יצחק חסון

חסון, יצחק, הזקן ואני: סיפורו האישי של ראש המודיעין של הלח"י (מחלקה ו')/ תל-אביב: אסיף הוצאה לאור, 2020.

הזקן ואני: סיפורו האישי של ראש המודיעין של הלח”י (מחלקה ו’)

תל-אביב: אסיף הוצאה לאור, 2020.