“מודיעין – הלכה ומעשה” – המודיעין בהשתנות מהירה

מודיעין הלכה ומעשה - המודיעין בהשתנות מהירה

מודיעין הלכה ומעשה - המודיעין בהשתנות מהירה

  • בפניכם הגיליון השני של כתב העת המתודולוגי “מודיעין – הלכה למעשה”. החוט המקשר בין המאמרים בגיליון זה הוא הצורך של גורמי המודיעין להתאים את דרכי פעולתם לקצב ולעוצמה הגוברים של השינויים הן בסביבה האסטרטגית והן בסביבה האופרטיבית והטכנולוגית. שינוי מתודולוגי הוא אתגר לכל ארגון, והוא כרוך תמיד בכאב ובקשיים של היפרדות מהרגלים וממסורות קודמים.
  • המתח המובנה בין הצורך להשתנות לבין המחויבות למנהגים המוכרים היה כר נרחב למחקר ולכתיבה, לא רק בהקשר המודיעיני. בחוברת זו אנו מבקשים למקד את הדיון בנגזרות המודיעיניות של הנושא: דיון בהישתנות של היריב ושל הסביבה ובאופן שבו שינוי זה מהווה בסיס להישתנות של קהילת המודיעין בכלל, של ארגוני המודיעין העוקבים אחר הסביבה בפרט, של דפוס היחסים בין ארגוני המודיעין השונים ושל מקצועות המודיעין החדשים והמתחדשים.
  • כך כתב אלוף הרצי לוי, ראש אמ”ן בהקדמה: “ההתמודדות היום- יומית שלנו עם האתגרים החדשים משקפת בפנינו שוב ושוב את אותה הדילמה- כיצד לאפשר השתנות מהירה ורלוונטית מבלי לאבד את המקצועיות ואת הזהות המקצועית. על-כן קראנו לתהליך האסטרטגי באמ”ן בשנתיים האחרונות “גשרי ברכה”. בשנתיים אלו עמלנו באמ”ן על בניית גשרים בין הדיסציפלינות. בין ארגונים ואפילו בין מדינות. היתרון בגשרים גלום ביכולתם לאפשר לנו להישאר מופרדים ובה בעת מחוברים; לשמור על בסיס הידע הרחב והעמוק באמ”ן ובה בעת להחליף ידע, תובנות ולהשתפר בזיקה לסביבתנו”.