אלה“. לחשבון 1,887 עוקבים והוא ממשיך לפעול (עדכני לבוקר ה-6 בנובמבר 2019).

צילום מסך של חשבון התכנית של ערוץ אלמנאר: "הם החיים אצל אללה"
צילום מסך של חשבון התכנית של ערוץ אלמנאר: “הם החיים אצל אללה”

 •  חשבון של עלי שעיב, כתב ערוץ הטלוויזיה אלמנאר ורדיו אלנור בדרום לבנון. כתובתו: https://twitter.com/ali_shoeib1. לחשבון זה 76,200 עוקבים והוא ממשיך לפעול (עדכני לבוקר 6 בנובמבר 2019). בחשבון הטוויטר שלו נוהג עלי שעיב לדווח על הנעשה בדרום לבנון ולהעלות תכנים התואמים את מדיניות חזבאללה ואת האידיאולוגיה שלו[5].

צילום מסך של החשבון של עלי שעיב
צילום מסך של החשבון של עלי שעיב

חשבונות של מוסדות המשתייכים לתשתית האזרחית של חזבאללה[6]
 • חשבון אגודת אלאמדאד, אגודת צדקה בבעלות חזבאללה. כתובתו של החשבון: https://twitter.com/emdadcommittee. לחשבון 867 עוקבים והוא פעיל (עדכני לבוקר 5 בנובמבר 2019).

צילום מסך של חשבון אגודת אלאמדאד
צילום מסך של חשבון אגודת אלאמדאד

 • חשבון ארגון הבריאות האסלאמי, המעניק שירותי בריאות ומפעיל שירותי חירום והצלה לפעילי חזבאללה ולאוכלוסייה השיעית בכלל[7]. כתובתו: https://twitter.com/hayaahealth. לחשבון זה 678 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-21 בפברואר 2014.

צילום מסך של חשבון ארגון הבריאות האסלאמי
צילום מסך של חשבון ארגון הבריאות האסלאמי

 • חשבון מוסד השהיד, המסייע למשפחות הרוגי חזבאללה[8]. המוסד פועל להאדרת דמויות השהידים והפיכתם למודל לחיקוי לדור הצעיר האמור להתגייס לשורות חזבאללה. כתובתו https://twitter.com/shaheedmoqawem.לחשבון זה 7,115 עוקבים והוא ממשיך לפעול (עדכני לבוקר ה-6 בנובמבר 2019). מוסד השהיד הלבנוני הינו שלוחה של קרן השהיד האיראנית. שניהם הוגדרו ע”י משרד האוצר האמריקאי כקרנות המסייעות לארגוני טרור.

צילום מסך של חשבון מוסד השהיד
צילום מסך של חשבון מוסד השהיד

 • חשבון רדיו אלנור, תחנת רדיו בבעלות חזבאללה[9]. כתובתו: https://twitter.com/alnourradio. לחשבון 849 עוקבים והוא ממשיך לפעול (עדכני לבוקר ה-6 בנובמבר 2019). רדיו אלנור נכלל ברשימת הסנקציות של ארה”ב.

צילום מסך של חשבון רדיו אלנור
צילום מסך של חשבון רדיו אלנור

 • חשבון גיוס החינוך, מוסד של חזבאללה העוסק באינדוקטרינציה של בני נוער, מפעיל תאי סטודנטים ומעודד תלמידים שיעים להתגייס לחזבאללה בתום לימודיהם[10]. כתובתו: https://twitter.com/orgtarbaweya. לחשבון זה 1737 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-1 באוגוסט 2019.

צילום מסך של חשבון גיוס החינוך
צילום מסך של חשבון גיוס החינוך

 • חשבון צופי האמאם אלמהדי, תנועת נוער של חזבאללה במהלכה עוברים ילדים ובני נוער אינדוקטרינציה לקראת גיוסם בעתיד לחזבאללה[11]. כתובתו: https://twitter.com/almahdiscouts. לחשבון זה 186 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-17 בינואר 2019.

צילום מסך של חשבון צופי האמאם אלמהדי, 5 בנובמבר 2019.
צילום מסך של חשבון צופי האמאם אלמהדי, 5 בנובמבר 2019.

 • חשבון רשת בתי הספר אלמהדי המופעלת ע”י חזבאללה[12]. בבתי ספר אלו עוברים התלמידים אינדוקטרינציה שיעית-רדיקלית על בסיס האידאולוגיה של המהפיכה האסלאמית באיראן במגמה להכשירם לקראת הגיוס לחזבאללה בתום לימודיהם. כתובתו: https://twitter.com/mahdischools. לחשבון זה 599 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-17 באוקטובר 2019.

צילום מסך של חשבון רשת בתי הספר אלמהדי
צילום מסך של חשבון רשת בתי הספר אלמהדי

 • חשבון רשת בתי הספר אלמצטפא המופעלת ע”י חזבאללה[13]. בבתי ספר אלו עוברים התלמידים אינדוקטרינציה שיעית-רדיקלית על בסיס האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן, במגמה להכשירם לקראת גיוס לשורות הזרוע הצבאית של חזבאללה בתום לימודיהם. כתובת החשבון: https://twitter.com/islamtd74. לחשבון זה 1,799 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-1 באפריל 2019.

צילום מסך של חשבון רשת בתי הספר אלמצטפא
צילום מסך של חשבון רשת בתי הספר אלמצטפא

דוגמאות לחשבונות של פעילים ותומכים של חזבאללה
 • החשבון של שיח’ עלי דעמוש, סגן יו”ר המועצה המבצעת בחזבאללה. כתובתו: https://twitter.com/aliidaamouche. לחשבון זה 32 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-16 בספטמבר 2019.

צילום מסך של החשבון של שיח' עלי דעמוש
צילום מסך של החשבון של שיח’ עלי דעמוש

 • חשבון של ג’ואד נצראללה, בנו של מזכ”ל חזבאללה סיד חסן נצראללה. ג’ואד נצראללה מעלה ומשתף בחשבון הטוויטר שלו תכנים התואמים את האסטרטגיה ההסברתית של חזבאללה כולל הנאמנות לאיראן, האדרת שהידים וסיוע בטיפוח פולחן האישיות של חסן נצראללה. כתובת החשבון: https://twitter.com/JawadNsrlh. לחשבון זה 16,500 עוקבים והוא ממשיך לפעול (עדכני לבוקר ה-6 בנובמבר 2019). שמו של ג’אד נצראללה נכלל ברשימת הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי. בינואר 2016 נחשף כי ג’ואד נצראללה גייס באמצעות חשבון הפייסבוק שלו, פלסטינים מאזור טול כרם, שגויסו להתארגנות טרור שתכננה לבצע פיגועים נגד ישראל (YNET, 20 בינואר 2016; אתר Israel Defense, 17 באוגוסט 2016)[14].

צילום מסך של החשבון של ג'ואד נצראללה
צילום מסך של החשבון של ג’ואד נצראללה

מימין: ציוץ של ג'ואד נצראללה בעקבות זכיית קבוצת הכדורגל אלעהד, המזוהה עם חזבאללה, במשחקי גמר גביע אסיה. נצראללה מברך לרגל הניצחון את השהיד קאסם שמח'ה, שהיה שחקן בקבוצה ונהרג בשורות חזבאללה בקרבות בחלב בנובמבר 2016 (חשבון הטוויטר של ג'ואד נצראללה, 4 בנובמבר 2019). משמאל: פרטי החשבון של ג'ואד נצראללה בו נכתב: "החשבון היחיד. בעד סיד אלח'אמנא'י [מנהיג איראן] עד טיפת הדם האחרונה". תמונתו של נשיא לבנון מישל עון נקבעה כתמונת פרופיל בעקבות ההפגנות שקראו להתפטרותו (חשבון הטוויטר של ג'ואד נצראללה, 6 בנובמבר 2019).
מימין: ציוץ של ג’ואד נצראללה בעקבות זכיית קבוצת הכדורגל אלעהד, המזוהה עם חזבאללה, במשחקי גמר גביע אסיה. נצראללה מברך לרגל הניצחון את השהיד קאסם שמח’ה, שהיה שחקן בקבוצה ונהרג בשורות חזבאללה בקרבות בחלב בנובמבר 2016 (חשבון הטוויטר של ג’ואד נצראללה, 4 בנובמבר 2019). משמאל: פרטי החשבון של ג’ואד נצראללה בו נכתב: “החשבון היחיד. בעד סיד אלח’אמנא’י [מנהיג איראן] עד טיפת הדם האחרונה”. תמונתו של נשיא לבנון מישל עון נקבעה כתמונת פרופיל בעקבות ההפגנות שקראו להתפטרותו (חשבון הטוויטר של ג’ואד נצראללה, 6 בנובמבר 2019).

מימין: ג'ואד נצראללה עם אביו חסן נצראללה (אלחדת' ניוז, 1 באפריל 2015). משמאל: תמונה מקליפ של חזבאללה, שהלחין ג'ואד נצראללה והפיק ערוץ אלמנאר (יוטיוב, 17 בפברואר 2014).
מימין: ג’ואד נצראללה עם אביו חסן נצראללה (אלחדת’ ניוז, 1 באפריל 2015). משמאל: תמונה מקליפ של חזבאללה, שהלחין ג’ואד נצראללה והפיק ערוץ אלמנאר (יוטיוב, 17 בפברואר 2014).

ג'האד מע'ניה, בנו של עמאד מע'ניה, אשר נהרג ב-18 בינואר 2015 בירי מכלי טיס באזור קניטרה, מנשק את ג'ואד נצראללה (חשבון הטוויטר של נורס אבראהים, 3 בפברואר 2015)
ג’האד מע’ניה, בנו של עמאד מע’ניה, אשר נהרג ב-18 בינואר 2015 בירי מכלי טיס באזור קניטרה, מנשק את ג’ואד נצראללה (חשבון הטוויטר של נורס אבראהים, 3 בפברואר 2015)

 • החשבון של ד”ר עלי אלמקדאד, ציר פרלמנט מטעם חזבאללה. כתובתו: https://twitter.com/dr_mokdad. לחשבון זה 10,100 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-19 ביולי 2019.

צילום מסך של החשבון של ד"ר עלי אלמקדאד
צילום מסך של החשבון של ד”ר עלי אלמקדאד

 • החשבון של נואף אלמוסוי, לשעבר ציר פרלמנט מטעם חזבאללה. כתובתו: https://twitter.com/moussaouinawaf. לחשבון זה 9,552 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-22 במאי 2018.

צילום מסך של החשבון של נואף אלמוסוי
צילום מסך של החשבון של נואף אלמוסוי

 • החשבון של ד”ר חסין אלחאג’ חסן, ציר פרלמנט מטעם חזבאללה, לשעבר שר התעשייה בממשלת חרירי מדצמבר 2016. כתובתו: https://twitter.com/dr_hajhassan. לחשבון זה 11,700 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-23 באוקטובר 2019.

צילום מסך של החשבון של ד"ר חסין אלחאג' חסן
צילום מסך של החשבון של ד”ר חסין אלחאג’ חסן

 • החשבון של נואר אלסאחלי, ציר פרלמנט מטעם חזבאללה. כתובתו: https://twitter.com/sahilinawar. לחשבון זה 11,600 עוקבים. הפעילות האחרונה בו נרשמה ב-1 בנובמבר 2019.

צילום מסך של החשבון של נואר אלסאחלי
צילום מסך של החשבון של נואר אלסאחלי

[1] ראו מחקר מרכז המידע מ-1 בספטמבר 2019: "האימפריה התקשורתית של חזבאללה".
[2]
ב-17 בספטמבר 2019 שלחו ארבעת חברי קונגרס אמריקאים מכתב למנהלי טוויטר, יוטיוב ופייסבוק הדורש להסיר חומרים וחשבונות המזוהים עם קבוצות טרור הנכללות ברשימת ארגוני הטרור של ארה"ב ("US – designated terror (groups. במכתב הוזכרו חשבונות הקשורים לחזבאללה ולחמאס. ב-22 באוקטובר 2019 שלחו ארבעת חברי הקונגרס מכתב נוסף למנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי בדבר השימוש שעושים בטוויטר ארגוני טרור זרים ובכלל זה חזבאללה וחמאס. במכתב נדרשה טוויטר להסיר תכנים המזוהים עם חמאס וחזבאללה ולעדכן את תנאי השימוש בטוויטר עד ה-1 בנובמבר 2019, כך שהללו יתאמו לחוק אמריקאי ("Consistent with our laws"). ב-2 בנובמבר 2019 השעתה הנהלת טוויטר את חשבונות תחנת הטלוויזיה אלמנאר וחשבונות של כלי תקשורת המזוהים עם חמאס (The National, 3 בנובמבר 2019).
[3]
ראו פרסום מרכז המידע מה-4 בנובמבר 2018: ארה"ב הגדירה לאחרונה את חזבאללה כאחד מחמשת ארגוני הפשיעה הבינלאומיים המובילים ואישרה הצעות חוק המחריפות את הסנקציות המוטלות עליו ועל מי שמסייע לו.
[4]
מסמך זה אינו עוסק בהשעיית חשבונות הקשורים לחמאס אלא רק לחשבונות המזוהים עם לחזבאללה
.
[5]
פירוט פעילותו של עלי שעיב ראו ע"י 32-31 במסמך של מרכז המידע מה-1 בספטמבר 2019: "האימפריה התקשורתית של חזבאללה".
[6]
התשתית האזרחית של חזבאללה תומכת בפעילות הצבאית ובו בזמן מהווה מרכיב חשוב ב"מדינה בתוך מדינה", שהקים חזבאללה בקרב האוכלוסייה השיעית בלבנון. ניתן למצוא מידע רב אודות מוסדות התשתית האזרחית באתר באינטרנט של מרכז המידע למודיעין ולטרור.
[7]
פירוט ראו מחקר מרכז המידע: "ארגון הבריאות האסלאמי: מוסד של חזבאללה המעניק שירותי בריאות לפעילים ולאוכלוסייה השיעית בכלל, כאמצעי לרכישת השפעה ולהקמתמדינה בתוך מדינה”", 24 ביולי 2019.
[8]
פירוט ראו מחקר מרכז המידע: "מוסד השהיד של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותו ודרכי מימונו", 14 במרץ 2019.
[9]
פירוט ראו מחקר מרכז המידע: "האימפריה התקשורתית של חזבאללה", 1 בספטמבר 2019.
[10]
פירוט ראו מחקר מרכז המידע: "“גיוס החינוךשל חזבאללה: גוף העוסק באינדוקטרינציה של תלמידים שיעים במערכות החינוך הלבנוניות, הממלכתיות והפרטיות, כהכנה לקראת הצטרפותם לחזבאללה בתום לימודיהם", 2 ביולי 2019.
[11]
פירוט ראו מחקר מרכז המידע: "אגודת צופי האמאם אלמהדי: תנועת הנוער של חזבאללה המכשירה דורות של בני נוער חדורי תודעה שיעית רדיקלית מבית מדרשה של איראן, המצטרפים לחזבאללה ולוחמים בשורותיו נגד ישראל", 20 ביוני 2019.
[12]
פירוט ראו מחקר מרכז המידע: "חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב בני העדה השיעית בלבנון את האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ואת הנאמנות לחזבאללה ולדרך הטרור", 26 ביוני 2019.
[13]
פירוט ראו מחקר מרכז המידע: "חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב בני העדה השיעית בלבנון את האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ואת הנאמנות לחזבאללה ולדרך הטרור", 26 ביוני 2019.
[14]
להרחבה ראו מחקר מרכז המידע: "חוליית טרור בטול כרם, שהתכוונה לבצע פיגועים, הופעלה עי חזבאללה", 24 בינואר 2016.