ממצאי סקרי דעת קהל פלסטיניים בשנת 2022 מצביעים על עלייה בתמיכה במאבק האלים נגד ישראל וביצוע פיגועים בשטח ישראל

עמדות כלל הציבור

עמדות כלל הציבור

עיקרים
 • מכון הסקרים של ד”ר ח’ליל אלשקאקי (PCPSR),[1] פרסם ב-13 בדצמבר 2022 את סקר דעת הקהל הרביעי לשנה זו. מניתוח הפרק העוסק בנושא תמיכת הציבור הפלסטיני במאבק המזוין נגד ישראל, חזרה לעימותים אלימים , אנתיפאדה מזויינת נגד ישראל, פיגועים בשטח ישראל, ותמיכה בקבוצות החמושים בשטחי הרשות, ניתן לזהות בבירור עליה בתמיכת הציבור הפלסטיני לעומת הסקר ברבעון השלישי. העלייה בולטת בעיקר בקרב תושבי יהודה ושומרון. כמו כן בלטה בסקר התמיכה הרחבה בהתארגנויות החמושים (72%). בצד זאת הביעו רבים חשש (למעלה ממחצית) כי התופעה תוביל למקרים של עימותים בין מנגנוני הביטחון של הרשות לבין אותם חמושים. בולטת במיוחד, העלייה המשמעותית בתמיכה בביצוע פיגועים בשטח ישראל. ממצאים אלה יכולים להעיד על מגמת הקצנה בקרב הציבור הפלסטיני בעיקר ביהודה ושומרון.
 • ד”ר אלשקאקי מונה מספר סיבות שגרמו לדעתו לתוצאות אלה, ביניהן: הקמת ממשלת ימין חדשה בישראל; הנוכחות המאסיבית של כוחות ביטחון ישראלים בשטחי הרשות הפלסטינית (בעקבות גל הפיגועים בישראל שהחל במרץ 2022); ומספר הנפגעים וההרוגים הגבוה שנרשם בקרב הפלסטינים בעיקר בעקבות עימותים עם כוחות הביטחון.
 • להערכתנו, גם לבכירי הרשות ולארגוני הטרור ברצועת עזה תרומה לא קטנה למגמת הקצנה זו. בכירי הרשות, ובראשם יו”ר הרשות אבו מאזן וראש ממשלת הרשות מחמד אשתיה, מעודדים את תודעת המאבק האלים ברחוב הפלסטיני ומטפחים את מבצעי הפיגועים ובני משפחותיהם.[2] במקביל, הם מקדמים שיח ופעילות דה-לגיטימציה נגד ישראל מול גורמים בינלאומיים, קוראים להחרמתה ושבים ומדגישים בפומבי כי אין להם כיום בישראל שותף לשלום.[3] תופעה זו גברה השנה בשל פעילות הסיכול והמנע האינטנסיבית של צה”ל, בעיקר בצפון השומרון (“שובר גלים”) ונראה שהיא אף גברה יותר מאז מערכת הבחירות בישראל שבעקבותיה הוקמה ממשלה חדשה בראשות בנימין נתניהו. ברצועת עזה ממשיכים ארגוני הטרור, בעיקר חמאס והג’האד האסלאמי בפלסטין, לנסות להבעיר את השטח ביהודה ושומרון, לעודד את העימותים עם כוחות הביטחון ואת ביצוע הפיגועים, בעוד הם נמנעים מלפתוח בעימות עם ישראל בגבול הדרום.
 • מניתוח עמדות כלל הנסקרים בארבעת הרבעונים של שנת 2022 עולה כי למרות העלייה ברבעון הרביעי, במהלך השנה לא חל שינוי משמעותי בכלל העמדות. אולם, כאשר בוחנים את העמדות בחלוקה בין יהודה ושומרון ורצועת עזה עולה כי ביהודה ושומרון חלה עלייה בתמיכת הציבור במאבק האלים ובפיגועים בשטח ישראל. יחד עם זאת נשאר אחוז התומכים בקרב תושבי רצועת עזה גבוה יותר מהתומכים בו ביהודה ושומרון. זאת, למרות שרוב העימותים במהלך השנה התנהלו בשטחי יהודה ושומרון והחיכוך של התושבים עם כוחות ביטחון ישראלים היה גבוה יותר.
 • מרכז המידע למודיעין ולטרור בחן את תוצאות הסקרים בנוגע לעמדות הציבור בשנת 2022 לגבי השאלות הבאות:
  • חזרה לעימותים ואנתיפאדה מזוינת נגד ישראל.
  • המאבק המזוין כדרך המתאימה ביותר להשגת המטרות הפלסטיניות לסיום הכיבוש ולהקמת מדינה עצמאית.
  • תמיכה בפיגועי בודדים בשטח ישראל.
 • כמו כן נבחנו עמדות לגבי שאלות שהוצגו בסקר אחד בלבד במהלך השנה, שלגביהן לא ניתן לעקוב אחר שינוי בעמדות הציבור: התנגדות מנגנוני הביטחון של הרשות לכניסת כוחות צה”ל לשטחי יהודה ושומרון (סקר מרץ 2022) רוב תומך של 64%; שאלה בנוגע לתמיכה בפיגועי בודדים שלא משויכים לארגונים (יוני 2022) 56% תומכים. ושאלה תמיכה בהקמת התארגנויות חמושות כמו “גוב האריות”[4] אשר אינן סרות למרות הרשות הפלסטינית (סקר דצמבר 2022) רוב גורף של 72%.
פירוט הממצאים
השוואה בין סקרי דעת הקהל במהלך 2022
 • סקרי דעת הקהל של מכון אלשקאקי נערכים מידי רבעון. השנה נערכו הסקרים ב-20-16 במרץ, 25-22 ביוני, 17-13 בספטמבר וב-10-7 בדצמבר. בדרך כלל כוללים הסקרים כ-1,200 נשאלים מיהודה, ושומרון ורצועת עזה. הם נשאלים על עמדותיהם לגבי סוגיות שונות. חלק מהשאלות קבועות וחלקן הן שאלות אקטואליות בהתאם לאירועים שהתרחשו באותו רבעון.
 • להלן ממצאי מרכז המידע מבדיקה של תוצאות הסקרים בנוגע לעמדות הציבור הפלסטיני בנושא הסכסוך הפלסטיני ישראלי והמאבק המזוין לאורך שנת 2022.

חזרה לעימותים ואנתיפאדה מזוינת נגד ישראל

 • ממצאי הסקרים בנוגע לחזרה למאבק המזוין מראים כי במהלך השנה לא חל שינוי משמעותי בכלל עמדות הציבור. בסקר מרץ תמכו בעימותים 51%, ביוני 55%, בספטמבר 48% ובדצמבר שוב 55%. בבחינת החלוקה בין רצועת עזה ליהודה ושומרון עולה כי תושבי רצועת עזה מצדדים יותר בעמדות אלה ביחס ממוצע של ב 60% ברצועת עזה ו-40% ביהודה ושומרון. אולם, בסקר האחרון (דצמבר 2022) ניכרת עלייה בתמיכת הציבור ביהודה ושומרון (51%).
עמדות כלל הציבור

עמדות כלל הציבור

עמדות בחלוקה ליהודה שומרון ורצועת עזה

עמדות בחלוקה ליהודה שומרון ורצועת עזה

המאבק המזוין כדרך המתאימה ביותר להשגת המטרות הפלסטיניות לסיום הכיבוש ולהקמת מדינה עצמאית
 • ממצאי הסקרים לגבי שאלת המאבק המזוין מצביעים על עלייה בתמיכת כלל הציבור במאבק מזוין בקרב הציבור, 51% לעומת 41% בסקר ספטמבר. אולם ממצאי סקר יוני הצביעו על 50% תמיכה, כך שבראייה שנתית העלייה אינה משמעותית. אולם בניתוח הממצאים על פי חלוקה ליהודה ושומרון ורצועת עזה ניתן לראות כי חלה עלייה בתמיכת תושבי יהודה ושומרון במאבק מזוין ברבעון האחרון של שנת 2022 מ- 35% ל -50%
עמדות כלל הציבור

עמדות כלל הציבור

עמדות בחלוקה ליהודה שומרון ורצועת עזה

עמדות בחלוקה ליהודה שומרון ורצועת עזה

תמיכה בפיגועים המזוינים נגד אזרחים ישראלים בשטח ישראל
 • ממצאי הסקרים בנוגע לשאלת התמיכה בפיגועים בשטח ישראל מעלים, כי חלה עלייה בתמיכת הציבור בדצמבר 2022 (50% בעד לעומת 45% בסקר ברבעון הקודם בספטמבר). בולטת במיוחד תמיכת הציבור ביהודה ושומרון כאשר 46% מהנשאלים הביעו תמיכה לעומת 34% ברבעון הקודם (2022) ו-57% ברצועת עזה לעומת 62% ברבעון הקודם.
עמדות כלל הציבור

עמדות כלל הציבור

עמדות בחלוקה ליהודה שומרון ורצועת עזה

עמדות בחלוקה ליהודה שומרון ורצועת עזה

שאלות נוספות שהוצגו בסקרים
סקר דצמבר 2022
 • הממצאים העולים מהשאלה בנוגע לתמיכה בהתארגנוניות החמושות כמו “גוב האריות” מצביעות גם הן על הקצנה בקרב הציבור. ממצאי הסקר מצביעים כי 72% מכלל הנשאלים מצדדים בתופעה, מהם 65% מיהודה ושומרון ו-84% מרצועת עזה.. רוב מובהק של 79% מתנגדים לכך שפעילי ההתארגנויות יסגירו עצמם לידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, 78% מיהודה ושומרון ו-82% מרצועת עזה. 87% ציינו כי לרשות הפלסטינית אין זכות לעצור את הפעילים. מעל למחצית מכלל הנשאלים הביעו חשש שהתופעה תוביל לעימותים בין מנגנוני הביטחון של הרשות לבין הקבוצות החמושות. הציבור גם צפה שהתופעה תתרחב למוקדים נוספים מעבר לשכם וג’נין. ממצאים אלה מעידים על תמיכה נרחבת בתופעת ההתארגנוניות החמושות.
סקר יוני 2022
 • בסקר עלתה שאלה (שלא חזרה על עצמה) האם אתה תומך או מתנגד לפיגועי יחיד שביצעו פלסטינים שאינם משתייכים לתנועות או ארגונים מוכרים. מקרב משתתפי הסקר 56% ענו כי הם מצדדים בפיגועי הבודדים, מהם 44% מיהודה ושומרון ו-73% מרצועת עזה.
סקר מרץ 2022
 • בסקר זה נשאלה השאלה האם אתה סבור או לא סבור שעל מנגנוני הביטחון הפלסטינים להתנגד בכוח מזוין לכוחות הישראלים עם כניסתם לשטחי הרשות. לשאלה זו השיבו בחיוב 64% על פי החלוקה הבאה: 65% מיהודה ושומרון ו-64% מרצועת עזה.

[1] המרכז הפלסטיני למחקרי מדיניות וסקרים (PCPSR) נוסד בשנת 2000. מגדיר עצמו כמרכז מחקרים אקדמי ללא מטרות רווח וגוף לא ממשלתי. משרדו הראשי נמצא בראמאללה. מנהל המרכז הוא ד"ר ח'ליל אלשקאקי. המכון נחשב לאחד המכונים הבולטים ברשות הפלסטינית. מידי שנה מפרסם המכון, בין השאר, ארבעה סקרי דעת קהל רבעוניים. הסקרים, נעשים בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה, שומרון ורצועת עזה והם עוסקים במגוון נושאים הקשורים לזירה הפלסטינית בהם פוליטיקה, כלכלה, חברה, תקשורת, יחס לישראל, המאבק המזוין ועוד.
[2] לדוגמה; ראו פרסום של מרכז המידע מ-10 בנובמבר 2022: "הרשות הפלסטינית ופתח "מאמצות" הרוגים פלסטינים שביצעו פיגועים נגד ישראל ואת אלה שנהרגו בעימותים עם כוחות ביטחון ישראלים".
[3] לדוגמה; ראו פרסום מרכז המידע מ-2 בינואר 2023: "“ניצחון” פלסטיני בזירה הבינלאומית עם החלטת האו”ם לבקש חוות דעת משפטית בנושא השליטה הישראלית בשטחים".
[4] הכוונה היא להתארגנויות של חמושים שקמו בשנה האחרונה המתעמתים עם כוחות ביטחון ישראלים ומבצעים פיגועים דוגמת "גוב האריות", "גדוד ג'נין" ו"גדוד שכם".