מחקר עומק: סריקת האופק (Horizon Scanning) תהליך מסייע בתהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומית

מחקר עומק מס’ 4

סריקת האופק ( Horizon Scanning )
תהליך מסייע בתהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומית
נועם אלון[1]
  • סריקת האופק (Horizon Scanning ) הינה ניסיון להתמודד ברמה הלאומית עם עוצמת ומהירות השינויים במציאות המורכבת של העת הנוכחית. בחיפושן אחר דרכים לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות הלאומית, ולהפוך אותן לאפקטיביות יותר, אך בעיקר לחסינות יותר מפני התפתחויות לא צפויות, החלו חלק ממדינות המערב להקים גופים שמטרתם לאתר סימנים מוקדמים חלשים לאירועים, התפתחויות ושינויים בעלי פוטנציאל הפתעה אסטרטגי ופוטנציאל השפעה משמעותי על הביטחון הלאומי במובנו הרחב. זאת, כדי לקנות זמן ולהיערך לקראתם מבעוד מועד, כמו גם להעניק חוסן משמעותי יותר למרחב הלאומי-אזרחי .
  • מאמר זה נועד לרכז את המידע והידע הקיימים על חלק מגופים אלה, שנתפסים כמובילים בעולם , ועל הדרכים בהן הם פועלים בתוך המרחב הלאומי שלהם, ולהמליץ האם וכיצד לאמצם במערכת הישראלית. לשם כך, נבחנו האתרים השונים של גופים אלה. תשומת לב מיוחדת ניתנה לסוגיות התפיסתיות והמתודולוגיות שליוו את הקמתם, או ללקחים שהם הפיקו לאחר מספר חודשים או שנים של פעילות. בנוסף, נבחנו התוצרים של הפרויקטים השונים בהם היו גופים אלה מעורבים. המאמר מבוסס על חומרים גלויים בלבד, ואפשר שחלק מהתובנות והתוצרים שלא פורסמו וידרשו בהמשך העמקה נוספת באמצעות שיח ישיר עם ראשי הגופים הללו וקריאת חומרים שאינם גלויים.

[1] נועם אלון הוא מומחה בענייני אסטרטגיה, מודיעין, תהליכי למידה וחדשנות ועמית מחקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין. המחקר הוזמן ומומן ע"י משרד המודיעין, שהקים בסוף שנת 2017 פורום בין סוכנותי ובין משרדי רחב, במטרה לכונן על בסיסו מנגנון לסריקת האופק, כפי שקיים בשורה של מדינות מתקדמות אחרות