כיפור 73

שמואל גלבהט

עם הראש בחול מחדל ההתרעה, עם הראש בקיר התקפות הנגד