ממצאי בדיקת זהות ההרוגים הפלסטינים באירועי “צעדת השיבה הגדולה” (30 במרץ 2018 – 15 במאי 2018)

מתפרעים פלסטינים, חותכים את גדר התיל בעימותים במזרח ג'באליא (דף הפייסבוק חדשות בית חאנון, 14 במאי 2018).

מתפרעים פלסטינים, חותכים את גדר התיל בעימותים במזרח ג'באליא (דף הפייסבוק חדשות בית חאנון, 14 במאי 2018).

מפגינים במזרח רפיח מיידים אבנים לעבר כוחות צה

מפגינים במזרח רפיח מיידים אבנים לעבר כוחות צה"ל באמצעות קלע דוד גדול (דף הפייסבוק QUDSN, 14 במאי 2018).

 עיקרי תמונת המצב
 • לאחר הכנות שנמשכו כחודשיים מתקיימות בימי שישי התפרעויות המונים בקרבת גדר הגבול שבין רצועת עזה לישראל. מטרתן המוצהרת של ההפגנות והתפרעויות אלו, שאורגנו ונוהלו ע”י חמאס, הייתה לפרוץ את גדר הגבול ולהחדיר המונים לשטח ישראל, אל מקומות ישוב שבהם התגוררו הפליטים הפלסטינים עד 1948, כמימוש סמלי של מה שמכונה ע”י הפלסטינים “זכות השיבה”. מטרה נוספת שזכתה להבלטה בהמשך האירועים הייתה להעלות לתודעה את מצבה הכלכלי החמור של רצועת עזה ולהפעיל לחצים להסרת “המצור” עליה. ההפגנות וההתפרעויות האלימות עדיין לא הגיעו לסיומן ובחמאס מתכוונים להמשיך בהן בשבועות הקרובים, גם במחיר של הרוגים נוספים.
 • חמאס שאפה לשתף מאות אלפי תושבי רצועת עזה באירועים אלו אולם בסופו של דבר מספר המשתתפים לא עלה על עשרות אלפים. בשני אירועי השיא, ב-30 במרץ (“יום האדמה”, אירועי הפתיחה) וב-14 במאי (יום העברת שגרירות ארה”ב לירושלים) השתתפו בכל אחת מההפגנות והתפרעויות כ-40,000 תושבים. בשאר ימי שישי לא עלה בידי חמאס לגייס תושבים בסדר גודל שכזה. במשך ימי השבוע, שבין ימי שישי, השתתפו בהתפרעויות כמה אלפי בני אדם ואף בוצעו מספר ניסיונות לבצע פעולות טרור.
 • שיאם של ההתפרעויות האלימות היה באירועי 14 במאי, שבהם נעשו ניסיונות, שנבלמו ע”י חיילי צה”ל, לפריצות המונים לשטח ישראל. ניסיונות הפריצה לוו בהעלאה מכוונת של מפלס האלימות, שהתבטאה בהשלכת מטעני צינור ובקבוקי תבערה לעבר חיילי צה”ל; ניסיונות לחתוך את הגדר ושיגור עפיפוני תבערה, שגרמו לשריפת שדות היישובים שבקרבת הרצועה. כתוצאה מעליית מספר המתפרעים והאלימות הרבה שהופגנה על ידם (שהייתה חריגה בהשוואה לאירועים הקודמים), הגיע לשיא מספר ההרוגים, שהיו ב”קו הקדמי” של המתפרעים, מרביתם פעילי חמאס.
מתפרעים פלסטינים, חותכים את גדר התיל בעימותים במזרח ג'באליא (דף הפייסבוק חדשות בית חאנון, 14 במאי 2018).   מפגינים במזרח רפיח מיידים אבנים לעבר כוחות צה"ל באמצעות קלע דוד גדול (דף הפייסבוק QUDSN, 14 במאי 2018).
מימין: מתפרעים פלסטינים, חותכים את גדר התיל בעימותים במזרח ג’באליא (דף הפייסבוק חדשות בית חאנון, 14 במאי 2018). משמאל: מפגינים במזרח רפיח מיידים אבנים לעבר כוחות צה”ל באמצעות קלע דוד גדול (דף הפייסבוק QUDSN, 14 במאי 2018).
ממצאי בדיקת שמות ההרוגים

על פי ממצאי בדיקות, שערך מרכז המידע, נהרגו במהלך “צעדת השיבה הגדולה” לפחות112 פלסטינים. מספר זה יכול לעלות משום שבבתי החולים ברצועה כמה פצועים באורח אנוש. בבדיקה פרטנית של שמות ההרוגים זוהו 93 כפעילי טרור או כאלו המזוהים עם ארגוני הטרור, קרי כ-83% מכלל ההרוגים בצעדות השיבה. מרבית ההרוגים (63) הינם מחמאס (כ-56% מכלל כל הרוגי הצעדות). פתח, שמספר הרוגיה הגיע ל-21 שיחקה תפקיד משני , ללא השפעה של ממש על האירועים. שאר הארגונים, ובתוכם פעילי הג’האד האסלאמי בפלסטין (ארבעה הרוגים), נמנעו מלהצטרף באופן משמעותי לאירועים, יתכן בשל מודעותם לכך כי המדובר ב”פרויקט” של חמאס. זהותם הארגונית של 19 הרוגים אינה ידועה לנו וניתן להניח כי המדובר בפעילי חמאס או באזרחים שאינם משתייכים לארגון כלשהו.

 • ממצאי מרכז המידע המצביעים על מרכזיותה של חמאס בקרב ההרוגים תואמים את הנתונים שנמסרו ע”י שני בכירי חמאס ברצועה: צלאח אלברדאויל, שמסר כי 50 מתוך 63 השהידים שנהרגו באירועי 14 במאי 2018 (כ-81%) השתייכו לחמאס. הוא הוסיף, כי באירועים שהתרחשו בין 30 במרץ 2018 עד ל-14 במאי 2018 50% מההרוגים פעילי חמאס. יחיא אלסנואר, ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה, התבטא גם הוא כי ב-14 במאי נהרגו מעל לשישים שהידים פעילי חמאס וכי “עוד עשרים פצועים צפויים למות בכל רגע” (ערוץ אלמיאדין ביוטיוב, 21 במאי 2018).
 • ממצאי בדיקת זהות הרוגי אירועי “צעדת השיבה הגדולה”, שמקורם בבדיקות שערך מרכז המידע, והתבטאויות בכירי חמאס, ממחישים היטב את התפקיד המרכזי שמילאה חמאס בארגון “צעדות השיבה” ובניהולם. “צעדות השיבה” לא היו אירועים “עממיים” נטולי אלימות כפי שהוצג ע”י התעמולה הפלסטינית הכוזבת, אלא מהלך אסטרטגי של חמאס, מלווה באלימות שתוכננה מראש. מהלך זה נועד לחלץ את חמאס ממצוקותיה ולהשיג מטרות מדיניות-הסברתיות (ובמרכזן העלאת “זכות השיבה” לתודעה הציבור הערבי והבינלאומי והקלה על “המצור” המוטל על רצועת עזה). זאת ועוד, ממצאי בדיקות זהות ההרוגים והדיווחים מהשטח ממחישים היטב, כי חיילי צה”ל לא ביצעו ירי חסר הבחנה לעבר אזרחים תמימים אלא פגעו באופן “נקודתי” בפעילי טרור, שהיוו הגורם הדומיננטי בקרב אלו שהיו בקו הקדמי, וניסו לפרוץ בכוח לשטח ישראל.
זהותם של הרוגי “צעדת השיבה הגדולה” (30 במרץ עד ל-15 במאי 2018)

זהותם של הרוגי "צעדת השיבה הגדולה" (30 במרץ עד ל-15 במאי 2018)
הערה: כ-83% מהרוגי אירועי “צעדת השיבה הגדולה” (92 הרוגים) היו פעילי טרור או כאלו המזוהים עם פעילי טרור. מתוכם לפחות 67% היו פעילי חמאס. מספרם של פעילי חמאס עשוי לגדול משום שייתכן שבקטגוריה ללא שיוך ארגוני (19 הרוגים) נכללים גם פעילי חמאס שלא זוהו.

זהותם של הרוגי “צעדת השיבה הגדולה” (מ-30 במרץ ועד ל-13 במאי 2018)

זהותם של הרוגי "צעדת השיבה הגדולה" (מ-30 במרץ ועד ל-13 במאי 2018)
הערה:
כ-81% מהרוגי אירועי “צעדת השיבה הגדולה” עד ל-14 במאי 2018 (39 בני אדם) היו פעילי טרור או כאלו המזוהים עם ארגוני הטרור. בולט שיוכם או זיקתם של מרבית ההרוגים לחמאס.

זהותם של הרוגי אירועי 14 ו-15 במאי 2018

זהותם של הרוגי אירועי 14 ו-15 במאי 2018
הערה:
כ-84% מההרוגים ב-14 וב-15 במאי 2018 (54 הרוגים) היו פעילי טרור או כאלו המזוהים עימם. כ-67% מההרוגים (43) היו פעילי חמאס או כאלה המזוהים עמה. לגבי עשרה הרוגים לא זוהה שיוכם הארגוני. ניתן להניח כי נכללים בתוכם כמה פעילי חמאס או כאלה המזוהים עם חמאס.

הערות מתודולוגיות
 • להלן הערות מתודולוגיות לגבי ממצאי זהותם של משתתפי הצעדות:
  • המדובר בממצאי ביניים, המתייחסים לתקופה שבין 30 במרץ ל-15 במאי 2018. ממצאים אלו עדכניים ל-22 במאי 2018. יתכן שלמספר ההרוגים יתווספו שמות פלסטינים נוספים שנפצעו באורח קשה ונפטרו מפצעיהם.
  • רשימת השמות של מרכז המידע מתבססת על הרשימה השמית (55 שמות) של משרד הבריאות הפלסטיני. כהשלמה לרשימה זאת, באותם מקרים שדיווחי משרד הבריאות לא נמצאו או שלא היו שלמים (למשל, אי פרסום שמות הרוגים או שיבושים בפרסום השמות), השלים מרכז המידע את הנתונים על בסיס מידע שהתקבל ברשתות החברתיות ובמקורות גלויים נוספים.
  • מרכז המידע עושה אבחנה בין שתי קטגוריות של המשתייכים לארגוני הטרור: הדרגה הגבוהה הינה פעילים מובהקים בארגונים השונים והדרגה הנמוכה היא כאלו המזוהים עם הארגונים. מנגד, צלאח אלברדאויל ויחיא סנואר, בנתונים שמסרו אודות הרוגי חמאס, אינם עושים אבחנה שכזאת וכולם נכללים אצלם תחת הכותרת “שהידים של חמאס”.
  • הבדיקה מתבססת על מידע גלוי באיכות משתנה, בעיקר מהרשתות חברתיות (פייסבוק, יוטיוב, טוויטר). כמו כן נעשה שימוש באתרי אינטרנט פלסטינים. בחלק מהמקרים המידע הוא מוצק ובחלק מהמקרים הינו נסיבתי.
אירועי 14 ו-15 במאי 2018
עיקרי ממצאי בדיקת מרכז המידע[1]
 • ב-14 במאי 2018, היום בו התקיים טקס העברת שגרירות ארה”ב לירושלים, התקיימו הפגנות אלימות ב-13 מוקדים לאורך הגבול שבין רצועת עזה לבין ישראל. בהפגנות הללו השתתפו כ-40,000 פלסטינים ועל פי מקורות בצה”ל הופגנה בהם אלימות “חסרת תקדים, בהשוואה לאירועי הצעדות הקודמות. המפגינים ניסו לחדור לשטח ישראל תוך שהם מבעירים צמיגים ומשליכים מטעני צינור ובקבוקי תבערה לעבר הגדר. במהלך ההפגנה האלימה הועפו עפיפוני תבערה לעבר ישראל, שגרמו לשריפות רבות ביישובי עוטף עזה. בחסות ההפגנות אירעו גם פיגועי ירי והנחת מטענים ע”י חוליות מחבלים חמושים. בשעות הערב של 14 במאי, עזבו המפגינים את השטח להערכתנו בעקבות הוראה של הנהגת חמאס שפיקחה על האירועים.

באירועים האלימים ב-14 במאי 2018, ובאירועים שנמשכו בפרופיל נמוך יותר ב-15 במאי 2018, אותרו ע”י מרכז המידע שמותיהם של 64 הרוגים. מקרב ההרוגים הללו 53 (כ-84%) היו פעילי טרור או כאלה המזוהים עימם, רובם הגדול (כ-67%) מחמאס (בחמאס נקבו באחוז גבוה יותר: בכירי חמאס יחיא אלסנואר וצלאח אלברדאויל הודו, כי 50 מתוך 62 שהידים, קרי כ-81%, היו פעילי חמאס[2]). מרבית ההרוגים מצאו מותם בעת שניהלו עימותים אלימים עם כוחות צה”ל, בקדמת קו המפגינים על גבול ישראל. חלקם נהרגו בעת שביצעו או ניסו לבצע פעילות טרור או בניסיונות לחצות את גדר הביטחון לשטח ישראל. יצויין גם, כי במהלך ההפגנות האלימות ב-14 במאי 2018 ביצעו הפלסטינים גם ירי מאסיבי חסר אבחנה לעבר רחפנים של צה”ל מאזור מחנות האוהלים שבעורף (בהם היו ככל הנראה אמצעי לחימה) . לפיכך קיימת אפשרות כי לפחות חלק מההרוגים הפלסטינים נפגעו מירי זה.

התפלגות ההרוגים בחתך ארגוני ב-14 וב-15 במאי 2018

התפלגות ההרוגים בחתך ארגוני ב-14 וב-15 במאי 2018

הערות מתודולוגיות באשר לאופן זיהוי שמות ההרוגים הפלסטינים באירועי 14 ו-15 במאי
 • מספר ההרוגים: על פי דיווח אשרף אלקדרה, דובר משרד הבריאות ברצועת עזה, נהרגו במהלך אירועי 14 ו-15 במאי 62 פלסטינים, 60 מהם נהרגו ב-14 במאי ושניים ב-15 במאי 2018. זהו גם מספר הבסיס שעליו הסתמך בכיר חמאס צלאח אלברדאויל, כשהודיע כי 50 מתוך 62 ההרוגים השתייכו לחמאס. אולם מספר ההרוגים עלה ב-19 במאי ל-65, בעקבות הודעת אשרף אלקדרה על שלושה פצועים שמתו מפצעיהם.
 • זיהוי שמות ההרוגים: משרד הבריאות הפלסטיני פרסם ב-14 במאי 2018 רשימה של 55 שמות הרוגים (אחד מהם הוזכר כאלמוני ושם הרוג נוסף הופיע פעמיים ברשימה). הייתה זאת רשימת השמות המפורטת האחרונה שאיתרנו אשר פורסמה ע”י משרד הבריאות ברצועה. מכאן ואילך פורסמו שמות ההרוגים באופן ספוראדי בדף הפייסבוק של אשרף אלקדרה או בתקשורת הפלסטינית.

הבסיס לרשימת שמות ההרוגים של מרכז המידע היה שמות 55 ההרוגים שפרסם משרד הבריאות הפלסטיני ב-14 במאי 2018 (בפועל המדובר ב-53 שמות משום, שכאמור, אחד הוזכר כאלמוני והשני הופיע פעמיים ברשימה). את השמות החסרים השלים מרכז המידע בחיפושים בדפי הפייסבוק, ובכלי תקשורת נוספים, שבהם התפרסמו באופן ספוראדי שמות ההרוגים או שמות כאלו שמתו מפצעיהם. סה”כ איתר מרכז המידע בחיפושים אלה שמות 63 פלסטינים, שנהרגו ב-14 וב-15 במאי 2018, ועל בסיס זה נערכו בדיקותיו.

התפלגות ההרוגים ב-14 וב-15 במאי על פי זהות ארגונית

התפלגות ההרוגים ב-14 וב-15 במאי על פי זהות ארגונית

מרכזיותה של הרוגי חמאס באירועי 14 במאי 2018
 • מבין 64 ההרוגים איתר מרכז המידע 43 שמות פעילי חמאס או כאלו המזוהים עמה (כ-67%). כזכור ציין צלאח אלברדויל, בכיר חמאס, כי על פי נתונים רשמיים 50 שהידים מתוך 62 הרוגים השתייכו לחמאס. יתכן כי שבעה הרוגים נוספים שהשתייכו לחמאס נכללים בקרב העשרה, ששיוכם הארגוני, אם בכלל , אינו ידוע. יתכן גם כי אלברדויל (ויחיא אלסנואר) הגזימו במקצת כדי להבליט את הקורבן הגדול שהקריבה חמאס ולהדוף ביקורת פנימית.
 • מבין 43 הרוגי חמאס, שאיתר מרכז המידע, 22 היו פעילי הזרוע הצבאית (גדודי עז אלדין אלקסאם) ושלושה הרוגים בעלי “כובע כפול” של פעילי חמאס ופעילי מנגנוני ביטחון הפנים[3]. לפעילים בעלי “הכובע הכפול” נערכו הלוויות מטעם הזרוע הצבאית של חמאס והם נספרו על ידי מרכז המידע כפעילי הזרוע הצבאית. 18 הרוגים הוגדרו על ידי מרכז המידע כמזוהים עם חמאס לאחר שבמהלך הלוויתם כוסתה גופתם בדגל חמאס או שנמצאו “סימנים מעידים” נוספים להיותם מזוהים עם חמאס. 

השיעור הגבוה של פעילי חמאס, שנהרגו במהלך אירועי 14 במאי, ובאירועים הקודמים, המחיש פעם נוספת את תפקידה המרכזי של חמאס בתכנון האירועים והשליטה עליהם. ב”קו הקדמי” של ההפגנות האלימות היו גם הפעם פעילי חמאס לבושי בגדים אזרחיים, שנטלו חלק מרכזי במעשי האלימות ובניסיונות הפריצה לתוך שיטחה הריבוני של מדינת ישראל. על הפעילים הללו חיפו נשים וילדים, אשר נשלחו ע”י חמאס לקו הקדמי כדי לשמש כ”מגן אנושי”. ריבוי הנפגעים בקרבם הינו, להערכתנו, בראש ובראשונה פועל יוצא מתפקידה המרכזי של חמאס באירועים ובכירי חמאס אינם טורחים להסתיר זאת. המסר התעמולתי הפלסטיני לפיו המדובר בהפגנות “עממיות” שהתבצעו ב”דרכי שלום” הינו איפא מסר כוזב שעלה בידי הפלסטינים להנחיל למדינות רבות בעולם כולל מדינות המערב.

הרוגים מארגונים נוספים והרוגים ללא שיוך ארגוני
 • להלן זהות הרוגים מהארגונים האחרים:
  • פתח: שבעה הרוגים מזוהים עם פתח. בין ההרוגים אישה פעילת פתח. הייתה זאת האישה היחידה שנהרגה באירועים למרות שפעילי הארגונים השונים עודדו הגעת נשים וילדים לקו הקדמי של ההפגנות בעיקר כדי שישמשו כ”מגן אנושי”.
  • הג’האד האסלאמי בפלסטין: שלושה הרוגים נמנו על שורות הארגון. כולם פעילי הזרוע הצבאית.
  • חזית עממית לשחרור פלסטין: הרוג אחד שהיה מזוהה עם החזית העממית.
  • ללא שיוך ארגוני: לגבי עשרה פעילים שנהרגו לא נמצא דיווח אודות שיוכם הארגוני.
 • מרכז המידע לא איתר את זהותם של עשרה הרוגים באירועי 14 ו-15 במאי 2018. ניתן להניח כי חלקם הינם אזרחים אך יתכן גם שחלקם הינם פעילי חמאס, שלא זוהו ע”י מרכז המידע.
צפי להמשך

להערכתנו בראיית חמאס ההפגנות וההתפרעויות האלימות עדיין לא מיצו את התועלת המדינית וההסברתית הטמונה בהן. בכירי חמאס קוראים לפעיליהם ולציבור העזתי כולו להמשיך בהתפרעויות ואף למות במהלכם כשהידים. “הרשות הלאומית לצעדת השיבה הגדולה”, גוף חזית המשמש כסות עבור חמאס, קרא לציבור העזתי להמשיך בצעדות ביום השישי, ב-25 במאי, תחת הסיסמא “ממשיכים למרות המצור”. יחיא אלסנואר, ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה, התבטא כי “אירועים מיוחדים” יתקיימו ב”יום הנכסה” (5 ביוני, תבוסת מדינות ערב במלחמת ששת הימים) וב”יום ירושלים” (8 ביוני, אירועי תמיכה בפלסטינים שיזמה איראן). לפיכך ניתן איפא להניח, כי בשבועות הקרובים תמשיך חמאס להקריב את חייהם של פעיליה ושל אזרחים ופעילי טרור אחרים, תוך עידוד וליבוי המערכה התעמולתית והמדיניות המתנהלת נגד ישראל.

נספח
 • רצ”ב בזה נספח ובו מידע פרטני אודות 64 ההרוגים כולל זיהויים הארגוני באירועי 14 ו-15 במאי כפי שעלה בבדיקות שנעשו ע”י מרכז המידע. ניתוח פרטני של זהות ההרוגים עד ל-14 במאי פורסם, כאמור לעיל, במסמכי מרכז המידע, שליוו את “צעדות השיבה”.

[1] שמות ההרוגים עד לאירועי 14 במאי נבדקו באופן פרטני ע"י מרכז המידע. ממצאי בדיקת מרבית השמות ראו פרסום מ-11 באפריל 2018: "ממצאי ניתוח ראשוני של זהות ההרוגים באירועי 'צעדת השיבה הגדולה' ב-30 במרץ וב-6 באפריל 2018." עדכון למסמך זה ראו פרסום מרכז המידע מ-25 באפריל 2018: "עדכון ממצאי זהות ההרוגים באירועי 'צעדת השיבה הגדולה'." השלמות לשני המסמכים הללו ראו מסמכים שוטפים שפורסמו על הצעדה, שיצאו לאחר 25 באפריל 2018. כל המסמכים הללו הועלו לאתר האינטרנט של מרכז המידע.
[2]
ראו פרסום מרכז המידע מה-17 במאי 2018: "צלאח אלברדאויל, פעיל בכיר בחמאס: 50 מתוך 62 השהידים של אירועי 15במאי (כ-80%) היו פעילי חמאס". יחיא אלסנואר, מנהיג חמאס ברצועה, הודה גם הוא כי לחמאס היו מעל ל-60 שהידים באירועי 14 במאי (ערוץ אלמיאדין ביוטיוב, 21 במאי 2018).
[3]
תופעת "הכובע הכפול" של אנשי מנגנוני הביטחון מוכרת היטב מעימותים קודמים.