מהדורה סורית חדשה של “הפרוטוקולים של זקני ציון” (2005) “שווקה” ביריד הבינלאומי במצרים יחד עם ספרים אנטישמיים נוספים, שהוצאו לאור בסוריה.

תמונה מתוך עמוד השער של "הפרוטוקולים של זקני ציון" (מהדורה 2005). התמונה באה לסמל את החתירה היהודית לשליטה בעולם.
תמונה מתוך עמוד השער של “הפרוטוקולים של זקני ציון” (מהדורה 2005). התמונה באה לסמל את החתירה היהודית לשליטה בעולם.

מאפיינים כלליים

  1. המשטר הסורי, הן בתקופת הנשיא אסד והן בתקופת בנו בשאר, נגוע באנטישמיות. הדבר מצא ביטויו בשנים האחרונות בהתבטאויות הנשיא בשאר, בהטמעת מסרים אנטישמיים בתקשורת הסורית (כולל הפקת סרטי טלוויזיה אנטישמיים כגון “הפזורה”[1]) ובהוצאה לאור של ספרים אנטישמיים, כולל המהדורה החדשה של “הפרוטוקולים של זקני ציון”.
  2. מהדורה חדשה זאת של ה”פרוטוקולים” הוצגה בביתן של הוצאת “אלאואא’ל” הסורית ביריד הספרים הבינלאומי האחרון במצרים (27 ינואר – 8 פברואר 2005). המהדורה יצאה לאור בראשית 2005 וההוצאה מעידה על עצמה כי הספר קיבל אישור מטעם משרד ההסברה הסורי במאי 2004. הוצאת “אלאואא’ל” משווקת מהדורה זאת של “הפרוטוקולים” וספרות אנטישמית נוספת גם באמצעות אתר האינטרנט שלה. באתר מוצגים עמודי השער של 119 ספרים שהוצאת “אלאואא’ל” הוציאה לאור בשנים 2005-2000, רבים מהם בעלי תכנים אנטישמיים מובהקים (ראה נספח ג’). בו בזמן באתר האינטרנט שלה משתבחת ההוצאה כי היא מעודדת לכיבוד הזולת ואי שימוש בביטויים המעודדים אלימות ושנאה.