“קואליציית הצדקה” כמקרה מבחן של התארגנות בינלאומית למימון הטרור הפלסטיני: ארגון גג של למעלה מ-50 קרנות אסלאמיות ברחבי העולם המנתב כספים למוסדות “חמא”ס” ב”שטחים”

המסר המרכזי

“קואליציית הצדקה” הוקמה – במעורבות הנהגת ה-“חמא”ס” – מיד לאחר פרוץ העימות האלים (אוקטובר 2000), כארגון גג לשם מבצע “אד הוק” של גיוס כספים אסלאמי כלל עולמי לטובת הפלסטינים ב”שטחים”. ה”קואליציה” התמסדה והיא ממשיכה בפעילותה עד עצם היום הזה. בראשה עומד איש הדת הקטרי הפופולרי השיח’ הד”ר יוסף אלקרצ’אוי, שהוציא פסק הלכה המתיר פיגועי התאבדות נגד ישראל. בהנהלתה חברים פעילי “חמא”ס” בכירים מה”שטחים”. המנהל הביצועי שלה הינו עצאם יוסף, הדמות הבולטת ב”אינטרפאל”, הקרן הייעודית של ה-חמא”ס” בבריטניה. “קואליציית הצדקה” מורכבת משילוב של קרנות ייעודיות של ה-“חמא”ס” עם קרנות בעלות אופי אסלאמי קיצוני מרחבי העולם. הכספים שהיא מעבירה ל”שטחים” מגיעים ברובם הגדול אל מוסדות ה-“חמא”ס”. בכך מסייעת “קואליציית הצדקה” ל-“חמא”ס” לבנות עצמה כחלופה ל”רשות” ולקיים מעטפת התומכת בטרור, כולל טרור המתאבדים, כפי שמומחש היטב במסמכי שלל שנפלו לידי צה”ל. בשל כך היא הוכרזה ה”קואליציה” כהתאחדות בלתי מותרת בישראל (2002). מסמכי שלל ומידע שבידינו ממחישים כי גם “הרשות הפלסטינית” רואה ב”קואליציית הצדקה” גוף התומך ב-“חמא”ס”.