שולמית אמיר

אמיר, שולמית, המסתערב: אהרן חיים כהן בחייו ובמותו/ ירושלים: כרמל ישראל, 2020.

המסתערב: אהרן חיים כהן בחייו ובמותו

ירושלים: כרמל ישראל, 2020.