Intelligence Success & Failure, The Human Factor

פרופ’ אורי בר-יוסף ופרופ’ רוז מק’דרמוט

רוב מחקרים שפורסמו בעבר בתחום קובעים כי כשלים צבאיים גדולים כאלה נובעים לעתים קרובות מעיבוד מידע פגום מערכות.
הכותבים טוענים שהכישלונות אינם נובעים רק מעיבוד שגוי של החומר המודיעיני, אלא גם מהיבטים פסיכולוגיים של המעורבים בקבלת ההחלטות, האופן שבו מנהיגים קיבלו את כישלונותיהם, תהליך הלמידה מתוך הכישלון וכיצד הם השתמשו במודיעין שעמד לרשותם להשגת ההצלחות. כך יוצא, שכישלונות בחיזוי מתקפות נובעים מהטיות ודעות קדומות במודיעין ואצל מקבלי החלטות, שמשתקות את הספקות.
אורי בר-יוסף ורוז מקדרמוט מדגישים את המקרים המוצלחים של הפתעה אסטרטגית, כמו גם כשלים, מנקודת מבט פסיכולוגית. ספר זה מתאר את התפקיד הקריטי של הפסיכופתולוגיות
המודיעין הצלחה וכישלון מציג תיאוריה חדשה בחקר ההפתעה האסטרטגית הטוענת כי ההסבר העיקרי לכישלון האזהרה היא לא פעולה מכוונת, אלא הטיות מוטיבציה במודיעין מפתח ומנהיגים מרכזיים, המבטאים כל ספק לפני התקפות פתע.