ממצאי ניתוח ראשוני של זהות ההרוגים באירועי “צעדת השיבה הגדולה” ב-30 במרץ וב-6 באפריל 2018

אנשי המשטרה הפלסטינית ברצועה ופעילי הזרוע הצבאית של חמאס בהלוויית שבאת (חשבון הטוויטר של סוכנות שהאב, 6 באפריל 2018).

אנשי המשטרה הפלסטינית ברצועה ופעילי הזרוע הצבאית של חמאס בהלוויית שבאת (חשבון הטוויטר של סוכנות שהאב, 6 באפריל 2018).

כללי

באירועי “צעדת השיבה הגדולה” וספיחיהם שהתחוללו ברצועת עזה מאז ה-30 במרץ 2018 נהרגו בין 32 לבין 34 פלסטינים (עדכני ל-11 באפריל 2018). רוב ההרוגים זוהו כפעילי ארגוני טרור, רבים השתייכו לזרועות הצבאיות של חמאס וארגוני טרור נוספים. רובם נהרגו במהלך עימותים אלימים עם כוחות צה”ל. חלקם נהרגו בעת שביצעו פעילות טרור, או בניסיונות לחצות את גדר הביטחון בגבול רצועת עזה ישראל או כתוצאה מתקיפת צה”ל בעקבות פעולות טרור, שבוצעו במהלך אירועי “צעדת השיבה הגדולה”.

 • בבדיקה ראשונית שערך מרכז המידע עולה כי 26 מבין 32 הרוגים היו פעילי טרור או מזוהים עם ארגוני טרור בעיקר חמאס (קרי, כ-80%). תשעה מהם היו פעילי זרועות צבאיות וארבעה פעילי מנגנוני הביטחון. שאר ההרוגים זוהו כבעלי זיקה לארגוני טרור לאחר שפורסמה הודעת אבל לזכרם מטעם הארגון או שגופתם נעטפה בדגל הארגון. לגבי שישה הרוגים לא זוהתה שייכות ארגונית כלשהי וניתן להניח, כי המדובר באזרחים.
 • להלן פירוט ההרוגים:
  • חמאס: חמישה הרוגים זוהו כפעילי גדודי עז אלדין אלקסאם, הזרוע הצבאית של חמאס. ארבעה הרוגים זוהו כפעילי מנגנוני הביטחון הנשלטים ע”י חמאס ומעורבים בפעילותה (משטרה, משטרה צבאית). שבעה הרוגים זוהו כבעלי זיקה לחמאס לאחר שחמאס ערכה לחלקם טכסי אזכרה, פרסמה הודעות אבל וגופתם נעטפה בדגל חמאס. אחד ההרוגים זוהה כפעיל הגוש האסלאמי ארגון הסטודנטים והתלמידים של חמאס.
  • פתח: סה”כ זוהו בין ההרוגים שישה אנשי פתח. שניים מהם זוהו כפעילי גדודי חללי אלקאצא, הזרוע הצבאית של פתח. ארבעה זוהו כבעלי זיקה לארגון משום שגופתם נעטפה בדגל פתח ופורסמו הודעות אבל מטעם התנועה.
  • ג’האד אסלאמי בפלסטין: הרוג אחד זוהה כפעיל הזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי בפלסטין.
  • חזית דמוקרטית לשחרור פלסטין: שני הרוגים זהו כפעילי החזית הדמוקרטית. אחד מהם זוהה כפעיל הזרוע הצבאית והשני תואר כבכיר הארגון במחנה הפליטים אלנציראת.
  • חזית עממית לשחרור פלסטין: זוהה הרוג אחד.

השיעור הגבוה של פעילי חמאס ושאר ארגוני הטרור בין ההרוגים מצביע בבירור על מרכזיותם בקו הראשון של המפגינים ובקרב אלו שניהלו את החיכוכים האלימים עם צה”ל. מנגד בולטים בהעדרם פעילים “אזרחיים” של הצעדה, שמילאו תפקיד מרכזי בשלב ההכנות אך “נותרו מאחור” כשהחלו האירועים האלימים.

 • רצ”ב נספח ובו סיכום פרטני של המידע שבידינו על 32 הרוגים (יתכן כי ישנם שני הרוגים נוספים שעליהם אין בידינו מידע).
 • הערות מתודולוגיות:
  • זוהי, כאמור, בדיקה ראשונית, יתכן כי מידע נוסף אודות ההרוגים יתווסף בהמשך.
  • זיהוי ההרוגים נעשה על בסיס מידע ברמות סמך שונות. בחלק מהמקרים מדובר במידע המצביע על השתייכות ההרוגים לארגוני הטרור השונים, ובחלק המדובר במידע נסיבתי הקושר את ההרוגים לארגוני הטרור.