מחנות הקיץ ברצועת עזה ממשיכים להוות כלי לאינדוקטרינציה ואמצעי להכשרת דור חדש של פעילים לארגוני הטרור, בעיקר לחמאס ולג’האד האסלאמי בפלסטין

כללי

בכל שנה מקיימים חמאס והג’האד האסלאמי בפלסטין מחנות קיץ ברצועת עזה עבור צעירים, בעיקר תלמידי בתי הספר התיכוניים. במחנות הקיץ משתתפים אלפי בני נוער הנהנים מפעילויות קיץ שונות, שבהם משולבים אינדוקטרינציה אידאולוגית ואימונים סמי-צבאיים. חמאס הינה הבולטת בארגון מחנות הקיץ (בהמשך להכשרה הצבאית המועברת בבתי הספר התיכוניים), ולאחריה הג’האד האסלאמי בפלסטין. מחנות הקיץ של הג’האד האסלאמי בפלסטין כבר הסתיימו השנה ב-4 ביולי 2019. מחנות הקיץ של חמאס אמורים להתחיל ב-20 ביולי 2019 וההרשמה נמצאת בעיצומה.

תמונות מטקס סיום מחנות הקיץ של הג'האד האסלאמי בפלסטין, שכלל מפגן של מיומנויות צבאיות 
(אתר פלוגות ירושלים, אתר הג'האד האסלאמי בפלסטין ודפי פייסבוק המזוהים עם הארגון, 6,5,4 ביולי 2019)
      תמונות מטקס סיום מחנות הקיץ של הג'האד האסלאמי בפלסטין, שכלל מפגן של מיומנויות צבאיות 
(אתר פלוגות ירושלים, אתר הג'האד האסלאמי בפלסטין ודפי פייסבוק המזוהים עם הארגון, 6,5,4 ביולי 2019)
תמונות מטקס סיום מחנות הקיץ של הג’האד האסלאמי בפלסטין, שכלל מפגן של מיומנויות צבאיות (אתר פלוגות ירושלים, אתר הג’האד האסלאמי בפלסטין ודפי פייסבוק המזוהים עם הארגון, 6,5,4 ביולי 2019)
 • בעבר ארגנה ומימנה אונר”א חלק מפעילויות הקיץ עבור ילדי רצועת עזה. בשנים האחרונות הופסקה פעילות זאת בשל מצבה הכלכלי הקשה של הסוכנות. אל הוואקום שנוצר נכנסו חמאס והג’האד האסלאמי בפלסטין, אשר הגבירו את היקף פעילויות הקיץ עבור בני הנוער. בעבר אורגנו מחנות הקיץ של חמאס על ידי משרד החינוך והפנים ברצועה אולם בשנים האחרונות, עם הכנסתה הרשמית של תוכנית ההכשרה הצבאית לבתי הספר (“אלפתוה”)[1], עבר ארגון מחנות הקיץ לידיהם של הזרוע הצבאית של חמאס והזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי בפלסטין (בהמשך ישיר להכשרה במסגרת ה”פתוה”). נראה כי מעבר זה השפיע באופן ישיר על התכנים של המחנות וכי בתוכנית הנוכחית מושם דגש רב יותר על אינדוקטרינציה אידאולוגית ואימונים סמי- צבאיים.
 • חמאס והג’האד האסלאמי בפלסטין מייחסים חשיבות רבה לפעילות המתבצעת במחנות הקיץ. מחנות הקיץ נקראים לרוב על שם שהידים או אירועים מעצבים בהיסטוריה של ארגוני הטרור ובהיסטוריה הפלסטינית. במהלך לימודיהם ושהותם במחנות עוברים הנערים אימונים סמי- צבאיים, שבחלקם מתנהלים במוצבים של הזרוע הצבאית וע”י פעילי הזרוע הצבאית. האינדוקטרינציה האידאולוגית כוללת הטמעת ערכי “זכות השיבה”, השהאדה (הנכונות למות למען אללה ולהפוך לשהידים), “שחרור כל פלסטין” באמצעות “דרך ההתנגדות”, (קרי, השמדת ישראל באמצעות טרור), והטמעת האסלאם הרדיקלי. כיוון שכך, נתפסים המחנות הללו כ”בתי יוצר” של דור חדש של פעילים, שישתלבו בעתיד במערכת הצבאית והמדינית של חמאס והג’האד האסלאמי בפלסטין ברצועת עזה.
מחנות הקיץ של חמאס לשנת 2019
 •  פעילות מחנות הקיץ של חמאס צפויה להתחיל השנה ב-20 ביולי 2019. מחנות הקיץ הנקראים מחנות חלוצי השחרור מתקיימים בארגון ופיקוח הזרוע הצבאית של חמאס תחת הכותרת “הולכים לירושלים “. ב-11 ביולי 2019 פרסמה הזרוע הצבאית הודעה על פתיחת ההרשמה למחנות הקיץ. בהודעה נכתב כי הרישום יחל ב-13 ביולי 2019. מקומות הרישום יהיו בכל העמדות הצבאיות של גדודי אלקסאם ובמסגדים הסמוכים אליהם. לדברי ההודעה מיועדים המחנות עבור תלמידי חטיבת הביניים, תלמידי בית הספר התיכון וסטודנטים באוניברסיטה (PALINFO, 10 ביולי 2019).

הודעת הזרוע הצבאית של חמאס על תחילת הרישום למחנות חלוצי השחרור 2019 (דף הפייסבוק הרשמי של מחנות חלוצי השחרור 2019, 10 ביולי 2019) מימין למעלה מופיעים סמל הזרוע הצבאית של חמאס וסמל המחנות. משמאל למעלה נכתב "הם היו נערים אשר האמינו בריבונם, ואנו הוספנו להנחותם (חלק מפסוק 13 בסורה 18). מתחת לפסוק נכתב: משום שהיא "אדמת הרבאט" (כינוי אסלאמי לפלסטין), שאללה בירך אותה ואת סביבתה, ומשום שאלאקצא נאנק תחת עול הכיבוש, ומשום שהצעירים הם עמוד התווך של האומה ודור הניצחון הקרב ובא- גדודי השהיד עז אלדין אלקסאם מודיעים על תחילת ההרשמה בתחתית ההודעה נכתב: "מחנותינו הם בתי היוצר (מילולית: בתי החרושת) של הגברים... מהרו להירשם".
הודעת הזרוע הצבאית של חמאס על תחילת הרישום למחנות חלוצי השחרור 2019 (דף הפייסבוק הרשמי של מחנות חלוצי השחרור 2019, 10 ביולי 2019) מימין למעלה מופיעים סמל הזרוע הצבאית של חמאס וסמל המחנות. משמאל למעלה נכתב “הם היו נערים אשר האמינו בריבונם, ואנו הוספנו להנחותם (חלק מפסוק 13 בסורה 18). מתחת לפסוק נכתב: משום שהיא “אדמת הרבאט” (כינוי אסלאמי לפלסטין), שאללה בירך אותה ואת סביבתה, ומשום שאלאקצא נאנק תחת עול הכיבוש, ומשום שהצעירים הם עמוד התווך של האומה ודור הניצחון הקרב ובא- גדודי השהיד עז אלדין אלקסאם מודיעים על תחילת ההרשמה. בתחתית ההודעה נכתב: “מחנותינו הם בתי היוצר (מילולית: בתי החרושת) של הגברים… מהרו להירשם”.

 • קודם להודעה על ההרשמה פורסמו סרטונים ומעברונים בשידורי ערוץ אלאקצא של חמאס וברשתות החברתיות הקוראים לבני הנוער הצטרף למחנות הקיץ. מהסרטונים ניתן לעמוד על התכנים, שיועברו לבני הנוער במהלך שהותם במחנות הקיץ. להלן דוגמאות לסרטוני פרומו, ששודרו בערוץ אלאקצא:
 • ב-11 ביולי 2019 התפרסם סרטון מטעם הזרוע הצבאית של חמאס בהמשך להודעה על פתיחת ההרשמה למחנות. בסרטון נראים קטעי סרטונים מפעילות מחנות הקיץ בשנים הקודמות. נאמר כי מחנות חלוצי השחרור מתקיימים ע”י גדודי אלקסאם כדי לקדם את הצעירים הפלסטינים ולהכשיר את “דור השחרור”. מודגש, כי הזרוע הצבאית של חמאס מפקחת באופן מלא המחנות וכי הם מתקיימים בעשרות מתקני אימונים שלה ברחבי הרצועה. מבין המטרות שצוינו בסרטון: הטמעת ערכים בקרב הצעירים הפלסטינים ביניהם חיזוק רוח השייכות למולדת, וחיזוק עקרון ההתנגדות ל”כיבוש”. התכנים הנלמדים במחנות הינם: כושר גופני ומיומנויות צופים, עזרה ראשונה והגנה אזרחית, הרצאות בנושאים ביטחוניים ודתיים וירי בנשק קל (דף הפייסבוק של מחנות חלוצי השחרור, 11 ביולי 2019).
פעילות במחנות חלוצי השחרור מתוך סרטון הפרומו לקראת תחילת הרישום. בתמונות נראים אימוני נשק. הזרוע הצבאית של חמאס מדגישה כי מחנות חלוצי השחרור מתקיימים בעשרות מתקני האימונים שלה ברחבי הרצועה (דף הפייסבוק של מחנות חלוצי השחרור, 11 ביולי 2019)     פעילות במחנות חלוצי השחרור מתוך סרטון הפרומו לקראת תחילת הרישום. בתמונות נראים אימוני נשק. הזרוע הצבאית של חמאס מדגישה כי מחנות חלוצי השחרור מתקיימים בעשרות מתקני האימונים שלה ברחבי הרצועה (דף הפייסבוק של מחנות חלוצי השחרור, 11 ביולי 2019)
פעילות במחנות חלוצי השחרור מתוך סרטון הפרומו לקראת תחילת הרישום. בתמונות נראים אימוני נשק. הזרוע הצבאית של חמאס מדגישה כי מחנות חלוצי השחרור מתקיימים בעשרות מתקני האימונים שלה ברחבי הרצועה (דף הפייסבוק של מחנות חלוצי השחרור, 11 ביולי 2019)

הזרוע הצבאית מדגישה בסרטון הפרומו, כי היא משקיעה את כל אמצעיה ומחלקותיה השונות לפקח על הפעילויות במחנות (דף הפייסבוק של מחנות חלוצי השחרור, 11 ביולי 2019)
הזרוע הצבאית מדגישה בסרטון הפרומו, כי היא משקיעה את כל אמצעיה ומחלקותיה השונות לפקח על הפעילויות במחנות (דף הפייסבוק של מחנות חלוצי השחרור, 11 ביולי 2019)

 • ב-9 ביולי 2019 פורסם סרטון בערוץ אלאקצא ובו נראים ילדים משחקים על חוף הים בעזה ביניהם נראה נער מעיף עפיפון. תוך כדי המשחק מרחפות באוויר מילים כמו “גברים”, “כוח”, “חלוצים”, “אסירים” ועוד, האמורות להביע ערכים שונים. לאחר מכן רצים הילדים לפעיל הזרוע הצבאית ומבצעים יחד עמו אימונים כשהם לבושים בחולצות של “מחנות חלוצי השחרור של גדודי אלקסאם”. לבסוף נכתב “צבא ירושלים, דור שגדל תחת כנפי [עז אלדין] אלקסאם”.
תמונות מסרטון פרסומת למחנות הקיץ של חלוצי השחרור, ששודר בערוץ אלאקצא 
(ערוץ אלאקצא, 10 ביולי 2019).
     תמונות מסרטון פרסומת למחנות הקיץ של חלוצי השחרור, ששודר בערוץ אלאקצא 
(ערוץ אלאקצא, 10 ביולי 2019).
תמונות מסרטון פרסומת למחנות הקיץ של חלוצי השחרור, ששודר בערוץ אלאקצא (ערוץ אלאקצא, 10 ביולי 2019).
 • ב-7 ביולי 2019 פורסם סרטון בו הוצג ילד יושב על הריסות בית ונזכר בתקיפות, שביצעה ישראל ברצועה. לאחר מכן מצטרף הילד לפעילות צבאית של מחנות הקיץ של הזרוע הצבאית ועולה הכיתוב: “הכאבים שלנו מייצרים דור של שחרור” (אלאקצא, 5 ביולי 2019).
 • סרטון נוסף שפרסמה הזרוע הצבאית של חמאס, כולל תמונות מפעילויות במחנות הקיץ בשנים עברו, בדגש על פעילויות צבאיות. הסרטון הסתיים בכיתוב “היכונו למחנות חלוצי השחרור 2019” (פלסטין אלא’ן, 3 ביולי 2019).
תמונות ממחנות הקיץ של השנים שעברו, בסרטון של הזרוע הצבאית של חמאס ("היכונו למחנות חלוצי השחרור 2019") (דף הפייסבוק הרשמי של מחנות "חלוצי השחרור", 3 ביולי 2019).     תמונות ממחנות הקיץ של השנים שעברו, בסרטון של הזרוע הצבאית של חמאס ("היכונו למחנות חלוצי השחרור 2019") (דף הפייסבוק הרשמי של מחנות "חלוצי השחרור", 3 ביולי 2019).
תמונות ממחנות הקיץ של השנים שעברו, בסרטון של הזרוע הצבאית של חמאס (“היכונו למחנות חלוצי השחרור 2019”) (דף הפייסבוק הרשמי של מחנות “חלוצי השחרור”, 3 ביולי 2019).
תמונות ממעברון פרסומת 
למחנות חלוצי השחרור (ערוץ אלאקצא, 10 ביולי 2019)
    תמונות ממעברון פרסומת 
למחנות חלוצי השחרור (ערוץ אלאקצא, 10 ביולי 2019)
תמונות ממעברון פרסומת למחנות חלוצי השחרור (ערוץ אלאקצא, 10 ביולי 2019)
העברת אחריות מחנות הקיץ לידי הזרוע הצבאית של חמאס
 • כתבה באתר Al-Monitor מ-29 בינואר 2015 פירטה את תהליך מעבר מחנות הקיץ מאחריות משרדי הפנים והחינוך של חמאס ברצועה לאחריות הזרוע הצבאית של הארגון. על פי הכתבה בינואר 2015, פחות משנה לאחר מבצע “צוק איתן”, ארגנה הזורע הצבאית של חמאס את מחנות “חלוצי השחרור” הצבאיים לצעירים בגילאי 21-15. במחנות השתתפו 17 אלף תלמידים. מחנות חלוצי השחרור אורגנו כחלק מתכנית “אלפתוה”, שהוכנסה לבתי הספר לאחר שאושרה על ידי משרד החינוך שבשליטת חמאס בשנת 2012. בתחילה התקיימו מחנות “חלוצי השחרור” בחופשת הקיץ ובחופשת הסמסטר בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והפנים, אולם מאז 2015 התקיימו המחנות הללו בביצוע ופיקוח הזרוע הצבאית של חמאס בלבד.
 • עם העברת האחריות לזרוע הצבאית שונתה גם שיטת הרישום למחנות וכיום מתנהלת ההרשמה במוצבים של הזרוע הצבאית על ידי פעילים רעולי פנים של גדודי אלקסאם (Al-Monitor, 29 בינואר 2015). זכריא אלהור, מנכ”ל הפעילויות במשרד החינוך בעזה, אמר כי העברת האחריות לזרוע הצבאית נעשתה משום שהממשלה הפלסטינית לא סיפקה להם התחייבויות כספיות ולא הוציאה את הצווים המנהלתיים הדרושים . לדבריו לאור המצוקה הכספית לקחה הזרוע הצבאית על עצמה באופן בלעדי את המשימה. אסמאעיל רצ’ואן, בכיר חמאס, אמר בהקשר זה, כי זכותה של חמאס לטפח את הדור הצעיר, לגדלה ולחנכה מחדש (al-monitor, 29 בינואר 2015).
מחנות הקיץ של הג’האד האסלאמי בפלסטין

הזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי בפלסטין ערכה השנה מחנות קיץ על חוף ימה של עזה. יחידת הגיוס של פלוגות ירושלים, הזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי בפלסטין, הופקדה על ארגון המחנות. מחנות הקיץ הנקראים “אלמג’ד 2” (בעברית: תהילה/תפארת 2), נפתחו ב-29 ביוני 2019 תחת הכותרת “המזימה תיכשל בוודאות” (הכוונה חל”עסקת המאה” של הנשיא טראמפ) (דף הפייסבוק ועי ונור, 29 ביוני 2019). לדברי אבו עבדאללה, בכיר ביחידת הגיוס, זוהי הפעם השנייה בה מתקיימים המחנות במתכונת זו . לדבריו השנה נטלו חלק בפעילויות השונות כ-3,000 משתתפים בגילאי 25-15. אבו עבדאללה פירט את התכנים ודיווח כי במחנות ביצעו פעילויות פנאי, שיעורי דת, שיעורים ל”הגברת המודעות הביטחונית”, שיעורי כושר גופני ושיעורים לפיתוח מיומנויות בהגנה עצמית (אלאסתקלאל, 3 ביולי 2019).

פתיחת מחנות הקיץ "אלמג'ד 2" של הג'האד האסלאמי בפלסטין (דף הפייסבוק "ועי ונור", 29 ביוני 2019)     פתיחת מחנות הקיץ "אלמג'ד 2" של הג'האד האסלאמי בפלסטין (דף הפייסבוק "ועי ונור", 29 ביוני 2019)
פתיחת מחנות הקיץ “אלמג’ד 2” של הג’האד האסלאמי בפלסטין (דף הפייסבוק “ועי ונור”, 29 ביוני 2019)
 ח'אלד אלבטש, בכיר הג'האד האסלאמי, ויו"ר הרשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה, נושא דברים בטקס פתיחת מחנות הקיץ (דף הפייסבוק ועי ונור, 29 ביוני 2019).     ח'אלד אלבטש מתראיין אודות פתיחת מחנות הקיץ. משמאלו נראים חניכי המחנות שהתקיימו על חוף רצועת עזה (ערוץ פאלטודי, 29 ביוני 2019).
ח’אלד אלבטש, בכיר הג’האד האסלאמי, ויו”ר הרשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה, נושא דברים בטקס פתיחת מחנות הקיץ (דף הפייסבוק ועי ונור, 29 ביוני 2019). משמאל : ח’אלד אלבטש מתראיין אודות פתיחת מחנות הקיץ. משמאלו נראים חניכי המחנות שהתקיימו על חוף רצועת עזה (ערוץ פאלטודי, 29 ביוני 2019).
 • ב-4 ביולי 2019 נערך טקס סיום מחנות הקיץ של הג’האד האסלאמי. הטקס שאורגן על ידי יחידת הגיוס, נערך במחנה השיבה במזרח העיר עזה. בסיום הטקס הוענקו תעודות הוקרה למשפחות ההרוגים בסבב ההסלמה האחרון במאי 2019 (אתר פלוגות ירושלים, 4 ביולי 2019) הדוברים בטקס, בכירי הארגון והזרוע הצבאית וכן נציגי חמאס, נשאו בפני בני הנוער דברים מתלהמים נגד ישראל ובזכות ה”התנגדות”:
 • ח’אלד אלבטש, חבר הלשכה המדינית של הג’האד האסלאמי, נשא דברים בשם התנועה ואמר כי הטקס נערך קרוב לגדר הביטחון כמסר לישראל (“האויב הציוני”) כי הדור הצעיר נושא בידיו את הפיקדון להכשיל כל ניסיון לחסל את הבעיה הפלסטינית ונושא באחריות להשאיר את “להבת הג’האד” בוערת עד “לשחרור פלסטין”.
 • אבו מחמד, האחראי על יחידת הגיוס[2] אמר, כי במחנות התקיימו פעילויות חינוכיות וצבאיות שמטרתן להכשיר את הדורות הבאים כדי להילחם ב”כיבוש”. הוא ציין בדבריו כי הוא ניצב בפני דור, אשר משתוקק לשהאדה (מות קדושים למען אללה) ונחוש לשים קץ לישות הישראלית. בשולי הטקס ציין קניטה כי במחנות הקיץ התקיימו קורסי הכשרה במיומנויות צבאיות ובטכנולוגיות מידע (סוכנות אנטוליה, 4 ביולי 2019).
 • ח’ליל אלחיה, חבר הלשכה המדינית של חמאס ומשתתף קבוע בצעדות השיבה, נאם גם הוא בטקס. בדבריו ציין, בין השאר, כי מחנות הקיץ הם תשובה ברורה של ה”התנגדות הפלסטינית” לכל המצדדים בנורמליזציה ותשובה ברורה לאיומי ראש ממשלת ישראל נגד “ההתנגדות” ברצועה (פאלטודיי, 4 ביולי 2019).
תמונות מטקס הסיום שכלל מפגן של מיומנויות צבאית

 (המקור: אתר פלוגות ירושלים, 4 ביולי 2019; האתר הרשמי של הג'האד האסלאמי, 6 ביולי 2019)
(המקור: אתר פלוגות ירושלים, 4 ביולי 2019; האתר הרשמי של הג’האד האסלאמי, 6 ביולי 2019)

(המקור: דף הפייסבוק BarqGaza3, 5 ביולי 2019; דף הפייסבוק חנט'לה פלסטין, 4 ביולי 2019)
(המקור: דף הפייסבוק BarqGaza3, 5 ביולי 2019; דף הפייסבוק חנט’לה פלסטין, 4 ביולי 2019)

 

[1]אלפתוה" (נעורים וגבורה): תכנית הכשרה צבאית לתלמידי בתי הספר ברצועת עזה. התוכנית היא באחריות קציני מנגנון הביטחון הלאומי המשתייכים למשרד הפנים ברצועה ופעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית של חמאס. במסגרת התוכנית עוברים התלמידים אימונים תיאורטיים ומעשיים בשימוש בכלי נשק ופעילות מעשית בשטח, תוך שילוב צעירים בפעילות הביטחונית השוטפת של הזרוע הצבאית. להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ-28 בנובמבר 2018: "חמאס ממשיכה להעביר הכשרה צבאית לבני הנוער בבתי הספר התיכוניים הממשלתיים ברצועה כהכנה להשתלבותם בעתיד בשורותיה".
[2]
עפ דיווח בפאלטודיי ובסוכנות אנטוליה שמו הוא תופיק קניטה ש