מנהיגות במודיעין: דברים שנישאו בערב עיון לזכרו של האלוף מאיר דגן

האלוף מאיר דגן

האלוף מאיר דגן

  • בתחושה של הערכה עמוקה, אישית ומקצועית, לאיש ולפועלו, אנו מביאים בפניכם את תכניה של הסדנה שבה התכנסו מוקיריו של מאיר דגן ז”ל לדבר בו: במרכיבי אישיותו והתנהלותו ובאנקדוטות על אודות עשייתו רבת־הפעלים.
  • נדבר כאן במאיר דגן, בבחינת “כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד” ונלמד על אודותיו מאנשים שהכירוהו ועבדו עימו, שיאירו דמותו מזוויות שונות: אל”ם (מיל’) סמי מוצפי שירת עם דגן בחולות צפון סיני ובהרי לבנון; אל”ם (מיל’) ד”ר ראובן (רובקה) ארליך פעל לצידו של דגן ביחידת הקישור ללבנון (יק”ל) ולדבריו “הגעתי מעולם שונה לחלוטין מעולמו של דגן, איש מחקר מול איש שטח”; תא”ל (מיל’) אמנון סופרין היה כפוף לדגן הן בלבנון הן כבכיר במוסד: “דגן לא חיכה שמישהו יגדיר לו את המשימות, אלא קיבע את ההובלה כעובדה”; חיים תומר עבד עם דגן במוסד בתפקידים בכירים מגוונים: “מאיר הוכיח לכולם שיש לו התחכום ומנעד התכונות כדי לנהל את המוסד”. את הסדנה נעל ראש המוסד לשעבר (שהחליף את דגן בתפקיד) תמיר פרדו, שניתח את חשיבות התפקיד וייחודיותו: “למדתי ממאיר המון, שימשתי כסגנו בשתי קדנציות”.

 

רון כתרי,

ראש המכון לחקר המורשת

 

המכון לחקר המורשת במל”ם

המכון לחקר המורשת במרכז למורשת המודיעין (מל”ם) חותר לשפוך אור על אירועים ופעילויות של קהילת המודיעין הישראלית ופרקים נבחרים במודיעין בעולם .יעדנו הוא לתרום לכך שפעילותם של שירותי המודיעין ואנשיהם ישמשו מצע ראוי להפקת לקחים, מסקנות ותובנות כדי להפיצם בקרב אנשי המודיעין, חברי המל”ם ובעלי עניין נוספים.