לאחר כיבוש אלע’וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

כוחות סוריים בדרך למחנה אלירמוכ (יוטיוב, 16 באפריל 2018).

כוחות סוריים בדרך למחנה אלירמוכ (יוטיוב, 16 באפריל 2018).

ירי ארטילרי של טנק סורי על שכונת אלחג'ר אלאסוד (אלאעלאם אלחרבי, 21 באפריל 2018).

ירי ארטילרי של טנק סורי על שכונת אלחג'ר אלאסוד (אלאעלאם אלחרבי, 21 באפריל 2018).

עיקרי תמונת המצב

ב-19 באפריל 2018 הודיעה מחלקת ההסברה של צבא סוריה על פתיחת המערכה לשחרור האזורים שבשליטת דאעש בדרום דמשק. לאחר כשבועיים של הכנות נפתח המבצע בירי ארטילרי ובתקיפות אוויריות נגד מפקדות, מוצבים, אמצעי לחימה ונתיבי אספקה של דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ ובשכונה אלחג’ר אלאסוד, שממערב לו (שני אזורי השליטה המרכזיים של דאעש). לאחר פעולות הריכוך החלה החלה תקיפה קרקעית של צבא סוריה נגד מספר מוקדים באזורי שליטת דאעש, שמדרום לדמשק.

 • דאעש נערך מבעוד מועד להתקפה בהעריכו, כי בתום המערכה באלע’וטה המזרחית יפתח צבא סוריה במערכה לכיבוש דרום דמשק. הכנות דאעש למערכה כללו: הרחבת אזורי שליטתו (כיבוש שכונת אלקדם שממערב למחנה הפליטים אלירמוך); התבצרות (חפירת שוחות, דיפון עמדות וחפירת מנהרות) וניסיונות, שעלו בתוהו, ללכד שורות עם ארגוני מורדים נוספים הפועלים באזור (המטה לשחרור אלשאם וצבא סוריה החופשי סרבו ודומה, כי הם מעדיפים להגיע להסדרי פינוי עם המשטר הסורי).
 • במקביל להערכות לקידום פני ההתקפה ניהל דאעש משא ומתן עם המשטר הסורי להשגת הסדר פינוי, בהיותו מודע לנחיתות הבולטת שבה הוא מצוי מול צבא סוריה בשכונות הדרומיות של דמשק. במסגרת המשא ומתן הועלתה אפשרות לפינוי פעילי דאעש לאזור ביר קצב, שבמדבר הסורי (ממזרח לדמשק), ובהמשך לאגן הירמוכ, שבדרום רמת הגולן (אזור בו שולט צבא ח’אלד בן וליד המזוהה עם דאעש). בעקבות כישלון המשא ומתן הקצה המשטר הסורי לדאעש 48 שעות להתפנות מדרום דמשק לעבר אגן הירמוכ. בתום פרק זמן זה ניתנה לדאעש ארכה נוספת של 24 שעות. משלא הושג הסכם פתח צבא סוריה במתקפה.
 • השכונות הדרומיות של דמשק, ובמרכזן מחנה הפליטים אלירמוכ ושכונת אלחג’ר אלאסוד שמדרום לו, נמצאים מזה שנתיים בשליטת דאעש. כוחות דאעש באזור כוללים בין 2,000 ל-4,000 פעילים הכפופים למחוז דמשק של הארגון. הצלחתו של דאעש להתבסס בשכונות הדרומיות של דמשק פגעה במשילות משטר אסד ובקשר שבין הבירה הסורית לבין דרום סוריה. כיבוש מובלעת דאעש ע”י צבא סוריה יהווה מכה קשה נוספת לארגון ובו בזמן ישלים את התבססות המשטר הסורי במרחב דמשק ויציב אותו בעמדת מוצא משופרת לכיבוש מרחב דרעא ורמת הגולן ומרחב אדלב, שני אזורי המפתח, שנותרו בשליטת ארגוני המורדים.
התבססות דאעש בשכונותיה הדרומיות של לדמשק בשנתיים האחרונות.
 • חצי שנה לאחר התמוטטות המדינה האסלאמית (תחילת נובמבר 2017) מתמקדת נוכחות ופעילות דאעש בסוריה בשלושה מרחבים. הבולט שבהם הינו מורד עמק הפרת והמדבריות שמצפון וממערב לו, בדגש על האזור שבין אלבוכמאל לאלמיאדין. כמו כן שולט דאעש על מובלעת באגן הירמוכ שבדרום רמת הגולן (צבא ח’אלד בן וליד) ועל המרחב של מחנה הפליטים אלירמוכ והשכונות שמסביבו מדרום לדמשק[1]. בניגוד לעמק הפרת, שם נהנה דאעש ממידה רבה של חופש תנועה, מכותרים מובלעות דאעש באגן הירמוכ ומדרום לדמשק ע”י ארגוני מורדים יריבים וע”י צבא סוריה וכוחות הנאמנים לו, ונמצאים מולם בעמדת נחיתות בולטת.
 • מאז אביב 2015 הצליח דאעש לבסס שליטתו על מבואותיה הדרומיים של דמשק: חלקים נרחבים ממחנה הפליטים אלירמוכ; שכונת אלחג’ר אלאסוד; מרבית שכונת אלקדם (שנכבשה ע”י דאעש במהלך המערכה של צבא סוריה לכיבוש אלע’וטה המזרחית) שכונת אלתצ’אמן ושכונת אלתקדם. שכונת אלזין, שמדרום לשכונה אלתקדם, מהווה אזור חיכוך בין פעילי דאעש לפעילי המטה לשחרור אלשאם. בשכונות הללו ישנה גם נוכחות דלה של ארגוני מורדים נוספים, ובכלל זה המטה לשחרור אלשאם (שפעיליו מצויים בצפון מערב מחנה הפליטים אלירמוכ ובכמה שכונות נוספות), אך ארגון דאעש הינו הבולט שבהם. על פי התקשורת הסורית והערבית, סד”כ דאעש בשכונות שמדרום לדמשק עומד על כמה אלפי פעילים (בין 2,000 ל-4,000), הכפופים למחוז דמשק של דאעש.

אזורי השליטה של דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ(במרכז) ובשכונות שמסביבו, כפי שפרסמה סוכנות הידיעות אעמאק של הארגון (אח'באר אלמסלמין, 20 במרץ 2018).
אזורי השליטה של דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ(במרכז) ובשכונות שמסביבו, כפי
שפרסמה סוכנות הידיעות אעמאק של הארגון (אח’באר אלמסלמין, 20 במרץ 2018).

הכנות דאעש והצבא הסורי למערכה על דרום דמשק

דאעש

 • נראה לנו כי דאעש העריך, שלאחר השלמת כיבושה של אלע’וטה המזרחית ע”י צבא סוריה, המובלעת שלו בדרום דמשק עשויה להיות “הבאה בתור”. לפיכך נקט דאעש בשורת צעדים, צבאיים ומדיניים, כדי לקדם את המתקפה הצפויה:
 • הרחבת אזור השליטה: דאעש ניצל את עיסוקו של צבא סוריה בהכנעת ארגוני המורדים במזרח דמשק כדי להרחיב את אזור שליטתו מדרום לדמשק. במסגרת זאת עלה בידו לכבוש את שכונת אלקדם, שממערב למחנה הפליטים אלירמוכ, מידי צבא סוריה.
פעילי דאעש בשכונת אלקדם לאחר כיבושה מידי צבא סוריה.   טנק של צבא סוריה שהושמד על ידי פעילי דאעש בשכונת אלקדם (א'חבאר אלמסלמין, 17 במרץ 2018).
מימין: פעילי דאעש בשכונת אלקדם לאחר כיבושה מידי צבא סוריה. משמאל: טנק של צבא סוריה שהושמד על ידי פעילי דאעש בשכונת אלקדם (א’חבאר אלמסלמין, 17 במרץ 2018).
 • התבצרות: פעילי דאעש בנו שוחות ומנהרות באזורים שבשליטתם (ובכלל זה מחנה הפליטים אלירמוכ ושכונת אלקדם). זאת כדי להתגונן בפני התקיפות האוויריות הצפויות ולהקל על תנועתם של פעילי דאעש ממקום למקום.
 פעילי דאעש במהלך הכנת שוחה בשכונת אלקדם (מחוז דמשק של דאעש כמצוטט ע"י דף הפייסבוק "מחנה אלירמוכ בליבנו", 7 באפריל 2018).    פעיל דאעש חמוש ברובה קלצ'ניקוב מאייש עמדה מבוצרת בשכונת אלקדם (נאשר, 7 באפריל 2018)
מימין: פעילי דאעש במהלך הכנת שוחה בשכונת אלקדם (מחוז דמשק של דאעש כמצוטט ע”י דף הפייסבוק “מחנה אלירמוכ בליבנו”, 7 באפריל 2018). משמאל: פעיל דאעש חמוש ברובה קלצ’ניקוב מאייש עמדה מבוצרת בשכונת אלקדם (נאשר, 7 באפריל 2018)
 • ניסיונות (כושלים) לגייס בעלי ברית: כשרבו הסימנים על הכנות צבא סוריה למערכה על דרום דמשק הציע דאעש לארגוני מורדים נוספים לשתף עמו פעולה נגד צבא סוריה אך נתקל בסירוב. נראה כי הארגון הג’האדיסטי היריב, המטה לשחרור אלשאם, העדיף לנסות ולחלץ את פעיליו באמצעות הסדר פינוי עם המשטר הסורי (עד כה ללא הצלחה). ארגון מורדים נוסף, צבא סוריה החופשי, פינה כוח שכינויו ג’יש אל אבאביל[2] לדרום סוריה בעקבות הסכם שהושג עם המשטר הסורי. ב-7 באפריל פונו כ-1,500 פעילים, על נשקם האישי, לאזור המרוקח כארבעים ק”מ מצפון לדרעא שם הם הצטרפו לארגוני מורדים המכתרים את מובלעת דאעש באגן הירמוכ(בטולאת אלג’יש אלסורי, 8 באפריל 2018).
 • משא ומתן של דאעש עם המשטר הסורי להשגת הסדר פינוי: בהיותו מודע לנחיתותו הבסיסית מול צבא סוריה ובעלי בריתו שמדרום לדמשק, החל דאעש לנהל משא ומתן להשגת הסדר פינוי, כדוגמת ההסדרים שהושגו עם ארגוני המורדים האחרים באלע’וטה המזרחית. תחילה התנהל המשא ומתן אודות העברת פעילי דאעש לאזור ביר אלקצב, שבמדבר הסורי (ממזרח לדמשק), שם יקל עליהם לחבור עם הפעילים בעמק הפרת. בהמשך דווח בתקשורת הסורית והערבית על משא ומתן להעברת פעילי דאעש לאגן הירמוכ, שבדרום רמת הגולן (אזור שליטתו של צבא ח’אלד בן וליד).[3] כאשר המשא ומתן להשגת הסדר פינוי לא הניב תוצאות פתח צבא סוריה במתקפה.

צבא סוריה

 • במחצית הראשונה של אפריל 2018, לקראת סיום כיבוש אלע’וטה המזרחית, החל צבא סוריה להעביר תגבורות לאזורים הנושקים לאזורים שבשליטת דאעש. התגבורות כללו כוחות צבא סוריים וכוחות צבא ומליציות פלסטיניות הלוחמים לצד צבא סוריה: חטיבת אלקדס, צבא שחרור פלסטין ומיליציות פלסטיניות נוספות[4] (זמן אלוצל, 7 באפריל 2018). במסגרת ההכנות ביקרה משלחת רוסית במקומות הגובלים באזור השליטה של דאעש בדרום דמשק, במטרה להכיר את קווי החזית עם דאעש ולהעריך את המצב (חשבון הפייסבוק סודות מחנה אלירמוך, 31 במרץ 2018).
תגבורות של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו נעות בדרכם למחנה הפליטים אלירמוכ ושכונת אלקדם (בטולאת אלג'יש אלסורי, יוטיוב, 12 באפריל 2018).    תגבורות של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו נעות בדרכם למחנה הפליטים אלירמוכ ושכונת אלקדם (בטולאת אלג'יש אלסורי, יוטיוב, 12 באפריל 2018).
תגבורות של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו נעות בדרכם למחנה הפליטים אלירמוכ ושכונת אלקדם (בטולאת אלג’יש אלסורי, יוטיוב, 12 באפריל 2018).

משהושלמו ההכנות להתקפה, והמשא ומתן להסדר פינוי עם דאעש לא הניב תוצאות, פתח צבא סוריה במערכה לשחרור שכונות דרום דמשק מידי דאעש. ב-19 באפריל 2018 הודיעה על כך מחלקת ההסברה של צבא סוריה. המערכה החלה ב-19 באפריל 2018 בירי ארטילרי ובתקיפות מהאוויר לעבר יעדי דאעש במחנה הפליטים אלירמוכ ובשכונת אלחג’ר אלאסוד (שתי שכונות המפתח באזורי שליטת הארגון).

 • היעדים שהותקפו כללו מפקדות, מוצבים, אמצעי לחימה וקווי אספקה. כמו כן הותקפו יעדים של המטה לשחרור אלשאם בשתי השכונות הללו. לאחר התקיפה האווירית החלה תקיפה קרקעית. מוקדי התקיפה היו, כנראה, צפון מערב מחנה הפליטים אלירמוכ, שכונת אלקדם ושכונץ אלתצ’אמן. דווח, כי בקרבות משתתפים גם חטיבת אלקדס הפלסטינית וכוח מארגונו של אחמד ג’בריל.
ההיבט הדמוגרפי: האוכלוסייה הפלסטינית במחנה הפליטים אלירמוכ

מוקד שליטתו של דאעש במובלעת הדרומית של דמשק הינו מחנה הפליטים הפלסטיני אלירמוכ, שעד לפרוץ מלחמת האזרחים היה מחנה הפליטים הגדול בסוריה (ושימש מרכז לארגוני טרור פלסטינים). מראות ההרס הקשים וגורלם של הפלסטינים, שרובם נמלטו מהמחנה, צפויים לקבל תהודה תקשורתית רבה בשל הרגישות הרבה שיש לסוגיה הפלסטינית. נראה כי המשטר הסורי מודע לכך והוא נערך לטיפול בסוגייה זאת.

 • במהלך מלחמת האזרחים חלה נטישה המונית של תושבי מחנה הפליטים אלירמוכ. עם תחילת המלחמה התגוררו במחנה כ-160,000 תושבים (אונר”א), אך בשל הלחימה וההרס כמעט כולם נעקרו מהמחנה. כיום נותרו בו כ-6,000 פלסטינים ואזרחים סוריים הסובלים ממצוקה המוניטארית קשה. שאלה פתוחה היא האם לאחר סילוק דאעש יסכים משטר אסד לחזרת התושבים הפלסטינים, שחלקם לפחות נתפס כבלתי מהימן.
 • נראה כי, כדי להדוף ביקורת עתידית מבליט המשטר הסורי את תפקידם של כוחות צבא ומיליציות פלסטיניות בכיבוש המחנה (חטיבת אלקדס, צש”פ, ארגונו של אחמד ג’בריל ומיליציות פלסטיניות נוספות). כמו כן החל המשטר הסורי להיערך לטיפול בבעיית האוכלוסייה הפלסטינית. בהקשר זה דווח, כי המשטר מינה את מחמד סעיד, מפקד חטיבת אלקדס (הכוח הצבאי הפלסטיני המשמעותי ביותר המסייע למשטר) לאחראי על הטיפול בעניינם של הפליטים הפלסטינים בדרום דמשק (חשבון הטוויטר ivansidorenko1@).

[1] בנוסף לכך נמצאים כוחות דאעש גם במקומות נוספים בסוריה, כגון אזור אדלב, אולם במקומות הללו הם אינם מהווים כוח משמעותי ונמצאים בנחיתות מול ארגוני מורדים אחרים ובמרכזם המטה לשחרור אלשאם (ג'בהת אלנצרה לשעבר). מרחב מחנה הפליטים אלירמוכ שבדרום דמשק ואגן הירמוכ, שבדרום רמת הגולן, הם המקומות שבהם דאעש שולט על טריטוריה שבה הוא מנהל את חיי היום-יום של התושבים (שנותרו בה) ומהווה בהם את מוקד הכוח המרכזי.
[2]
צבא להקות הציפורים", מונח הלקוח מסורת הפיל בקוראן.
[3] עומת זאת נראה כי פינויים של פעילי דאעש לאזור אדלב, לשם פונו מרבית המורדים מאלע'וטה המזרחית, אינו מקובל על דאעש משום שהוא יציב אותו תחת איום של המטה לשחרור אלשאם, הכוח הדומיננטי באזור.
[4]
מידע אודות הכוחות הפלסטינים הלוחמים לצד הכוחות הסורים ראו לקט מידע מה-12 במרץ 2018: "כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים".