מאפייני הפעילות הפלסטינית בג’נין לנוכח פעילות צה”ל בשטח

פעילי פלוגות ירושלים , גדוד ג'נין מתעמתים עם כוחות צה

פעילי פלוגות ירושלים , גדוד ג'נין מתעמתים עם כוחות צה"ל (חשבון הטוויטר של הדף המוקדש ל'פלסטין' באתר ערוץ אלג'זירה, 1 באוגוסט 2022)

אימונים של פעילי גדוד ג'נין–מטווח והסתערות על יעד (אתר ערוץ אלג'זירה, 6 בינואר 2023)

אימונים של פעילי גדוד ג'נין–מטווח והסתערות על יעד (אתר ערוץ אלג'זירה, 6 בינואר 2023)

אימונים של פעילי גדוד ג'נין–מטווח והסתערות על יעד (אתר ערוץ אלג'זירה, 6 בינואר 2023)

אימונים של פעילי גדוד ג'נין–מטווח והסתערות על יעד (אתר ערוץ אלג'זירה, 6 בינואר 2023)

כללי
 • ב-19 ביוני 2023 הסתבכה פעילות כוחות ביטחון ישראליים למעצר מבוקשים במחנה הפליטים ג’נין לאחר שהופעלו מטענים רבי עוצמה נגד כלי רכב ממוגנים של צה”ל. במשך שעות ארוכות בהן ניסו הכוחות לחלץ את כלי הרכב התנהלו חילופי אש כבדים במקום. צה”ל אף הפעיל מסוקי קרב. שבעה לוחמים נפצעו באורח קל-בינוני, מספר כלי רכב נפגעו והושבתו. בשנתיים האחרונות מהווה ג’נין, ובעיקר מחנה הפליטים ג’נין, מוקד טרור ממנה יצאו פלסטינים רבים לבצע פיגועים, כולל בשטח ישראל. צה”ל שפועל בעיר ובמחנה הפליטים למיגור הטרור נתקל בהתנגדות חצי ממוסדת של הזרועות הצבאיות של הארגונים הפלסטינים. האירוע ב-19 ביוני היה בבחינת עליית מדרגה בפעילות במחנה הפליטים נגד הכוחות הישראליים.
 • מחנה הפליטים ג’נין, בו מתגוררים כ-11,000 תושבים, נשלט על ידי קבוצות צבאיות, בעיקר של הג’האד האסלאמי בפלסטין, והוא הפך למוקד פעילות טרור ביהודה ושומרון, כולל ניסיונות לאחרונה לבצע ירי לעבר ישובים בתוך שטח ישראל וניסיונות, שלא צלחו בינתיים, לייצור רקטות ושיגורן לעבר ישראל. מחנה הפליטים, על ארגוניו השונים פועל במאוחד ובאופן כמעט עצמאי כאשר לרשות הפלסטינית אין כמעט נוכחות או יכולת השפעה במקום. יש לציין שחלק מתושבי מחנה הפליטים, גם אלה שאינם פעילים צבאית, מהווים חלק בלתי נפרד מהפעילות נגד כוחות ביטחון ישראלים מאחר שהם מספקים מודיעין מקדים על כניסת כוחות צה”ל למחנה ומסייעים לסכל את פעילותם במקום.
 • במהלך חודשי העימות עם כוחות הביטחון במחנה הפליטים ג’נין התפתחו דרכי פעולה של הפעילים במחנה באופן משמעותי והם ממשיכים כל העת לשפר את השיטות ולפתח יכולות ההתמודדות נוספות במישור הארגוני, המודיעיני והמבצעי. במסגרת זאת הם מפתחים ומשפרים את יכולות המעקב אחר פעילות כוחות הביטחון הישראליים, לומדים את שיטות ודפוסי הפעולה של כוחות הביטחון ומפתחים אמצעי נגד ושיטות לחימה כדי להתמודד מול כוחות הביטחון וכן מבצעים תרגילים לאימון אנשיהם
 • מחנה הפליטים ג’נין הוא מודל ייחודי ביהודה ושומרון באופיו הלוחמני ובהתנגדות המאורגנת של אנשיו לפעילות כוחות הביטחון הישראליים. מעקב אחר המתרחש במחנה מעניק את התחושה כי לתושביו תודעת לחימה מתמשכת (המכונה על ידם “מלחמת שחרור”) אשר לאחרונה היא זו שמכתיבה את סדר יומם ואורח חייהם. בראייתם, בלחימה הם מגנים לא רק על זכויותיהם אלא גם על בתיהם ומשפחותיהם. העמידה של אנשי מחנה הפליטים ג’נין מול כוחות הביטחון הישראליים מהווה מודל השראה וחיקוי ברחבי יהודה ושומרון. אנשי ג’נין זוכים לדברי שבח והאדרה ואנו אף עדים לניסיונות לחקות את דרך הפעולה של אנשי מחנה הפליטים ג’נין לבצע פעילות התנגדות מאורגנת דומה בערים נוספות כמו שכם, טול כרם ויריחו.
 • המחקר סוקר את תמונת מצב והפעילות במחנה הפליטים ג’נין בניסיון להתחקות אחר התפתחות השיטות והמהלכים של הכוחות, מודיעינית ומבצעית, ובכלל זה פיתוח יכולות מבצעיות ואמצעי לחימה, שיפור יכולות יחידות המעקב המתריעות על כניסת כוחות צה”ל ומקומות שהותם, זיהוי טוב ומהיר של יחידות הצבא ואף ליכולת לזהות יחידות מיוחדות ( יחידת המסתערבים ימ”מ, יחידות מודיעין), מעקב אחר אמצעי הלחימה בהם עושים הכוחות שימוש בשטח ועוד. המחקר מסתמך בעיקר על ניתוח רשתות חברתיות מקומיות וכלי תקשורת מהחודשים פברואר, מרץ אפריל 2023 ודוגמאות נוספות מיוני 2023.
דרכי הפעולה
כללי
 • כבר משנת 2002, ימי מבצע “חומת מגן”, נודע מחנה הפליטים ג’נין בהתנגדות הצבאית העזה שהפגין נגד כוחות צה”ל בהגנה על המחנה. הכוחות הלוחמים במחנה הורכבו מקואליציה של ארגונים חמושים פלסטינים, במיוחד הג’האד האסלאמי בפלסטין וגדודי חללי אלאקצא, פעלו בתיאום והפעילו תצפיות, מארבים, סייענים ולוחמים חמושים בשילוב מטעני חבלה.. עתה, עשרים שנים מאוחר יותר, כוחות ביטחון הנכנסים למחנה נתקלים בהתנגדות במאפיינים דומים, מורכבים ומתקדמים יותר. חלקה הגדול של פעילות ההתנגדות נעשית במסגרת גדוד ג’נין וחלקה מבוצעת בצורה בלתי מאורגנת, פרי יוזמה אישית.
 • גדוד ג’נין (“כתיבת ג’נין”) הוא מסגרת של לוחמים חמושים שהוקמה במחנה הפליטים ג’נין. הגדוד מזוהה עם הג’האד האסלאמי בפלסטין והוא מעין שלוחה של פלוגות ירושלים, הזרוע הצבאית שלו בשומרון. הגדוד הוקם, ככל הנראה, על רקע מבצע “שומר החומות” ברצועת עזה (מאי 2021). אולם, הכרזה פומבית על קיומו הייתה בספטמבר 2021 על רקע בריחתם של ששת האסירים מכלא גלבוע. למרות שהגדוד הוקם על ידי הזרוע הצבאית של הג’האד האסלאמי, שותפים בו גם פעילים מזרועות צבאיות נוספות כמו חמאס ופתח והוא מגלם סוג של אחדות ותיאום בין הארגונים הבולטים על רקע הפילוג בחברה הפלסטינית. עוד ניכר כי הזדהות פעילי הגדוד היא מקומית יותר מאשר ארגונית דבר המתבטא בשמו של הגדוד ושמותיהם של הגדודים הנוספים הקרויים על שם המקום בו הם פועלים ולא על שם ארגון כלשהו. מספר ערוצי טלגרם משמשים את פעילי הגדוד כאמצעי קשר בסיסי להעברת מסרים ודיווחים בינם לבין עצמם ובינם לבין הציבור.[1]
 • בפעילות במחנה הפליטים ג’נין מול כוחות צה”ל התקבעו במהלך חודשי הפעילות מספר דפוסי פעולה, שיטות ומהלכים. הפעילים במחנה מצויים כל העת בתהליך מתמשך של הפקת לקחים, לימוד ושיפור היכולות, מודיעינית ומבצעית הכוללות: שיפור יכולות יחידות המעקב המתריעות על כניסת כוחות צה”ל ומיקומם, זיהוי טוב ומהיר יותר של יחידות מיוחדות, פיתוח יכולות לחימה בשטח, ואמצעי לחימה ומעקב דוגמת מטענים וכלי טיס בלתי מאוישים, שיתנו מענה לאתגר מולם. לפעילות זו נרתמת גם האוכלוסייה המקומית אשר מסייעת להם ומצייתת להוראותיהם.
 • להלן שיטות הפעולה הננקטות מול כוחות הביטחון הישראליים על ידי הגורמים השונים במחנה הפליטים ג’נין.
התרעה על כניסת כוחות
 • במחנה הפליטים ג’נין יחידות מעקב המורכבות מבעלי תפקידים מקרב אנשי הזרועות הצבאיות כמו גם תושבים מקומיים. תפקידם הוא להתריע על כניסת כוחות הביטחון הישראליים. במהלך הזמן, פיתחו היחידות והתושבים המסייעים להן, יכולות זיהוי מדויקות ומפורטות יותר הכוללות גם את סוג הכוחות הנכנסים (ימ”מ, מסתערבים, מודיעין), ציון מספר וסוג כלי הרכב והג’יפים, כיווני הכניסה ומקומות שהות הכוחות ועוד. פעמים רבות מלווה המידע בצילומים מקוריים בזמן אמת מהשטח המופצים ברשתות החברתיות הייעודיות. המעקב מבוצע בעיקר ממקומות מסתור (בשאיפה מקומות עליונות של בניינים) ולעיתים מתוך מכוניות העורכות סיורים שגרתיים בשטח. מפרסומים ברשתות החברתיות עולה, כי סוג היחידה שאותרה יכול להעיד על אופי וסוג הפעולה שעל הפעילים לנקוט נגדה.
פעילי גדוד ג'נין עוקבים אחרי כניסת כוחות צה"ל (דף הפייסבוק ג'נין אם אלבדאיאת)     פעילים צבאיים (או יתכן תושבים) עוקבים בחשאי על כוחות צה"ל לאחר שהם ירדו מכלי רכב מסחרי (דף הפייסבוק: ג'נין אם אלבדאיאת, 7 במרץ 2023)
מימין: פעילי גדוד ג’נין עוקבים אחרי כניסת כוחות צה”ל (דף הפייסבוק ג’נין אם אלבדאיאת)
משמאל: פעילים צבאיים (או יתכן תושבים) עוקבים בחשאי על כוחות צה”ל לאחר שהם ירדו מכלי רכב מסחרי (דף הפייסבוק: ג’נין אם אלבדאיאת, 7 במרץ 2023)
"דחוף -יחידת המעקב מאתרת תנועה אינטנסיבית של כוחות הכיבוש לכיוון מחסום ג'למה"
 (דף הפייסבוק אח'באר ג'נין אלאן)
“דחוף -יחידת המעקב מאתרת תנועה אינטנסיבית של כוחות הכיבוש לכיוון מחסום ג’למה”
(דף הפייסבוק אח’באר ג’נין אלאן)
 "הפיצו - היחידה שנכנסה לג'נין היא יחידת איסוף מודיעינית, היא מצלמת מקומות וסמטאות חשובות והיא חלק מהמשימה הגדולה המתוכננת" (חשבון הטוויטר: ג'יש פלסטין אלאלקטרוני , 30 במרץ 2023)
“הפיצו – היחידה שנכנסה לג’נין היא יחידת איסוף מודיעינית, היא מצלמת מקומות וסמטאות חשובות והיא חלק מהמשימה הגדולה המתוכננת” (חשבון הטוויטר: ג’יש פלסטין אלאלקטרוני , 30 במרץ 2023)
ניסיונות לסכל כניסת כוחות ביטחון ישראלים למחנה הפליטים
 • לאחר זיהוי הפעילות, הניסיונות לסיכול כניסת כוחות צה”ל נעשים באמצעים שונים לעיתים במאמץ משותף בין הפעילים בשטח לבין התושבים. ההתנהלות בשטח משתנה ממוקד למוקד ומאירוע לאירוע. יחד עם זאת ניתן לומר באופן כללי שמדובר בלוחמה ספונטאנית בעלת אופי מקומי בפיקוד אנשי הנהגה מקומיים.
 • בין השיטות שעלו ברשתות החברתיות אפשר למצוא הצבת מכשולי ברזל, הצבת כלי רכב כבדים ומכוניות מושבתות (סיאראת משטובה) בכניסות למחנה הפליטים, סגירת הכניסות, שפיכת שמן על הכביש, הבערת צמיגים ועוד. לעיתים מבוצע סיור באזור שנועד לוודא אם הכניסות נחסמו כראוי. כתבי אלג’זירה ליוו סיור שיצא לוודא את חסימת הכניסות והמצלמה ליוותה פעיל צבאי שנסע במכונית אשר ציין כי ישנן 15 כניסות למחנה שהם נוהגים לאטום (אלג’זירה, מרץ 2023).
סיור להבטחת חסימת הכניסות כדי למנוע מכוחות הצבא להיכנס למחנה הפליטים
 (אלג'זירה, מרץ 2023)
סיור להבטחת חסימת הכניסות כדי למנוע מכוחות הצבא להיכנס למחנה הפליטים (אלג’זירה, מרץ 2023)
"אני בוחן את האזורים הללו כדי לוודא שהם אכן סגורים כדי למנוע את פלישת הצבא בכל רגע נתון"
 (אלג'זירה, מרץ 2023)
      "אני בוחן את האזורים הללו כדי לוודא שהם אכן סגורים כדי למנוע את פלישת הצבא בכל רגע נתון"
 (אלג'זירה, מרץ 2023)
“אני בוחן את האזורים הללו כדי לוודא שהם אכן סגורים כדי למנוע את פלישת הצבא בכל רגע נתון” (אלג’זירה, מרץ 2023)

"כל הכניסות למחנה ג'נין, פרט לכניסה הראשית, ייסגרו, כמהלך מנע לפלישה מצד כוחות הכיבוש" )דף הפייסבוק שבכה ג'נין אלאעלאמיה – אלצפחה אלבדילה, 8 בפברואר 2023)

"כל הכניסות למחנה ג'נין, פרט לכניסה הראשית, ייסגרו, כמהלך מנע לפלישה מצד כוחות הכיבוש" )דף הפייסבוק שבכה ג'נין אלאעלאמיה – אלצפחה אלבדילה, 8 בפברואר 2023)

"כל הכניסות למחנה ג'נין, פרט לכניסה הראשית, ייסגרו, כמהלך מנע לפלישה מצד כוחות הכיבוש" )דף הפייסבוק שבכה ג'נין אלאעלאמיה – אלצפחה אלבדילה, 8 בפברואר 2023)
“כל הכניסות למחנה ג’נין, פרט לכניסה הראשית, ייסגרו, כמהלך מנע לפלישה מצד כוחות הכיבוש”)
דף הפייסבוק שבכה ג’נין אלאעלאמיה – אלצפחה אלבדילה, 8 בפברואר 2023)

"מקורות מקומיים: סגירת כל הכניסות לג'נין לאחר שאותרו תנועות חשודות" 
(דף הפייסבוק סעד ניוז, 15 במרץ 2023)
“מקורות מקומיים: סגירת כל הכניסות לג’נין לאחר שאותרו תנועות חשודות”
(דף הפייסבוק סעד ניוז, 15 במרץ 2023)
"מכולות אשפה, אבנים וצמיגים (בוערים) לבלימת כוחות הצבא" (אלג'זירה, 26 בינואר 2023)
“מכולות אשפה, אבנים וצמיגים (בוערים) לבלימת כוחות הצבא” (אלג’זירה, 26 בינואר 2023)
"ההתנגדות שלנו מבקשת... אחינו בעלי כלי הרכב הכבדים והמכוניות המושבתות (משטובה), אנו מבקשים מכם לאטום, ככל האפשר, את המבואות לעיר העתיקה בשל החשש מפני פלישה (יתכן שמדובר בשכם). (חשבון הטוויטר כבסולה, 17 במרץ 2023)
“ההתנגדות שלנו מבקשת… אחינו בעלי כלי הרכב הכבדים והמכוניות המושבתות (משטובה), אנו מבקשים מכם לאטום, ככל האפשר, את המבואות לעיר העתיקה בשל החשש מפני פלישה (יתכן שמדובר בשכם). (חשבון הטוויטר כבסולה, 17 במרץ 2023)
שעתוק שיטת החסימה שנוקט גדוד ג’נין בטול כרם
פעילי גדוד טול כרם מציבים מחסומים ושקי חול בכניסות למחנה הפליטים נור שמס ובסמטאותיו (דף הפייסבוק ע'רב אסיא – עאג'ל, 3 באפריל 2023 (    פעילי גדוד טול כרם מציבים מחסומים ושקי חול בכניסות למחנה הפליטים נור שמס ובסמטאותיו (דף הפייסבוק ע'רב אסיא – עאג'ל, 3 באפריל 2023 (
פעילי גדוד טול כרם מציבים מחסומים ושקי חול בכניסות למחנה הפליטים נור שמס ובסמטאותיו (דף הפייסבוק ע’רב אסיא – עאג’ל, 3 באפריל 2023)
 • לאחר ההתנקשות בחוליית הטרור באמצעות כלי טיס בלתי מאויש, אותרה תופעה של תליית יריעות בד והצללות ברחובות מחנה הפליטים ג’נין כדי לשמור על פעילי ההתנגדות מפני כלי טיס בלתי מאוישים (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023). יצוין כי בעבר השתמשו בשיטה זו להגנה מפני מעקבים מהאוויר ברצועת עזה.
 תליית הסוואה (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023)    תליית הסוואה (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023)
תליית הסוואה (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023)
התנהלות בשטח
 • פעילות רבה היא בעלת אופי מגננתי הבא לידי ביטוי בעיקר בפעילות למניעת כניסת כוחות ביטחון ישראלים למחנה הפליטים, מניעת סיכולים מעצרים והרס בתים. כאשר מתבצעת פעילות התקפית היא מתבטאת בעיקר בירי והשלכת מטענים ובקבוקי תבערה לעבר הכוחות. הצבת מארבים במקומות שהות הכוחות ובקרבת מחסומים או מקומות ריכוז כוחות ולאחרונה ו גם בהפעלת מטענים נגד כלי רכב צבאיים.
 • מפרסומים שונים בכלי התקשורת ניתן להסיק שכאשר מאותרת כניסת כוחות צה”ל ננקט נוהל יחסית קבוע הכולל מספר מהלכים:
  • הפצת התרעה על כניסת כוחות.
  • כניסת למצב כוננות.
  • פיזור פעילים במוקדים לא חשופים (ניכר כי הם מודעים לניסיונות כוחות צה”ל להוציא אותם מעמדותיהם לאזורים חשופים).
  • הפעלת אזעקה ו/או קריאות מהמסגדים כאמצעי מנע וכקריאה להיערכות הן עבור התושבים אשר עם שמיעתן הם סוגרים את החנויות, אוספים את ילדיהם ומתפנים לבתיהם, והן עבור הפעילים בשטח.
  • קריאה לתושבים לסייע אם נדרש (למשל לצורך עיכוב הכוחות באמצעות הבערת צמיגים או יידויי אבנים).
שיטות הלחימה בשטח
 • ההתנהלות בשטח משתנה ממוקד למוקד ומאירוע לאירוע אך ניתן לומר באופן כללי כי מדובר בלחימת התנגדות בעלת אופי מקומי המונהגת על ידי מקומיים באופן ספונטאני בהתאם לנסיבות בשטח. נראה שההרכבים מבוזרים ואין היררכיה ברורה, עובדה המשפיעה על תהליך קבלת ההחלטות בשטח. לרוב הלוחמה היא בעלת אופי מגננתי הבא לידי ביטוי בפעילות למניעת כניסת הכוחות לשטחי מחנה הפליטים.
 • במקרה של פעילות התקפית מדובר בעיקר ירי של פעלים חמושים, על פי רוב רעולי פנים, כדי למנוע את זיהויים, השלכת בקבוקי תבערה ומטענים. לעיתים מתבצעים מארבים בשטח במקומות שהות הכוחות כמו למשל בקרבת מחסומים או מקומות ריכוז אחרים. לאחרונה הופעלו מטענים רבי עוצמה נגד כלי רכב צבאיים שגרמו לפצועים ולנזק רב ואילצו את כוחות הביטחון לשהות במשך מספר שעות רב בשטח חשופים לירי מאסיבי.
 • להלן מבחר דיווחי רשתות חברתיות לגבי מהלכים שונים שנוקטים הפעילים הצבאיים בעת לחימה.
קריאות (לתושבים) "לצאת לרחובות ג'נין עכשיו"
 (דף הפייסבוק ג'נין אם אבדאיאת, 9 במרץ 2023)
קריאות (לתושבים) “לצאת לרחובות ג’נין עכשיו”
(דף הפייסבוק ג’נין אם אבדאיאת, 9 במרץ 2023)
"כל הלוחמים מתבקשים לא להגיע לשוק ולנקוט משנה זהירות" 
(חשבון הטוויטר ג'נין אלעמאליאת אלמשתרכה)
“כל הלוחמים מתבקשים לא להגיע לשוק ולנקוט משנה זהירות”
(חשבון הטוויטר ג’נין אלעמאליאת אלמשתרכה)
"הצבא מתכנן למשוך את הלוחמים (למארב)... מבקשים שאף אחד לא ייצא ויירה, חייכם יקרים לנו"
(ערוץ הטלגרם ג'נין אלעמליאת אלמשתרכה)
“הצבא מתכנן למשוך את הלוחמים (למארב)… מבקשים שאף אחד לא ייצא ויירה, חייכם יקרים לנו”
(ערוץ הטלגרם ג’נין אלעמליאת אלמשתרכה)
"ג'נין ולוחמיה, אנא נקטו זהירות מקסימאלית כי הגיע אלינו מידע שהיחידה שעמה נערך העימות היא יחידת סיור מודיעינית שמתווה את הדרך ליחידות המיוחדות הציוניות" (חשבון הטוויטר ג'יש פלסטין אלאלקטרוני, 30 במרץ 2023)
“ג’נין ולוחמיה, אנא נקטו זהירות מקסימאלית כי הגיע אלינו מידע שהיחידה שעמה נערך העימות היא יחידת סיור מודיעינית שמתווה את הדרך ליחידות המיוחדות הציוניות”
(חשבון הטוויטר ג’יש פלסטין אלאלקטרוני, 30 במרץ 2023)
" האירוע התחמם שאלוהים יגן על הצעירים תכתשו אותם אחד אחד"
 (ערוץ הטלגרם ג'נין אלעמאליאת אלמשתרכה)
“האירוע התחמם שאלוהים יגן על הצעירים תכתשו אותם אחד אחד”
(ערוץ הטלגרם ג’נין אלעמאליאת אלמשתרכה)
"חבר'ה, תפתחו את הזירה ללוחמי ההתנגדות , יש חשש מכדורים תועים, התרחקו מהזירה" 
( חשבון הטוויטר כבסולה, 16 במרץ 2023)
“חבר’ה, תפתחו את הזירה ללוחמי ההתנגדות , יש חשש מכדורים תועים, התרחקו מהזירה”
(חשבון הטוויטר כבסולה, 16 במרץ 2023)
פעילי פלוגות ירושלים , גדוד ג'נין מתעמתים עם כוחות צה"ל 
(חשבון הטוויטר של הדף המוקדש ל'פלסטין' באתר ערוץ אלג'זירה, 1 באוגוסט 2022)
פעילי פלוגות ירושלים , גדוד ג’נין מתעמתים עם כוחות צה”ל
(חשבון הטוויטר של הדף המוקדש ל’פלסטין’ באתר ערוץ אלג’זירה, 1 באוגוסט 2022)
דוגמה ליוזמה התקפית
הודעה מטעם יחידת ההרתעה אלזהאבדה בג'נין: אתמול איתרו לוחמנו תנועה בשולי הישוב בעקבות זאת הצבנו מארב לכוחות הכיבוש במהלך נסיגתם מהישוב ראבא לכיוון יישובנו הטמנו שלושה מטענים שמטרתם לעכב את נסיגת הכוחות ולכנס אותם במשבצת העימות הצרה. אחד המטענים היה ריק, מעטפת ברזל שלא היה בתוכה דבר, וחיילי הכיבוש בשל חששם ירו עליה מתוך כלי הרכב הצבאיים שלהם הם ירו יותר משישים כדורים ללא כל טעם ואנו הודות לאללה כיוונו לעברם מטען באופן ישיר בזמן שהם ירו על המטען הריק " (ערוץ הטלגרם יחידת ההרתעה אלזבאדה, 13 במרץ 2023).
הודעה מטעם יחידת ההרתעה אלזהאבדה בג’נין: אתמול איתרו לוחמנו תנועה בשולי הישוב בעקבות זאת הצבנו מארב לכוחות הכיבוש במהלך נסיגתם מהישוב ראבא לכיוון יישובנו הטמנו שלושה מטענים שמטרתם לעכב את נסיגת הכוחות ולכנס אותם במשבצת העימות הצרה. אחד המטענים היה ריק, מעטפת ברזל שלא היה בתוכה דבר, וחיילי הכיבוש בשל חששם ירו עליה מתוך כלי הרכב הצבאיים שלהם הם ירו יותר משישים כדורים ללא כל טעם ואנו הודות לאללה כיוונו לעברם מטען באופן ישיר בזמן שהם ירו על המטען הריק ” (ערוץ הטלגרם יחידת ההרתעה אלזבאדה, 13 במרץ 2023).
דיווחים שוטפים על מיקום כוחות צה”ל
 • במהלך כל האירועים, מועברים דיווחים מהשטח על ידי תצפיתנים ותושבים אודות מיקום כוחות הביטחון, כניסת הכוחות, עימותים עם פעילים ותושבים מקומיים ועוד. הדיווחים נמשכים עד לרגע יציאתם. להן דוגמאות לדיווחים:

"כרגע הם נמצאים בבסטה אלרמל בכניסה לישוב, באורות כבויים"
 (ערוץ הטלגרם ג'נין אלעמליאת אלמשתרכה)
“כרגע הם נמצאים בבסטה אלרמל בכניסה לישוב, באורות כבויים”
(ערוץ הטלגרם ג’נין אלעמליאת אלמשתרכה)

"הכוחות המיוחדים מצטופפים במסעדה ששמה מסעדת פלסטין" 
(חשבון הטוויטר כבסולה, 16 במרץ 2023)
“הכוחות המיוחדים מצטופפים במסעדה ששמה מסעדת פלסטין”
(חשבון הטוויטר כבסולה, 16 במרץ 2023)
"נסיגת כוחות הכיבוש מרחוב אלנאצרה; גוררים את הסקודה )שבה נסעו במסווה הכוחות המיוחדים) עמם" 
(חשבון הטוויטר כבסולה, 16 במרץ 2023)
“נסיגת כוחות הכיבוש מרחוב אלנאצרה; גוררים את הסקודה) שבה נסעו במסווה הכוחות המיוחדים) עמם”
(חשבון הטוויטר כבסולה, 16 במרץ 2023)
"יחידות המעקב במרדף אחר אוטובוס שהתברר שבתוכו כוחות מיוחדים - הכוחות שהיו בתוכו הרגישו כי הם נחשפו, אז חזרו על עקבם וברחו..." (דף הפייסבוק ג'נין ע'ראד אלאן)
“יחידות המעקב במרדף אחר אוטובוס שהתברר שבתוכו כוחות מיוחדים – הכוחות שהיו בתוכו הרגישו כי הם נחשפו, אז חזרו על עקבם וברחו…” (דף הפייסבוק ג’נין ע’ראד אלאן)
"יחידת גיבורי גדוד ג'נין במהלך מעקב אחר כוחות הכיבוש היום במהלך הפלישה למחנה ולסביבתו" 
(דף הפייסבוק ג'נין אם אלבדאיא, 7 במרץ 2023)
“יחידת גיבורי גדוד ג’נין במהלך מעקב אחר כוחות הכיבוש היום במהלך הפלישה למחנה ולסביבתו”
(דף הפייסבוק ג’נין אם אלבדאיא, 7 במרץ 2023)
תיעוד פעילות כוחות הביטחון ב-19 ביוני 2023
 • נוהל דומה הופעל בעת פעילות כוחות הביטחון ב-19 ביוני 2023. לשטח הועברו דיווחים שוטפים החל מרגע יציאת הכוחות, שלבי התקדמותם לעבר מחנה הפליטים ג’נין, הפעילות בשטח ותהליך היציאה ממנו. הדיווחים לוו בתמונות מהשטח שהופצו ברשתות החברתיות. אל הציבור הופנתה גם קריאה שכל מי שרואה/חושף את כוחות הצבא, מתבקש לתעד ולשלוח את התמונות לערוץ הטלגרם הייעודי (ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 19 ביוני 2023).
 יציאת כלי רכב משוריינים מג'למה 
(מימין: ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023; משמאל: ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
    יציאת כלי רכב משוריינים מג'למה 
(מימין: ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023; משמאל: ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
יציאת כלי רכב משוריינים מג’למה
(מימין: ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 19 ביוני 2023; משמאל: ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
תיעודה דחפור שמגיע ממעבר ג'למה 
(ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
תיעוד הדחפור שמגיע ממעבר ג’למה
(ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
 מימין: תיעוד הכוחות ברחוב נאצרה. משמאל: תיעוד הכוחות ברחוב אלעסכר. (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
מימין: תיעוד הכוחות ברחוב נאצרה. משמאל: תיעוד הכוחות ברחוב אלעסכר.
(ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
דיווחים כי כוחות מלווים בדחפור הגיעו דרך רחוב נאבלס לשכונת אלג'אבריאת
 (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם "ג'נין אלקסאם", 19 ביוני 2023)
דיווחים כי כוחות מלווים בדחפור הגיעו דרך רחוב נאבלס לשכונת אלג’אבריאת
(ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם “ג’נין אלקסאם”, 19 ביוני 2023)
דיווחים מתועדים על תגבורות אשר עושת דרכן לג'נין ממקומות שונים
(מימין: ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023. משמאל: ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
     דיווחים מתועדים על תגבורות אשר עושת דרכן לג'נין ממקומות שונים
(מימין: ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023. משמאל: ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
דיווחים מתועדים על תגבורות אשר עושת דרכן לג’נין ממקומות שונים
(מימין: ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 19 ביוני 2023. משמאל: ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
זיהוי יחידות מיוחדות של צה”ל
 • קיימת ערנות רבה יותר בקרב פעילי מחנה הפליטים לנוכחות כוחות מיוחדים ולצורך לסכל את פעילותם. בתקשורת הפלסטינית וברשתות החברתיות מועברים דיווחים על כך שצה”ל עושה יותר ויותר שימוש בכוחות מיוחדים של מסתערבים וכוחות נוספים במיוחד בעת פעולות סיכול. בשטח גוברת מודעות הפעילים הצבאיים והתושבים לנוכחות אנשי היחידות המיוחדות והם מפתחים מיומנויות לזהות אותם, לעיתים אף תוך הגדרה מדויקת של היחידה הנכנסת. זאת, למרות שכוחות אלה נכנסים במסווה באמצעים שונים (מכוניות אזרחיות אטומות, מכוניות בעלות לוחיות זיהוי פלסטיניות, לבוש אזרחי, תחפושות ועוד).
 • בעקבות כניסת הכוחות המסתערבים פורסמה הודעה מטעם אנשי מחנה הפליטים ג’נין המכריזה על מצב חירום. צוין שעד להודעה חדשה יבוצע מעקב הדוק יותר אחר כל מכונית חשודה, וחל איסור מוחלט להכניס לתוך מחנה הפליטים, אוטובוסים, כלי רכב הנושאים מקררים, משאיות וכל מכונית שאינה שייכת למחנה. האזהרה פורסמה “למניעת הישנות מקרים שאירוע בעת האחרונה” (דף הפייסבוק ג’נין אם אלבדאיאת-)
ההודעה מטעם אנשי מחנה הפליטים ג'נין על מצב חירום
(דף הפייסבוק: ג'נין אום אלבדאיאת )
ההודעה מטעם אנשי מחנה הפליטים ג’נין על מצב חירום
(דף הפייסבוק: ג’נין אום אלבדאיאת)
"נודע כי שתי מכוניות, כנראה של כוחות מיוחדים, הגיעו מכיוון הכניסה לעאנין - מכונית אאודי לבנה בעלת לוחית של הגדה וג'יפ לבן. לשתי המכוניות חלונות כהים (חשבון הטוויטר כבסולה, 19 במרץ 2023)
“נודע כי שתי מכוניות, כנראה של כוחות מיוחדים, הגיעו מכיוון הכניסה לעאנין – מכונית אאודי לבנה בעלת לוחית של הגדה וג’יפ לבן. לשתי המכוניות חלונות כהים (חשבון הטוויטר כבסולה, 19 במרץ 2023)
"מכונית טויוטה וסקודה יצאו מדותן, והגיעו לאזור אלכינא" (חשבון הטוויטר כבסולה , 16 במרץ 2023)
מכונית טויוטה וסקודה יצאו מדותן, והגיעו לאזור אלכינא” (חשבון הטוויטר כבסולה , 16 במרץ 2023)
תיעוד כוחות ישראלים המיוחדים בפעולה (חשבון הטוויטר ג'נין אלחדת' אלרח'באריה, 16 במרץ 2023)    תיעוד כוחות ישראלים המיוחדים בפעולה (חשבון הטוויטר ג'נין אלחדת' אלרח'באריה, 16 במרץ 2023)
תיעוד כוחות ישראלים המיוחדים בפעולה (חשבון הטוויטר ג’נין אלחדת’ אלרח’באריה, 16 במרץ 2023)
 • ב-19 ביוני 2023 בסביבות השעה 04:45 נרשמו דיווחים על אזעקות במחנה הפליטים ג’נין (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023); מיד לאחר מכן התפרסמו דיווחים על חשיפת כוחות מיוחדים בשכונת אלג’אבריאת בג’נין, מעל מחנה הפליטים (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023).
צופר אזעקה בג'נין (ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023)
צופר אזעקה בג’נין (ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 19 ביוני 2023)
 • דיווח כי כוחות מיוחדים נמצאים בבניין, שאליו נכנסו לאחר שנחשפו, וכי כלי רכב משורינים ודחפור יצאו מבסיסים ומחסומים שונים לסייע להם (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023).
תמונה מסרטון המתעד את רגע כניסת הכוחות המיוחדים
 (ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
תמונה מסרטון המתעד את רגע כניסת הכוחות המיוחדים
(ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
דיווח על בלון מודיעין בשמי ג'נין (ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
דיווח על בלון מודיעין בשמי ג’נין (ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
 • בכתבה שהתפרסמה בערוץ אלקדס בנושא פעילות אנשי מחנה הפליטים נגד הכוחות המיוחדים דווח שעל פי התושבים, הכישלון המתמשך של ישראל (“הכיבוש”) ומנגנוני הביטחון שלו הוא להגיע למבוקשים במהלך פעולותיהם הליליות במיוחד בג’נין, ג’בע, קבאטיה ובמקומות נוספים. דבר זה הניע אותם לעשות שימוש ביחידות מיוחדות לצרכי מארבים.
 • על פי הכתבה, ברגע שיחידת המסתערבים הסתננה למבואות קאבטיה בדרום ג’נין היא התגלתה מיד. תוך מספר רגעים התפשטה הידיעה ו”ההתנגדות” וצעירי המקום נכנסו למצב כוננות כדי להכשיל את תכנית המסתערבים אשר עשו שימוש במכוניות פלסטיניות, שנמצאו במספר צירים ראשיים כדי לתקוף את “לוחמי ההתנגדות” במטרה לעצור אותם או לחסלם. תושבים ופעילים שלחו סרטונים המתעדים תנועה חשודה של מכוניות הנושאות לוחיות זיהוי פלסטיניות מסביב לקבאטיה. בעקבות הידיעה נכנס האזור מיד למצב כוננות, הפעילים הצבאיים הודיעו על היערכות לקרב, הלוחמים התפרסו באזורים רגישים, אולם הפעם כפי שציינו הם לא יצאו ממקומותיהם המוכרים בסמטאות וברחובות כדי שלא ליפול לידי מארבי הצבא. בהקשר זה צוין בכתבה שהיחידות המיוחדות נוהגות להסתנן בחסות החשיכה, לפלוש לבתים ולהציב צלפים שיצודו את לוחמי ההתנגדות (אלקדס, 16 באפריל 2023).
זיהוי צלפים
 • במקביל, ניכר כי המודעות והערנות לנוכחות צלפים של צה”ל הולכים וגוברים ובעקבות כך הדיווחים השוטפים אודות מקום הצבתם .
"כוחות הכיבוש פורסים צלפים במספר בניינים במהלך פלישה לישוב ג'בע"
 (דף הפייסבוק: ג'נין אם אלבדאיאת, 9 במרץ 2023)
“כוחות הכיבוש פורסים צלפים במספר בניינים במהלך פלישה לישוב ג’בע”
(דף הפייסבוק: ג’נין אם אלבדאיאת, 9 במרץ 2023)
"אנא הפיצו: צלפים בבניין אבו-סריה צלפים בבניין אלנשרתי
צלפים בבית הד"ר חאלד ווליד אלנשרתי" (דף הפייסבוק ג'נין אם אלבדאיאת)
“אנא הפיצו: צלפים בבניין אבו-סריה צלפים בבניין אלנשרתי
צלפים בבית הד”ר חאלד ווליד אלנשרתי” (דף הפייסבוק ג’נין אם אלבדאיאת)
"הצבא הציב צלפים, שימו לב, שאף אחד לא יתקרב" 
(ערוץ הטלגרם ג'נין אלעמאליאת אלמשתרכה)
“הצבא הציב צלפים, שימו לב, שאף אחד לא יתקרב”
(ערוץ הטלגרם ג’נין אלעמאליאת אלמשתרכה)
"כוחות הכיבוש מציבים צלפים על בניין אלג'מל, בכניסה למחנה ג'נין, על בניין אלקצאר, בניין ג'האד אלחדה ובניין אלראבש, בסמוך לבית הספר של אונר"א, נא לנקוט משנה זהירות" (דף הפייסבוק שבכה ג'נין אלאח'באריה)
“כוחות הכיבוש מציבים צלפים על בניין אלג’מל, בכניסה למחנה ג’נין, על בניין אלקצאר, בניין ג’האד אלחדה ובניין אלראבש, בסמוך לבית הספר של אונר”א, נא לנקוט משנה זהירות” (דף הפייסבוק שבכה ג’נין אלאח’באריה)
  סימון מיקומי צלפים 
(ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
    סימון מיקומי צלפים 
(ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
סימון מיקומי צלפים
(ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023)
דיווח על חייל הנושא טיל כתף בבניין אלקצאר
 (ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023)
דיווח על חייל הנושא טיל כתף בבניין אלקצאר
(ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 19 ביוני 2023)
זיהוי כלי טיס בלתי מאוישים
 • ניכר כי יחידות המעקב, או בעלי תפקידים בהרכבים הלוחמים, עוקבים באופן שוטף גם אחר המתרחש בשמי ג’נין והם ערים מאד לנוכחות כלי טיס בלתי מאוישים. הפעילים בשטח הצליחו להגיע ליכולת לזהות לא רק את כלי הטיס אלא גם הפונקציה אותה הם ממלאים (צילום, איסוף מודיעין, גיבוי הכוחות ועוד). נראה כי מושקעים מאמצים לשבש את פעילותם של כלי הטיס ואף להפילם. שיבוש פעילות כלי הטיס נעשית בעיקר באמצעות הבערת צמיגים היוצרים עשן ומשבשים את הראות. במספר מקרים אף תועד ניסיון הפלה של כלי טיס בלתי מאוישים במחנה הפליטים ג’נין באמצעות ירי. סביר שההתנקשות בחיי חולייה של שלושה מחבלים, שנסעו בכלי רכבם, באמצעות כלי טיס בלתי מאויש, ב-21 ביוני 2023 תגביר עוד יותר את הפעילות בתחום. מפרסומים ברשתות החברתיות עולה, כי טיסה וריחוף של כלי טיס בלתי מאוישים באזור מסוים, מסמן לאנשי “ההתנגדות” על כוונת כוחות צה”ל להיכנס לשטח או אף על כוונה לבצע סיכול ממוקד והדבר מכניס אותם למצב כוננות.
"כעת במחנה ג'נין – שיבוש ראיית המטוסים" 
(דף הפייסבוק ארכאן עאג'ל אלאחבארי, 7 במרץ 2023)
“כעת במחנה ג’נין – שיבוש ראיית המטוסים”
(דף הפייסבוק ארכאן עאג’ל אלאחבארי, 7 במרץ 2023)
"בני עירנו היקרים, הבעירו יותר צמיגים כדי לשבש את פעילות המטוסים" 
(דף הפייסבוק: ג'נין אם אלבדאיאת)
“בני עירנו היקרים, הבעירו יותר צמיגים כדי לשבש את פעילות המטוסים”
(דף הפייסבוק: ג’נין אם אלבדאיאת)
"כטב"מ איסוף ישראלי לא עוזב את שמי המחוז, במיוחד את העיר והמחנה ביום: מטוסי איסוף ובלילה מסוקים..." (דף הפייסבוק ג'נין אם אלבדאיאת)
“כטב”מ איסוף ישראלי לא עוזב את שמי המחוז, במיוחד את העיר והמחנה ביום: מטוסי איסוף ובלילה מסוקים…” (דף הפייסבוק ג’נין אם אלבדאיאת)
"מסוק בשמי המחוז יחד עם כלי טיס איסוף"
 (דף הפייסבוק ג'נין אם אלבדאיאת, 18 בפברואר 2023 (
“מסוק בשמי המחוז יחד עם כלי טיס איסוף”
(דף הפייסבוק ג’נין אם אלבדאיאת, 18 בפברואר 2023)
"מטוס צילום של הכיבוש בשמי מחנה ג'נין" 
(YSNNews , 17 במרץ 2023)
“מטוס צילום של הכיבוש בשמי מחנה ג’נין”
(YSNNews , 17 במרץ 2023)
"גדוד ג'נין: לאחר מעקב הדוק וקפדני אחר הנעשה באוויר אנו מודיעים כי ישנו כיסוי מלא באוויר של כלי הטייס הציוניים, לסוגיהם השונים, מאז אתמול . מהלך המורה על כוונות זדון שהכיבוש מתכנן להוציא לפועל" (דף הפייסבוק ראצד אלאח'באר, 22 במרץ 2023)
“גדוד ג’נין: לאחר מעקב הדוק וקפדני אחר הנעשה באוויר אנו מודיעים כי ישנו כיסוי מלא באוויר של כלי הטייס הציוניים, לסוגיהם השונים, מאז אתמול . מהלך המורה על כוונות זדון שהכיבוש מתכנן להוציא לפועל” (דף הפייסבוק ראצד אלאח’באר, 22 במרץ 2023)
"סגירה הכניסות למחנה ג'נין בהרמטיות בשל ריחוף מטוס סיור מעל המחנה המורה על פלישה אפשרית"
 (דף הפייסבוק אלצ'פה אלאח'בארי)
“סגירה הכניסות למחנה ג’נין בהרמטיות בשל ריחוף מטוס סיור מעל המחנה המורה על פלישה אפשרית”
(דף הפייסבוק אלצ’פה אלאח’בארי)

"לוחמי ג'נין סוגרים את הכניסות למחנה בעקבות כניסת כטב"מים לשמי המחנה והחשש מפני פלישה" YSNNews) , 28 בפברואר 2023)
“לוחמי ג’נין סוגרים את הכניסות למחנה בעקבות כניסת כטב”מים לשמי המחנה והחשש מפני פלישה” YSNNews) , 28 בפברואר 2023)

"סגירת מבואות מחנה ג'נין במקביל לריחוף כטב"מים באופן אינטנסיבי זה מספר שעות
 תקיפת כטב"מ סיור בשמי מחנה ג'נין" )דף הפייסבוק: ג'נין אם אלבדאיאת, 4 במרץ 2023)
“סגירת מבואות מחנה ג’נין במקביל לריחוף כטב”מים באופן אינטנסיבי זה מספר שעות
תקיפת כטב”מ סיור בשמי מחנה ג’נין”) דף הפייסבוק: ג’נין אם אלבדאיאת, 4 במרץ 2023)
"לוחמנו הגיבורים תוקפים בירי את מטוסי הסיור והצילום בשמי מחנה ג'נין" 
(חשבון הטוויטר אח'באר נאבלס וג'נין)
“לוחמנו הגיבורים תוקפים בירי את מטוסי הסיור והצילום בשמי מחנה ג’נין”
(חשבון הטוויטר אח’באר נאבלס וג’נין)

"חשוב, הכטב"מים, מטוסי הסיור, פועלים רק כדי להתוות תכנית כניסה לכוחות הכיבוש לתוך מחנה ג'נין ולהגדרת מקומות הצלפים..."(חשבון טוויטר פרטי(
“חשוב, הכטב”מים, מטוסי הסיור, פועלים רק כדי להתוות תכנית כניסה לכוחות הכיבוש לתוך מחנה ג’נין ולהגדרת מקומות הצלפים…”(חשבון טוויטר פרטי)

" הודעה מטעם גדוד ג'נין, פלוגות ירושלים – אזהרה מפני הכטב"מים והתרעה כי הימצאותם במחנה מורה על כוונות זדון מצד האויב" (22 במרץ 2023)
“הודעה מטעם גדוד ג’נין, פלוגות ירושלים – אזהרה מפני הכטב”מים והתרעה כי הימצאותם במחנה מורה על כוונות זדון מצד האויב” (22 במרץ 2023)
דיווחים על מסוקי קרב בשמי ג'נין (מימין: ערוץ הטלגרם @jenencamb; משמאל: ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023)     דיווחים על מסוקי קרב בשמי ג'נין (מימין: ערוץ הטלגרם @jenencamb; משמאל: ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 19 ביוני 2023)
דיווחים על מסוקי קרב בשמי ג’נין (מימין: ערוץ הטלגרם @jenencamb; משמאל: ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 19 ביוני 2023)
דיווח על כלוי טיס בלתי מאויש שטס בגובה נמוך בשמי ג'נין
(ערוץ הטלגרם ג'נין אלקסאם, 23 ביוני 2023)
דיווח על כלוי טיס בלתי מאויש שטס בגובה נמוך בשמי ג’נין
(ערוץ הטלגרם ג’נין אלקסאם, 23 ביוני 2023)
ניסיונות הפלת כלי טיס
 תיעוד הפלת כלי טיס בלתי מאויש במחנה הפליטים ג'נין.     מסוק ישראלי מטיל נורי חום לאחר שהיה נתון לירי בשמי מחנה ג'נין
מימן: תיעוד הפלת כלי טיס בלתי מאויש במחנה הפליטים ג’נין. משמאל: מסוק ישראלי מטיל נורי חום לאחר שהיה נתון לירי בשמי מחנה ג’נין
 • ​ ב-7 במרץ 2023 קיבל גדוד ג’נין אחריות להפלת שני רחפנים (ערוץ הטלגרם של גדוד ג’נין בפלוגות ירושלים, 7 במרץ 2023; ערוץ הטלגרם של גדודי חללי אלאקצא, 7 במרץ 2023; שהאב, 7 במרץ 2023).
אחד הרחפנים שהופל (ערוץ הטלגרם Daffa_media [ערוץ הטלגרם של הג'האד האסלאמי ביהודה ושומרון], 7 במרץ 2023)
אחד הרחפנים שהופל (ערוץ הטלגרם Daffa_media [ערוץ הטלגרם של הג’האד האסלאמי ביהודה ושומרון], 7 במרץ 2023)
 • ב-8 ביוני 2023 פרסם גדוד ג’נין הודעה לפיה הצליחו פעיליו להפיל רחפן צה”ל באזור מחנה הפליטים ג’נין. עוד נמסר שמהנדסי הגדוד עמלים על חילוץ מידע חשוב ורגיש מהרחפן (ערוץ הטלגרם החלופי של גדוד ג’נין, 8 ביוני 2023).
 תמונות הרחפן (מימין: ערוץ הטלגרם החלופי של גדוד ג'נין; 
משמאל: ערוץ הטלגרם של שהאב, 8 ביוני 2023)
    תמונות הרחפן (מימין: ערוץ הטלגרם החלופי של גדוד ג'נין; 
משמאל: ערוץ הטלגרם של שהאב, 8 ביוני 2023)
תמונות הרחפן (מימין: ערוץ הטלגרם החלופי של גדוד ג’נין;
משמאל: ערוץ הטלגרם של שהאב, 8 ביוני 2023)
תרגילים ואימונים
 • קיימות עדויות רבות שהפעילים הצבאיים במחנה הפליטים ובאזורים הסמוכים לו מבצעים תרגילים ואימונים כדבר של שגרה. לעיתים הם מעדכנים את התושבים על הכוונה לבצע תרגול ולעיתים אף מפרסמים הודעת הרגעה לאחר סיומו של תרגיל שבה הם מציינים בדרך כלל כי קולות הנפץ שנשמעו במרחב היו של תרגיל או אימון של הכוחות במחנה. ב-29 באפריל 2023 הופץ ברשתות החברתיות סרטון (יתכן סרטון תדמית), המתעד אימונים שערכו פעילי גדוד ג’נין של הזרוע הצבאית של ג’האד האסלאמי בפלסטין. בסרטון נראים הפעילים מתרגלים לוחמה בשטח בנוי והסתערות על מבנה (חשבון הטוויטר של Fahmi Kanan, 25 באפריל 2023; חשבון הטוויטר של @abwmslmh357195, 29 באפריל 2023).
אימוני גדוד ג'נין (חשבון הטוויטר של Fahmi Kanan, 25 באפריל 2023)    אימוני גדוד ג'נין (חשבון הטוויטר של Fahmi Kanan, 25 באפריל 2023)
אימוני גדוד ג’נין (חשבון הטוויטר של Fahmi Kanan, 25 באפריל 2023)
כל מי ששומע קולות פיצוץ, הם נובעים מפעילות ההתנגדות, מניסיון מטענים ומפיתוח יכולותינו הצבאיות (ערוץ הטלגרם וחדה אלרדע אלזבאבדה, 6 במרץ 2023)
כל מי ששומע קולות פיצוץ, הם נובעים מפעילות ההתנגדות, מניסיון מטענים ומפיתוח יכולותינו הצבאיות (ערוץ הטלגרם וחדה אלרדע אלזבאבדה, 6 במרץ 2023)
"אזעקות ההתנגדות פועלות כעת במדינת מחנה ג'נין, אל דאגה - מדובר בתרגול" (עמוד פרטי(
“אזעקות ההתנגדות פועלות כעת במדינת מחנה ג’נין, אל דאגה – מדובר בתרגול” (עמוד פרטי)
"ג'בע שלווה, האירוע היה תרגיל של גדודי חללי אלאקצא" (ערוץ ערוץ הטלגרםג'נין אלעמליאת אלמשתרכה)
“ג’בע שלווה, האירוע היה תרגיל של גדודי חללי אלאקצא” (ערוץ ערוץ הטלגרםג’נין אלעמליאת אלמשתרכה)
"עוד מעט ייערך תרגיל ניסוי במחנה" (ערוץ הטלגרםג'נין אלעמליאת אלמשתרכה)
“עוד מעט ייערך תרגיל ניסוי במחנה” (ערוץ הטלגרםג’נין אלעמליאת אלמשתרכה)
אימונים של פעילי גדוד ג'נין–מטווח והסתערות על יעד (אתר ערוץ אלג'זירה, 6 בינואר 2023)      אימונים של פעילי גדוד ג'נין–מטווח והסתערות על יעד (אתר ערוץ אלג'זירה, 6 בינואר 2023)
אימונים של פעילי גדוד ג’נין–מטווח והסתערות על יעד (אתר ערוץ אלג’זירה, 6 בינואר 2023)
כיצד נתפסת פעילות כוחות הביטחון
 • בחודש יוני 2023 הופץ חוזר לפעילים הצבאיים שנועד להגביר את המודעת שלהם לאופי פעילות צה”ל. בחוזר נכתב כי מה שישראל (“הכיבוש”) עושה בג’נין ובמחנה הפליטים שלה מדי לילה הוא דלדול התחמושת של לוחמי “ההתנגדות”, צילום מיקומי היורים באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים, ואיסוף מידע כדי לצוד את כל לוחמי “ההתנגדות” בסמטאות, בשכונות וברחובות של ג’נין ומחנה הפליטים ג’נין, כך שהם יהוו מטרה קלה מאד במבצע הצבאי הבא או ההסתערות. לדברי החוזר, הצבא מסתכל על נקודות החולשה והחוזק של המחנה ומקומות הירי, והם מתכננים את אופן הכניסה שלהם למחנה בצורה הרמטית כך שישלטו על נקודות הכוח של המחנה. על כן, על כולם להקפיד לא להיות מתחת למטוסים האלה, לתפוס מחסה והגנה לגב ולגפיים, ולהתרחק מהאזורים החשופים לצלפים ולאיתור… “אנו מקווים שכולם לא יקלו ראש במה שישראל (“האויב”) עושה; זה השב”כ, לא מנגנון חלש” (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023).
הפוסט בדבר הגברת המודעות לצעדי צה"ל (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
הפוסט בדבר הגברת המודעות לצעדי צה”ל (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023)
קריאות לכל מי שיש לו תחמושת להביאה ללוחמים (ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם "ג'נין אלקסאם", 19 ביוני 2023)
קריאות לכל מי שיש לו תחמושת להביאה ללוחמים (ערוץ הטלגרם @jeniincamp, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם @jenencamb, 19 ביוני 2023; ערוץ הטלגרם “ג’נין אלקסאם”, 19 ביוני 2023)
 • כדי לסייע לפעילי השטח הוצבה קופת תרומות להתנגדות בכניסה למחנה הפליטים ג’נין. בסרטון שהופץ בנושא נקראים התושבים לתרום גם תחמושת (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023).
 (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023)      (ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023)
קופת התרומות שהוצבה בכניסה למחנה הפליטים
(ערוץ הטלגרם @jenencamb, 23 ביוני 2023)

[1] להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ-3 ביולי 2022: "גדוד ג'נין: מסגרת על-ארגונית הפועלת נגד כוחות ביטחון ישראלים".