מימון הטרור ע”י הרשות הפלסטינית: אבו מאזן אישר לאחרונה את תקציב שנת 2018, אשר כ-7% ממנו מוקדשים לסיוע לאסירים, מחבלים משוחררים ומשפחות של שהידים

עיסא קראקע, יו

עיסא קראקע, יו"ר "הרשות לענייני אסירים ומשוחררים", הכפופה לאש"ף (דף הפייסבוק של עיסא קראקע, 21 ביוני 2017).

דף הפייסבוק של הרשות לענייני אסירים ומשוחררים ממנו ניתן ללמוד על שיוכה לאש

דף הפייסבוק של הרשות לענייני אסירים ומשוחררים ממנו ניתן ללמוד על שיוכה לאש"פ (דף הפייסבוק של הרשות לענייני אסירים ומשוחררים, 26 ביוני 2017).

אנתצאר אלוזיר (

אנתצאר אלוזיר ("אם ג'האד") מתראיינת לתוכנית בערוץ עודה של פתח (ערוץ פתח מדיה ביוטיוב, 8 במרץ 2018).

תמונת הפרופיל של דף הפייסבוק של המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים המעידה על כפיפות המוסד לאש

תמונת הפרופיל של דף הפייסבוק של המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים המעידה על כפיפות המוסד לאש"פ (דף הפייסבוק של מוסד הטיפול בשהידים ובפצועים, 28 באוגוסט 2014).

אנתצאר אלוזיר, מתראיינת לאחר מעמד החתימה עם בנק אלקדס בראמאללה (וטן, 20 באוקטובר 2016).

אנתצאר אלוזיר, מתראיינת לאחר מעמד החתימה עם בנק אלקדס בראמאללה (וטן, 20 באוקטובר 2016).

אנתצאר אלוזיר חותמת בראמאללה על הסכם עם בנק אלקדס להעברת קצבאות משפחות השהידים לרצועת עזה.

אנתצאר אלוזיר חותמת בראמאללה על הסכם עם בנק אלקדס להעברת קצבאות משפחות השהידים לרצועת עזה.

בתקציב לשנת 2018 הקצתה הרשות הפלסטינית סכום של כ-1.28 מיליארד ש”ח, כ-7% מהתקציב, לשני מוסדות המסייעים למחבלים הכלואים בישראל, למחבלים שהשתחררו ולבני משפחות שהידים. המוסדות הם “הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” ו”המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים” הכפופים לאש”פ. מאז שנת 2014 הוסר מהתקציב של הרשות הסכום שהוקצה ל”רשות לענייני אסירים ומשוחררים” (בניסיון להסוות את העובדה שהרשות היא זו שמממנת את התשלומים למחבלים אסורים ומשוחררים). עתה הוחזר מחדש לתקציב הרשות הסכום, שהיה מיועד ל”רשות לענייני אסירים ומשוחררים”. להערכתנו יש בכך משום התרסה ברורה נגד ארה”ב, שהעבירה לאחרונה את “חוק טיילור פורס” הקובע קיצוץ חלק מהסיוע האמריקאי לרשות הפלסטינית עד שזו תפסיק לשלם משכורות לאסירים, מחבלים משוחררים ומשפחות שהידים.

תשלומים בתקציב 2018 העוסקים באסירים, במחבלים משוחררים ובמשפחות שהידים
 • ב-4 במרץ 2018 אישר אבו מאזן, יו”ר הרשות הפלסטינית, את תקציב הרשות לשנת 2018 העומד על כ-18 מיליארד ש”ח. בתקציב מפורטת הקצאת הכספים למשרדי הממשלה ולגופים השונים. בין סעיפי התקציב מופיעים שני סעיפים העוסקים בהקצאת כספים לשני מוסדות הכפופים לאש”פ המסייעים למחבלים ולבני משפחותיהם:
  • “הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” (סעיף 46): למוסד זה, שהינו הגוף המשלם את משכורות המחבלים האסורים ומשוחררים, הוקצה סכום של כ-582 מיליון ש”ח (הסכום המדויק: 581,654 מיליון ש”ח). בראש מוסד זה עומד השר לשעבר עיסא קראקא. ב-29 במאי 2014 הוכפף מוסד זה לאש”פ על מנת להטעות את המדינות התורמות[1]. בשנים 2017-2014 הוסר שמה של “הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” מרשימת המוסדות שבתקציב, אך השנה הוא הוחזר לתקציב (פרטים על “מוסד זה והעומד בראשו ראו נספח א’).
  • “המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים” (סעיף 47): למוסד זה, המעניק תשלומים למשפחות השהידים והפצועים, הוקצה סכום של כ-696 מיליון ש”ח (הסכום המדויק: 696,301 מיליון ש”ח). זהו מוסד הכפוף לאש”פ מאז שנת 2005. בראשו עומדת אנתצאר אלוזיר (אם ג’האד), מבכירות הנשים בפתח, אשתו של מי שהיה הבכיר הצבאי של פתח, ח’ליל אלוזיר (אבו ג’האד). בניגוד ל”רשות לענייני אסירים ומשוחררים” המשיך “המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים” להופיע בתקציב של הרשות הפלסטינית ללא ניסיונות הסתרה (פרטים על מוסד זה והעומד בראשו ראו נספח ב’).

סעיפים 46 ו-47 בתקציב 2018 (מסומנים בחיצים) ובהם סכומי הכסף שהוקצו לשני המוסדות המטפלים במחבלים אסירים, מחבלים משוחררים ומשפחות השהידים. משמאל למטה (ההדגשה של מרכז המידע): סה"כ הסכומים המוקצים לגופים הללו. משמאל למעלה: חתימתו של אבו מאזן. משמאל: תאריך אישור התקציב: 4.3.17.
סעיפים 46 ו-47 בתקציב 2018 (מסומנים בחיצים) ובהם סכומי הכסף שהוקצו לשני המוסדות המטפלים במחבלים אסירים, מחבלים משוחררים ומשפחות השהידים. משמאל למטה (ההדגשה של מרכז המידע): סה”כ הסכומים המוקצים לגופים הללו. משמאל למעלה: חתימתו של אבו מאזן. משמאל: תאריך אישור התקציב: 4.3.17.

תקציב 2018

תקציב 2018 של הרשות הפלסטינית: סה"כ התקציב הינו 18.089 מיליארד ש"ח. סעיף ב' (המסומן בחץ) הינו הערכת סכום התרומות והסיוע החיצוני לתקציב הכללי (2.160 מיליארד ש"ח). סעיף ג' (המסומן בחץ) הינו הערכת המענקים החיצוניים למטרות פיתוח (630 מיליון ש"ח). סה"כ מצפה הרשות לקבל 2.790 מיליארד ש"ח כסיוע ממדינות תורמות. ההקצאות לסיוע לאסירים, מחבלים משוחררים ושהידים מהווים איפא קרוב ל-46% מכספי סיוע החוץ שהרשות הפלסטינית מצפה לקבל.
תקציב 2018 של הרשות הפלסטינית: סה”כ התקציב הינו 18.089 מיליארד ש”ח.
סעיף ב’ (המסומן בחץ) הינו הערכת סכום התרומות והסיוע החיצוני לתקציב הכללי (2.160 מיליארד ש”ח). סעיף ג’ (המסומן בחץ) הינו הערכת המענקים החיצוניים למטרות פיתוח (630 מיליון ש”ח). סה”כ מצפה הרשות לקבל 2.790 מיליארד ש”ח כסיוע ממדינות תורמות. ההקצאות לסיוע לאסירים, מחבלים משוחררים ושהידים מהווים איפא קרוב ל-46% מכספי סיוע החוץ שהרשות הפלסטינית מצפה לקבל.

הקצאות הכספים לתמיכה באסירים, במחבלים משוחררים ובמשפחות השהידים והפצועים

הקצאות הכספים לתמיכה באסירים, במחבלים משוחררים ובמשפחות השהידים והפצועים

סה”כ הסכום שהוקצה בשנת 2018 לתמיכה באסירים, מחבלים משוחררים ומשפחות של שהידים הינו 1.278 מיליארד ש”ח (הסכום המדויק 1,277,955,000 ש”ח). סכום זה מהווה כ-7% מכלל התקציב, בדומה לשיעורו בששת השנים הקודמות[3]. כך למשל, בשנת 2013 (השנה שקדמה ל”העלמת” תקציב “הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” מהתקציב של הרשות הפלסטינית) עמד התקציב שהוקצה ל”מוסד לטיפול בענייני משפחות השהידים והפצועים” ו”הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” על 1.027 מיליארד ש”ח. סכום זה היווה אז כ-7.18% מכלל התקציב (שעמד בשנת 2013 על 14.3 מיליארד ש”ח). השיעור של כ-7% מהתקציב הינו איפא קבוע והוא נשמר במשך ששת השנים שחלפו.[4]

נספח א’
“הרשות לענייני אסירים ומשוחררים”

“הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” הינה גוף, שבראשו עומד השר לשעבר עיסא קראקע. ב-29 במאי 2014 הוכפף גוף זה לאש”פ, על מנת להטעות את המדינות התורמות (ובמרכזן ארה”ב), וליצור מראית עין שכספי הסיוע שלהן המועברים לרשות אינם משמשים למימון טרור. אולם בפועל הכספים עבור “הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” הועברו ע”י הרשות הפלסטינית לאש”פ במסגרת מחויבותה של הרשות לתמוך במחבלים הנוטלים חלק במאבק נגד ישראל.

 

 • “הרשות לענייני אסירים ומשוחררים” נוסדה בשנת 1998 בהתאם לצו נשיאותי של יאסר ערפאת, אשר הורה על הקמת משרד מרכזי, שיטפל בנושא האסירים הפלסטינים, שנעצרו ע”י ישראל. ב-29 במאי 2014, פרסם אבו מאזן צו נשיאותי המורה על הסבת שמו של משרד האסירים לרשות לענייני אסירים ומשוחררים והכפפתו לאש”פ. עם פרסום צו זה מונה השר עיסא קראקע (ששימש קודם לכן כשר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית) לשמש כיו”ר רשות זו במעמד של “שר”. גוף זה פועל למען רווחת האסירים, המשוחררים ובני משפחותיהם ומקיים מאבקים לשחרורם מהכלא הישראלי (אתר הרשות לענייני אסירים ומשוחררים בערבית, 26 ביוני 2017).
 • עיסא קראקע הינו איש פתח ותיק תושב בית לחם, העומד בראש “הרשות לענייני אסירים ומשוחררים”. הוא היה כלוא בעבר בישראל בשל פעילות טרור. שימש בין השנים 2005-1993 כיו”ר מועדון האסיר הפלסטיני. משמש מאז שנת 2007 כשר האסירים הפלסטיני ברשות הפלסטינית (למרות שבשנת 2014 הוכפף משרדו לאש”פ). בנוסף, הוא גם חבר במועצה המחוקקת הפלסטינית. מפגין יחס ניצי ובלתי מתפשר נגד ישראל. מרבה לנגח ולתקוף את ישראל בתקשורת הפלסטינית והבינלאומית בשל התנהלותה כלפי האסירים הפלסטינים.
נספח ב’
המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים

 מוסד באש”פ המטפל במשפחות השהידים והפצועים, המקבל תקציבו מהרשות הפלסטינית. בראשו עומדת אנתצאר אלוזיר (אם ג’האד), מבכירות פתח.

 

 • המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים נוסד בשנת 1965. הוא החל כוועדת רווחה בפתח, שבראשה עמדה מאז הקמתו אנתצאר אלוזיר, אשר טיפלה אז ב-11 משפחות שהידים. בשנת 1968 עם ריבוי משפחות הנפגעים הפלסטינים, הוחלט להפוך את הוועדה למוסד ולפתוח את משרדו הראשון בעמאן. בשנת 1971 הוחלט להכפיף את המוסד לאש”פ. עם כינון הרשות הפלסטינית בשנת 1993 וחזרת בכיריה מחו”ל הוחלט להכפיף את המוסד למשרד הרווחה ברשות הפלסטינית כמנהלה כללית. בשנת 2005 פורסם צו נשיאותי מאת אבו מאזן המורה על ניתוק המוסד ממשרד הרווחה הפלסטיני והכפפתו לאש”פ אך תקציבו המשיך להגיע מהרשות.

תמונת הפרופיל של דף הפייסבוק של המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים המעידה על כפיפות המוסד לאש"פ (דף הפייסבוק של מוסד הטיפול בשהידים ובפצועים, 28 באוגוסט 2014).
תמונת הפרופיל של דף הפייסבוק של המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים המעידה על כפיפות המוסד לאש”פ (דף הפייסבוק של מוסד הטיפול בשהידים ובפצועים, 28 באוגוסט 2014).

 • המוסד עוסק בטיפול במשפחות השהידים והפצועים הפלסטינים. הוא מעניק להן הקצבאות חודשיות ודואג עבורן לשירותים בתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך והשיקום. המוסד מטפל בעשרות אלפי משפחות (בשנת 2012 טיפל המוסד ביותר מ-30 אלף משפחות שהידים ופצועים פלסטינים). המוסד מפעיל שני משרדים מרכזיים, אחד בראמאללה והשני בעזה, לצד 15 סניפי משנה ברחבי יהודה ושומרון (אלערבי אלג’דיד,11 באוקטובר 2015).
 • הרשות הפלסטינית חוקקה במהלך השנים חוקים המבטיחים את זכויותיהם של משפחות השהידים והפצועים. ובתוך כך אלו נהנים מעדיפות על פני אחרים בקבלה לעבודה ברשות הפלסטינית. לפי חוק היסוד המעודכן של הרשות לשנת 2005, סעיף 22/2: “טיפול במשפחות השהידים והאסירים וטיפול בפצועים, בנפגעים ובנכים הינה חובה המעוגנת בחוק. הרשות תעניק להם שירותי חינוך, ביטוח בריאות ורווחה” (aman-palestine.org, דצמבר 2010).
 •  בראש המוסד עומדת אנתצאר אלוזיר (אם ג’האד), מבכירי פתח, מתגוררת בראמאללה. היא נולדה בשנת 1941 בעזה. בעלה היה ח’ליל אלוזיר (“אבו ג’האד”), הפעיל הבכיר הצבאי של פתח, שנהרג בתוניס. בנוסף לתפקידה כיו”ר “המוסד לטיפול במשפחות השהידים והפצועים” היא משמשת גם כחברה במועצה המייעצת של פתח וכיו”ר התאחדות הנשים הפלסטינית (הכפופה לאש”פ). בעבר היא שימשה כחברת הוועד המרכזי של פתח וכשרת הרווחה ברשות הפלסטינית.
העברת כספי הקצבאות למשפחות השהידים בעזה
 • ב-20 באוקטובר 2016, חתמה אנתצאר אלוזיר בראמאללה על הסכם עם בנק אלקדס להעברת קצבאות משפחות השהידים לרצועת עזה באמצעות הבנק. ההסכם נחתם עם מנכ”ל בנק אלקדס, אכרם ג’ראב (אלוטן, 20 באוקטובר 2016).

[1] לפני כן היה גוף זה המשרד לענייני אסירים ומשוחררים בממשלת הרשות.
[2]
שמו הקודם של המשרד היה "המשרד לענייני אסירים ומשוחררים". בשנת 2014 הועבר המשרד לאש"ף ונקרא "הרשות לענייני אסירים ומשוחררים".
[3]
במקור הערבי: היאה שואון אלאסרא ואלמחררין.
[4]
על פי המידע שבידינו ונתונים המופיעים בעבודתו של תת-אלוף (מיל') יוסי קופרווסר: "פרס לטרור, תשלומי הרשות הפלסטינית למחבלים ולמשפחותיהם", המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה.