ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית: ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום (השלמה ועדכון, יוני 2018)

 הצגת הכותל המערבי (כותל אלבוראק)[1] כמקום קדוש למוסלמים באופן בלעדי: "...כותל אלבוראק חלק מהחומה המערבית של מסגד אלאקצא הזכות המוחלטת עליו נתונה למוסלמים לבדם" (חינוך אסלאמי, כתה ה', חלק א' (2017) עמ' 54)[2].    דמוניזציה של ישראל, המואשמת בעריכת חפירות תחת הר הבית, כדי לגרום להתמוטטות המסגדים הנמצאים שם (לימודי חברה, כתה ז', חלק א' 2017 עמ' 64).
מימין: הצגת הכותל המערבי (כותל אלבוראק)[1] כמקום קדוש למוסלמים באופן בלעדי: “…כותל אלבוראק חלק מהחומה המערבית של מסגד אלאקצא הזכות המוחלטת עליו נתונה למוסלמים לבדם” (חינוך אסלאמי, כתה ה’, חלק א’ (2017) עמ’ 54)[2]. משמאל: דמוניזציה של ישראל, המואשמת בעריכת חפירות תחת הר הבית, כדי לגרום להתמוטטות המסגדים הנמצאים שם (לימודי חברה, כתה ז’, חלק א’ 2017 עמ’ 64).
  • מחקר זה מהווה השלמה ועדכון למחקר קודם אודות ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית[3]. המחקר נכתב ע”י ד”ר ארנון גרויס, בהזמנת המרכז לחקר מדיניות המזרח התיכון בהנהלת דוד בדין. המחקר הקודם הסתמך על כ-150 ספרי לימוד במקצועות השונים, שרובם הודפסו ע”י הרשות הפלסטינית בין השנים 2017-2013. ב-2016 החלה הרשות בפרויקט של כתיבה מחדש של ספרי הלימוד, דבר שחייב עדכון. עם השלמת מבצע ההדפסה מחדש של ספרי הלימוד הרשות לכיתות א-י’ נעשה מחקר עדכני נוסף, שממצאיו מובאים להלן. המחקר העדכני כולל 118 ספרים, שרובם המכריע הודפסו ב-2017 והחליפו את רוב ספרי הלימוד של 2016.

בדיקת ספרי הלימוד החדשים שהוצאו ע”י הרשות מעלה, כי הם ממשיכים לבטא, ולעיתים אף להקצין, את אותם עיקרי יסוד, שהופיעו בספרי הלימוד הקודמים: דה-לגיטימציה של מדינת ישראל, דמוניזציה שלה, עידוד מאבק אלים נגדה והעדר חינוך לשלום. ספרי לימוד אלו, המבטאים עוינות קשה כלפי ישראל והעם היהודי, נמצאים גם בשימוש בבתי הספר שמפעילה אונר”א, שכמחצית מתקציבה מוקדש לחינוך[4].

  • ממצאי מחקרו של ד”ר ארנון גרויס תואמים מחקרים נוספים אודות ספר הלימוד הפלסטינים, שנעשו ע”י חוקרים וגופים שונים בעשור האחרון (חלקם מצאו ביטוי בפרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור). מחקרים אלו שבו והצביעו על העויינות כלפי ישראל המוטמעת במערכת החינוך הפלסטינית, שהינה פועל יוצא מהאתוס הפלסטיני, שעל ברכיו התחנכו דורות רבים של פלסטינים, כולל הדור הנוכחי. אתוס זה שעל ברכיו מתחנך הדור הצעיר הפלסטיני מוביל לתרבות של שנאה כלפי מדינת ישראל והעם היהודי ומתדלק את ההסתה, הטרור והמשך המאבק האלים נגד ישראל.

                                             בברכה,

                                             ד”ר (אל”מ מיל.) ראובן ארליך

                                            מרכז המידע למודיעין ולטרור

[1] אלבראק הינו שמה של בהמת הרכיבה השמימית שעל פי המסורת המוסלמית נשאה את מחמד במהלך מסעו הלילי ממכה לירושלים משם עלה לשמים.
[2]
הטיעון לפיו אין ליהודים כל זכות על הכותל המערבי בא גם לידי ביטוי בדבריו של אסאמה אלקואסמי, דובר פתח, שאמר כי הכותל המערבי הוא חלק ממסגד אלאקצא, אשר שוכן על אדמה פלסטינית שנכבשה בשנת 1967. אלקואסמה הוסיף, כי הוא נתמך בדבריו בהחלטת בית המשפט הבריטי משנת 1929 לפיה הכותל הוא אתר מוסלמי והחלטות אונסק"ו לפיהן כל ירושלים היא מוסלמית וליהודים אין קשר היסטורי או דתי לעיר (ערוץ אלמיאדין, 17 בדצמבר 2017).
[3]
בהמשך לפרסום מרכז המידע מה-26 בדצמבר 2017: "ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית: ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום".