שפיר, הרצל, מלחמת יום הכיפורים :מבט שונה

שפיר, הרצל, מלחמת יום הכיפורים :מבט שונה

יום הכיפורים

שפיר, הרצל, מלחמת יום הכיפורים :מבט שונה : האירועים שקדמו והובילו למלחמה, מהלך המלחמה, תוצאותיה והשלכותיה, 1967-1977 מושב בן שמן: מודן הוצאה לאור, 2020