סיכום פעילות דאעש בשנת 2023

פעילי מחוז עיראק של דאעש נשבעים אמונים למנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023).

פעילי מחוז עיראק של דאעש נשבעים אמונים למנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023).

פעילי מחוז מערב אפריקה של דאעש מביעים את שבועת האמונים במנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023)

פעילי מחוז מערב אפריקה של דאעש מביעים את שבועת האמונים במנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023)

המחבל, שביצע את פיגוע ההתאבדות (טלגרם, 9 במרץ 2023)

המחבל, שביצע את פיגוע ההתאבדות (טלגרם, 9 במרץ 2023)

עיקרים[1]
 • בשנת 2023 חלה ירידה חדה (כ-50%) בהיקף פעילות הטרור של ארגון דאעש ברחבי העולם בהשוואה לשנת 2022.[2] מגמת הירידה בהיקף הפעילות נמשכת משנת 2020. אולם, בשנת 2023 נרשמה הירידה החדה ביותר.[3]
 • אפריקה המשיכה להיות מוקד הפעילות המרכזי של הארגון. מוקד הפעילות היה בניגריה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ו אזור הסאחל, ובמיוחד מאלי. בסוריה ועיראק, מדינות הליבה של הארגון היקף הפעילות היה נמוך.
 • במחוז ח’ראסאן באפגניסטאן, ניכרה ירידה של 75% בפעילות וירידה של כ-50% במספר הנפגעים לעומת השנה הקודמת, אך קטלניות הפיגועים גדלה. בנוסף, המחוז ממשיך להוות מוקד להפצת טרור במרכז ובמזרח אסיה וגם ברחבי העולם. באיראן, בה מנוהלת פעילות הארגון על-ידי מחוז ח’ראסאן, לא נרשמה פעילות ראויה לציון בשנת 2023, זאת בניגוד לשנת 2022, שהייתה קטלנית משמעותית.[4]
 • אחד ממאפייני הירידה בפעילות הארגון, הוא מספר מחוזות של הארגון, שהיו פעילים בשנים עברו, שבתחומם לא בוצעו פיגועים בשנת 2023. בין אלה בולט מחוז סיני, זאת לאחר שפעילותו מוגרה בסדרת מבצעי סיכול מוצלחים של כוחות הביטחון המצריים בשנת 2022. גם במחוזות לוב, תימן והודו, שהיו פעילים בשנת 2022, לא בוצעה פעילות טרור בשנת 2023.
 • בישראל לא בוצעו בשנת 2023 פיגועים בהשראת דאעש, זאת בניגוד לשנת 2022, שבמהלכה התבצעו שלושה פיגועים, שמבצעיהם פעלו בהשראת הארגון. גם ניסיונות של הארגון לנצל את המלחמה ברצועת עזה (פרצה ב-7 באוקטובר 2023) כדי לפגוע ביהודים ברחבי העולם, לא צלחו מבחינת הארגון, זאת, ככל הנראה, בזכות פעולות סיכול יעילות של מנגנוני הביטחון בישראל ובמדינות אחרות בעולם.
 • יש לציין כי למרות הירידה הדרמטית בפעילות דאעש ברחבי העולם בשנת 2023, נרשמה במספר מחוזות של הארגון עלייה בפעילות (עלייה במספר התקיפות, במספר הנפגעים וברמת הקטלניות של פיגועים). כך למשל, במחוז מרכז אפריקה חלה בשנת 2023 עלייה במספר הנפגעים בפעילות הארגון, למרות הירידה במספר התקיפות שביצע המחוז בשנת 2023 (126 תקיפות, שבהן נפגעו 781 בני אדם לעומת 179 תקיפות, שבהן נפגעו 626 בני אדם בשנת 2022). במחוז אלסאחל חלה עלייה במספר התקיפות, אך ירידה במספר הנפגעים, זאת מאחר שהתקיפות היו בסדר גודל מצומצם יותר (בשנת 2023 בוצעו 35 תקיפות, בהן נפגעו 526 בני אדם לעומת 18 תקיפות, שבהן נפגעו 674 בני אדם בשנת 2022). מחוז מזרח אסיה (הפעיל בעיקר בדרום הפיליפינים) רשם עלייה דרמטית בפעילות (סה”כ ביצעו פעילי המחוז 24 תקיפות, בהן נפגעו 118 בני אדם לעומת שמונה תקיפות, בהן נפגעו 64 בני אדם בשנת 2022).
 • פעילות דאעש במדינות המערב: ניכרה עלייה בפעילות דאעש באירופה. במהלך השנה בוצעו ארבעה פיגועים: אחד בבלגיה, שניים בצרפת ואחד בספרד (זאת, לעומת שנת 2022, שבמהלכה לא בוצעו פיגועים במדינות המערב בשם הארגון.)[5] בפיגועים בשנת 2023 נהרגו חמישה בני אדם ונפצעו כעשרה. מדובר בפיגועי השראה במתווה של מפגע בודד (“זאב בודד”). הגורמים העיקריים לעלייה באלימות הם בעיקר אירועי שרפת ספרי קוראן בשבדיה, המשך התפשטות האסלאם הרדיקלי באירופה ועליית התמיכה בו בחוגי הימין המקומיים. נראה שגם המלחמה ברצועת עזה תרמה לעלייה באלימות, לקראת סוף השנה.
 • מאפייני פעילות הטרור של דאעש במהלך שנת 2023 היו דומים לאלה שהיו בשנת 2022: הרוב המכריע של פעולות הטרור היו במתווה של תקיפות קטנות יחסית, שהתבצעו על-ידי חוליות קטנות, שהיו מצוידות על-פי רוב בנשק קל ובינוני והפעלת מטעני חבלה. פעולות הטרור שביצעו פעילי הארגון באפריקה, ובמיוחד באזור הסאחל, היו בקנה מידה גדול יותר וגרמו לנפגעים רבים, אם כי פחות מאשר בשנת 2022.
 • יעדי הפיגועים: היעדים במהלך שנת 2023 כללו יעדים צבאיים, מוסדות ממשלה, אוכלוסייה נוצרית כפרית וגורמים המזוהים עם אלקאעדה (במיוחד באזור הסאחל).
 • פגיעה בהנהגת דאעש: האירוע המשמעותי ביותר היה הריגתו של מנהיג דאעש, אבו אלחסין אלחסיני אלקרשי, ב-29 באפריל 2023. בנוסף, איבד דאעש מספר מפקדים בסוריה ובעיראק, במיוחד בתקיפות של כוחות הקואליציה הבינלאומית, בהנהגת ארה”ב, נגד הארגון. יש לציין שבשנת 2022 נהרגו בכירים רבים בארגון, דבר שתרם, כפי הנראה, להחלשת הארגון במהלך שנת 2023.
 • תמורות במערך ההסברה של הארגון: מערך ההסברה של דאעש הצטמצם במידה רבה לעומת השנים הקודמות. שבועון הארגון, אלנבא’, המשיך לפעול באופן סדיר, אם כי מספר העמודים בכל מהדורה הצטמצם לעיתים מ-12 לשמונה עמודים בלבד. במהלך השנה ניסו תומכי הארגון להקים מערך תרגומים בשפות שונות תחת השם פרסאן אלתרג’מה, כדי למשוך קהלי יעד שונים, אך נראה כי המאמץ לא הניב תוצאות משמעותיות.
 • שנת 2023 מסמלת את הירידה החדה ביותר בשלוש השנים האחרונות במספר פעולות הטרור שביצעו פעילי הארגון והיא מהווה המשך למגמת הירידה בפעילות דאעש ברחבי העולם בשנים האחרונות. במקביל לירידה במספר הפיגועים חל צמצום במספר האזורים הגיאוגרפיים בהם פעל הארגון. יחד עם זאת, למרות שנראה כי דאעש ספג מפלות ברוב מחוזות פעילותו (למעט אפריקה), נראה שהרעיון עצמו עדיין קיים וכי האידיאולוגיה הסונית הקיצונית עדיין מנסה ותנסה בעתיד לעשות לה נפשות במדינות העולם, כולל במדינות המערב תוך ניצול אירועים שונים לגיוס אוכלוסייה מוסלמית לרעיון של המדינה האסלאמית.
פעילות דאעש בשנת 2023 – ניתוח הנתונים והמגמות
 • במהלך שנת 2023 חלה ירידה במספר הפיגועים שביצעו ביצעו פעילי הארגון ברחבי העולם. סה”כ בוצעו 900 פעולות טרור, בהן נהרגו ונפצעו 3,838 בני אדם. זאת, לעומת שנת 2022, במהלכה בוצעו 2,058 פעולות טרור ברחבי העולם, בהן נהרגו ונפצעו 6,881 בני אדם ושנת 2021 בה בוצעו 2,705 פעולות טרור, בהן נהרגו ונפצעו 8,147 בני אדם). מדובר בירידה של כ-56% במספר הפיגועים וכ-44% במספר הנפגעים לעומת השנה הקודמת. ירידה זו מהווה המשך של מגמת הירידה בהיקף פעילות הארגון ברחבי העולם החל משנת 2020, אך בשנת 2023 הירידה היא החדה ביותר.

תקיפות ונפגעים בחתך שנתי: ניתן להבחין בירידה חדה בפעילות דאעש מאז 2019, בעקבות התמוטטות ח'ליפות דאעש בסוריה ובעיראק
תקיפות ונפגעים בחתך שנתי: ניתן להבחין בירידה חדה בפעילות דאעש מאז 2019, בעקבות התמוטטות ח’ליפות דאעש בסוריה ובעיראק.[6]

 • אפריקה המשיכה להיות מוקד הפעילות המרכזי של הארגון לאחר שמרכז הפעילות עבר ליבשת מסוריה ועיראק, שהיו מדינות הליבה של הארגון.
 • מספר הפיגועים הגבוה (כמחצית) ביותר בוצע על-ידי מחוז מערב אפריקה הפעיל בעיקר בניגריה. סה”כ ביצעו פעילי המחוז בשנת 2023 321 פיגועים בהם נהרגו ונפצעו 812 בני אדם (לעומת 547 פיגועים, שבהם נפגעו 1,589 בני אדם בשנת 2022).
 • אחרי מחוזות אפריקה ביצעו פעילי מחוז עיראק 149 פיגועים, בהם נהרגו ונפצעו 239 בני אדם (לעומת 484 פיגועים, בהם נפגעו 833 בני אדם בשנת 2022).
 • פעילי מחוז מרכז אפריקה, הפעיל בעיקר ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ביצעו 126 פיגועים, בהם נפגעו 781 בני אדם (לעומת 189 פיגועים, בהם נפגעו 626 בני אדם בשנת 2022). הנתונים מורים על כך שבשנת 2023 היו הפיגועים בממוצע קטלניים יותר.
 • פעילי מחוז סוריה, ביצען 114 פיגועים בשנת 2023, בהם נפגעו 404 בני אדם. זאת, לעומת 297 פיגועים, בהם נפגעו 887 בני אדם בשנת 2022. סביר להניח (כמו בשנת 2022) שמדובר במספר פיגועים גבוה יותר. במהלך השנה בוצעו ו פיגועים שיוחסו לתאי דאעש, במיוחד במרחב המדברי, עליהם דאעש לא קיבל אחריות. נראה שאת הפיגועים ביצעו חוליות המזוהות עם דאעש שאינן נמצאות בהכרח בקשר ישיר עם ההנהגה המרכזית של הארגון יתכן בשל בעיות תקשורת.
 • פעילי מחוז מוזמביק, ביצעו 63 פיגועים, בהם נהרגו ונפצעו 208 בני אדם (לעומת 156 פיגועים, בהם נהרגו ונפצעו 331 בני אדם בשנת 2022).
 • פעילי מחוז ח’ראסאן ביצעו 44 פיגועים. בהם נהרגו ונפצעו 676 בני אדם (לעומת 181 פיגועים בשנת 2022 בהם נהרגו ונפצעו 1,188 בני אדם). נראה שהפיגועים שביצעו פעילי המחוז היו הקטלניים ביותר מכל מחוז אחר של דאעש.
 • פעילי מחוז אלסאחל ביצעו 35 פיגועים, בהם נהרגו ונפצעו 526 בני אדם לעומת 18 פיגועים בשנת 2022, בהם נהרגו ונפצעו 674 בני אדם.
 • פעילי מחוז מזרח אסיה (הפעילים בעיקר בדרום הפיליפינים), ביצעו 24 תקיפות, בהן נפגעו 118 בני אדם (לעומת שמונה תקיפות, בהן נפגעו 64 בני אדם בשנת 2022. מדובר בעלייה משמעותית בהיקף פעילות הארגון בשנת 2023). פעילי מחוז פקיסטאן ביצעו 13 תקיפות, בהן נפגעו 42 בני אדם (לעומת 19 תקיפות בשנת 2022, בהן נפגעו 63 בני אדם).
 • פעילי מחוז סומליה ביצעו עשר תקיפות, בן נפגעו 28 בני אדם (לעומת 32 תקיפות בשנת 2022, שבהן נפגעו 61 בני אדם, כלומר ירידה של יותר מ-50% בפעילות הארגון).
תקיפות ונפגעים בפעילות דאעש בשנת 2023 בחלוקה למחוזות

תקיפות ונפגעים בפעילות דאעש בשנת 2023 בחלוקה למחוזות

מספר תקיפות דאעש בשנת 2023 בחתך חודשי (בקירוב)
 • מניתוח תקיפות דאעש בשנת 2023 בחתך חודשי, עולה כי מינואר 2023 עד אפריל 2023 חלה עלייה בפעילות הארגון, ולאחר מכן התהפכה המגמה וחלה ירידה עד ספטמבר 2023. הירידה בפעילות חלה בסמיכות למועד הריגתו של מנהיג הארגון (29 באפריל 2023) והיא נבעה ככל הנראה מהעדר מנהיג לארגון. לקראת סוף השנה חלה עלייה מחודשת, ככל הנראה על רקע התארגנות מחדש של ההנהגה. יש לציין כי לקראת סוף השנה גם התגבר הכאוס באפריקה, במיוחד באזור הסאחל, דבר שתרם לעלייה בפעילות הארגון.

מספר תקיפות דאעש בשנת 2023 בחתך חודשי (בקירוב)

הריגת המנהיג ובכירים בארגון
 •  ב-30 באפריל 2023 הודיע נשיא תורכיה, רג’פ טאיפ ארדואן, בראיון בשידור חי בטלוויזיה התורכית, כי במהלך פעילות כוחות ארגון המודיעין הלאומי של תורכיה (National Intelligence Organization – MIT) ב-29 באפריל 2023 בצפון-מערב סוריה, הצליחו הכוחות להרוג את מנהיג דאעש, אבו אלחסין אלחסיני אלקרשי, אשר זהותו האמיתית לא פורסמה על-ידי הארגון. ארדואן ציין, כי אלקרשי היה נתון למעקב המודיעין התורכי במשך זמן רב והדגיש, כי תורכיה תמשיך להיאבק בארגוני הטרור ללא אבחנה (אנטוליה, 30 באפריל 2023). הרשויות בתורכיה לא פרסמו את שמו האמיתי של המנהיג ההרוג. יש לציין כי אבו אלחסין אלחסיני אלקרשי הוכרז כמנהיג דאעש ב-30 בנובמבר 2022 בעקבות מותו של המנהיג הקודם, אבו אלחסן אלהאשמי אלקרשי, באוקטובר 2022. הוא היה המנהיג הרביעי של הארגון, לאחר ששלושת קודמיו נהרגו.
הבית שבו חוסל מנהיג דאעש (אח'באר אלאא'ן, 1 במאי 2023)     מיקומה של ג'נדירס
(Google Maps)
מימין: הבית שבו חוסל מנהיג דאעש (אח’באר אלאא’ן, 1 במאי 2023) ומשמאל: מיקומה של ג’נדירס (Google Maps)
 • ב-3 באוגוסט 2023 פרסם מוסד אלפרקאן, זרוע ההסברה של דאעש, קלטת-שמע של דובר הארגון, אבו חד’יפה אלאנצארי, בה הודיע הדובר על מותו של המנהיג הקודם של הארגון, אבו אלחסין אלחסיני אלקרשי, ועל מינוי מחליפו, אבו חפץ אלהאשמי אלקרשי[7]. בהקלטה הטיל הדובר את האחריות על מות המנהיג על המטה לשחרור אלשאם (טלגרם, 3 באוגוסט 2023). מות המנהיג הנוכחי המשיך את המגמה של התקצרות ימי הכהונה של מנהיגי הארגון אשר פגעו בכוחו של הארגון ובתדמיתו. לאחר ההכרזה על המנהיג החדש, נשבעו פעילים מהמחוזות השונים אמונים בו, כפי שנהוג בארגון בנסיבות אלה (טלגרם, 5 באוגוסט 2023).
 פעילי מחוז עיראק של דאעש נשבעים אמונים למנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023).     פעילי מחוז מערב אפריקה של דאעש מביעים את שבועת האמונים במנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023)
מימין: פעילי מחוז עיראק של דאעש נשבעים אמונים למנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023). משמאל: פעילי מחוז מערב אפריקה של דאעש מביעים את שבועת האמונים במנהיג החדש (טלגרם, 5 באוגוסט 2023).
 • בנוסף, איבד דאעש במהלך שנת 2023 מפקדים בכירים נוספים, במיוחד בסוריה ובעיראק, אשר נהרגו בעיקר מתקיפות מהאוויר של כוחות הקואליציה הבינלאומית נגד דאעש בראשות ארה”ב. המפקד הבכיר שנהרג היה אבו סארה העיראקי, שכונה עבד אלראוף אלמהאג’ר, שנהרג, על-פי הדיווחים, בתקיפת כלי טיס בלתי מאויש בסוריה בפברואר 2023. אבו סארה היה אחראי על ניהול שלוחות דאעש ברחבי העולם. באפריל 2023 הודיעה ארה”ב על הריגת שני בכירי דאעש בצפון סוריה, שהיו “אחראים לתכנון תקיפות באירופה”. באוגוסט 2023, הודיע צבא מוזמביק כי הרג את מפקד מחוז מוזמביק של הארגון.[8]
אפריקה
אפריקה – מרכז הפעילות של דאעש
 • יבשת אפריקה המשיכה בשנת 2023 להיות מרכז פעילות דאעש (בדומה לשנת 2022). עם זאת, פעילות דאעש באפריקה הצטמצמה בשנת 2023 לעומת השנה הקודמת.כ-60% מפעילות התמקדה בניגריה, שבה פועל מחוז מערב אפריקה של הארגון. מעט לאחריה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (ועל מחוז מרכז אפריקה של הארגון) ולאחר מכן מחוז אלסאחל. פעילות פעילי המחוזות התמקדו בפגיעה בכוחות ביטחון מקומיים ובינלאומיים (במיוחד קואליציות אפריקאיות, תקיפת אזרחים נוצרים ויריבים אידיאולוגים.
 • ככלל ניכר כי פעילות דאעש באפריקה הצטמצמה בשנת 2023 לעומת השנה הקודמת. מחוז מערב אפריקה (הפועל בעיקר בצפון-מזרח ניגריה, בקמרון, ניז’ר וצ’אד), יחד עם זאת מהווים מחוז מרכז אפריקה (הפועל בעיקר ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה) ומחוז מוזמביק עדיין איום משמעותי על מדינות אלה. פעילות פעילי המחוזות התמקדו בפגיעה בכוחות ביטחון מקומיים ובינלאומיים (במיוחד קואליציות אפריקאיות, תקיפת אזרחים נוצרים ויריבים אידיאולוגים.
 • ג’ולאום סוטו-מיור (Guillaume Soto-Mayor), חוקר המכון למזרח התיכון (Middle East Institute), ציין שפעילות דאעש באפריקה התרחבה לקראת סוף שנת 2023 והתאפיינה בפגיעה באנשי ממשל בכפרים ובעיירות יותר מאשר בפגיעה באזרחים. בנוסף, התאפיינה הפעילות בהרחבת מנגנוני האינדוקטרינציה והגיוס של הארגון. לדבריו, פעילי דאעש מציגים עצמם ככוח מושל ולאחרונה הוא החל לשמוע על קהילות שלמות שמצטרפות לדאעש, חלקן בשל תמיכתן בהחלה של חוקי השריעה המחמירים בשטחים שבהם אין ממשל מרכזי, ואחרות משום שהן חסרות משאבים לעבור ולבנות את עצמן מחדש במקום אחר. הוא ציין כי ככל שדאעש התפשט באפריקה, כך התרבו מנגנוניו, כגון מרכזי האימונים אשר מכשירים את הדור הבא של פעילי טרור. הוא הוסיף כי באזור הסאחל דוחק דאעש את רגליו של ארגון אלקאעדה, וכי לשלוחת אלקאעדה, קבוצת הסיוע לאסלאם ולמוסלמים, יש סדרי עדיפויות נוספים מעבר לאזור הסאחל, הכוללים שאיפות להתפשטות במרכז מאלי, בחוף השנהב, בבנין, בטוגו ובגאנה (וושינגטון פוסט, 4 בדצמבר 2023).
ניגריה
 • בשנת 2023 ניסה דאעש להרחיב את פעילותו בניגריה לטריטוריות חדשות. באפריל 2023 דווח לראשונה על פיגוע ראשון של פיצוץ מטען שביצעו פעילי דאעש במדינת ג’יגאווה (Jigawa), בצפון ניגריה. באותו חודש, ביצע דאעש לראשונה גם פיגוע ירי בדרום-מערב ניגריה, במדינת אדו (Edo) (The Whistler, 8 באפריל 2023).
 מדינת ג'יגאווה(Jigawa) , בצפון-מרכז ניגריה     מדינת אדו (Google Maps)
מימין: מדינת ג’יגאווה(Jigawa) , בצפון-מרכז ניגריה. משמאל: מדינת אדו (Google Maps)
אזור הסאחל
 • בשנת 2023 חלה התפשטות טריטוריאלית של דאעש באזור הסאחל (מרחב בורקינה פאסו, ניז’ר ומאלי). ההתפשטות נבעה בעיקר מחולשת הממשל המרכזי במדינות אלה ובשל הוואקום הביטחוני, שנוצר כתוצאה מהפחתת הסיוע הצבאי שהעניק המערב לאזור, שהתבטאו במיוחד בנסיגת הכוחות הצרפתים וסגירת כוח המשימה לשמירת השלום של האו”ם שפעל במאלי. מאפריל 2023, פעילי דאעש במאלי השתלטו על כפרים המקיפים את העיר מנאקה (Menaka), באזור הגבול בין מאלי לניז’ר, והפכו את האזור למעוז של הארגון, על חשבון פעילי ארגון אלקאעדה, שפעלו שם.[9]
 • בכתבה שפורסמה באלנבא’, שבועון דאעש, צוין כי הארגון הרחיב את המשילות שלו במאלי. במסגרת זאת, הורחבה פעילות לשכת החסבה (דיואן אלחסבה, הלשכה האמונה על החלת חוקי ההלכה האסלאמית, השריעה, ופועלת כמשטרה אסלאמית. במקביל פועל הארגון בקרב התושבים במישור התעמולתי (שבועון אלנבא’, טלגרם, 24 באוגוסט 2023).
תיעוד סקילה באבנים של אדם שעבר על חוקי ההלכה      פעילות תעמולה בקרב התושבים
 (שבועון אלנבא’, טלגרם, 24 באוגוסט 2023)
מימין: תיעוד סקילה באבנים של אדם שעבר על חוקי ההלכה. משמאל: פעילות תעמולה בקרב התושבים (שבועון אלנבא’, טלגרם, 24 באוגוסט 2023)
 • לדעת כיילב וייס (Caleb Weiss), חוקר בכיר בקרן ברידג’וויי, המתמקד בשלוחות של דאעש באפריקה, שלוחת דאעש באזור הסאחל הפכה פעילה יותר בהעדר שלטון מרכזי יעיל וכי הגורם היחיד שמגביל את התפשטותה בצורה נרחבת יותר היא שלוחת אלקאעדה בסאחל, קבוצת הסיוע לאסלאם ולמוסלמים (ג’מאעת נצרת אלאסלאם ולאמסלמין) (וושינגטון פוסט, 4 בדצמבר 2023). החוקר האני נסאיביה (Héni Nsaibia) ציין כי בשנה האחרונה התרחבה פעילות דאעש באזור גאו (Gao) ומנאקה במאלי על חשבון גורמים המזוהים עם אלקאעדה. לדבריו, המאבקים בין דאעש לאלקאעדה פחתו מיולי 2023 לאחר ששני הצדדים הבינו שהם מתמודדים עם אתגרים משותפים והלחימה מזיקה להם. הוא הוסיף כי “בעוד שעונשים פיזיים עדיין נאכפים על פורעי חוק [על-פי חוקי השריעה], הארגון שם דגש רב יותר על בנייה מחדש וניהול של תשתיות [מקומיות]” (וושינגטון פוסט, 4 בדצמבר 2023).
 • בדו”ח שפרסמו מומחים מטעם האו”ם ב-27 באוגוסט 2023, עלה כי תוך פחות משנה הכפיל דאעש את שטח שליטתו במאלי. עוד דווח, כי ארגון ג’מאעת נצרת אלאסלאם ואלמסלמין (קבוצת הסיוע של האסלאם והמוסלמים), שלוחת ארגון אלקאעדה במדינה, ניצל אף הוא את הכאוס במדינה, כדי להרחיב את השפעתו. לטענת המומחים, הארגונים האסלאמיים הצליחו מאז 2015 לחדור למרכז המדינה ולהרחיב בהדרגה את שליטתם. לדעת המומחים, השליטים הצבאיים של מאלי צופים מרחוק בעימות בין דאעש לבין שלוחת אלקאעדה על השליטה על טריטוריות, ומתארים מצב שהולך ומתדרדר במדינה (AP, 27 באוגוסט 2023).
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה
 • בשנת 2023 ביצעו פעילי מחוז מרכז אפריקה של דאעש, הפועל ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה[10] 126 פיגועים, שבהם נפגעו 781 בני אדם, לעומת 189 פיגועים, שבהם נפגעו 626 בני אדם בשנת 2022. מדובר בירידה של כ-30% במספר הפיגועים אך בעלייה של כ-20% במספר הנפגעים לעומת השנה הקודמת. יעדי התקיפות העיקריים של דאעש נותרו בשנת 2023 האוכלוסייה הנוצרית הכפרית וכוחות הביטחון המקומיים באזור הגבול בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לאוגנדה.
 • הפיגוע החמור ביותר בשנת 2023 ארע ב-16 ביוני 2023 כאשר חמישה פעילים תקפו את בית הספר התיכון להוביריהא (Lhubiriha secondary school) בעיר מפונדווה (Mpondwe), בדרום-מערב אוגנדה. בתקיפה שנמשכה כשעה וחצי, נהרגו 41 בני אדם, מהם 38 תלמידים (מתוך כ-60 תלמידי בית הספר. אף גורם לא קיבל אחריות לפיגוע אך על-פי ההערכות מדובר בדאעש, היות וככל הנראה הגורם המבצע היה ארגון ברית הכוחות הדמוקרטים. יש לציין כי היה זה הפיגוע הקטלני ביותר באוגנדה מאז שנת 2010, אז הופעלו שני מטענים בבירה קמפלה על-ידי ארגון אלשבאב, המזוהה עם אלקאעדה.[11]
הכניסה לבית הספר ומבנה מגורים שרוף באופן חלקי בעקבות הפיגוע (אלג'זירה , 17 ביוני 2023)     הכניסה לבית הספר ומבנה מגורים שרוף באופן חלקי בעקבות הפיגוע (אלג'זירה , 17 ביוני 2023)
הכניסה לבית הספר ומבנה מגורים שרוף באופן חלקי בעקבות הפיגוע (אלג’זירה , 17 ביוני 2023)
מוזמביק
 • מרכז פעילות של דאעש הוא מחוז קאבו דלגאדו (Cabo Delgado), בצפון-מזרח המדינה. אזור זה הוא מוקד פעילות הארגון בשנים האחרונות. יעדי התקיפות של דאעש הינם האוכלוסייה הנוצרית וכוחות הביטחון המקומיים. רוב התקיפות בוצעו באמצעות ירי ופיצוץ מטענים.
 • אחת התקיפות הקשות התבצעה ב-14 בספטמבר 2023, במהלכה נחטפו 11 אזרחים נוצרים מכפרים במרחב מוסימבואה דה פראיה (Mocimboa da Praia, ולאחר מכן הוצאו להורג. פעילי דאעש אספו את התושבים המוסלמים באחד הכפרים והטיפו להם אודות “חשיבות הג’האד”. לאחר מכן, הם עזבו את הכפר (טלגרם, 15 בספטמבר 2023).
 גופות הנרצחים והבתים שהועלו באש על-ידי דאעש באחד הכפרים במרחב מוסימבואה 
דה פראיה (אלנבא', טלגרם, 21 בספטמבר 2023).     אמצעי לחימה של צבא מוזמביק, שנלקחו על-ידי דאעש כשלל (אעמאק, טלגרם, 23 באוגוסט 2023)
מימין: גופות הנרצחים והבתים שהועלו באש על-ידי דאעש באחד הכפרים במרחב מוסימבואה דה פראיה (אלנבא’, טלגרם, 21 בספטמבר 2023). משמאל: אמצעי לחימה של צבא מוזמביק, שנלקחו על-ידי דאעש כשלל (אעמאק, טלגרם, 23 באוגוסט 2023)
 • אחד מיעדי התקיפות היה פרויקט הגז הטבעי הבינלאומי באזור קאבו דלגאדו, פרויקט בינלאומי להפקת גז טבעי שפעולתו הופסקה כמעט לחלוטין מאז אפריל 2021 בעקבות פעילות דאעש באזור. בנובמבר 2022 דווח על חידוש הפעילות, אך בהיקף נמוך יחסית. ב-24 באפריל 2023, הודיע נשיא מוזמביק, פיליפה ניוסי (Filipe Nyusi), כי המצב הביטחוני במדינה מאפשר את המשך פעילות הפרויקט (אלג’זירה, 26 באפריל 2023).[12] עם זאת, לפחות עד סוף השנה לא חודשה פעילות הפרויקט. יש לציין כי האיום של דאעש באזור עדיין קיים.
המזרח התיכון
עיראק
 • במהלך שנת 2023 ביצעו פעילי מחוז עיראק 149 פיגועים, בהם נהרגו ונפצעו 239 בני אדם, זאת לעומת שנת 2022 במהלכה בוצעו 484 פיגועים, בהם נפגעו 833 בני אדם. מדובר בירידה חדה בפעילות הארגון, דבר שמשקף את היחלשותו במדינה. יש לציין כי מחוז עיראק של דאעש הסב את מספר הנפגעים הממוצע הנמוך ביותר לפיגוע בהשוואה לשאר מחוזות הארגון.[13] הדבר מעיד על קנה המידה המצומצם של הפיגועים, שהתבצעו בפריפריה הרחוקה ואשר רובם לא זכו לכותרות, אפילו בכלי תקשורת מקומיים.
סוריה
 • פעילי מחוז סוריה ביצעו במהלך 2023 114 פיגועים בהם נפגעו 404 בני אדם. מדובר במספר פיגועים מינימלי, שכן התבצעו פיגועים נוספים המיוחסים לתאי דאעש, במיוחד במרחב המדברי, עליהם לא קיבל מערך ההסברה של דאעש אחריות, זאת מאחר שהחוליות הפועלות באזורים אלה, אינן נמצאות בהכרח בקשר ישיר עם הנהגת הארגון המרכזית.
 • מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח כי בשנת 2023 ביצע דאעש 336 פיגועים ברחבי סוריה (בערך פי שלושה ממספר הפיגועים עליהם דיווח הארגון), בהם נהרגו כ-700 אזרחים ולוחמים – 411 מהם היו חיילי צבא סוריה, לוחמי מיליציות הפועלות בחסות חמאס ולוחמי כוחות SDF הכורדים. המרכז לא דיווח על מספר הפצועים.
 • לקראת סוף השנה, חלה עלייה במספר הפיגועים שביצעו פעילי דאעש בסוריה, במיוחד במרחב המדברי, נגד חיילי צבא סוריה, לוחמי מיליציות פרו-איראניות המסייעות לצבא סוריה ולוחמי SDF כורדים. על-פי מרכז המעקב הסורי, בחודש ספטמבר 2023 בוצעו שבעה פיגועים, בהם נהרגו עשרים לוחמים, שלושה אזרחים; בחודש אוקטובר 2023 בוצעו 12 פיגועים, בהם נהרגו 18 לוחמים, שלושה אזרחים; בחודש נובמבר 2023 בוצעו עשרים פיגועים, בהם נהרגו 77 לוחמים ואזרח אחד; בחודש דצמבר 2023 בוצעו עשרים פיגועים, בהם נהרגו 47 לוחמים ושני אזרחים. על-פי המרכז, 82 פעילים ומפקדים של דאעש בסוריה נהרגו במהלך השנה (מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 29 בדצמבר 2023).
מחוז ח’ראסאן
 • במהלך שנת 2023 חלה ירידה משמעותית בהיקף הפעילות של מחוז ח’ראסאן. פעילי המחוז ביצעו 44 תקיפות, בהן נפגעו 676 בני אדם. זאת לעומת שנת 2022 במהלכה ביצעו פעילי המחוז 181 פיגועים, בהם נפגעו 1,188 בני אדם. מדובר בירידה של כ-75% במספר הפיגועים וירידה של כ-50% במספר הנפגעים. יחד עם זאת, הפיגועים היו קטלניים יותר ובכל פיגוע נהרגו יותר בני אדם, כ-15 נפגעים (לעומת 6.6 בשנת 2022).
 • הירידה הדרמטית במספר התקיפות שביצעו פעילי מחוז ח’ראסאן נובעת, ככל הנראה, מפעילות מנע אינטנסיבית שביצע ממשל הטאלבאן נגד הארגון, אשר דאעש מהווה יריב פוליטי ואידיאולוגי שלו. עם זאת, למרות הצלחות הטאלבאן, לדאעש נוכחות במדינה, והוא הצליח בשנת 2023 לבצע מספר תקיפות קטלניות נגד גורמי ממשל, אנשי ביטחון, יריבים פוליטיים ואידיאולוגיים ואזרחים שיעים וסיקים (הנחשבים בעיני הארגון לכופרים). להלן מספר דוגמאות:
 • הפעלת חגורת נפץ נגד מושל מחוז בלח’: ב-9 במרץ 2023, הפעיל מחבל מתאבד חגורת נפץ, שנשא על גופו, בקומה השנייה של מטה מושל מחוז בלח’, בעיר מזאר א-שריף בצפון אפגניסטאן. מושל המחוז, מחמד דאוד מזמל (Mohammad Dawood Muzammil) ושני אזרחים נהרגו (אלג’זירה, 9 במרץ 2023). לטענת דאעש, מושל המחוז היה מראשי הפיקוד של הטאלבאן ומילא שורה של תפקידים בכירים בתחום הצבאי והמנהלתי (טלגרם, 9 במרץ 2023).
המחבל, שביצע את פיגוע ההתאבדות (טלגרם, 9 במרץ 2023)
המחבל, שביצע את פיגוע ההתאבדות (טלגרם, 9 במרץ 2023)
 • פיצוץ תיק נפץ במרכז שיעי בעיר מזאר א-שריף: ב-11 במרץ 2023 הופעל תיק נפץ במבנה בו שהו באותה עת אנשי תקשורת בעיר מזאר א-שריף. מאבטח אחד נהרג. חמישה עיתונאים ושלושה ילדים נפצעו (אלג’זירה, 12 במרץ 2023). דאעש קיבל אחריות על הפיגוע וציין כי תיק נפץ, הונח במרכז השיעי “אלתביאן”, השייך לאיראן (טלגרם, 12 במרץ 2023).
 •  פיגוע ירי נגד המהנדס הראשי של מחוז הראת: ב-8 במרץ 2023 בוצע ירי לעבר כלי רכב במרכז הראת,
  כ-120 ק”מ ממזרח לגבול אפגניסטאן-איראן. בפיגוע נהרגו ארבעה בני אדם, בהם המהנדס הראשי של המחוז, ונפצעו שלושה (חשבון הטוויטר פיצ’ אללה פיצ’אן, חשבון הטוויטר Samiullah Menapal, 8 במרץ 2023).
פעיל דאעש יורה לעבר המהנדס 
(טלגרם, 10 במרץ 2023)
פעיל דאעש יורה לעבר המהנדס (טלגרם, 10 במרץ 2023)
 • פיגוע התאבדות: גם בשנת 2023 חרגה פעילות מחוז ח’ראסאן מגבולות אפגניסטאן לשטח פקיסטאן. ב-30 ביולי 2023 הפעיל מחבל מתאבד אפוד נפץ, שנשא על גופו, סמוך לבמה במהלך כנס פוליטי לקראת הבחירות בפקיסטאן, בעיר ח’אר (Khar), בירת מחוז באג’ור (Bajaur), על גבול פקיסטאן-אפגניסטאן. 54 בני אדם נהרגו וקרוב למאתיים נפצעו (אלג’זירה , 31 ביולי 2023).
 • ירי לעבר אזרחים סיקים: ב-24 ביוני 2023 בוצע ירי לעבר אזרח סיקי באזור יאכאתות, בעיר פשאוור (Peshawar), כשלושים ק”מ ממזרח לגבול פקיסטאן-אפגניסטאן. האזרח הסיקי נהרג (טלגרם, 24 ביוני 2023).
סיכול פעילות בתורכיה
 • שר הפנים התורכי, עלי ירלקיה (Ali Yerlikaya), הודיע כי הרשויות במדינה עצרו 29 חשודים בקשר עם דאעש בתשעה מחוזות שונים במדינה. עוד נמסר כי החשודים תכננו לתקוף כנסיות ובתי כנסת באיסטנבול (חשבון X של שר הפנים התורכי, 29 בדצמבר 2023). יתכן והתכנון היה על רקע המלחמה ברצועת עזה.
מזרח אסיה
מחוז מזרח אסיה
 • במחוז מזרח אסיה (הפועל בעיקר בדרום הפיליפינים), חלה עלייה בפעילות ובמהלך השנה בוצעו 24 תקיפות, שבהן נפגעו 118 בני אדם, לעומת 2022 (8 תקיפות, שבהן נפגעו 64 בני אדם).
 • הפעילות השנה כללה גם פגיעה באזרחים נוצרים ופעילות נגד תשתיות במסגרת “מלחמה כלכלית” שמנהל הארגון, בעוד שבשנים קודמות התקיפות בוצעו בעיקר נגד אנשי כוחות הביטחון.
 • פיגוע נגד נוצרים: הפיגוע הקשה ביותר של דאעש בשנת 2023 בפיליפינים אירע ב-3 בדצמבר 2023, כאשר הפעילו פעילי הארגון מטען נגד התקהלות של אזרחים נוצרים במהלך טקס דתי בקתדרלה קתולית בתחומי אוניברסיטת מאראווי (Marawi), בדרום הפיליפינים. חמישה בני אדם נהרגו ותשעה נפצעו (טלגרם, 3 בדצמבר 2023 ו-CNN, 3 בדצמבר 2023).
 • פיגוע נגד כוחות ביטחון: ב-8 בדצמבר 2023, בוצעה תקיפה נגד ריכוז כוחות של “מיליציית “MORO (הכוונה לחזית הלאומית לשחרור מורו – the Moro National Liberation Front (MNLF) – ארגון שבשנת 1996 הכיר בשלטון ממשלת הפיליפינים) באזור מאגווינדנאו (Maguindanao), באי מינדנאו (Mindanao), שבדרום הפיליפינים. לפחות חמישה לוחמים נהרגו, וכמה נוספים נפצעו. פעילי דאעש העלו באש את המקום (טלגרם, 11 בדצמבר 2023). פיגוע קטלני נוסף ארע ב-14 ביוני 2023, במהלכו בוצע ירי לעבר סיור של משטרת הפיליפינים בעיירה שריף אגואק (Shariff Aguak), במרחב מגווינדנאו (Maguindanao). ששה שוטרים נהרגו או נפצעו (טלגרם, 17 ביוני 2023).
 • על רקע התגברות פעילות דאעש בפיליפינים לקראת סוף שנת 2023, ניסה דאעש לנצל את המצב וקרא לפעיליו ולתומכיו להצטרף למעגל ה”ג’האד” במדינה זו. הדבר עלה במאמר המערכת של שבועון דאעש, אלנבא’, מ-7 בדצמבר 2023, תחת הכותרת “הפיליפינים היא זירת ג’האד”. המאמר עודד פעילים ותומכים של דאעש לבצע פיגועים נגד אזרחי הפיליפינים הנוצרים ונגד הממסד הפוליטי והביטחוני במדינה (טלגרם, 7 בדצמבר 2023). המאמר התפרסם על רקע עליית הפעילות של דאעש במדינה.
המאמר "הפיליפינים היא זירת ג'האד" (טלגרם, 7 בדצמבר 2023)
המאמר “הפיליפינים היא זירת ג’האד” (טלגרם, 7 בדצמבר 2023)
מדינות המערב
 • בשנת 2023 הסתמנה עלייה בפעילות דאעש באירופה לעומת שנת 2022. במהלך השנה בוצעו ארבעה פיגועים המיוחסים לדאעש או שבוצעו בהשראת הארגון. זאת, לעומת שנת 2022 שבמהלכה לא התבצעו פיגועים במערב.[14] בין ארבעת הפיגועים, אחד בבלגיה עליו קיבל דאעש אחריות רשמית, שניים בצרפת ואחד בספרד. בפיגועים נרצחו חמישה בני אדם ונפצעו כעשרה.
 • הגורמים לעלייה היחסית בפעילות הם בעיקר אירועי שריפת עותקים של קוראן בשבדיה, המשך התפשטות האסלאם הרדיקלי באירופה ועליית התמיכה בחוגי הימין המקומיים. בנוסף, נראה שלקראת סוף השנה הייתה גם המלחמה ברצועת עזה גורם משפיע, שתרם לעלייה באלימות. למרבה הצער, חלק לא מבוטל ממבצעי הפיגועים היו ידועים לרשויות אכיפת החוק ככאלה המזוהים עם דאעש, דבר שיכול ללמד כי מדובר בכישלון של מערכות הביטחון בסיכול פיגועים אלה.
בלגיה
 • ב-16 באוקטובר 2023 פתח מחבל באש מרובה סער כחמישה ק”מ מאצטדיון בבריסל, כחצי שעה לפני המועד שבו אמור היה להיערך משחק הכדורגל בין נבחרות בלגיה ושבדיה. הוא צעק “אללה אכבר” והכריז שהוא פעיל דאעש. שני אוהדים, שלבשו חולצות כדורגל של שבדיה, נהרגו. המחבל נמלט ולאחר מכן נורה ונהרג. המחבל, עבד אלסלאם גילאני מפתאח אלאסוד, בן 45 ממוצא תוניסאי (רויטרס ולה מונד, 17-16 באוקטובר 2023). דאעש פרסם הודעה רשמית בה קיבל אחריות על ביצוע הפיגוע (טלגרם, 17 באוקטובר 2023).
המחבל בעת הפיגוע (טלגרם, 16 באוקטובר 2023).      הודעת קבלת האחריות של דאעש (טלגרם, 17 באוקטובר 2023)
מימין: המחבל בעת הפיגוע (טלגרם, 16 באוקטובר 2023). משמאל: הודעת קבלת האחריות של דאעש (טלגרם, 17 באוקטובר 2023)
צרפת
 • ב-12 באוקטובר 2023 נרצח מורה בבית ספר תיכון בעיר אראס (Arras) בצפון צרפת בדקירות סכין ונפצעו מספר בני אדם נוספים במקום. מספר ימים לאחר הפיגוע, דווח כי הדוקר היה ידוע למשטרה והיה מזוהה עם דאעש ואף נשבע אמונים למנהיג הארגון דקות לפני ביצוע הפיגוע (פוקס ניוז, 18 באוקטובר 2023).
 • ב-2 בדצמבר 2023, בוצע פיגוע דקירה סמוך למגדל אייפל בפריז, שבו נרצח אדם אחד ושניים נוספים נפצעו. הדוקר, ארמנד ראג’בפור-מיאנדואב (Armand Rajabpour-Miandoab), צרפתי ממוצא איראני, נלכד בזירת הפיגוע. מקורות צרפתיים דיווחו כי הדוקר מוכר וידוע כאיש דאעש ונעצר בשנת 2016 ונכלא למשך חמש שנים בשל תכנון פיגועי דקירה. בזמן הפיגוע קרא המחבל “אללה אכבר” (AFP; Daily wire.com; kossyderrickent.com, 2 בדצמבר 2023). דאעש לא קיבל אחריות על הפיגוע.
ספרד
 •   ב-25 בינואר 2023 ביצע גבר חמוש במצ’טה פיגוע דקירה בשתי כנסיות קתוליות בעיר אלגסיראס (Algeciras), שבדרום ספרד ובמרחב מצר גיברלטר. אדם אחד נרצח וארבעה נוספים נפצעו. מבצע הפיגוע נתפס, והתברר כי מדובר באזרח מרוקאי בן 25 בשם יאסין גאנזה (Yasin Ganza), ששהה באופן בלתי חוקי בספרד, ואף נעצר על רקע זה וגורש בשנת 2019. הפיגוע נחקר כפיגוע טרור (unherd.com, 1 בפברואר 2023).
המפגע מתועד במצלמת אבטחה כשבידו מצ'טה (טלגרם, 25 בינואר 2023)    המפגע מתועד במצלמת אבטחה כשבידו מצ'טה (טלגרם, 25 בינואר 2023)
המפגע מתועד במצלמת אבטחה כשבידו מצ’טה (טלגרם, 25 בינואר 2023)
סיכול טרור
בריטניה
 • ב-24 באוגוסט 2023 הואשם מחמד אלבארד (Mohamad Al-Bared), בן 26, דוקטורנט בעל אזרחות בריטית, העוסק בהנדסת מכונות באוניברסיטת ברמינגהאם, בבית משפט בבריטניה, כי בנה כלי טיס נפץ ללא טייס עבור דאעש (בי בי סי, 24 באוגוסט 2023).
גרמניה
 • ב-24 באוקטובר 2023 פרצו כוחות מיוחדים גרמנים לבניין מגורים במרכז העיר דואיסבורג (Duisburg), בצפון-מערב גרמניה, ועצרו גבר בן 29, המכונה אסאמה אלאלמאני (הגרמני), ושזוהה בגרמניה בשמו הפרטי בלבד, טארק, בחשד שניסה לבצע פיגוע טרור במהלך עצרת תמיכה בישראל בנורדריין-וסטפאליה, בצפון גרמניה. החשוד, תומך דאעש, התכוון לשעוט במהירות באמצעות משאית לתוך העצרת ולרצוח כמה שיותר בני אדם. לפי הדיווח בעיתון הגרמני “בילד”, הרשויות בגרמניה קיבלו את המידע על הכוונה לבצע פיגוע בעצרת למען ישראל מ”ארגון ביון זר” (ויינט, 24 באוקטובר 2023).
מערך ההסברה של דאעש
 • בשנת 2023 הצטמצם מערך ההסברה של הארגון באופן ניכר. הדבר בולט בהיקף הפרסומים שהפיץ ב-2023. שבועון דאעש, אלנבא’, אמנם המשיך בפרסומו הרציף מדי שבוע, אולם היקף הפרסום צומצם מ-12 לשמונה עמודים. גם סוכנות אעמאק של הארגון פעלה בשנת 2023 במתכונת מצומצמת. במקביל ניכר כי גם מערך ההסברה הבלתי רשמי של הארגון פעל בהיקף מצומצם. הזרוע הבולטת נותרה אלעזאא’ם, שככל הנראה פועלת מאפגניסטאן.
 • אפריקה היוותה מקום מרכזי להפקת חומר תעמולתי של דאעש. על-פי איאן מקקארי (Ian McCary), הנציג המיוחד של מחלקת המדינה האמריקאית בקואליציה הבינלאומית נגד דאעש, בראשות ארה”ב, ציין שכ-60% מהתעמולה של דאעש מקורו (כלומר מופק) ביבשת אפריקה (The Washington Institute, 21 במרץ 2024). להערכתנו, מערך ההסברה המרכזי של הארגון נותר עדיין בסוריה ובעיראק, והוא החשוב ביותר לארגון, אם כי אפגניסטאן ואפריקה משמשות גם הן מרכזים חשובים נוספים להפקת חומרי התעמולה של הארגון.
 • בשל חלקה הגדול של יבשת אפריקה בפעילות הארגון וכחלק מההבנה בארגון כי באפריקה מצוי הפוטנציאל הגדול ביותר להרחבת פעילותו, השקיע הארגון את מרב מאמצי ההסברה שלו ביבשת זו. בהקשר זה ציינה מינא אללאמי, חוקרת התנועות האסלאמיות, כי 39 מתוך 49 עמודי השער של שבועון אלנבא’ של דאעש בשנת 2023 עסקו בפעילות הארגון באפריקה.[15]
 • גורמים המזוהים עם דאעש פרסמו ב-3 במרץ 2023 הודעה לפיה 14 מוסדות הסברה שונים, המזוהים עם הארגון, החליטו לאחד כוחות במאמץ לתרגם את חומרי ההסברה של הארגון לשפות שונות תחת קורת-גג אחת. המוסד החדש נקרא “פרסאן אלתרג’מה” (אבירי התרגום), והוא אמור היה לתרגם את הפרסומים לאנגלית, צרפתית, רוסית, טג’יקית, אוזבקית, בנגלית, האוסה, אינדונזית, פרסית, הינדית, תורכית, כורדית, פשטו, סומלית ואלבנית (טלגרם, 3 במרץ 2023). הצעד נועד למשוך קהלי יעד נוספים לחיק הארגון. אולם, מאז ההכרזה, לא ניכרה עלייה במספר הפרסומים בשפות הזרות שמפיץ הארגון, כך שהקמת הגוף החדש לא קידמה את מערך ההסברה של הארגון.
נוסח ההודעה על הקמת מוסד פרסאן אלתרג'מה 
(טלגרם, 3 במרץ 2023)
נוסח ההודעה על הקמת מוסד פרסאן אלתרג’מה (טלגרם, 3 במרץ 2023)
 • אחד הביטויים לחולשת מערך ההסברה של דאעש בא לידי ביטוי במסע התעמולה, שערך הארגון באוגוסט 2023 שנועד להציג תמיכה ברחבי העולם במנהיג הארגון החדש. בניגוד לעבר, במסע זה הוצגו צילומים מעטים שתיעדו תמיכה במנהיג הארגון ולא פורסמו סרטונים כלל. מספר פעילי הארגון שהופיעו בצילומים היה קטן בהשוואה לשנים עברו, למעט פעילי מחוז מערב אפריקה ומחוז אלסאחל. פעילי המחוזות סיני ולוב נעדרו לחלוטין מהצילומים.
 • כמו כן נראה שבשנת 2023 פורסמו על-ידי מערך ההסברה של הארגון מעט מאד צילומים של פעילי הארגון במחוזות השונים, כשהם חוגגים את חודש רמצ’אן בארוחות משותפות, זאת בניגוד לשנים עברו, שבהן הפיץ מערך ההסברה של הארגון צילומים רבים שתיעדו ארוחות אלה.
 1. בשל המלחמה יצא סיכום שנת 2023 באיחור ניכר ובמתכונת מקוצרת.

 2. מרכז המידע למודיעין ולטרור ריכז את המידע אודות פעילות דאעש ברחבי העולם בשנה האחרונה על-סמך הודעות קבלת אחריות שפרסם הארגון בכלי התקשורת שלו ובמיוחד שבועון אלנבא' ופרסומי הזרוע ההסברה של הארגון, אעמאק. חלק מהאירועים אומתו בדיווחים של גורמים מקומיים. יש לזכור שיתכן ובפועל מספר פעולות הטרור היה גבוה יותר, מכיוון שבחלק מהמחוזות דיווח הארגון על מספר נמוך יותר של פעולות טרור מאשר מיוחס לו בפועל. ייתכן שחלק מהמידע לא הגיע למערך ההסברה המרכזי של הארגון, האחראי על הדיווחים מטעם הארגון, זאת בשל בעיות תקשורת.

 3. גם על-פי חוקרת התנועות האסלאמיות, מינא אללאמי, חלה ירידה של כ-50% בפעילות דאעש בשנת 2023 לעומת שנת 2022. ראו: https://monitoring.bbc.co.uk/product/c204uvs9 .

 4. ב-13 באוגוסט 2022 בוצע פיגוע ירי לעבר המתפללים ואנשי הביטחון במקדש שיעי בעיר שיראז. בפיגוע נהרגו 15 בני אדם וכארבעים נפצעו. ראו פרסום מרכז המידע למודיעין ולטרור מ-9 בפברואר 2023: "סיכום פעילות דאעש ברחבי העולם בשנת 2022".

 5. על-פי דוח"ח של היורופול לשנת 2022, התבצעו שני פיגועי טרור על רקע אסלאמי באותה השנה, אך הפיגועים לא יוחסו לדאעש. ראו: https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2023-te-sat#downloads .

 6. בגרף זה הסתמכנו על נתוני מרכז המידע למודיעין ולטרור ומכונים נוספים. ראו: https://monitoring.bbc.co.uk/product/c204uvs9 ;https://www.hstoday.us/featured/isis-and-its-regional-affiliates-remain-persistent-and-pervasive-threat-worldwide/ ;https://www.statista.com/statistics/489611/terrorism-incidents-caused-by-major-terrorist-groups/ ; https://www.start.umd.edu/pubs/START_GTD_Overview2017_July2018.pdf ; https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-47691006 ;https://cdn.jns.org/uploads/2022/02/yOKFQxv.jpg ; https://www.start.umd.edu/pubs/START_GTD_GlobalTerrorismOverview2019_July2020.pdf .

 7. ראו מחקר מרכז המידע מ-7 באוגוסט 2023: ״דאעש הכריז על מותו של מנהיג הארגון ועל מינוי מנהיג חדש".

 8. https://monitoring.bbc.co.uk/product/c204uvs9 .

 9. Aaron Y. Zelin, The offensive occurred amid a deteriorating security situation across the Sahel that will require creative U.S. responses, The Washington Institute, 26 September 2023: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/exploiting-vast-jihad-arena-islamic-state-takes-territory-mali

 10. מחוז מרכז אפריקה של דאעש מורכב מפעילי ארגון ברית הכוחות הדמוקרטים (Allied Democratic Forces - ADF), ארגון טרור שמקורו באוגנדה, אשר פעיליו נשבעו אמונים למנהיג דאעש בשנת 2019 והפכו לחלק מהארגון.

 11. ב-11 ביולי 2010 התבצעו מספר פיגועי התאבדות על-ידי ארגון אלשבאב באירועי גמר גביע FIFA בכדורגל. 74 בני אדם נהרגו ו-85 נפצעו.

 12. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/26/mozambique-okays-resumption-of-20bn-cabo-delgado-gas-project

 13. https://monitoring.bbc.co.uk/product/c204uvs9 ,https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-67819988

 14. על-פי דו"ח יורופול לשנת 2022, התבצעו שני פיגועי טרור על רקע אסלאמי באותה השנה, אך הפיגועים לא יוחסו לדאעש. ראה: https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2023-te-sat#downloads .

 15. https://monitoring.bbc.co.uk/product/c204uvs9 .