מדיניות הרשות הפלסטינית והחמאס בסוגיית כניסת פועלים לישראל בצל מגפת הקורונה

עיקרי תמונת המצב (עדכני ל-19 במרץ 2020)
 • לישראל נכנסים מידי יום כ-73,000 פועלים משטחי יהודה ושומרון (דף הפייסבוק של מתאם פעולות הממשלה בשטחים). מרבית הפועלים עובדים במקצועות הבניין ומיעוטם בסקטורים אחרים (בריאות, חקלאות, סיעוד, תעשייה ושירותים). בעקבות המגבלות שהוטלו על המשק הישראלי בשל משבר הקורונה החליט שר הביטחון נפתלי בנט, כי החל מה-18 במרץ תותר כניסת פועלים רק לסקטורים חיוניים, תוך הלנתם בתחומי ישראל לתקופה של חודש-חודשיים.
 • ברשות הפלסטינית אותרו עד כה 47 חולי וירוס הקורונה (מרביתם באזור בית לחם) והיא נקטה במכלול צעדים למניעת התפשטות הווירוס. הודעת שר הביטחון העמידה את הרשות בפני בעייתיות שעיקרה: מחד גיסא חוששת הרשות מפני הדבקת הפועלים בעת שהייתם בישראל והגברת התפשטותו של וירוס הקורונה בשטחים הפלסטינים; מאידך מהוות הכנסות הפועלים העובדים בישראל מקור הכנסה חשוב, במיוחד על רקע הקשיים הכלכליים עמם מתמודדת הרשות.
 • כמוצא מבעייתיות זאת נמנעה הרשות מלאסור על כניסת פועלים לעבודה לישראל אך היא חייבה אותם להסדיר בלוח זמנים קצר את הלנתם בה, לפחות לתקופה של חודש-חודשיים, בתיאום עם ישראל. דובר הרשות הודיע כי החל מ-22 במרץ 2020 תימנע כניסת פועלים מישראל או יציאתם ממנה במעברים שבין שטחי הרשות לישראל[1]. מנגד, קראה הממשלה הפלסטינית ודוברים פלסטינים בכירים לפועלים העובדים בישובים ישראליים ביהודה וששומרון להימנע מלהגיע למקומות עבודתם ואף איימו בנקיטת צעדים חמורים נגד כל מי שיפר את ההחלטה.

פועלים פלסטינים נכנסים לישראל דרך מעבר מיתר (דרומית לחברון) עם ציוד אישי לשהייה ממושכת בישראל (אלקדס, 19 במרץ 2020)
פועלים פלסטינים נכנסים לישראל דרך מעבר מיתר (דרומית לחברון) עם ציוד אישי לשהייה ממושכת בישראל (אלקדס, 19 במרץ 2020)

 • ברצועת עזה הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים על סגירת מעבר ארז לתנועה אל ישראל וממנה, פרט למקרים הומניטריים חריגים. גם ממשל חמאס, הנוקט במכלול צעדים למניעת חדירת נגיף הקורונה לרצועה, הודיע על סגירת מעברי ארז ורפיח לתנועת נוסעים עד להודעה חדשה, למעט מקרי חירום. מנגד המעבר המסחרי בכרם שלום בין ישראל לרצועה נותר פתוח ופעיל.
יהודה ושומרון
מדיניות ישראל
 • על פי דיווחי התקשורת הישראלית החליט שר הביטחון נפתלי בנט, כי החל מה-18 במרץ 2020 תותר כניסת פועלים פלסטינים רק לסקטורים חיוניים למשק הישראלי בתחומי הבניין, בריאות, חקלאות וסיעוד. תחומים נוספים יוגדרו בהתאם לצורך בצורה פרטנית על ידי משרד הביטחון ורשות החירום הלאומית (רח”ל). כניסת הפועלים תתבצע תוך הלנתם בישראל למשך חודש-חודשיים. הלינה בישראל, על כל היבטיה, תהיה באחריות המעסיקים, בכפוף להתחייבויות שיסוכמו עם מערכת הביטחון. שר הביטחון הורה גם להמשיך במעבר הסחורות כפי שהדבר נעשה בשגרה, וכמו כן להמשיך את הסגר על מרחב העיר בית לחם (YNET, 17 במרץ 2020; אתר ערוץ 7, 17 במרץ 2020).
 • בהמשך הבהיר מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי תותר כניסתם של פועלים פלסטיניים בתחומי הבניין, החקלאות, התעשיה והשירותים, וכי על המעסיקים בסקטור הבניין לספק לפועלים סידורי הלנה בישראל לפחות לחודשיים. בתחומי החקלאות התעשייה והשירותים יש לספק לפועלים הלנה בישראל לחודש לפחות. על פי הודעת המתאם, פועלים בתחומי הרפואה והסיעוד יורשו להיכנס לישראל בתוקף ההנחיות הנהוגות בעיתות שגרה, אך יהיה עליהם לעבור מדידת חום במעברים ובמקומות העבודה.
 • מתאם פעולות הממשלה קבע, כי המעברים באזור בית לחם ימשיכו להיות סגורים בשל הסגר המוטל על בית לחם (שהינה עד כה המוקד העיקרי של התפרצות הקורונה בשטחי הרשות[2]). לפועלים בשאר הסקטורים, לסוחרים ולאנשי עסקים לא תותר הכניסה לשטח ישראל החל מ-18 במרץ 2020 (דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 17 במרץ 2020).
 • בעקבות ההנחיות הללו דווח כי ענף הבנייה בישראל, שהוחרג מהמגבלות הקשות שהוטלו לאחרונה על המשק הישראלי, מחפש עתה מקומות לינה עבור 40,000 פועלים פלסטינים שאמורים להמשיך ולעבוד בענף הבנייה. לשם כך נבחנת אפשרות הלנתם בבתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע הפרושים מצפון ישראל ועד לדרומה (הארץ, TheMarker, 19 במרץ 2020).
מדיניות הרשות
 • בעקבות פרסום המדיניות הישראלית קיים מחמד אשתיה, ראש ממשלת הרשות, ישיבה של ועדת החירום הלאומית למאבק בקורונה. בעקבותיה הודיע אשתיה כי ממשלתו נתנה לעובדים הפלסטינים בישראל 3 ימים להסדיר את ענייניהם בנושא ההלנה במקומות העבודה שלהם בתיאום עם מעסיקיהם, לאחר מכן תיאסר התנועה בין השטחים הפלסטיניים לבין ישראל (ופא, 17 במרץ 2020) .
 • על פי הודעת אשתיה נדרשו העובדים הפלסטינים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון [שמספרם נאמד כ-30-25 אלף] שלא להיכנס אליהם זאת מתוך דאגה לשלומם ולשלום משפחותיהם, משום שלטענת הרשות נרשמו נפגעים רבים (מקורונה) בקרב המתיישבים הישראלים. אשתיה הטיל על ישראל את האחריות המלאה לבריאותם של הפלסטינים בירושלים בשל היותה “כוח כובש”, וקרא לה לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי להגן עליהם. אשתיה הוסיף, כי מתקיים תיאום עם מצרים וירדן במגמה להביא לסגירת הגשרים והמעברים לחלוטין לשני הכיוונים, למעט תנועת מסחר ומקרים הומניטריים, תוך נקיטת אמצעי זהירות מוסכמים (ופא, 17 במרץ 2020).

ישיבת ועדת החירום הלאומית למאבק בקורונה בראשות מחמד אשתיה 
(ופא, 17 במרץ 2020)
ישיבת ועדת החירום הלאומית למאבק בקורונה בראשות מחמד אשתיה
(ופא, 17 במרץ 2020)

 • דובר ממשלת הרשות, אבראהים מלחם, העניק ראיון בו התייחס למכלול אמצעי ההגנה שנקטה הממשלה הפלסטינית. עיקרי דבריו:
  • קיימות שתי פרצות והן המעברים (לישראל) והגבולות (עם ירדן ומצרים). סתימת פרצת המעברים הינה משימה לאומית ועל האזרחים לשאת בכל צעדים שיתכן שיהיו קשים. הפועלים (העובדים בישראל) מהווים את מקור הסכנה הגדול ביותר להעברת נגיף הקורונה. מקור המחלה של כל חולי הקורונה בשטחי הרשות הינו בחו”ל ולא בשטחי הרשות. הרשות הקימה חדר מבצעים משותף עם הישראלים כדי לטפל במגפה הזו. התיאום בגבולות והקשר עם הישראלים מאפשרים לרשות לנקוט בצעדים מחמירים כדי למנוע את התפשטות המגפה.
  • מנגנוני הביטחון של הרשות יהיו נחרצים בכל הנוגע ליישום החלטת הממשלה לאחר סיום פרק הזמן שניתן לעובדים. למנגנונים יש את היכולת ליישם את החלטות הממשלה. העובדים שילכו ללון במקומות עבודתם ישובו (לשטחי הרשות) רק לאחר שהמשבר יחלוף חודש או שניים פחות או יותר (ופא, 17 במרץ 2020). כוחות הביטחון הפלסטיניים יוצבו במעברים ובכבישים הראשיים בערי הגדה וימנעו מהפועלים את התנועה, “כל זאת”, לדבריו, “בתיאום עם הצד הישראלי. יש חדר מבצעים משותף לתיאום בנושא הקורונה בדרג הבכיר ביותר“.
  • אבראהים מלחם הביע התנגדות להתיר לפועלים הפלסטינים, שעובדים בישובים הישראליים להיכנס אליהם מדי יום. מלחם הוסיף: “הזהרנו ודרשנו מהפועלים לא ללכת להתנחלויות משום שהן הפכו למוקדים של המגפה” (הערה: לא ידוע לנו על שום תחלואה חריגה בקורונה בקרב הישובים הישראליים ביהודה ושומרון ודברי מלחם נועדו ככל הנראה לזרוע פחד בקרב הפועלים הפלסטינים העובדים בישובים אלה) (סוכנות הידיעות הצרפתית, 18 במרץ 2020).

ב-18 במרץ 2020 הודיע אבראהים מלחם, דובר הממשלה, כי החל מבוקר ה-22 במרץ תמנע כניסת פועלים לישראל או יציאה ממנה. כניסות ויציאות מישראל תתאפשרנה רק לאחר חודש (ופא, 18 במרץ 2020). מלחם שב וקרא לפועלים ביהודה ושומרון לא לחזור למקום עבודתם (ופא, 18 במרץ 2020).

 • עבדאללה כמיל, מושל מחוז סלפית, הודיע כי הפועלים שעבודתם נמנעה יזכו ליחס זהה ליחס לעובדי המגזר הציבורי תשלומי ההלוואות נדחים לארבעה חודשים וכך גם (מועד פרעון) ההמחאות. זאת בתנאי שהפועל יקבל אישור מהעירייה או ממועצת הכפר, שיועבר לסניף הבנק, לפיו הופסקה עבודתו בישראל או ביישוב ישראלי ביהודה ושומרון החל מהמועד עליו הוחלט (דף הפייסבוק של עבדאללה כמיל, 18 במרץ 2020; ופא, 18 במרץ 2020). עבדאללה כמיל הוסיף בפוסט נוסף: ההחלטה לאסור על הפועלים להיכנס להתנחלויות או לקיים עמם קשרים או להתערבב עמם איתם הפכה לברורה ולמקיפה. לפיכך אין מקום לוויכוח בעניין זה ויינקטו צעדים חמורים נגד כל מי שיפר את ההחלטה (דף הפייסבוק של עבדאללה כמיל, 18 במרץ 2020).
פועלים פלסטינים עוברים במעבר חשמונאים (ממערב לראמאללה) בדרכם לעבודה בישראל 
(ופא, 18 במרץ 2020)
     פועלים פלסטינים עוברים במעבר חשמונאים (ממערב לראמאללה) בדרכם לעבודה בישראל 
(ופא, 18 במרץ 2020)

פועלים פלסטינים עוברים במעבר חשמונאים (ממערב לראמאללה) בדרכם לעבודה בישראל 
(ופא, 18 במרץ 2020)
פועלים פלסטינים עוברים במעבר חשמונאים (ממערב לראמאללה) בדרכם לעבודה בישראל
(ופא, 18 במרץ 2020)

פועלים פלסטיניים הנושאים עמם ציוד רב בדרכם לקראת שהייה ממושכת בישראל 
(חשבון הטוויטר של PALINFO, 18 במרץ 2020)
     פועלים פלסטיניים הנושאים עמם ציוד רב בדרכם לקראת שהייה ממושכת בישראל 
(חשבון הטוויטר של PALINFO, 18 במרץ 2020)
פועלים פלסטיניים הנושאים עמם ציוד רב בדרכם לקראת שהייה ממושכת בישראל
(חשבון הטוויטר של PALINFO, 18 במרץ 2020)
רצועת עזה
המדיניות הישראלית
 • לאחרונה אישרה ישראל את כניסתם של 7,000 סוחרים/פועלים מהרצועה במסגרת ההסדרה המתגבשת. לנוכח איום הקורונה הבהיר מתאם הפעולות בשטחים, כי מעבר ארז ימשיך להיות סגור פרט למקרים חריגים (דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 17 במרץ 2020).
מדיניות חמאס
 • ממשל חמאס הנוקט במכלול צעדים למניעת חדירת נגיף הקורונה לרצועה הכריז גם הוא על סגירת מעבר ארז. ד”ר מחמד עוצ’, יו”ר ועדת המעקב אחר העשייה הממשלתית, אמר במסיבת העיתונאים ב-14 במרץ כי הוחלט לסגור את מעברי ארז ורפיח לתנועת נוסעים בשני הכיוונים עד להודעה חדשה. מהאיסור יוחרגו מקרי חירום ומקרים של הצלת חיים (דף הפייסבוק של הוועדה הרפואית למעקב אחר הקורונה במשרד הבריאות ברצועה, 14 במרץ 2020). תת שר הפנים ברצועה (מטעם חמאס), “לואא'” (אלוף) תופיק אבו נעים, אמר, כי במדובר במקרים דחופים שייבחנו באופן פרטני (אתר משרד הפנים ברצועה, 14 במרץ 2020).
 • דובר משרד הפנים ברצועה, איאד אלבזם, הודיע כי מאז 17 במרץ נכנסו לרצועה דרך מעבר ארז 131 פלסטינים, ודרך מעבר רפיח – 349 פלסטינים. כל הנכנסים הושמו בבידוד חובה למשך 14 יום (אתר משרד הפנים ברצועה, 18 במרץ 2020). מנגד, המעבר המסחרי בכרם שלום פתוח ופעיל. ישראל אפשרה הכנסת ערכות בדיקה לנגיף הקורונה לרצועה דרך מעבר ארז באמצעות ארגון הבריאות העולמי (WHO) (דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 18 במרץ 2020).
כניסת ערכות בדיקה לנגיף הקורונה לרצועת עזה דרך מעבר ארז, באישור ישראל ובאמצעות ארגון הבריאות העולמי (WHO) (דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 18 במרץ 2020)    כניסת ערכות בדיקה לנגיף הקורונה לרצועת עזה דרך מעבר ארז, באישור ישראל ובאמצעות ארגון הבריאות העולמי (WHO) (דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 18 במרץ 2020)
כניסת ערכות בדיקה לנגיף הקורונה לרצועת עזה דרך מעבר ארז, באישור ישראל ובאמצעות ארגון הבריאות העולמי (WHO) (דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, 18 במרץ 2020)

[1] יש לקחת בחשבון כי לא קיימת סגירה הרמטית בין שטחי הרשות הפלסטינית לבין ישראל וכי עשרות אלפי שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) ימשיכו לעבור לשטח ישראל ללא פיקוח.
[2]
תמונת מצב על התפרצות הקורונה בשטחי הרשות הפלסטינית ראו מסמך מרכז המידע מה-17 במרץ 2020 : "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17-11 במרץ 2020"