ישראל, היהודים והשלום בספרי הלימוד ומדריכי המורים שבשימוש של אונר”א ביהודה, שומרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה

ד”ר ארנון גרויס
הקדמה
  • ספרי הלימוד שמוציאה הרשות הפלסטינית (רש”פ) הם ספרי חובה בכל שטחי יהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים (בבתיה”ס שמלמדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית) – בבתיה”ס הממשלתיים, של אונר”א והפרטיים למיניהם. הספרים שנבדקו כאן הם האחרונים עד כה ונלמדים בשנת הלימודים הנוכחית. רובם יצאו לאור בשנת 2020. כמו כן נבדקו גם מדריכי המורים ששופכים אור מיוחד על האינדוקטרינציה של הרש”פ שמיושמת גם בבתיה”ס של אונר”א. אלה יצאו לאור ברובם ב-2018.
  • קיימים שלושה עיקרי יסוד בהתייחסות לסכסוך בספרים אלה:
  • דה-לגיטימיזציה של קיום מדינת ישראל ושל נוכחות תושביה היהודים בארץ, כולל הכחשת ההיסטוריה שלהם בארץ ושל עצם קיומם של המקומות הקדושים שלהם בה.
  • דמוניזציה של ישראל ושל היהודים, גם מבחינה דתית – עם השלכות רציניות על תדמיתם של היהודים בעיניהם של ילדים בני חברה מסורתית ברובם.
  • העדר קריאה לשלום עם ישראל. במקום זאת, ישנה קריאה למאבק אלים לשחרור כל הארץ, כולל שטחה של ישראל בגבולותיה משנת 1967. מאבק זה מקבל צביון דתי, כשהטרור מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, עם המשמעות הנלווית של עידוד רצח יהודים.
  • להלן מבחר דוגמאות בשלושה תחומים אלה שנלקחו מספרי הלימוד וממדריכי המורים שבשימוש מערכת החינוך של אונר”א (כיתות א’-י’ בלבד).