נוכחות חזבאללה בטוויטר (עדכונים)

כללי[1]
  • ב-7 בנובמבר 2019 פרסם מרכז המידע ממצאי בדיקה שערך בעקבות השעיית חשבונות של חזבאללה בטוויטר (2 בנובמבר 2019). ממצאי הבדיקה העלו כי בטוויטר נותרו חשבונות של פעילים ומוסדות של חזבאללה גם לאחר ההשעיה.

בין השאר הצביעו ממצאי בדיקת מרכז המידע, כי חשבונות הטוויטר של ג’ואד נצראללה (בנו של מנהיג חזבאללה חסן נצראללה) ושל עלי שעיב (כתב ערוץ אלמנאר ורדיו נור בדרום לבנון) ממשיכים להיות פעילים. אולם בבדיקה שערך מרכז המידע ארבעה ימים לאחר מכן (11 בנובמבר 2019) הסתבר, כי חשבונו של ג’ואד נצראללה הושעה וחדל מלהופיע בטוויטר. חשבון הטוויטר של עלי שעיב, לעומת זאת, ממשיך להיות פעיל אולם הוא התייחס לפרסום מרכז המידע וציין: “היו שלום, נתראה בחשבון חדש” (רמז לחשש שלו כי חשבונו בטוויטר יושעה, ולכוונתו לפתיחת חשבון חדש במקרה שכזה). שאר המוסדות ופעילי חזבאללה שהוזכרו בפרסום מרכז המידע ממשיכים בפעילותם השגרתית (עדכני לערב ה-11 בנובמבר 2019).

השעיית חשבונו של ג’ואד נצראללה

  • ג’ואד נצראללה, בנו של מנהיג חזבאללה חסן נצראללה, מקיים חשבון טוויטר שלו 16,500 עוקבים. בחשבון התפרסמו תכנים התואמים את מסרי חזבאללה כולל הנאמנות לאיראן, האדרת שהידים וטיפוח פולחן האישיות של מנהיג חזבאללה. שמו של ג’ואד נצראללה נכלל ברשימת הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי.
  • בבוקר 11 בנובמבר 2019 עדיין העלה ג’ואד נצראללה תכנים הנוגעים ל”יום השהיד” של חזבאללה שחל בתאריך זה, אולם החל מאותו יום בשעות הערב הושעה החשבון. סביר להניח, כי ג’ואד נצראללה יפעל למציאת פתרונות להשעייה[2].

דיווח על השעיית חשבונו של ג'ואד נצראללה  (אתר lebnanondebate, 12 בנובמבר 2019).

דיווח על השעיית חשבונו של ג’ואד נצראללה (אתר lebnanondebate, 12 בנובמבר 2019).

תגובת עלי שעיב לפרסום ממצאי מרכז המידע
  • עלי שעיב הינו כתב ערוץ הטלוויזיה אלמנאר וערוץ רדיו אלנור בדרום לבנון. באמצעות חשבון הטוויטר שלו הוא נוהג לדווח על הנעשה בדרום לבנון ולהעלות תכנים התואמים את מדיניות חזבאללה ואת האידאולוגיה שלו.
  • ב-11 בנובמבר 2019 צייץ עלי שעיב כי חשבון הטוויטר שלו הוזכר במסמך מרכז המידע אודות חשבונות הטוויטר המזוהים עם חזבאללה. עלי שעיב צייץ: “מרכז ‘מאיר עמית’ העברי (קרי, הישראלי) למחקר “תנועות טרור” מסית את ‘טוויטר’ לסגור חשבונות שתומכים בחזבאללה! היו שלום, נתראה בחשבון חדש”. לציוץ צורף צילום מסך מתוך הפרסום (באנגלית) של מרכז המידע בנושא “האימפריה התקשורתית של חזבאללה” (1 בספטמבר 2019), אשר בו נכללה התייחסות נרחבת לפעילותו של עלי שעיב.

צילום מסך של הציוץ של עלי שעיב בו הוא מזכיר את דיווח מרכז המידע וכותב: "... היו שלום, נתראה בחשבון חדש" (11 בנובמבר 2019)

צילום מסך של הציוץ של עלי שעיב בו הוא מזכיר את דיווח מרכז המידע וכותב: “… היו שלום, נתראה בחשבון חדש” (11 בנובמבר 2019)

חשבון הטוויטר הנוכחי של עלי שעיב נפתח בתחילת שנת 2018 לאחר שמספר חשבונות קודמים שהפעיל הושעו על-פי תוכן הציוץ, יתכן שעלי שעיב התכוון לפעול באותו דפוס ולפתוח חשבון חדש במקרה שרשת טוויטר תשעה את חשבונו הנוכחי. בנוסף לחשבון הטוויטר, מחזיק עלי שעיב גם פרופיל פייסבוק פעיל אליו הוא מעלה תכנים דומים לאלה שניתן למצוא בחשבון הטוויטר. לפרופיל זה 12,492 עוקבים. הפרופיל בפייסבוק יכול לשמש את שעיב להמשך פעילות: ברשתות החברתיות, גם אם לא יצליח לפתוח חשבון חדש בטוויטר.

צילום מסך של פרופיל  דף הפייסבוק של עלי שעיב 
(עדכני לערב 11 בנובמבר  2019)
צילום מסך של פרופיל דף הפייסבוק של עלי שעיב
(עדכני לערב 11 בנובמבר 2019)
  • בינתיים, מכל מקום, נמשכים דיווחיו של עלי שעיב בטוויטר. ב-11 בנובמבר 2019 הוא צייץ כי ישראל תתחרט על הריגתו של בהאא’ אבו אלעטא:

ציוץ מה-11 בנובמבר 2019:
 "אמרו: אחרי לוויית השהידים, ישראל' תתחרט #עזה #בהאא'_אבו_אלעטא".
ציוץ מה-11 בנובמבר 2019:
“אמרו: אחרי לוויית השהידים, ישראל’ תתחרט #עזה #בהאא’_אבו_אלעטא”.

[1] פירוט ראו פרסום מרכז המידע מ-7 בנובמבר 2019: "רשת טוויטר השעתה חשבונות של חזבאללה, בעיקר של ערוץ אלמנאר. בדיקה של מרכז המידע למודיעין ולטרור העלתה כי חזבאללה ממשיך לקיים נוכחות משמעותית בטוויטר, גם לאחר ההשעייה"
[2]
הפתרונות עלולים להימצא בפתיחת חשבון חדש בטוויטר או ב"החייאת" חשבון לא פעיל בפייסבוק. כך למשל, קיים פרופיל לא פעיל ברשת "פייסבוק" בשם "ג'ואד נצראללה"(פעילות אחרונה אותרה בו ב-21 ביוני 2013). כתובתו: https://www.facebook.com/jawad.nasrallah.50. פרופיל זה עשוי לשמש את ג'ואד נצראללה להמשך הפצת התכנים מטעמו במקום חשבון הטוויטר שהושעה.