עזרה לעבודה בקטלוג

חיפוש

במסך החיפוש ניתן לבחור בין מספר סוגי חיפוש כדי לבצע חיפושים פשוטים או מורכבים. בחלק מסוגי החיפוש ניתן להשתמש באפשרויות שונות להרחבה או צמצום של תנאי החיפוש. האפשרויות “או”, “וגם” ו”ולא” למטה (“תנאים בין שדות”) מגדירות את היחס בין שדות החיפוש. בהמשך ניתן יהיה למצוא תאור מלא של האפשרויות הקיימות בכל אחד מסוגי החיפוש. הטבלה הבאה מציגה סכום קצר של סוגי החיפוש השונים.

 
 
חיפוש פשוט חיפוש בשדה אחד בלבד על פי ערך מדויק
חיפוש פשוט על טקסט חופשי חיפוש של ערך אחד או יותר במספר שדות, ניתן להשתמש בחלקי מילים ולהפעיל בחיפוש פונקציות לשוניות שונות.
חיפוש מורכב חיפוש במספר שדות כאשר בכל שדה ערך שונה. ניתן להשתמש בחלקי מילים ולכלול בחיפוש מלים בעלות קרבה לשונית.
 

מחרוזת החיפוש

מחרוזת החיפוש הנה הערך או ערכים שמקלידים בשדה החיפוש. בדוגמה שלמעלה מחרוזת החיפוש היא “מודיעין* וגם (טרור או פיגועים)”. מחרוזת החיפוש יכולה להכיל בתוכה מילים שלמות או חלקי מילים, וכן תנאי חיפוש שונים.

 

לינקים לחומרי עזר

 
אתרי אינטרנט בנושאי מודיעין חיפוש בשדה אחד בלבד על פי ערך מדויק
מרכז המידע למודיעין ולטרור חיפוש של ערך אחד או יותר במספר שדות, ניתן להשתמש בחלקי מילים ולהפעיל בחיפוש פונקציות לשוניות שונות.
 
 

חיפוש פשוט על פי טקסט חופשי

במנגנון זה ניתן לחפש את מחרוזת החיפוש במספר שדות וכן להשתמש באפשרויות להרחבת תנאי החיפוש: חלקי מילים, תנאי חיפוש ופונקציות ניתוח לשוני.

סדר הפעולות:

1. בחר חיפוש פשוט מבין אפשרויות החיפוש וסמן את התיבה חיפוש גלובלי.

2. בשדה ערך לחיפוש הגדר ערך\ ערכים לחיפוש. כאמור, תוכל להשתמש לצורך כך בתנאי חיפוש (או, וגם, ליד, ולא) ובסוגריים. למשל, מחרוזת החיפוש מגדירה את התנאים האלה: פריטים שמופיעה בהם המילה ערב* (כלומר גם ערבים, ערביי ישראל וכו’) וגם המילה חברה או המילה אוכלוסין.

3. בחר את השדה או שדות בהם יתבצע החיפוש על ידי סימון “√” ליד שם השדה.

4. אם בחרת מספר שדות, הגדר את היחס ביניהם ע”י סימון או\ וגם (בהמשך שורת הגדרת החיפוש). למשל, מסומנים השדות כותר ונושא ביחס “או”. כלומר, מחרוזת החיפוש צריכה להופיע בכותר או בנושא.

5. בחר את סוג הניתוח הלשוני (מדויק פונטי וכו’). למשל, אם נבחרה האפשרות גזע מילוני. כלומר, החיפוש יתבצע גם על מופעים של אותה המילה בצורת הרבים והסמיכות, ומופעים בתוספת כינויי קניין, מילות יחס והא הידיעה.

6. הקש אשר.