נוכחות חזבאללה בטוויטר (עדכון מס’ 2)

כללי

ב-7 בנובמבר 2019, בעקבות השעיית כמה חשבונות של חזבאללה בטוויטר, פרסם מרכז המידע רשימת חשבונות פעילים ומוסדות של חזבאללה הממשיכים להיות פעילים. מעקב אחר הרשימה הראה, כי חשבון הטוויטר הפופולרי של ג’ואד נצראללה, בנו של מנהיג חזבאללה חסן נצראללה, הושעה אך הוא פתח חשבון טוויטר חדש במקומו. עלי שעיב, כתב ערוץ אלמנאר בדרום לבנון, שינה ביוזמתו את שם המשתמש בחשבון הטוויטר שלו, להערכתנו כצעד מנע (קודם לכן הוא צייץ, כי חשבון הטוויטר שלו הוזכר במסמך מרכז המידע והוסיף לעוקבים הרבים שלו”…היו שלום, נתראה בחשבון חדש”). שאר חשבונות הטוויטר של הפעילים והמוסדות, שהוזכרו בדיווח מרכז המידע, המשיכו להיות פעילים (עדכני ל-16 בנובמבר 2019).

ציוץ תמיכה של עלי שעיב בג'האד האסלאמי בפלסטין, בחשבונו החדש בטוויטר במהלך סבב ההסלמה האחרון: "תל אביב, פחד צפירות אזעקה... ואש רקטות 'אלבראק' [כינוי לרקטה של הג'האד האסלאמי בפלסטין]. תבורכנה ידיהם של אנשי ההתנגדות" (חשבון הטוויטר החדש של עלי שעיב, 13 בנובמבר 2019).
ציוץ תמיכה של עלי שעיב בג’האד האסלאמי בפלסטין, בחשבונו החדש בטוויטר במהלך סבב ההסלמה האחרון: “תל אביב, פחד צפירות אזעקה… ואש רקטות ‘אלבראק’ [כינוי לרקטה של הג’האד האסלאמי בפלסטין]. תבורכנה ידיהם של אנשי ההתנגדות” (חשבון הטוויטר החדש של עלי שעיב, 13 בנובמבר 2019).
פתיחת חשבון טוויטר חדש ע”י ג’ואד נצראללה[1]
  • ג’ואד נצראללה, בנו של מנהיג חזבאללה מפעיל חשבון טוויטר פופולרי, שבו מתפרסמים דיווחים חדשותיים ותכנים התומכים במסרי חזבאללה (כולל נאמנות לאיראן, האדרת שהידים וטיפוח פולחן האישיות של מנהיג חזבאללה). שמו של ג’ואד נצראללה נכלל ברשימת הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי.
  • ב-11 בנובמבר 2019 בשעות הערב הושעה חשבונו של ג’ואד נצראללה בטוויטר. בדיקה שקיים מרכז המידע ב-16 בנובמבר 2019 העלתה, כי ג’ואד נצראללה פתח חשבון טוויטר חדש במקום זה שהושעה. כתובתו של החשבון החדש: https://twitter.com/mohammadjdns (שם משתמש @mohammadjdns שמו המלא, מחמד ג’ואד נצראללה).


צילום מסך של החשבון החדש של ג’ואד נצראללה
(טוויטר, 20 בנובמבר 2019).

עלי שעיב, כתב ערוץ אלמנאר, שינה ביוזמתו את כתובת חשבון הטוויטר שלו
  • עלי שעיב הינו כתב ערוץ הטלוויזיה אלמנאר וערוץ רדיו אלנור בדרום לבנון. באמצעות חשבון הטוויטר שלו הוא נוהג לדווח על הנעשה בדרום לבנון ולהעלות תכנים התואמים את מדיניות חזבאללה ואת האידאולוגיה שלו.
  • ב-11 בנובמבר 2019 צייץ עלי שעיב, כי חשבון הטוויטר שלו הוזכר במסמך, שפרסם מרכז המידע למודיעין ולטרור אודות חשבונות הטוויטר המזוהים עם חזבאללה. עלי שעיב צייץ: “היו שלום, נתראה בחשבון חדש”. לציוץ צורף צילום מסך של פרסום מרכז המידע בנושא “האימפריה התקשורתית של חזבאללה” (1 בספטמבר 2019).

 מימין: צילום מסך של הציוץ של עלי שעיב: "... היו שלום, נתראה בחשבון חדש" (11 בנובמבר 2019). משמאל: צילום מסך של החשבון הישן של עלי שעיב: "החשבון אינו קיים", עם שם המשתמש הקודם ali_shoeib1 (טוויטר, 14 בנובמבר 2019).
מימין: צילום מסך של הציוץ של עלי שעיב: “… היו שלום, נתראה בחשבון חדש” (11 בנובמבר 2019). משמאל: צילום מסך של החשבון הישן של עלי שעיב: “החשבון אינו קיים”, עם שם המשתמש הקודם ali_shoeib1
(טוויטר, 14 בנובמבר 2019).

  • בחשבון הטוויטר של עלי שעיב הופיעה ההודעה: “החשבון אינו קיים”. צילום המסך של ההודעה הוא מ-14 בנובמבר 2019, אך נראה לנו כי החשבון שונה ע”י עלי שעיב כמה ימים קודם כן.
  • שם המשתמש של חשבון הטוויטר של שעיב שונה ל-ali_shoeib1970. יש לציין כי בניגוד למקרים קודמים בהם חשבונו הושעה ביוזמת טוויטר, במקרה שלפנינו נשמר כל התוכן שהעלה שעיב לחשבונו מאז שנפתח בתחילת שנת 2018 וכן נותר כפי שהיה מספר העוקבים (80,300 נכון ל-14 בנובמבר 2019 בשעות הערב). הדבר עשוי להעיד, ששינוי שם המשתמש בוצע על ידי שעיב כצעד מנע, לאחר שהעריך כי טוויטר עשויה להשעות את חשבונו בעקבות פרסום מרכז המידע.

מימין: צילום מסך של החשבון החדש של עלי שעיב (עם שם המשתמש ali_shoeib1970) (טוויטר, 20 נובמבר 2019). משמאל: עלי שעיב מפרסם בחשבון הטוויטר החדש שלו תמונה של שני ילדים בלבנון הנושאים את תמונת בהאא' אבו אלעטא, מפקד החטיבה הצפונית של הג'האד האסלאמי בפלסטין, שנהרג ברצועת עזה ע"י צה"ל בסיכול ממוקד. בציוץ הוא כותב: "מדרום לבנון לעזה. ברכה לשהיד המפקד בהאא' אבו אלעטא"  (חשבון הטוויטר של עלי שעיב, 17 בנובמבר 2019).
מימין: צילום מסך של החשבון החדש של עלי שעיב (עם שם המשתמש ali_shoeib1970) (טוויטר, 20 נובמבר 2019). משמאל: עלי שעיב מפרסם בחשבון הטוויטר החדש שלו תמונה של שני ילדים בלבנון הנושאים את תמונת בהאא’ אבו אלעטא, מפקד החטיבה הצפונית של הג’האד האסלאמי בפלסטין, שנהרג ברצועת עזה ע”י צה”ל בסיכול ממוקד. בציוץ הוא כותב: “מדרום לבנון לעזה. ברכה לשהיד המפקד בהאא’ אבו אלעטא”
(חשבון הטוויטר של עלי שעיב, 17 בנובמבר 2019).

סטטוס חשבונות הטוויטר של מוסדות ופעילים נוספים של חזבאללה
  • ב-7 בנובמבר 2019 פרסם מרכז המידע דוגמאות לחשבונות פעילים של מוסדות ופעילי חזבאללה, גם לאחר חסימת חשבונות של חזבאללה בטוויטר(בעיקר כאלו המשתייכים לאלמנאר). בדיקה שערך מרכז המידע (עדכנית ל-16 בנובמבר 2019) העלתה, כי כל החשבונות הללו המשיכו להיות פעילים. המדובר בחשבונות הקשורים לערוץ אלמנאר, למוסדות חזבאללה ולמוסדות התשתית האזרחית שלו (התומכת בתשתית הצבאית) [2].

[1] בהמשך לפרסום מה-13 בנובמבר 2019: "נוכחות חזבאללה בטוויטר (עדכונים)".
[2]
פירוט ראו פרסום של מרכז המידע מה-7 בנובמבר 2019: "רשת טוויטר השעתה חשבונות של חזבאללה, בעיקר של ערוץ אלמנאר. בדיקה של מרכז המידע למודיעין ולטרור העלתה כי חזבאללה ממשיך לקיים נוכחות משמעותית בטוויטר, גם לאחר ההשעייה".