פרדיגמת המידע – מתפתח תפקיד אחר לקמ”ן? סא”ל מ’ – משרת באמ”ן

תגובה לגיליון בנושא ביג דאטה ומודיעין של כתב העת
“מודיעין הלכה ומעשה” (התפרסם במאי 2018)
  • עידן המידע שהתפתח בעולם האזרחי והביא לפתחנו אין ספור דוגמאות של עליונות מודיעינית אינטימית, מחייב אותנו לחשוב אחרת על דרך עשיית המודיעין ומהו מודיעין. פרדיגמת המידע המתהווה מאפשרת לאמ”ן להתאים את עצמו לאתגרים החדשים המתפתחים ולהעמיד מולם יכולת אחרת.
  • יכולת המכונה מגדילה את הגמישות של אמ”ן כארגון אך כדי להביא אותה לידי ביטוי בצורה האידיאלית, אנחנו צריכים אנשים שהוכשרו לעידן זה. עידן זה אינו רק שינוי בשיטת חשיבה, קרי דרך המידע ומהי השאלה? העידן הדיגיטאלי מחייב בחינה מחדש של תפקיד הקמ”ן ושל מקומו בסביבות השונות. הסביבה הטקטית מכילה בתוכה יכולות חדשות שמשנות כבר עתה את תפקיד הקמ”ן ומחייבות אותו לכשירויות חדשות, ואילו הסביבות המערכתית והאסטרטגית יחייבו גם התאמה לפרדיגמה המודיעינית
  • עידן זה של גודש מידע מחדד את ההנחה כי מודיעין מתפתח בהקשר. התפתחותה של המכונה לא אומר ריכוז המידע, אלא דווקא ביזור יכולות מיצוי המידע כדי להגדיל את גמישות ואפקטיביות הארגון אם לגזרות המבצעיות השונות ואם לחיבור הסנסורים כדי להגדיל את יכולת הניטור וסגירת המעגל החכמה כדרך לאפקטיביות מבצעית אחרת.