מבט לג’האד העולמי (25-18 באפריל 2018)

התבצרות דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ (ImageSat International (ISI

התבצרות דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ (ImageSat International (ISI

כוחות משוריינים (להערכתנו של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו), שאותרו בצילום לוויין בצפון מחנה הפליטים אלירמוכ ערב פתיחת ההתקפה (ImageSat International (ISI

כוחות משוריינים (להערכתנו של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו), שאותרו בצילום לוויין בצפון מחנה הפליטים אלירמוכ ערב פתיחת ההתקפה (ImageSat International (ISI

טנקים סורים תוקפים מרכזים ועמדות מבוצרותשל

טנקים סורים תוקפים מרכזים ועמדות מבוצרותשל "פעילי טרור" בשכונת אלחג'ר אלאסוד בדרום דמשק (אלחדת' סוריה, 24 באפריל 2018)

כני שיגור של טילי נ

כני שיגור של טילי נ"ט וטילי נ"ט שנמסרו לצבא סוריה (סאנא, 22 באפריל 2018)

כני שיגור של טילי נ

כני שיגור של טילי נ"ט וטילי נ"ט שנמסרו לצבא סוריה (סאנא, 22 באפריל 2018)

טנקים שנתפסו על ידי צבא סוריה (חשבון הטוויטר Islamic World Update@islamicworldupd, 21 באפריל 2018)

טנקים שנתפסו על ידי צבא סוריה (חשבון הטוויטר Islamic World Update@islamicworldupd, 21 באפריל 2018)

עיקרי אירועי השבוע
 • השבוע עמד בסימן הרחבת שליטתו של המשטר הסורי במרחב דמשק. ב-19 באפריל 2018 פתחו צבא סוריה והכוחות המסייעים לו במערכה לכיבוש השכונות, שמדרום לדמשק הנמצאות בשליטת דאעש. לאחר ריכוך אווירי וארטילרי פתחו הכוחות הסוריים בהתקפה קרקעית, שנקודת הכובד שלה הינה, ככל הנראה, החלק הצפוני של מחנה הפליטים אלירמוכ. בנוסף לכך, בעקבות כיבוש אלע’וטה המזרחית, הרחיב צבא סוריה את שליטתו (ללא התנגדות משמעותית) לרכס אלקלמון המזרחי, שמצפון מזרח לדמשק. צבא האסלאם שהיה ערוך באזור העדיף להתפנות צפונה ללא קרב תוך שהוא מוסר לידי צבא סוריה כמויות גדולות של אמצעי לחימה (כולל טנקים).
 • במחוזות דאעש בחו”ל בלט השבוע פיגוע התאבדות רב נפגעים בקאבול, בירת אפגניסטאן. הפיגוע בוצע בקרב אזרחים שהמתינו לקבל תעודת זהות לאומית. הפיגוע נועד לשבש את מערכת הבחירות לפרלמנט העומדות להתקיים באוקטובר 2018. בפיגוע נהרגו קרוב לשישים בני אדם ויותר ממאה נפצעו. בחצי שנה שחלפה מאז נפילת המדינה האסלאמית מהווה אפגניסטאן זירת הפעילות הבולטת של דאעש. בניגוד למגננה שבה מצויים פעילי דאעש בסוריה, עיראק ובמחוזות נוספים, נוטל דאעש באפגניסטאן את היוזמה ופועל באינטנסיביות בניסיון למצב את עצמו בעמדת כוח מול הממשל האפגאני ומול הטליבאן.
סוריה
המערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק

עיקרי תמונת המצב

ב-19 באפריל 2018 הודיעה מחלקת ההסברה של צבא סוריה על פתיחת המערכה לשחרור האזורים שבשליטת דאעש בדרום דמשק. לאחר כשבועיים של הכנות נפתח המבצע בירי ארטילרי ובתקיפות אוויריות נגד מפקדות, מוצבים, אמצעי לחימה ונתיבי אספקה של דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ ובשכונה אלחג’ר אלאסוד, שממערב לו (שני אזורי השליטה המרכזיים של דאעש). לאחר פעולות הריכוך החלה תקיפה קרקעית של צבא סוריה נגד מספר מוקדים באזורי שליטת דאעש וארגוני המורדים בשכונות, שמדרום לדמשק.

כרוזים

 • המטה הכללי של צבא סוריה פיזר כרוזים הקוראים לחמושים להניח את נשקם בדרום דמשק. הכרוזים הושלכו מהאוויר בשכונות אלחג’ר אלאסוד, מחנה הפליטים אלירמוכ ואלתצ’אמן. בכרוזים נכתב: “קבל החלטה לגבי גורלך. המוות מתקרב אליך יותר ויותר. עזוב לפני שיהיה מאוחר מדי. ניצבות בפניך שתי אפשרויות: לוותר על הנשק או גורל שאין להימנע ממנו. המטה הכללי של הצבא והכוחות המזויינים” (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 23 באפריל 2018).

אחד הכרוזים שפוזרו מהאוויר בשכונות אלחג'ר אלאסוד, מחנה הפליטים אלירמוכ ואלתצ'אמן (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 23 באפריל 2018)
אחד הכרוזים שפוזרו מהאוויר בשכונות אלחג’ר אלאסוד, מחנה הפליטים
אלירמוכ ואלתצ’אמן (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 23 באפריל 2018)

ההכנות למערכה

 • דאעש נערך מבעוד מועד להתקפה בהעריכו, כי בתום המערכה באלע’וטה המזרחית יפתח צבא סוריה במערכה לכיבוש דרום דמשק. הכנות דאעש למערכה כללו: הרחבת אזורי שליטתו (כיבוש שכונת אלקדם שממערב למחנה הפליטים אלירמוכ); התבצרות (חפירת שוחות, דיפון עמדות וחפירת מנהרות) וניסיונות, שעלו בתוהו, ללכד שורות עם ארגוני מורדים נוספים הפועלים באזור (המטה לשחרור אלשאם וצבא סוריה החופשי סרבו לשתף פעולה עם דאעש).

התבצרות דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ (ImageSat International(ISI
התבצרות דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ (ImageSat International(ISI

 • במקביל להערכות לקידום פני ההתקפה ניהל דאעש משא ומתן עם המשטר הסורי להשגת הסדר פינוי, בהיותו מודע לנחיתות הבולטת שבה הוא מצוי מול צבא סוריה בשכונות הדרומיות של דמשק. במסגרת המשא ומתן הועלתה אפשרות לפינוי פעילי דאעש לאזור ביר קצב, שבמדבר הסורי (ממזרח לדמשק), ובהמשך לאגן הירמוכ, שבדרום רמת הגולן (אזור בו שולט צבא ח’אלד בן וליד המזוהה עם דאעש). בעקבות כישלון המשא ומתן הקצה המשטר הסורי לדאעש 48 שעות להתפנות מדרום דמשק לעבר אגן הירמוכ. בתום פרק זמן זה ניתנה לדאעש ארכה נוספת של 24 שעות. משלא הושג הסכם פתח צבא סוריה במתקפה.

תחילת המערכה

 • המערכה החלה ב-19 באפריל 2018 בירי ארטילרי ובתקיפות מהאוויר של צבא סוריה לעבר יעדי דאעש. התקיפות התמקדו במחנה הפליטים אלירמוכ ובשכונת אלחג’ר אלאסוד, שתי שכונות המפתח שבשליטת דאעש. מחנה אלירמוכ הותקף ע”י כוח שריון מכיוון צפון. דאעש טוען, כי בלם את ההתקפה. כמו כן תקף צבא סוריה את דאעש וארגוני המורדים האחרים בצירים נוספים בשכונות של דרום דמשק.

הערכות מוקדי הכוח השונים

כוחות משוריינים (להערכתנו של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו), שאותרו בצילום לוויין בצפון מחנה הפליטים אלירמוכ ערב פתיחת ההתקפה (ImageSat International(ISI
כוחות משוריינים (להערכתנו של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו), שאותרו בצילום לוויין בצפון מחנה הפליטים אלירמוכ ערב פתיחת ההתקפה (ImageSat International(ISI

תיעוד הלחימה

טנקים סורים תוקפים מרכזים ועמדות מבוצרותשל "פעילי טרור" בשכונת אלחג'ר אלאסוד בדרום דמשק (אלחדת' סוריה, 24 באפריל 2018)
טנקים סורים תוקפים מרכזים ועמדות מבוצרותשל “פעילי טרור” בשכונת אלחג’ר אלאסוד בדרום דמשק (אלחדת’ סוריה, 24 באפריל 2018)

אבידות

 • על פי דיווחי המשטר הסורי ספג דאעש עד כה אבידות רבות. בכלי התקשורת הסוריים דווח, כי בין ההרוגים נמצאים גם מפקדים ומנהיגים של דאעש ושל ארגונים נוספים. דווח כי בין ההרוגים אבו האשם אלח’אבורי, מנהיג (אמיר) דאעש בדרום דמשק (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 20 באפריל 2018). מפקד דאעש נוסף, ח’אלד חושאן, נהרג בשכונת אלקדם (דף הפייסבוק מחנה אלירמוך בליבנו, 23 באפריל 2018). בנוסף לכך, נהרג מפקד ממוצא סעודי, שכינויו אבו פאטמה הסעודי.
אמיר דאעש בדרום דמשק, אבו האשם אלח'אבורי (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 20 באפריל 2018).    ח'אלד חושאן, מפקד בדאעש שנהרג בשכונת אלקדם (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 23 באפריל 2018)
מימין: אמיר דאעש בדרום דמשק, אבו האשם אלח’אבורי (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 20 באפריל 2018). משמאל: ח’אלד חושאן, מפקד בדאעש שנהרג בשכונת אלקדם (דף הפייסבוק מחנה אלירמוכ בליבנו, 23 באפריל 2018)
 • מנגד, מקורות המזוהים עם מתנגדי המשטר הסורי דיווחו, כי במהלך הקרבות בשכונות הדרומיות של דמשק נהרגו עד כה 55 חיילים סוריים ופעילי המיליציות התומכות בצבא הסורי (קאסיון, 23 באפריל 2018). סוכנות הידיעות אעמאק של דאעש מסרה כי 51 חיילי צבא סוריה נהרגו ב-23 באפריל 2018 בשכונת אלתצ’אמן (חק, 24 באפריל 2018). בין ההרוגים אנשי מיליציה פלסטינים הלוחמים לצד הצבא הסורי.
 • מקורות במחנה הפליטים אלירמוכ דיווחו כי, למעלה מעשרה תושבים נהרגו מאז תחילת ההתקפה. כמו כן נמסר כי בית החולים פלסטין יצא מכלל שימוש לאחר שנפגע בתקיפה. נמסר גם על הרס רב בשכונות שונות במחנה.

כיבוש רכסי אלקלמון המזרחי

ב-21 באפריל 2018, בעקבות כיבוש אלע’וטה המזרחית, הרחיב צבא סוריה את שטח שליטתו לרכס אלקלמון המזרחי, שמצפון מזרח לדמשק. האזור שעליו השתלט צבא סוריה היה בשליטת צבא האסלאם, שפעיליו לא גילו רצון להילחם והעדיפו למסור את נשקם (כולל טנקים) ולהתפנות מהאזור. על פי הסכם הפינוי שהושג הועברו פעילי הארגון לאדלב (שבשליטת המטה לשחרור אלשאם) ולג’ראבלוס בצפון סוריה (שבחסות תורכית) (מראסלון, 21 באפריל 2018). צבא סוריה פרסם תמונות של אמצעי לחימה רבים שנמסרו לידיו, ושל מחסן נשק גדול של צבא האסלאם, שכלל טנקים וכלים משוריינים (ראו להלן).

 • בשבוע שקדם להתקפת צבא סוריה הושגו הסדרי פינוי שבמסגרתם פונו פעילי צבא האסלאם ובני משפחותיהם לצפון סוריה. במסגרת ההסדרים נקבע כי פעילי צבא האסלאם ימסרו לידי צבא סוריה שלושים טנקים ואמצעי לחימה רבים ובתוכם תותחי נ”מ, טילי נ”ט, מרגמות, כלי רכב נושאי מקלעים, רקטות מסוגים שונים ומכשירי קשר (סאנא, ביוטיוב, 22 באפריל 2018; סאנא, 24 באפריל 2018). לנוכח זאת לא נתקל צבא סוריה בהתנגדות משמעותית במהלך ההשתלטות על רכס אלקלמון המזרחי, שהחלה ב-20 באפריל 2018 והסתיימה יום לאחר מכן.
 • צבא האסלאם פרסם כרוז בו הסביר את הסיבות לנסיגת פעיליו מהרי אלקלמון המזרחי ללא קרב ולמסירת כלי נשקו. בין השאר האשים הכרוז את דאעש שהביא במהלך שלוש שנות לחימה להתשתם ולהריגת מאות מפעילי צבא האסלאם בהרי אלקלמון המזרחי. סיבות נוספות שהועלו: אמצעי הלחימה הסורים המתקדמים, איומים רוסיים והרצון לשמור על חיי האזרחים. בכרוז נטען, כי הצד הרוסי התעקש במהלך המשא ומתן על מסירת כל אמצעי הלחימה הכבדים והבינוניים, שברשות פעילי צבא האסלאם, תמורת אי תקיפתן של הערים והעיירות באלקלמון המזרחי (דף הפייסבוק פראת פוסט, 23 באפריל 2018).

כרוז שפרסם צבא האסלאם המסביר את הסיבות לנסיגתו מהרי אלקלמון המזרחי (דף הפייסבוק פראת פוסט, 23 באפריל 2018)
כרוז שפרסם צבא האסלאם המסביר את הסיבות לנסיגתו מהרי אלקלמון
המזרחי (דף הפייסבוק פראת פוסט, 23 באפריל 2018)

אמצעי הלחימה שנפלו לידי צבא סוריה 

טנקים שנמסרו לידי צבא סוריה.    תותח נישא על-גבי משאית, שנמסר לידי צבא סוריה (סאנא, 22 באפריל 2018)
מימין: טנקים שנמסרו לידי צבא סוריה. משמאל: תותח נישא על-גבי משאית, שנמסר לידי צבא סוריה (סאנא, 22 באפריל 2018)
כני שיגור של טילי נ"ט וטילי נ"ט שנמסרו לצבא סוריה (סאנא, 22 באפריל 2018)    כני שיגור של טילי נ"ט וטילי נ"ט שנמסרו לצבא סוריה (סאנא, 22 באפריל 2018)
כני שיגור של טילי נ”ט וטילי נ”ט שנמסרו לצבא סוריה (סאנא, 22 באפריל 2018)
תותחי נ"מ שנמסרו לידי צבא סוריה.   מרגמות ופצצות מרגמה (ערוץ היוטיוב סאנא, 22 באפריל 2018)
מימין: תותחי נ”מ שנמסרו לידי צבא סוריה. משמאל: מרגמות ופצצות מרגמה (ערוץ היוטיוב סאנא, 22 באפריל 2018)

מורד עמק הפרת

במורד עמק הפרת התנהלו השבוע העימותים בין דאעש לצבא סוריה בעצימות גבוהה מאשר בשבועות האחרונים. מוקדי ההתנגשויות היו העיר אלמיאדין והעיירה הג’ין, שמצפון לאלבוכמאל. דווח כי שמונה עשר חיילי צבא סוריה נהרגו בהתקפה שביצעו פעילי דאעש נגד עמדות הצבא באלמיאדין. כמו כן נמסר, כי לפחות שלושה עשר פעילי דאעש נהרגו מירי ארטילרי ותקיפות אוויריות של צבא סוריה נגד יעדי דאעש באלמיאדין (מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 19 באפריל 2018).

 

תקיפות אוויריות על יעדי דאעש במזרח סוריה ע”י הקואליציה וחיל האוויר העיראקי

 • ב ב-17 באפריל 2018, התקיימו תקיפות אוויריות, ככל הנראה של כוחות הקואליציה הבינלאומית, נגד יעדי דאעש בעיירה הג’ין, שמצפון אלבוכמאל. בתקיפות נהרגו עשרים ושמונה פעילי דאעש ובהם שבעה מפקדים. נמסר, כי אחד היעדים הייתה דירה, שבה התקיים מפגש של מפקדים של מחוז אלפראת של דאעש (מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 20 באפריל 2018).
 • בתקשורת העיראקית דווח, כי ב-19 באפריל 2018 תקפו מטוסי F-16 של חיל האוויר העיראקי יעדי דאעש בסוריה. לא נמסר היכן בוצעה התקיפה אך נראה לנו, שהמדובר באזור הסמוך לגבול סוריה-עיראק. נמסר, כי בתקיפה נהרגו 36 פעילי דאעש ובהם שישה מפקדים. קודם לכן, הצהיר ראש ממשלת עיראק חידר אלעבאדי, כי כוחות הביטחון העיראקים ירדפו את דאעש בכל האזור, ולא רק בעיראק (אלסומריה ניוז, 22 באפריל 2018).
 • בתקשורת העיראקית דווח, כי ב-23 באפריל 2018 ביצע חיל האוויר תקיפה נוספת. בתקיפה נהרג סגנו של מנהיג דאעש המכונה אבו לקמאן הסורי, שנכח בפגישה שהתקיימה במבנה המצוי בשטח סוריה. אבו לקמאן הסורי היה אחראי על גיוס מחבלים מתאבדים ושליחתם לעיראק לשם ביצוע פיגועים (עיראקי ניוז, 23 באפריל 2018).
עיקרי ההתפתחויות בעיראק
פעילות כוחות הביטחון העיראקים נגד דאעש
 • ברחבי עיראק נמשכת פעילות כוחות הביטחון העיראקים נגד התארגנויות מקומיות של דאעש:
  • מחוז כרכוכ: שלושה פעילי דאעש נהרגו בהתנגשויות עם המשטרה הפדראלית העיראקית וכוחות “הגיוס העממי” בתת-הנפה אלזאב, כ-88 ק”מ ממערב לכרכוכ (אלסומריה ניוז, 19 באפריל 2018).
  • העיר מוצול: מרכז ההסברה הביטחונית העיראקית מסר, כי אותרו שלושים חגורות נפץ, מספר מטעני חבלה וגופה של מחבל מתאבד בעיר מוצול, בגדה המזרחית של נהר החידקל (אלסומריה ניוז, 20 באפריל 2018).
  • העיר מוצול: כוחות הביטחון העיראקים לכדו את אחראי הביטחון בדאעש לאחר ששב מסוריה. ברשותו נמצאו אמצעי לחימה רבים. הוא הודה בהקמת שתי חוליות טרור, שמטרתן לערער את הביטחון. כמו כן נלכד במוצול אחראי דאעש להכנת אמצעי לחימה (סוכנות הידיעות העיראקית, 22 באפריל 2018).
פעילות דאעש
 • דאעש דיווח כי אנשיו הציבו שני מארבים לפעילי “הגיוס העממי” על ציר צבאי באזור ח’נאקין (96 ק”מ מצפון מזרח לבעקובה, כשמונה ק”מ ממערב לגבול עיראק-איראן. מפקד ב”גיוס העממי” נהרג וארבעה נפצעו. כוחות משטרה עיראקים, שהגיעו לזירה הותקפו גם הם (נאשר, 19 באפריל 2018).

חמישה-עשר פעילי דאעש מתפללים טרם היציאה לאזור הצבת מארבים כנגד לוחמי "הגיוס העממי" בח'אנקין (נאשר, 19 באפריל 2018)
חמישה-עשר פעילי דאעש מתפללים טרם היציאה לאזור הצבת מארבים כנגד לוחמי “הגיוס העממי” בח’אנקין (נאשר, 19 באפריל 2018)

מצרים וחצי-האי סיני
 • צבא מצרים דיווח כי בהתנגשויות, שהתנהלו במרכז חצי-האי סיני נהרג נאצר אבו זקול, אמיר דאעש במרכז סיני (עמוד הפייסבוק של דובר צבא מצרים, 18 באפריל 2018). סוכנות הידיעות של דאעש פרסמה סרטון בו נראים שרידי נגמ”ש של צבא מצרים, שהושמד בפיצוץ מטען חבלה ע”י דאעש, בקרבת שדה התעופה אלג’ורה מדרום לאלשיח’ זויד (אעמאק, 21 באפריל 2018).
פעילות במדינות נוספות
פיגוע התאבדות בקאבול
 • ב-22 באפריל 2018 פוצץ עצמו מחבל מתאבד של דאעש במערב קאבול. הפיצוץ אירע בתור אזרחים שהמתינו לקבלת תעודת זהות (National Identity Card). קבלת התעודות התקיימה כהכנה לקראת הבחירות לפרלמנט האפגאני המתוכננות להתבצע באוקטובר 2018. על פי דובר משרד הבריאות האפגאני נהרגו בפיגוע 57 בני אדם ו-119 נוספים נפצעו (אפגניסטאן טיימס, 22 באפריל 2018). להערכתנו מעיד פיגוע ההתאבדות האחרון, כי דאעש מתכוון לעשות מאמץ לשבש את הבחירות הצפויות לנשיאות באפגניסטאן.
 • דאעש דיווח כי הפיגוע בוצע במרכז בחירות בקאבול באמצעות פיצוץ אפוד נפץ, שהיה בידי המחבל המתאבד (אעמאק, 22 באפריל 2018). המחבל המתאבד מכונה קארי עמר הפשוארי (חק, 22 באפריל 2018). על פי שמו המדובר ככל הנראה בפעיל דאעש ממוצא פקיסטאני.

בחצי השנה שחלפה מאז נפילת המדינה האסלאמית מהווה אפגניסטאן הזירה הבולטת של פעילות דאעש במחוזות השונים. בעוד שבסוריה, עיראק, מצרים ומדינות נוספות פעילי דאעש במגננה מהווה מחוז ח’ראסאן (אפגניסטאן/ פקיסטאן) זירה בה נוטל דאעש את היוזמה, ופועל באופן אינטנסיבי כדי למצב עצמו בעמדת כוח מול הממשל האפגאני ומול הטאליבאן. פעילות הטרור אותה מבצע דאעש, הכוללת גם פיגועי התאבדות רבי נפגעים, בעיקר נגד כוחות צבא וביטחון אפגאנים, מוסדות ממשל אפגאניים, בני העדה השיעית באפגניסטאן. בחצי השנה האחרונה בוצעו ע”י דאעש לפחות תשעה פיגועי התאבדות (באמצעות הפעלת אפודי נפץ) ופיגוע מורכב נוסף (הפעלת מכונית תופת, ירי רקטה ופיצוץ מטעני חבלה).

פעילות סיכול ומנע
גילוי מנהרה בין תוניסיה ללוב ששימשה להעברת פעילי דאעש
 • בתקשורת הלובית דווח, כי המשמר הלאומי התוניסאי הודיע על גילוי מנהרה באורך של שבעים ק”מ בין תוניסיה לבין לוב. משערים שהמנהרה שימשה להעברת פעילי דאעש לתוניס וליציאת תוניסאים שרצו להצטרף לשורות דאעש. ההערכה היא, שלאחר התבוסות שנחל [דאעש] בעיראק ובסוריה נועדה המנהרה לשמש לשובם של תוניסאים מאזורי המתיחות (קרי, סוריה ועיראק). גורמי ביטחון תוניסאים משערים שקיימות מנהרות נוספות בגבול תוניסיה-לוב ותוניסיה-אלג’יריה (אח’באר ליביא 19, 24 באפריל 2018).
פעילות פייסבוק נגד תכנים קיצוניים הקשורים לדאעש ולאלקאעדה
 • סוכנות רויטרס דיווחה, כי בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2018 (מינואר עד סוף מרץ 2018), הסירה פייסבוק או הוסיפה הערות אזהרה ל-1.9 מיליון תכנים קיצוניים הקשורים לדאעש ולאלקאעדה. מדובר בכמות כפולה בקירוב מזו שהייתה ברבעון הקודם (אוקטובר-דצמבר 2017). לטענת פייסבוק, היא עושה שימוש בתוכנה אוטומטית המבצעת השוואה בין תמונות כדי לאתר תכנים הקשורים לקיצוניות וכי הסרת תוכן קיצוני ארכה בממוצע פחות מדקה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2018 (רויטרס, 24 באפריל 2018).
המערכה התודעתית

מוסד אלפרקאן של דאעש[1] פרסם לאחרונה קלטת-שמע המיוחסת אבו חסן אלמהאג’ר, הדובר הרשמי של הארגון (אורכה כ-50 דקות). זוהי הודעה ראשונה מסוגה מאז נפילת המדינה האסלאמית (נובמבר 2017).[2] היא נועדה לחזק את רוחם של פעילי דאעש במחוזות השונים ולדרבן אותם ולדבוק ב”דרך הג’האד” נגד ה”כופרים”. אלמהאג’ר הדגיש, כי מבחינת דאעש אין כל הבדל בין הלחימה נגד המשטרים המערביים (ובכלל זה מצרים, סעודיה) לבין המלחמה נגד האויבים האחרים (ארה”ב, העם היהודי ואיראן). בסיום דבריו הוא פנה לחיילי הח’ליפות האסלאמית ולתומכיה וציין, כי הג’האד נגד האויב הרוצה להשתלט על אדמות המוסלמים עומד כיום בפני שלב חדש ובפני פרשת דרכים. הוא קרא לתומכיו לפגוע ברוסיה, איראן וארה”ב, שאותה לדבריו, הצליחו לוחמי הג’האד להתיש.


אבו חסן אלמהאג'ר, שמונה בדצמבר 2016 לשמש כדובר הרשמי של דאעש, בעקבות הריגתו של אבו מחמד אלעדנאני, קודמו בתפקיד (אלצבאח, 5 בדצמבר 2016)
אבו חסן אלמהאג’ר, שמונה בדצמבר 2016 לשמש כדובר הרשמי של דאעש, בעקבות הריגתו של אבו מחמד אלעדנאני, קודמו בתפקיד (אלצבאח, 5 בדצמבר 2016)

 • להלן עיקרי דבריו של אבו חסן אלמהאג’ר (אתר שיתוף הקבצים Archive.org, שבו מרבה דאעש להפיץ סרטונים שהוא מפיק):
  • למדינה האסלאמית נותרו לוחמים נאמנים, הממשיכים בלחימה נגד הכופרים בעיראק, סוריה, תימן, ח’ראסאן (אפגניסטאן/פקיסטאן), לוב, סיני, מערב אפריקה, סומליה ותוניסיה. הלוחמים הללו דבקים באמונתם לאורך כל הדרך וממשיכים בג’האד.
  • מבחינת דאעש אין הבדל בין הלחימה במשטר הסעודי, בצבא המצרי, בחמאס וברשות הפלסטינית לבין הלחימה בארה”ב, בסוריה ובאירופה. המדינה האסלאמית אינה מבחינה במלחמתה בין הרודנים במדינות הערביות והמוסלמיות לבין אדוניהם של אותם רודנים. הדובר קרא לדבוק בג’האד עד שהאסלאם ישלוט בעולם.
  • ארה”ב “חולמת בהקיץ” כשהיא סבורה שהמדינה האסלאמית חוסלה. מצבם של לוחמי הג’האד מצוין. כוחם גובר, הם מאוחדים ובעוד כמה שנים ייתן אללה את הניצחון בידיהם. הדובר ציין כי ההכרזה האמריקאית על העברת השגרירות לירושלים הוא רצון להסיט את תשומת הלב מכישלון מדיניות ארה”ב במזרח-התיכון וכי החשבון שיש ל”חיילי האסלאם” עם היהודים הינו ארוך. הוא קרא לארה”ב להסתלק מהאזור והוסיף כי שלוחות דאעש ברחבי העולם מכות במשתפי הפעולה עמה, וימשיכו לעשות זאת עד אחרית הימים. הוא הוסיף כי רוסיה, כי היא מנצחת, נכשלת גם היא. הוא האשים את שתי המעצמות בהרס הרב שנגרם בסוריה וברדיפת בני העדה הסונית.
  • הדובר עודד את פעילי דאעש במצרים ובסיני וקרא להם להתאזר בסבלנות. הוא הוסיף כי לוחמי הארגון נלחמים ב”כופרים” כדי להתעמת (בסופו של דבר) עם היהודים (ישראל). תשומת לב מיוחדת הקדיש הדובר לעיראק: הוא קרא להכות בשיעים האיראנים ובמשתפי הפעולה עמם בעיראק. הוא פנה ללוחמי הג’האד העיראקים וקרא להם להחריב כל מתקן ביטחוני, צבאי או תקשורתי של ממשלת עיראק (“הממשלה השיעית”). הדובר קרא לסונים בעיראק להתרחק מהקלפיות בבחירות הקרובות (הבחירות הכלליות אמורות להתקיים בחודש הבא). שכן הקלפיות יהיו יעדים להתקפות הארגון.
  • בסיום דבריו פנה הדובר לחיילי הח’ליפות ולתומכיה ואמר, כי הג’האד נגד האויב השנוא, שרוצה להשתלט על ארצות המוסלמים, עומד כיום בפני שלב חדש ובפני פרשת דרכים. הוא קובע, כי עלה בידי לוחמי הג’האד להתיש את ארה”ב וקרא להם לפגוע באמריקאים, ברוסים ובאיראנים.

[1] מוסד להפקת חומרי תעמולה של דאעש, ובמיוחד סרטים מטעם הנהגת דאעש.
[2]
אבו אלחסן אלמהאג'ר מונה כדובר דאעש ב-5 בדצמבר 2016. באותו יום פורסמה קלטת שמע שלו. קלטות שמע נוספות שלו פורסמו ב-4 באפריל 2017 וב-22 ביוני 2017. אבו בכר אלבע'דאדי, מנהיג דאעש, פרסם את קלטת השמע האחרונה שלו ב-28 בספטמבר 2017. מאז נפילת המדינה האסלאמית לא הופצו קלטות מטעם מנהיג דאעש או מטעם דובר הארגון.