כתבה בערוץ I24 המבוססת על מחקר מרכז המידע אודות ההרוגים הפלסטינים במבצע “שומר החומות”

  • ב-11 באוגוסט 2021 שודרה בערוץ 24I כתבה אודות התפלגות ההרוגים הפלסטינים במבצע “שומר החומות” ומספר ההרוגים שאותרו כפעילי טרור. הכתבה התבססה על מחקר של מרכז המידע למודיעין ולטרור, שהתפרסם לאחר המבצע, המנתח את ההרוגים וקובע את אחוז המעורבים בטרור מבינהם. לכתבה התראיינו מנהל המרכז בפועל וחוקרי המרכז אשר היו מעורבים בכתיבת המחקר אשר פרטו לגבי המקורות והמתודולוגיה בהם נעשה שימוש לצורך המחקר.