כנס המודיעין של המרכז למורשת המודיעין ו- ISRAEL DEFENSE

 • כנס המודיעין הבינלאומי השלישי של המרכז למורשת המודיעין (מל”מ), בשיתוף עם, ISRAEL DEFENSE התקיים ב-16 מאי 2018 בגני התערוכה בתל אביב ועמד בסימן שבעים שנות מודיעין.
 • עיקרי הנושאים שנדונו במהלך הכנס:
  • מרכזיותו של המודיעין בביטחון הלאומי של ישראל: המשתתפים הדגישו את מרכזיות המודיעין בתחומים רבים, לצד משימתו הראשית – בירור המציאות וגיבוש הערכת המודיעין.
  • איראן: מרבית המציגים התייחסו לאיראן כאתגר המשמעותי ביותר העומד בפני ישראל ובפני המודיעין הישראלי בפרט.
  • הג’האד העולמי.
  • שיתופי פעולה עם מדינות האזור והמעצמות.
  • מהפכת המידע ועידן הביג-דאטה: האתגרים וההזדמנויות שמזמן עידן הביג- דאטה עבור ארגוני המודיעין.
  • המציאות, ובעקבותיה המודיעין, בהשתנות מתמדת: מכיוון שהמודיעין נדרש להתמודד עם סביבה מורכבת, עליו ” להסתכל רחוק ורחב”לטפל באתגרים מדינתיים ולא-מדינתיים, להבין משטרים וציבורים גם יחד ולהתמודד עם איומים בכל הרמות.