harpoon

Darshan-Leitner, Nitsana, Katz, Samuel

אספקת החמצן של הטרוריסטים, הכסף הממן את ארגוני הטרור .
הספר מתאר את מאמצי ארה”ב למאבק באיומים כמו דאע”ש וקרטלי סמים.
דאע׳׳ש התפאר ב -2.4 מיליארד דולר בשנת 2015, המלחמה העולמית בטרור לא יכולה להתעלם יותר מהלוחמה הפיננסית כאסטרטגיה התקפית.
הספר מדבר על חלקו של מאיר דגן בשיבוש והשמדת צינורות כסף ומוסדות פיננסיים ששילמו על שפיכות הדמים של חמאס, חיזבאללה וקבוצות אחרות. הספר הוא רב-מכר, מציג סיפור מרתק על המאמץ שהובל על ידי ישראל, וכעת הצטרפו אליו האמריקאים, לחנוק את אספקת החמצן של הטרוריסטים, את הכסף.
דרשן־לייטנר עומדת – בראש ארגון זכויות אדם יהודי שפועל משפטית בשם נפגעים כנגד ישויות טרור וגופים המממנים טרור. הארגון שוכר שירותים של משרדי עורכי דין, תובע בארצות־הברית, קנדה או אירופה גופים שיש להם נכסים או כסף באותן מדינות ושתרמו ישירות או בעקיפין לפעולות טרור. השילוב של אידיאולוגיה במלחמה בטרור, בשיתוף פעולה עם בתי משפט, שהצליחה לגרום לבתי משפט אמריקאיים להטיל עיקול כספים לגורמים אלה