יחידת “ארגוני הנשים” של חזבאללה

 כללי
 • מאז הקמתו בונה חזבאללה בקרב האוכלוסייה השיעית בלבנון “מדינה בתוך מדינה”, הנותנת מענה לצרכי התושבים בכל תחומי החיים. לשם כך שוקד חזבאללה, בסיוע מאסיבי של איראן, על הקמת מערכת של יחידות אזרחיות, הפועלת במקביל למערכת הצבאית. מערכת זאת עוסקת בין השאר בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות, הרווחה, הכספים, הספורט, הבנייה, החקלאות והתקשורת. המוסדות החברתיים שניבנו ע”י חזבאללה במשך עשרות שנים, מעניקים לבני העדה השיעית מגוון רחב של שירותים בעל אופי ממלכתי, תוך ניצול חולשתו של הממשל הלבנוני, כשברקע ההזנחה המסורתית ממנה סבלה העדה השיעית בלבנון (ובעיקר בדרומה) במשך דורות. הפעילות האזרחית האינטנסיבית המתנהלת ע”י חזבאללה נועדה ליצור בקרב השיעים בלבנון “חברת התנגדות”, המאמינה באידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן והמחויבות לתמוך בחזבאללה ובמאבקו נגד ישראל[1].

יחידת “ארגוני הנשים” הינה הגוף המרכזי בחזבאללה המטפל בסקטור הנשים[2]. היחידה כפופה למועצה המבצעת של הארגון. מטרתה היא להטמיע בקרב הנשים את הדת השיעית ותפיסת העולם האיראנית ולהעמיק באמצעותן את התמיכה בחזבאללה ואת ההגמוניה של הארגון בחברה השיעית. חשיבות מיוחדת מייחס חזבאללה לתפקיד האישה בגידול דור צעיר חדור בערכי חזבאללה ובסיוע לבעלים המתגייסים לחזבאללה. על רקע זה עוברות הנשים אינדוקטרינציה בפורומים שונים (שיעורים, קורסים, סדנאות וקייטנות) בהם ניתנות להן תשובות במגוון נושאים, למשל: כיצד לגדל את הילדים על ערכי חזבאללה? כיצד ניתן לתפקד כאמו של שהיד או כאשת שהיד? כיצד ניתן למלא את תפקיד האם והאב במקרה של מות הבעל? כל זאת במטרה להעניק ללוחמי חזבאללה, שהם בבחינת שהידים פוטנציאלים, “ראש שקט” בידיעה שאם הם ייהרגו בקרב, משפחותיהם תמשכנה לתפקד. עם זאת, נמנע חזבאללה מלגייס את הנשים לתפקידי לחימה וייעודן מסתכם איפא בעיקר בחובות המוטלות עליהן במסגרת המשפחה ומתן סיוע לבעלים המשרתים בחזבאללה.

טקס בנות מצווה מרוכז של תלמידות בתי הספר אלמהדי של חזבאללה בכפרים משע'רה, פילא ואלאחמדיה. בטקס השתתפו 88 בנות מצווה מבתי ספר אלה (עמוד הפייסבוק של בית הספר אלמהדי במשע'רה, 20 ו-24 בפברואר 2019). התלמידה שבמרכז מחזיקה בתמונתו של שהיד.
טקס בנות מצווה מרוכז של תלמידות בתי הספר אלמהדי של חזבאללה בכפרים משע’רה, פילא ואלאחמדיה. בטקס השתתפו 88 בנות מצווה מבתי ספר אלה (עמוד הפייסבוק של בית הספר אלמהדי במשע’רה, 20 ו-24 בפברואר 2019). התלמידה שבמרכז מחזיקה בתמונתו של שהיד.
פעילי הזרוע הצבאית של חזבאללה מנחמים את אמו של אחד השהידים (פייסבוק).    פעיל הזרוע הצבאית מחזיק שלט שעליו כתוב "סלחי לי" (בקשת סליחתה מאמו, אם לא ישוב משדה הקרב) (פייסבוק).
מימין: פעילי הזרוע הצבאית של חזבאללה מנחמים את אמו של אחד השהידים (פייסבוק). משמאל: פעיל הזרוע הצבאית מחזיק שלט שעליו כתוב “סלחי לי” (בקשת סליחתה מאמו, אם לא ישוב משדה הקרב) (פייסבוק).
מבנה העבודה
 • העבודה כוללת את הפרקים הבאים:
  • הבסיס ההלכתי לפעילות יחידת “ארגוני הנשים”.
  • הייעוד, ההנהגה והמבנה של יחידת “ארגוני הנשים”.
  • מאפייני הפעילות של יחידת “ארגוני הנשים”.
  • הערכים שאותם מטמיעה יחידת “ארגוני הנשים”.
  • ארגוני נשים מקבילים במיליציות השיעיות בעולם הערבי הנתמכות ע”י איראן.
  • נספח: פרסומי מרכז המידע אודות התשתית האזרחית של חזבאללה.

[1] שיח' נעים קאסם, סגנו של חסן נצראללה, הגדיר את התפיסה החברתית של חזבאללה כדלקמן: "ההתנגדות מבחינתנו היא השקפה חברתית על כל ממדיה: התנגדות צבאית, תרבותית, פוליטית והסברתית" (נעים קאסם, "חברת ההתנגדות: רצון השהאדה ויצירת הניצחון", דאר אלמעארף אלחכמיה, 2008, עמ' 8).
[2]
ארגוני הנשים", אלהיא'את אלנסאא'יה במקור.