מהיסוד למעלה

נתן סלומון

סיפורו הביוגרפי של נתן סלומון – חלוץ, לוחם, מפקד, איש המוסד, התעשייה האווירית ומשרד הביטחון