נתיבים עלומים

נתיבים עלומים -צבי מגן

צבי מגן

המחבר כיהן בכמה תפקידים בשרות משרד החוץ בישראל.
מ- 1999 – 2006 שמש כראש נתיב
צבי מגן מדבר על עתיד היחסים בין רוסיה לישראל בטווח הקצר והארוך.
אנו שומעים לראשונה על סיפורים שהותרו לחשיפה לראשונה במיוחד לספר זה.
צבי מגן מביא את ניסיונו הדיפלומטי העשיר, ניסיונו כחוקר באקדמיה, כאיש נתיב וכקצין מודיעין, שבראש מעייניו הייתה החתירה להצלת יהודים