מודיעין ומתודולוגיה: מבט מעבר לים

מודיעין ומתודולוגיה מבט מעבר לים

מודיעין ומתודולוגיה מבט מעבר לים

  • קובץ הזרקורים המתודולוגיים נכתב במכון לחקר המתודולוגיה המודיעינית הפועל במרכז למורשת המודיעין. מטרתו של קובץ זה היא להציג סוגיות מתודולוגיות שונות בשיח המודיעיני בעולם שרלוונטיות לקהילת המודיעין הישראלית. התובנות המוצגות מתבססות גם על השיח בקהילה שאנו מנהלים הפועלת ברשת החברתית אשר מטרתה לפתח ידע בנושאים אלה.
  • הזרקור הראשון עוסק בתובנות המתודולוגיות העולות מהחשיפה של פרויקט ” Cassandra ” – פרויקט שהובל ע”י הסוכנות האמריקנית DEA (( Drug Enforcement Administration במטרה להבין כיצד משתמש חזבאללה בסחר בסמים ברחבי העולם כמקור מימון, כיצד פועלת רשת הלבנות ההון של הארגון בהקשר זה, ומהו הקשר בין רשת זו לבין הטרור שמקדם חזבאללה.
  • הזרקור השני עוסק במיקור המונים ובוחן את האפשרות לנצלו לטובת העשייה המודיעינית (איסופית ומחקרית( המאמר מגדיר מהי שיטה זו, מהם מאפייניה בשימוש קהילות מודיעין ומתייחס לנקודות הדמיון והשוני בין כלי זה לבין איסוף מידע ממקורות אנושיים )יומינט( וממקורות מידע גלויים )אוסינט(.
  • הזרקור השלישי עוסק בשילוב שבין מודיעין נחילי )המהווה מעין “שכלול” של חוכמת ההמונים( לבין בינה מלאכותית באופן המסייע לחיזוי אירועים אסטרטגיים ולטיוב תהליכי קבלת החלטות, וכן בוחן את השוני בין שיטה זו לבין חכמת ההמונים המסורתית כפי שרובנו מכירים אותה.
  • הזרקור הרביעי עוסק באנלוגיות שבין מרחב הסייבר לבין התפתחותו של המקצוע המודיעיני. זרקור זה מתבסס על מאמר שכתב ההיסטוריון של פיקוד הסייבר האמריקני ועיקרי טענותיו נוגעות לכך שמרחב הסייבר הנתפס כ”חדש” הוא למעשה אבולוציה של המודיעין שהחל בפעילותם של מרגלים אנושיים, עבור בשימוש בטכנולוגיות תקשורת (רדיו, טלגרף) ועד לשימוש ברשתות מחשבים .

אנחנו מזמינים אתכם לקרוא את הזרקורים, ולשתף אותנו במחשבות ותהיות שעולות בעקבותיהם, ואף להציע תחומים שאתם מעוניינים ללמוד על הדיון המתנהל בספרות המודיעין המקצועית.