שפיר הרצל

שפיר, הרצל

מלחמת יום הכיפורים :מבט שונה

האירועים שקדמו והובילו למלחמה, מהלך המלחמה, תוצאותיה והשלכותיה, 1967-1977 מושב בן שמן: מודן הוצאה לאור, 2020