מימון הטרור: סנקציות שהטילה ארה”ב על 12 חברות של מוסד השהיד חשפו מערכת ענפה של חברות מסחריות התומכת בפעילות הצבאית-טרוריסטית של חזבאללה

כמה חברות שבבעלות חברת אטלס אחזקות (מתוך סרטון שהתפרסם באתר מוסד השהיד).

כמה חברות שבבעלות חברת אטלס אחזקות (מתוך סרטון שהתפרסם באתר מוסד השהיד).

בתמונה ככל הנראה ג'ואד נור אלדין, מנכ

בתמונה ככל הנראה ג'ואד נור אלדין, מנכ"ל מוסד השהיד, נושא נאום מול משפחות שהידים של חזבאללה בעיר צור במהלך טקס לרגל יום העאשוראא'.

שיח' יוסף עבד אלרצ'א עאצי, עוזר המנכ

שיח' יוסף עבד אלרצ'א עאצי, עוזר המנכ"ל של מוסד השהיד (כתב העת בקית אללה, גיליון 326 משנת 2018).

הקהל שנכח בטקס שבו נאם ג'ואד נור אלדין (יא צור, 23 בספטמבר 2017). ברקע ניתן לראות את תמונותיהם של האיאתאללה ח'מיני, חסן נצראללה, עמאד מע'ניה עבאס אלמוסוי ובכירים נוספים בחזבאללה.

הקהל שנכח בטקס שבו נאם ג'ואד נור אלדין (יא צור, 23 בספטמבר 2017). ברקע ניתן לראות את תמונותיהם של האיאתאללה ח'מיני, חסן נצראללה, עמאד מע'ניה עבאס אלמוסוי ובכירים נוספים בחזבאללה.

עיקרי תמונת המצב
 • ב-26 בפברואר 2020 הודיע המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC)[1], כי הכניס לרשימת הסנקציות שלושה פעילים בכירים העומדים בראש מוסד השהיד של חזבאללה. כמו כן הוכנסו לרשימה, חברת אטלס אחזקות, שבבעלות מוסד השהיד, ו-11 חברות מסחריות השייכות לה (סה”כ 12 חברות). שר האוצר האמריקאי , סטיבן מנוצ’ין (Steven T. Mnuchin) ציין, כי ארגון חזבאללה מפיק רווחים ממכירת סחורות חיוניות לעם הלבנוני ולכלכלה הלבנונית בתחומי הרפואה והדלק כדי לממן את פעילות הטרור שלו (אתר מחלקת משרד האוצר האמריקאי, 26 בפברואר 2020).
 • הודעת משרד האוצר האמריקאי מבטאת את מדיניות הרחבת הסנקציות של ארה”ב על פעילים, מוסדות וחברות הקשורות לחזבאללה, מזוהות עימה או מסייעות לה. הרחבת הסנקציות התאפשרה בעקבות שורת צעדי חקיקה ואכיפת החוק נגד חזבאללה (נובמבר 2018), שזכו לתמיכה דו-מפלגתית רחבה בקונגרס האמריקאי ואושרו ע”י נשיא ארה”ב. במסגרת צעדים אלה אישר הקונגרס שתי הצעות חוק המעניקות לרשויות אכיפת החוק סמכויות נרחבות יותר למאבק נגד חזבאללה ונגד הפשיעה הבינלאומית שבה הוא מעורב[2].
 • מוסד השהיד של חזבאללה, שהוקם ע”י איראן בשנת 1983, הינו אחד המוסדות החשובים של הארגון. מוסד זה מעניק מעטפת חברתית וכלכלית תומכת למשפחות השהידים של פעילי הזרוע הצבאית, ותורמת רבות העלאת המורל והמוטיבציה שלהם. בתחום התודעתי עוסק מוסד השהיד בטיפוח “תרבות השהידים”, קרי-האדרת השהידים של חזבאללה והפיכתם למקור חיקוי עבור הדור הצעיר האמור להתגייס בעתיד לשורות חזבאללה. מרבית תקציב מוסד השהיד מועבר לחזבאללה ע”י איראן ומקצתו מכספי תרומות ומרווחי חברות מסחריות התומכות במוסד השהיד.

לוגו מוסד השהיד (אתר מוסד השהיד).

לוגו מוסד השהיד (אתר מוסד השהיד).

 • מקרב החברות המסחריות שבבעלות חזבאללה, שעליהן הוטלו הסנקציות ע”י ארה”ב החברה החשובה ביותר הינה חברת אטלס אחזקות. חברה זאת מתמחה בניהול חברות ופרויקטים בתחומי הרפואה והדלק ובבעלותה אחד עשר חברות בת (פירוט ראו נספח ג’). החברות הללו הוקמו ע”י מוסד השהיד ורווחיהן משמשים למימון הסיוע למשפחות השהידים. בהודעת משרד האוצר האמריקאי נאמר, כי המשרד ממשיך לשים בראש סדר העדיפויות את שיבוש פעילותן של חברות, שרווחיהן משמשים למימון חזבאללה (אתר מחלקת האוצר של ארה”ב, 26 בפברואר 2020).

כמה חברות שבבעלות חברת אטלס אחזקות 
(מתוך סרטון שהתפרסם באתר מוסד השהיד).
כמה חברות שבבעלות חברת אטלס אחזקות
(מתוך סרטון שהתפרסם באתר מוסד השהיד).

 • במישור התקשורתי נמנע חזבאללה מלהגיב ישירות על הסנקציות שהטיל הממשל האמריקאי על החברות הקשורות אליו. בתקשורת הלבנונית נטען, כי לסנקציות תהיה השפעה מזערית על חזבאללה ועל הכלכלה הלבנונית. שכן, החברות שנכללו ברשימה הן חברות קטנות, שתמשכנה להתנהל כרגיל, או שחזבאללה יקים במקומן חברות חדשות, ועד שהאמריקאים יגלו את החברות החדשות יעברו מספר שנים. עוד נמסר, כי החברות הללו אינן עוסקות ביבוא ואינן מתנהלות מול חברות זרות אלא מול יבואנים לבנוניים. עוד נטען, שניסיון העבר מוכיח, ששום יבואן לא הפסיק לעבוד מול חברות השייכות לחזבאללה או התומכות בו, בגלל שהוכללו ברשימת הסנקציות של ארה”ב (אלנשרה, 29 בפברואר 2020).
נספחים
 • רצ”ב שני נספחים:
  • נספח א’: שלושת הבכירים המנהלים את מוסד השהיד ואת חברת אטלס אחזקות, שעליהם הוטלו סנקציות ע”י ארה”ב.
  • נספח ב’: מוסד השהיד והחברות המסחריות שבבעלותו, שהוזכרו בהודעת משרד האוצר האמריקאי.
נספח א’
שלושת הבכירים המנהלים את מוסד השהיד ואת חברת אטלס אחזקות, שעליהם הוטלו סנקציות ע”י ארה”ב[3]
כללי
 • משרד האוצר האמריקאי הטיל בסוף פברואר 2020 סנקציות על שלושה אישים, שני בכירי מוסד השהיד ומנהל אטלס אחזקות:
  • ג’ואד נור אלדין – מנכ”ל מוסד השהיד
  • שיח’ יוסף עבד אלרצ’א עאצי – עוזר מנכ”ל מוסד השהיד
  • קאסם מחמד עלי בזי – מנהל אטלס אחזקות
 • להלן עיקרי המידע על שלושתם:
ג’ואד נור אלדין
 • ג’ואד נור אלדין משמש כמנכ”ל מוסד השהיד. על פי הודעת משרד האוצר האמריקאי במסגרת תפקידו הוא מפקח על העברת התשלומים למשפחות השהידים של חזבאללה, בתיאום ובקשר הדוק עם בכירי הארגון. בבעלותו ובפיקוחו נמצאות חברות בת של חברת אטלס אחזקות.
שיח’ יוסף עבד אלרצ’א עאצי
 • שיח’ יוסף עבד אלרצ’א עאצי הינו אחד ממייסדי מוסד השהיד וחברת אטלס אחזקות. הוא משמש כעוזר מנכ”ל מוסד השהיד (אתר החדשות אלעהד, 10 בנובמבר 2018). הוא מילא בעבר שורה של תפקידים במוסד השהיד ובחברות הקשורות אליו.
 • להלן פרטים אישיים על שיח’ יוסף עבד אלרצ’א עאצי:
  • איש דת שיעי, יליד שנת 1962, מתלמידיהם של שיח’ מחמד עבאס דהיני (איש דת שיעי לבנוני, מתלמידיו של סיד מחמד חסין פצ’לאללה) (הרשומות הלבנוניות, 4 באוקטובר 2004; האתר הרשמי של איש הדת שיח’ מחמד עבאס דהיני, ללא תאריך; אתר מקאומון, ללא תאריך).
  • בפברואר 2002 נמנה השיח’ על מייסדי אגודת אלמעארף אלחכמיה, העוסקת בהפצת השיעה, בין השאר, באמצעות מכוני לימוד והוצאת ספרים (הרשומות הלבנוניות, 18 בפברואר 2002; אתר מכון אלמעארף אלחכמיה).
  • באוקטובר 2008 נמנה השיח’ על מייסדי האגודה להחייאת מורשת ההתנגדות, מוסד של חזבאללה, שמטרתו להטמיע בקרב החברה השיעית את ערכי הג’האד והשהאדה (מות קדושים) ולהנציח את זכרם של השהידים[4].
 • השיח’ עבד אלרצ’א עאצי מילא שורה של תפקידים במוסד השהיד:
  • אוקטובר 2004 שימש יו”ר אגודת מוסד הצדקה השהיד של חזבאללה[5] (הרשומות הלבנוניות, 4 באוקטובר 2004).
  • ינואר 2006 – נמנה על מייסדי חברת אטלס אחזקות, שבבעלות מוסד השהיד של חזבאללה (פרופיל חברת אטלס אחזקות ברשם החברות הלבנוני).
  • 2010 – 2015 שימש אחראי תחום החינוך והתרבות במוסד השהיד (אתר החדשות אלעהד, 10 בנובמבר 2010, אתר אוניברסיטת אלמצטפא, 16 בנובמבר 2015).
  • נובמבר 2018 – פורסם כי הוא משמש כעוזר למנכ”ל מוסד השהיד (אתר החדשות אלעהד, 10 בנובמבר 2018).
נספח ב’
מוסד השהיד והחברות המסחריות שבבעלותו[6]
 • מוסד השהיד של חזבאללה הוקם בשנת 1982 במהלך מלחמת לבנון הראשונה. הוא הוקם כשלוחה של מוסד השהיד האיראני, מוסד איראני שהוקם ע”י האמאם ח’מיני כדי לסייע למשפחות החללים במלחמת איראן-עיראק. מטרת מוסד השהיד הלבנוני הינה לטפל במשפחות פעילי חזבאללה, שנהרגו במסגרת פעילותם בשורות הארגון ולספק להן מגוון שירותים, שילוו אותן בחיי היום-יום במשך כל ימי חייהם[7]. למוסד השהיד של חזבאללה יש שלוחה בשם מוסד השהיד פלסטין, שמטרתו לסייע למשפחות השהידים הפלסטינים ו”להפיץ את תרבות הג’האד והשהאדה [מות קדושים] בקרב העם הפלסטיני”[8].
 • מוסד השהיד של חזבאללה משלם קצבה חודשית לכל משפחת שהיד שנהרג בשורות חזבאללה. בנוסף לכך מעניק המוסד למשפחות השהידים מגוון שירותים המקיפים את כל תחומי החיים (חינוך, בריאות, דיור וכדומה). מוסד השהיד שם דגש מיוחד על ליווי בני השהידים. בין השאר הוא מממן להם רכישת ההשכלה, מגיל בית הספר היסודי ועד סיום הלימודים האקדמאים. בתחום הבריאות מכסה המוסד את עלויות הטיפול הרפואי של בני משפחות השהידים ולשם כך הוא מפעיל תשתית ענפה של בתי חולים ומכונים רפואיים בלבנון הנמצאים בבעלותו. מוסד השהיד כפוף ככל הנראה למועצה המבצעת של חזבאללה.

בתי חולים של מוסד השהיד. מימין לשמאל: בית החולים אלרסול אלאעט'ם; בית החולים סנט ג'ורג'; בית החולים אלרסול אלאעט'ם (מתוך סרטון המופיע באתר מוסד השהיד).
בתי חולים של מוסד השהיד. מימין לשמאל: בית החולים אלרסול אלאעט’ם; בית החולים סנט ג’ורג’; בית החולים אלרסול אלאעט’ם (מתוך סרטון המופיע באתר מוסד השהיד).

 • בשל ההיקף הנרחב של פעילות קרן השהיד ההוצאות השוטפות שלה הן גבוהות ביותר ועל פי הערכה גסה הן מסתכמות בסביבות מאה מיליון דולר מדי שנה. חלק מתקציב קרן השהיד מועבר לחזבאללה מאיראן וחלקו מגויס באמצעות מערך התרמה נרחב, בלבנון ובחו”ל. בנוסף לכך בבעלות מוסד השהיד חברת אחזקות בשם אטלס אחזקות, שבבעלותה חברות לבנוניות הפועלות בעיקר בתחומי התרופות והמסחר ובדלק ומוצריו. רווחי החברות מסייעים למימון הוצאות ההפעלה של מוסד השהיד ובכך הן מהוות חלק מהמעטפת האזרחית התומכת בתשתית הצבאית של חזבאללה.
חברות מסחריות הממנות את מוסד השהיד

חברת אטלס אחזקות (Atlas Holding)

 • כדי להרחיב את יכולת המימון של מוסד השהיד הקים חזבאללה בשנת 1990 את חברת האחזקות אטלס המתמחה בניהול חברות ופרויקטים בלבנון. בעת רישום החברה בפני רשם החברות הלבנוני, עמד ההון ההתחלתי שלה על סכום של שלושים מיליון דולר.
 • חברת אטלס אחזקות כפופה למועצה המבצעת של חזבאללה. בבעלות החברה לפחות אחד עשר חברות בת העוסקות בתחומים שונים: דלק, מוצרי דלק והפעלת תחנות דלק, תרופות, ציוד רפואי ועוד. כל החברות כפופות לחברת אטלס אחזקות ו/או למוסד השהיד, אשר מחזיקים ברוב המניות שלהן. באפריל 2018 הפיץ מוסד השהיד סרטון בו פרט את הפרויקטים שבהם הוא עוסק. לצד פרויקטים בתחומי הבריאות והחינוך (הפעלת שלושה בתי חולים ומכוני הכשרה רפואיים וטכנולוגים) עוסק הסרטון גם בתחום ההשקעות. בסרטון נאמר, כי חברת אטלס אחזקות נוסדה ע”י מוסד השהיד בשנת 1990 והיא כוללת כמה חברות הפועלות בתחומי המסחר בדלק, תרופות וציוד רפואי (אתר מוסד השהיד).

לוגו חברת אטלס אחזקות (אתר חברת אטלס אחזקות)

לוגו חברת אטלס אחזקות (אתר חברת אטלס אחזקות)

 • עורך הדין של חברת אטלס אחזקות ושל חברות בת שלה הינו עלי חסן ברו, המזוהה עם חזבאללה. בנובמבר 2017 בבחירות ללשכת עורכי הדין של בירות היה מועמד מטעם חזבאללה (אללואא’, 20 בנובמבר 2017). בינואר 2018 הוא שימש כיועצו של מחמד פניש, פעיל בכיר בחזבאללה, ששימש כשר הנוער והספורט בממשלת לבנון. עלי ברו אף התלווה למחמד פניש לביקור רשמי שערך בעיראק (אללואא’, 23 בינואר 2018).


עורך הדין עלי ברו, יועצו מחמד פניש, שר הנוער והספורט (למעלה משמאל). עורך הדין ברו התלווה אליו לביקור רשמי בעיראק (העיתון אללואא’, 23 בינואר 2018).

Jamal Trust Bank, בנק לבנוני שנסגר משום שהעניק שירותים למוסדות ולאישים של חזבאללה, ביניהם חברת אטלס אחזקות

 • בהודעת משרד האוצר האמריקאי (26 בפברואר 2020) נאמר, כי ארגון חזבאללה מסכן את מערכת הבנקאות הלבנונית בשל הקשר ההדוק שקיים הארגון עם Jamal Trust Bank, שעליו הוטלו בעבר סנקציות ע”י ארה”ב. חברת אטלס אחזקות וחברות בת שלה הפקידו כספים בבנק, למרות הקשר הגלוי שלהם עם חזבאללה. Jamal Trust Bank, נאמר בהודעה האמריקאית, ביצע עבור חברת אטלס אחזקות וחברות הבת שלה, העברות כספיות, שהסתכמו בסכומים של מאות מיליוני דולרים, באמצעות המערכת הפיננסית הלבנונית.
 • Jamal Trust Bank היה בנק לבנוני, שהוקם בשנת 1963. בשנת 1971 נרכשו מניות הבנק ע”י עלי אלג’מאל, ומכאן שמו (וויקיפדיה בערבית). בינואר 2019 הואשם הבנק בהשתתפות במימון פעילות חזבאללה, ע”י פתיחת חשבונות לפעילים ולחברות השייכים לארגון. בינואר 2009 דיווח ערוץ אלחרה, כי שלושה פעילי חזבאללה וחברות המזוהות עם חזבאללה פתחו חשבונות ב- Jamal Trust Bank. אחת החברות שהוזכרו הייתה החברה הבינלאומית לתרופות וציוד רפואי, שבבעלות חברת אטלס אחזקות (ערוץ אלחרה, 9 בינואר 2019). עוד נמסר, כי מוסד השהיד ואגודת אלקרצ’ אלחסן של חזבאללה[9] החזיקו חשבונות בבנק, עוד לפני שחזבאללה הוגדר ע”י ארה”ב כארגון טרור (העיתון אלמדן, 5 בספטמבר 2019). בסוף אוגוסט 2019 הוטלו על הבנק סנקציות אמריקניות, שהובילו בסופו של דבר לתהליך של פירוק מרצון וסגירת 25 הסניפים של הבנק (ויקיפדיה הערבית, ערך Jamal Trust Bank; אתר Jamal Trust Bank; חדשות SKY בערבית, 19 בספטמבר 2019).
חברות שבבעלות חברת אטלס אחזקות

שאהד פארם (חברת תרופות)

 לוגו חברת שאהד פארם (אתר חברת אטלס אחזקות)

לוגו חברת שאהד פארם (אתר חברת אטלס אחזקות)

 • על פי הודעת משרד האוצר האמריקאי חברת התרופות שאהד פארם נמצאת בבעלות או בשליטה של חברת אטלס אחזקות. על פי רשם החברות הלבנוני החברה החלה לפעול במרץ 2007. ג’ואד נור אלדין, מנכ”ל מוסד השהיד, היה אחד ממקימי החברה. קאסם מחמד עלי בזי, מנהל אטלס אחזקות רשום כבעל המניות, היו”ר ובעל זכות החתימה של החברה. עורך הדין של החברה הינו עלי חסן ברו, שהינו בעל זיקה לחזבאללה (פרופיל חברת שאהד פארם באתר שם החברות הלבנוני).

Al-Amana Fuel (חברה למסחר בדלק ובמוצרי דלק)

לוגו חברת אלאמאנה (אתר חברת אטלס אחזקות)

לוגו חברת אלאמאנה (אתר חברת אטלס אחזקות)

 • על פי הודעת משרד האוצר האמריקאי חברת הדלק אלאמאנה נמצאת בבעלות או בשליטה של חברת אטלס אחזקות. חברת אטלס אחזקות היא בעלת רוב המניות בחברה וקאסם מחמד עלי בזי (מנהל אטלס אחזקות) רשום כמייסד, יו”ר ובעל זכות החתימה של החברה. החברה רשומה במחוז הבקאע, החל מינואר 2005.
 • חברת אלאמאנה, עוסקת במסחר בדלק ומוצרי דלק וכן בייבוא, שיווק והפצה של מוצרי דלק. החברה מעסיקה כ-300 עובדים ומפעילה 42 תחנות דלק, כולן ממוקמות באזורים בעלי רוב שיעי מובהק: 22 תחנות בדרום לבנון, 14 תחנות באזור בירות (בעיקר בצ’אחיה ובסביבתה) ושש תחנות בבקאע (אתר חברת אלאמאנה).

Al-Amana Plus (חברה לשיווק והפצה של דלק ומוצרי דלק)

 • חברת אלאמאנה פלוס הקשורה לחברת אלאמאנה (לשתיהן אותו לוגו ואותו אתר אינטרנט), עוסקת בשיווק והפצה של מוצרי דלק. על פי הודעת משרד האוצר של ארה”ב החברה נמצאת בבעלות או בשליטה של אטלס אחזקות. ג’ואד נור אלדין, מנכ”ל מוסד השהיד וקאסם מחמד עלי בזי, מנהל אטלס אחזקות, רשומים גם הם כמקימי החברה. קאסם מחמד עלי בזי גם משמש כמנהל כללי יו”ר ובעל זכות חתימה של החברה.

Medic (חברת תרופות, ציוד רפואי וקוסמטיקה)

לוגו חברת מדיק (אתר חברת אטלס אחזקות)

לוגו חברת מדיק (אתר חברת אטלס אחזקות)

 • חברת Medic Medical Equipment & Drugs International Corporation)) נמצאת בבעלות ובשליטה של חברת אטלס אחזקות. כמו כן מצויות מניות בידי קאסם מחמד עלי בזי, מנכ”ל אטלס אחזקות, המשמש כמנהל הכללי, יו”ר ובעל זכות חתימה בחברה.

חברת בגדי אלכות’ר (חברה העוסקת בייצור בגדים ובמסחר בבגדים)

 • חברת אלכות’ר הוקמה במאי 2006. החברה נמצאת בבעלות ובשליטה של אטלס אחזקות. כתובתה: המרכז המסחרי, אלשרק אלאוסט, שכונת אלשיאח (בפרבר הדרומי של ביירות). מייסדי החברה והשותפים בה הינם חברי אטלס אחזקות, מחמד עלי בשיר ושוקי מחמד שפיק נור אלדין. מורשה החתימה הינו קאסם מחמד עלי בזי, מנכ”ל אטלס אחזקות. עורך הדין של החברה עלי חסן ברו, המזוהה עם חזבאללה (אתר רשם החברות הלבנוני).
 • לחברה שלושה סניפים: סניף ביירות, כביש שדה התעופה, מאחורי בית החולים אלרסול אלאעט’ם (בפרבר הדרומי); סניף שכונת חארת תריכ בפרבר הדרומי של ביירות, רחוב שיח’ עאע’ב תרב; וסניף אלעבאסיה, שבדרום לבנון. יתכן ולחברה יש גם סניף בבקאע (בלדתי, אתר דפי זהב הלבנוני, 1 ביולי 2016; אתר הארגון המקצועי של בעלי החנויות בלבנון).

החברה לשירותי תיירות עולמיים (Global Touristic)

 • החברה לשירותי תיירות עולמיים הוקמה על ידי חברת אטלס אחזקות ונמצאת בבעלות או בשליטה של החברה. ג’ואד נור אלדין, מנכ”ל מוסד השהיד, וקאסם מחמד עלי בזי, מנהל אטלס אחזקות, משמשים כחברים בדירקטוריון של החברה. מורשה החתימה הוא קאסם מחמד עלי בזי, אשר משמש גם חבר מועצת המנהלים לצד ג’ואד נור אלדין (אתר לבנון דיבייט, 26 בפברואר 2020).

חברת אלאמאנה לכלים סניטריים וצבעים (Al-Amana Sanitary and Paints Company L.T.D )

 • חברה העוסקת בייבוא, ייצור ומסחר בחומרי בניין, מרצפות, חרסינה, צבעים, צינורות, זכוכית וכו’. החברה הוקמה באוגוסט 2007 ע”י ג’ואד נור אלדין, מנכ”ל מוסד השהיד, וחברת אטלס אחזקות. מורשה החתימה הינה חברת אטלס אחזקות ועורך הדין של החברה הינו עלי חסן ברו, המזוהה עם חזבאללה (אתר רשם החברות הלבנוני).

Mirath S.A.L (חברת תקשורת)

 • חברת Mirath נוסדה בשנת 2012. היא ומשרדיה ממוקמים בשכונת שיאח, שבפרבר הדרומי של ביירות. תחומי פעילותה העיקריים הינם הקמה והפעלה של תחנות טלוויזיה ורדיו באמצעות לוויין; הוצאה לאור; הפקת סרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה ורדיו, שירותי פרסום והקמת אתרי אינטרנט. החברה נמצאת בבעלות או בשליטה של ג’ואד נור אלדין, מנכ”ל מוסד השהיד (אתר רשם החברות הלבנוני, הודעת משרד האוצר האמריקאי).

Sanovera Pharm Company (מסחר בתרופות ובמוצרי קוסמטיקה)

 • חברת סנוורה לרוקחות נוסדה בשנת 2013. מרכז החברה נמצא ברחוב בשארה אלח’ורי בבירות (דף הפייסבוק של החברה). החברה סוחרת בתרופות, במוצרים הנמכרים בבתי מרקחת ובמוצרי קוסמטיקה. על פי דף הפייסבוק של החברה היא מספקת מוצרים לבתי מרקחת באזורים השיעים בלבנון. מייסדיה הינם אימאן קאסם צאלח, אבראהים נג’יב מחפוצ’, ועלי אלרצ’א נגיב מחפוצ’. עורכת הדין של החברה הינה נדא מניף בהג’רה (אתר רשם החברות הלבנוני; דף הפייסבוק של חברת Sanovera Cosmetics”).

לוגו חברת סנוורה (עמוד הפייסבוק של Sanovera Cosmetics)

לוגו חברת סנוורה (עמוד הפייסבוק של Sanovera Cosmetics)

חברת Capital (ככל הנראה מפעילת תחנות דלק של חברת אלאמאנה)

 • על פי רישומי החברה חברת אטלס אחזקות הינה בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה. קאסם מחמד עלי באזי, מנכ”ל אטלס אחזקות, שברשותו פחות מניות, משמש כמנהל הכללי של החברה ובעל זכות חתימה בה (אתר רשם החברות הלבנוני) מחמד סמאחה, מתדלק ברשת תחנות אלאמאנה של מוסד השהיד, פרסם תמונה של תחנה בשם CAPITAL הממוקמת בשכונה השיעית אלאוזאעי, ושייכת לדבריו לחברת הדלק אלאמאנה (חשבון הטוויטר של מחמד סמאחה, 11 בינואר 2020).

חברת City Pharma S.A.L (מסחר בתרופות)

 • החברה נוסדה בשנת 2009, וממוקמת בשכונת ברג’ אלברג’נה, שבפרבר הדרומי של ביירות. היא הוקמה ע”י חברת אטלס אחזקות, באסם מחמד שרים, מחמד עלי בזי (מנהל אטלס אחזקות) בשיר ושוקי מחמד שפיק נור אלדין. מורשי החתימה בה הינם קאסם מחמד עלי בזי ובאסם מחמד שרים (אתר רשם החברות הלבנוני). תחומי פעילותה העיקריים הינם ייבוא, ייצוא ומסחר בתרופות ושאר מוצרים הנמכרים בבתי מרקחת. שמה של החברה, כמו גם של שני מורשי החתימה שלה, נקשר בפרשיית זיוף תרופות בלבנון בשנת 2012, אולם בכתב האישום שהוגש ביולי 2013 הוחלט שלא להעמיד אותם לדין משום שנטען, כי לא הוכח שהם ביצעו עבירה פלילית (אלג’מהוריה, 31 ביולי 2013).

[1] The U.S. Department Of Treasury's Office Of Foreign Assets Control
[2]
ראו פרסום מרכז המידע מ-4 בנובמבר 2018: "ארה"ב הגדירה לאחרונה את חזבאללה כאחד מחמשת ארגוני הפשיעה הבינלאומיים המובילים, ואישרה הצעות חוק המחריפות את הסנקציות המוטלות עליו ועל כל מי שמסייע לו".
[3]
הנספח מבוסס על ההודעה האמריקאית על הסנקציות ועל מידע שבידי מרכז המידע.
[4]
ראו פרסום מרכז המידע מ-12 במרץ 2020: "האגודה להחייאת מורשת ההתנגדות: מוסד של חזבאללה, שמטרתו להטמיע בקרב החברה השיעית את ערכי הג'האד והשהאדה (מות קדושים) ולהנציח את השהידים"
[5]
להרחבה, ראו מסמך מרכז המידע מ-14 במרץ 2020: "מוסד השהיד של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותו ודרכי מימונו". יש לציין כי מדובר בתפקיד יו"ר האגודה המייצגת את מוסד השהיד, ולא בתפקיד מנכ"ל מוסד השהיד עצמו (אשר רשום בלבנון גם כחברה מסחרית).
[6]
הנספח מבוסס על מידע שפורסם בהודעה האמריקאית על הסנקציות, בתוספת מידע ותמונות שבידי מרכז המידע.
[7]
ראו פרסום מרכז המידע מ-14 במרץ 2020:" מוסד השהיד של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותו ודרכי מימונו".
[8]
לפירוט ראו פרסום מרכז המידע מה-14 במרץ 2019: "מוסד השהיד של חזבאללה: מטרתו, אופן התנהלותן ודרכי מימונו".
[9]
ראו פרסום מרכז המידע מ-23 במאי 2019: "
מוסד שהיד פלסטין: מוסד של חזבאללה הפועל בלבנון ומשמש צינור להעברת כספים איראנים למשפחות שהידים פלסטינים"

".