חילופי גברי ברשות המוניטרית הפלסטינית, ככל הנראה על רקע הדרכים העוקפות, שהרשות מקדמת, להמשך תשלום למחבלים ולמשפחות השהידים

עזאם אלשוא, יו

עזאם אלשוא, יו"ר הרשות המוניטרית הפלסטינית, שהתפטר מתפקידו (אלחיאת אלג'דידה, 2 בינואר 2021)

ד

ד"ר פראס מלחם (מימין), יו"ר הרשות המוניטרית הפלסטינית החדש, וסגנו הנכנס מחמד מנאצרה (משמאל) נשבעים אמונים בפני אבו מאזן (אתר רשות המטבע הפלסטינית, 4 בינואר 2021)

ד

ד"ר פראס מלחם (מימין), יו"ר הרשות המוניטרית הפלסטינית החדש, וסגנו הנכנס מחמד מנאצרה (משמאל) נשבעים אמונים בפני אבו מאזן (אתר רשות המטבע הפלסטינית, 4 בינואר 2021)

עזאם אלשוא (ראשון מימין) נשבע אמונים בפני אבו מאזן עם מינויו לתפקיד יו

עזאם אלשוא (ראשון מימין) נשבע אמונים בפני אבו מאזן עם מינויו לתפקיד יו"ר הרשות המוניטרית הפלסטינית בנובמבר 2015 (צפא, 4 ביוני 2017)

כללי
 • ב-1 בינואר 2021 נכנס לתוקפו צו אלוף פיקוד המרכז האוסר על בנקים ביהודה ושומרון לספק שירותים בנקאיים לאסירים ולאסירים משוחררים ולמשפחות שהידים המקבלים משכורות וקצבאות מהרשות הפלסטינית. בעקבות זאת החל בנק פלסטין, הבנק הפלסטיני בגדול ביותר, לסגור את חשבונות הבנק של האסירים ומשפחות השהידים (פלסטין אלאן, 5 בינואר 2021). עוד לפני שהצו נכנס לתוקף, הודיע קדרי אבו בכר, יו”ר הרשות לענייני אסירים משוחררים, כי משכורות האסירים שולמו מראש עבור החודשים דצמבר 2020, ינואר ופברואר 2021 (אנטוליה, 29 בדצמבר 2020). תשלום המשכורות מראש אמור לקנות לממשלה הפלסטינית רווח זמן, בתקופה בה יחל לפעול הממשל האמריקאי החדש, שבמהלכו תוכל הרשות לגבש שיטת תשלום חלופית לאסירים המשוחררים ולמשפחות השהידים[1].
 • על רקע ההתפתחויות הללו חלו לאחרונה חילופי גברי ברשות המוניטרית הפלסטינית, מקור הסמכות הכלכלית הרשמית של הרשות הפלסטינית, שהוקמה כחלק מהסכמי פריז (ראו נספח). עיקרי השינויים:
 • עזאם אלשוא, יו”ר הרשות המוניטרית הפלסטינית, ואחד הבנקאים הפלסטינים הבולטים, הגיש לאבו מאזן באופן מפתיע את התפטרותו מתפקידו בתום חמש שנות כהונה (הקדנציה שלו הייתה אמורה להסתיים ב-2023). אבו מאזן קיבל מיד את ההתפטרות (אתר הרשות המוניטרית הפלסטינית, 3 בינואר 2021).
 • במקומו של עזאם אלשוא מונה ד”ר פראס מלחם משפטן ואיש מקצוע בעל מוניטין, אשר כיהן כחבר מועצת המנהלים של הרשות המוניטרית במשך יותר מחמש שנים. ד”ר פראס מלחם הושבע מיד לתפקידו (ופא, 4 בינואר 2021; אלחיאת אלג’דידה, 3 בינואר 2021).
 •   יחד עם ד”ר פראס מלחם הושבע גם מחמד מנאצרה, שנבחר לכהן כסגן יו”ר הרשות המוניטרית הפלסטינית כבר ב-24 בדצמבר 2020 (אתר הרשות המוניטרית הפלסטינית, 24 בדצמבר 2020).
 • חילופי הגברי המהירים, ובמרכזם התפטרות עזאם אלשוא, איש מקצוע מנוסה מהמעלה הראשונה (ראו נספח), עוררה תמיהות רבות בקרב מומחי כלכלה פלסטינים. בכלי התקשורת הפלסטינים והערבים הועלו מספר סיבות להתפטרות. הסיבה הפורמלית תוארה כ”סיבות אישיות”. סיבות אחרות שהועלו היו התערבות “גורמי חוץ” ברשות הפלסטינית; סכסוכים מקצועיים בין הרשות הפלסטינית לרשות המוניטרית; ומינויו של מחמד מנאצרה לתפקיד סגן יו”ר הרשות המוניטרית ללא הסכמת עזאם אלשוא (פלסטין, 6 בינואר 2021; סמא אמד, 3 בינואר 2021; סוכנות הידיעות הסינית באנגלית, 4 בינואר 2021).

אחת הסיבות שהועלו, אשר להערכתו עשויה להיות הסיבה העיקרית שעמדה מאחורי התפטרות אלשוא, הינה התנגדותו למהלכי הרשות הפלסטינית והבנקים הפועלים ביהודה ושומרון בעקבות צו האלוף. מהלכים אלו כוללים סגירת חשבונות אסירים ומשפחות שהידים וקידום פתיחתו של מוסד בנקאי עצמאי ממלכתי, שיטפל בחשבונות הללו[2]. המינוי המהיר של ד”ר פארס מלחם כמחליפו של אלשוא עשוי להעיד כי בשלב זה הצליח אבו מאזן להתגבר על התנגדות מקצועית (ופוליטית?), לפתרונות, שהרשות מתכוונת לקדם לסוגיית התשלומים לאסירים ולמשפחות השהידים.

נספח
הרשות המוניטרית הפלסטינית וחילופי הגברי שנעשו בה
הרשות המוניטרית הפלסטינית
לוגו הרשות המוניטרית הפלסטינית
 (אתר הרשות המוניטרית הפלסטינית, 10 בינואר 2021)
לוגו הרשות המוניטרית הפלסטינית (אתר הרשות המוניטרית הפלסטינית, 10 בינואר 2021)

 • הרשות המוניטרית הפלסטינית היא מוסד ציבורי עצמאי, הכפוף ישירות ליו”ר הרשות הפלסטינית ואחראי על גיבוש ויישום המדיניות המוניטרית והבנקאית. הרשות הוקמה בעקבות הסכמי אוסלו כחלק מהסכמי פריז במסגרתם הוחלט על הקמת רשות מוניטרית, שתהיה מקור הסמכות הכלכלית הרשמית של הרשות הפלסטינית, תשמש בפועל כבנק מרכזי אך ללא זכות להנפיק מטבע .
 • על פי אתר הרשות בין תפקידיה נמנו שמירה על יציבות מחירים ואינפלציה נמוכה, טיפוח יציבות פיננסית, שמירה על המגזר הבנקאי, וקידום צמיחת הכלכלה הלאומית הפלסטינית. הרשות פועלת להשגת יעדים אלה באמצעות:
  • פיתוח ויישום מדיניות מוניטרית, שנועדה להבטיח אינפלציה נמוכה ולהשגת יציבות מחירים.
  • רגולציה ופיקוח יעיל ושקוף על הבנקים, מוסדות המתמחים בהלוואות, וחלפני כספים הפועלים בפלסטין.
 • פיקוח על פיתוח, יישום ותפעול מערכות תשלום חדישות ויעילות.
 • הרשות המוניטרית הפלסטינית פועלת לפי סטנדרטים בינלאומיים ומקבלת סיוע טכני מקרן המטבע הבינלאומית ומארגון הסיוע האמריקניUSAID . האחריות על הפיקוח הפיננסי מחולקת בין הרשות המוניטרית הפלסטינית לבין רשות שוק ההון הפלסטינית . הרשות המוניטרית מפקחת על הבנקים, על חלפני הכספים ועל מוסדות מימון קטנים. רשות שוק ההון מפקחת על שוק ניירות הערך, חברות הביטוח וחברות הנדל”ן (אשרא – החברה הממשלתית הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע”מ, באוגוסט 2013)
עזאם אלשוא
 • נולד בשנת 1963 בכווית. בשנה זו עברה משפחתו להתגורר בעזה. בשנת 1998 סיים תואר ראשון במתמטיקה ב- Lemoyne-Owen College, שבממפיס ארה”ב, בשנת 1989 הצטרף לבנק פלסטין ושימש כאחראי קשרי חוץ ובמשרות רמות דרג נוספות. בשנת 1994 מונה למתאם סניפי הבנק הערבי ברצועת עזה. בשנת 2003 התמנה כשר האנרגיה ברשות הפלסטינית. בשנת 2007 מונה לשמש כמנכ”ל בנק אלקדס. בשנת 2013 מונה כמנכ”ל בנק המסחר הפלסטיני. עזאם אלשוא מונה ע”י אבו מאזן כיו”ר הרשות המוניטרית בנובמבר 2015, והחליף את היו”ר הקודם ג’האד אלוזיר. בנובמבר 2019 פרסם אבו מאזן צו נשיאותי המורה על הארכת כהונתו של אלשוא לקדנציה שנייה עד שנת 2023.
 • עזאם אלשוא נחשב לאחד הבנקאים הבולטים ביותר בחברה הפלסטינית. בנוסף לתפקידו ברשות המוניטרית הוא משמש חבר בהנהלת מספר גופים : אגודת אנשי העסקים הפלסטיניים, קרן ההשקעות הפלסטינית, מוסד יאסר ערפאת, אוניברסיטת אלקדס הפתוחה, התאחדות הבנקים הערביים (אתר הרשות המוניטרית הפלסטינית, 7 בינואר 2021).
ד”ר פראס מלחם
 • ד”ר פראס מלחם, שהחליף את עזאם אלשוא כיו”ר הרשות המוניטרית הפלסטינית, הוא בעל תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטה בבלגיה בשנת 2004, תואר שני מאוניברסיטת ביר זית בשנת 2000, ותואר ראשון מאוניברסיטה במרוקו בשנת 1993. הוא חבר באיגוד עורכי הדין הפלסטינים ושולט בערבית ובאנגלית. הוא עבד כראש צוות שלטון החוק (באנגלית: Rule of Law) במשרד הקוורטט במשך יותר מארבע שנים; היה אחראי על משרד התלונות ברשות המוניטרית הפלסטינית במשך ארבע שנים; היה מומחה להכשרת משפטית במשרד התובע הכללי באמצעות משרד האו”ם לשירותי פרויקטים (UNOPS) במשך שנה; ועבד במשך שלוש שנים כסגן ראש צוות ומומחה ראשי בפרויקט לחיזוק מערכת המשפט הפלסטינית, שמומן ע”י האיחוד האירופי.
 • ד”ר פראס מלחם עבד שנים רבות כמדריך לניסוח חקיקה, כיועץ משפטי וכחוקר ראשי במספר פרויקטים, חלקם במימון האיחוד האירופי ואחרים על ידי ארגון Transparency International בבריטניה, כולל פרויקט בנושא המאבק בשחיתות ופרויקט בנושא ממשל אלקטרוני. הוא גם שימש מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בירזית בין השנים 2004-2009, במהלכן כיהן גם בתפקיד עוזר דיקן הפקולטה. כמו כן היה מרצה אורח באוניברסיטת פירנצה באיטליה (2011) ובכמה אוניברסיטאות בלגיות (2002-2000). בין 2009-2007 שימש כיועץ לשר הפנים ברשות. הוא מחברם של שלוש עשרה ספרים בנושאי משפט וחקיקה (אלחיאת אלג’דידה, 3 בינואר 2021).

ד"ר פראס מלחם (אתר משרד הקוורטט)
ד”ר פראס מלחם (אתר משרד הקוורטט)

מחמד מנאצרה
 • מחמד מנאצרה עובד ברשות המוניטרית הפלסטינית מאז שנת 1998. במהלך השנים הללו מילא כמה תפקידים בתחום הפיקוח על הבנקים, מתוכן לפחות עשר שנים בתפקידי פיקוח בכירים שהחשובים שבהם מנכ”ל אגף הפיקוח מאז תחילת שנת 2020; ראש מחלקת הפיקוח והביקורת מאז אמצע 2018; וראש מחלקת הפעולות המוניטריות וההשקעות מתחילת 2017. ב-24 בדצמבר 2020 הוא מונה לתפקיד סגן יו”ר הרשות המוניטרית הפלסטינית.
 • מנאצרה היה חבר בכמה ועדות חשובות ברשות המוניטרית האחראיות על התווית מדיניות והוצאת הנחיות ורישיונות, ובנוסף ייצג את הרשות בוועדות רבות במישור המקומי, הערבי והאזורי. בין השאר היה חבר מועצת המנהלים ברשות שוק ההון ויו”ר ועדת הביקורת והסיכון; חבר הוועדה הלאומית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור; ונציג רשות המטבע בקרן המטבע הערבית. יש לו תואר שני בהנהלת חשבונות מאוניברסיטת אלקדס באבו דיס בשנת 2001, ותואר ראשון בהנהלת חשבונות ומימון מאוניברסיטת חברון משנת 1997. הוא נמצא בשלב האחרון לקבלת דוקטורט במימון אסלאמי מאוניברסיטת אלג’נאן בלבנון (אתר הרשות המוניטרית הפלסטינית, 24 בדצמבר 2020).

מחמד מנאצרה (אתר רשות המטבע הפלסטינית, 24 בדצמבר 2020)
מחמד מנאצרה (אתר רשות המטבע הפלסטינית, 24 בדצמבר 2020)

[1] להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ-29 בדצמבר 2020: "הרשות הפלסטינית מתכוונת לשלם את המשכורות והקצבאות לאסירים ולמשפחות שהידים עבור שלושת החודשים הבאים. צעד זה נועד להשיג רווח זמן, שיאפשר לרשות לגבש "דרכים עוקפות" להסדרת התשלומים"
[2]
רג'ב אלמדהון כתב מאמר בעיתון הלבנוני אלאח'באר (המזוהה עם חזבאללה), לפיו יתכן והתפטרות עזאם אלשוא באה בעקבות התנגדותו לסגירת חשבונות האסירים בבנקים ביהודה ושומרון בשל צו האלוף. טענתו של אלשוא, הייתה שראש הרשות המוניטרית יכול להנחות את הבנקים ביהודה ושומרון שלא להתייחס לצו של ישראל ואין צורך לסגור את החשבונות משום שהם פועלים על פי חוק הבנקים הפלסטינית. על פי הכתבה הופעלו על אלשוא לחצים מצד גורמים בכירים ברשות הפלסטינית, שהיו מעוניינים בהחזרת התיאום עם ישראלי ובקבלת כספי הסילוקין (אלאח'באר, 6 בינואר 2021).