ישראל טל

טל, ישראל, פרקים למלחמת יום הכיפורים

פרקים למלחמת יום הכיפורים

ראשון לציון: משכל- הוצאה לאור 2019.