חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב בני העדה השיעית בלבנון את האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ואת הנאמנות לחזבאללה ולדרך הטרור

סגן מזכ

סגן מזכ"ל חזבאללה שיח' נעים קאסם בטקס יום השנה ה-26 להקמת רשת בתי הספר אלמהדי (עמוד הפייסבוק של בית הספר אלמהדי במשע'רה, 18 באפריל 2019)

בית הספר אלמהדי בבנת ג'ביל (אתר בנת ג'ביל, 2 ביולי 2010)

בית הספר אלמהדי בבנת ג'ביל (אתר בנת ג'ביל, 2 ביולי 2010)

מבצע נטיעות של ג'האד הבינוי בבית הספר אלמהדי, שבאלקטראני (אתר אלעהד, 15 במרץ 2018)

מבצע נטיעות של ג'האד הבינוי בבית הספר אלמהדי, שבאלקטראני (אתר אלעהד, 15 במרץ 2018)

צילומים מ

צילומים מ"יום השהיד" בו השתתפו תלמידי בית הספר אלמהדי בעיירה אלקטראני. התלמידים נראים נושאים דגלי חזבאללה ותמונות שהידים (דף הפייסבוק של פאטמה בעלבכי, 15 בנובמבר 2016).

צילומים מ

צילומים מ"יום השהיד" בו השתתפו תלמידי בית הספר אלמהדי בעיירה אלקטראני. התלמידים נראים נושאים דגלי חזבאללה ותמונות שהידים (דף הפייסבוק של פאטמה בעלבכי, 15 בנובמבר 2016).

תלמידי בית הספר אלמהדי באלקטראני נושאים דגלי חזבאללה ותמונות של שהידים באירועי

תלמידי בית הספר אלמהדי באלקטראני נושאים דגלי חזבאללה ותמונות של שהידים באירועי "יום השהיד" (דף הפייסבוק של פאלמה בעלבכי, 15 בנובמבר 2016).

כללי
 • ארגון חזבאללה מקיים בקרב בני העדה השיעית בלבנון מערכת נרחבת של מוסדות חברתיים העוסקים בבריאות, חינוך, כספים, רווחה ותקשורת. מוסדות אלו משמשים מעטפת תומכת לתשתית הצבאית של הארגון, כמו גם אמצעי להפצת האידאולוגיה של חזבאללה ולחיזוק מעמדו בקרב העדה השיעית ובזירה הפנים-לבנונית. ככלל, מעניקים מוסדות אלו לבני העדה השיעית שירותים, שהינם בעלי אופי ממלכתי, תוך ניצול חולשתו של הממשל הלבנוני וההזנחה המסורתית ממנה סבלה העדה השיעית במשך דורות. בכך מאפשרים המוסדות הללו לחזבאללה לקיים, בחלקים נרחבים בלבנון בהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית, מעין “מדינה בתוך מדינה”, שעל תושביה שולטת חזבאללה ובקרבם ממוקמת התשתית הצבאית של הארגון[1].

ארגון חזבאללה מפעיל בקרב ריכוזי העדה השיעית שתי רשתות של בתי ספר פרטיים: רשת בתי הספר אלמהדי[2], שהינם בעלי אופי “עממי” ורשת בתי הספר אלמצטפא (מי שנבחר, כינויו של הנביא מחמד), בעלי אופי אליטיסטי יותר. בבתי הספר של חזבאללה מתחנכים ילדים ובני נוער החל מגיל הגן ועד סוף לימודיהם בבית הספר התיכון. התלמידים עוברים בבתי הספר הללו אינדוקטרינציה שיעית – רדיקלית על בסיס האידאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן. אינדוקטרינציה זאת כוללת האדרת דמויותיהם של ח’מיני וח’מנא’י, תמיכה בחזבאללה ובדרך “ההתנגדות” (המערכה נגד ישראל), הטמעת ערך השהאדה (ההקרבה העצמית, הנכונות להפוך לשהיד) והזדהות עם השהידים שנפלו בלחימה בשורות חזבאללה. הלימודים במערכת החינוך של חזבאללה נועדו ליצור דור חדש של נערים שיעים, חדורי אידאולוגיה ח’מיניסטית, שחלקם עתידים להצטרף לחזבאללה בתום לימודיהם.

 

פעיל חזבאללה בסוריה כותב גרפיטי על קיר בית הרוס: "זהו מסע נפלא שהתחיל בבתי הספר אלמהדי והביא אותנו אל שדות הג'האד. תודה על החינוך ועל מאמצי המורים. על החתום: חזבאללה" (פייסבוק)     לוגו בתי הספר אלמהדי (אתר בתי הספר אלמהדי)
מימין: פעיל חזבאללה בסוריה כותב גרפיטי על קיר בית הרוס: “זהו מסע נפלא שהתחיל בבתי הספר אלמהדי והביא אותנו אל שדות הג’האד. תודה על החינוך ועל מאמצי המורים. על החתום: חזבאללה” (פייסבוק) משמאל: לוגו בתי הספר אלמהדי (אתר בתי הספר אלמהדי)
 • הקמת תשתיות מוסדות חינוך בקרב ריכוזי העדה השיעית ברחבי לבנון, והפעלתם השוטפת של גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים, כרוכה בעלויות כספיות גבוהות. להערכתנו, ממומנים בתי הספר של חזבאללה (כמו גם מוסדות חברתיים נוספים) בעיקר ע”י איראן, כחלק מהסיוע הכספי שהיא מעניקה לחזבאללה. מקורות מימון משניים הינם תשלומי שכר הלימוד, תרומות, ופרויקטים של צדקה, אך ספק אם מקורות אלו מכסים את ההפעלה השוטפת, קל וחומר שאינם מכסים את בניית התשתיות.

סמינר לסגל ההוראה של בית הספר אלמהדי בעיירה השיעית משע'רה, הסמינר התקיים בשיתוף מרכז התרבות האמאם אלח'מיני על המהפכה האסלמית באיראן.
סמינר לסגל ההוראה של בית הספר אלמהדי בעיירה השיעית משע’רה, הסמינר התקיים בשיתוף מרכז התרבות האמאם אלח’מיני על המהפכה האסלמית באיראן.

ככל הידוע לנו ארה”ב לא הכריזה על בתי הספר אלמהדי ואלמצטפא כעל ישות טרור ולא הטילה עליהם סנקציות, למרות שהמדובר במוסדות חזבאללה (האמריקאים אינם מבחינים בין מוסדות צבאיים לאזרחיים), המחנכים לרדיקליזציה של בני העדה השיעית בלבנון על פי הדגם האיראני, ומקרב בוגריהם מתגייסים פעילי חזבאללה לעתיד. יצויין כי שיח’ נעים קאסם, הדמות הדומיננטית ברשת בתי הספר אלמצטפא נמצא ברשימת האישים עליהם הטילה ארה”ב סנקציות, בתוקף היותו סגן מזכ”ל חזבאללה.

מבנה העבודה
 • עבודה זאת כוללת את הפרקים הבאים:
  • המוסד האסלאמי לחינוך והשכלה (בתי הספר אלמהדי):
   • בתי הספר אלמהדי: נתוני יסוד
   • משמעות הקמת בית הספר אלמהדי בעיירה אלקטראני.
   • הטמעת האידיאולוגיה שיעית – רדיקלית מבית מדרשה של איראן וההזדהות עם חזבאללה
   • תמונות הממחישות את האינדוקטרינציה, שעוברים תלמידי בית הספר אלמהדי
  • אגודת החינוך הדתי האסלאמי (בתי הספר אלמצטפא):
   • בתי הספר אלמצטפא: נתוני יסוד
   • משנתו החינוכית של שיח’ נעים קאסם, הדמות הבולטת בהפעלת בתי הספר אלמצטפא
   • מימון מערכת החינוך של חזבאלללה
   • נספח: רשימת פרסומי מרכז המידע במסגרת פרויקט מחקרי הבוחן את התשתית האזרחית של חזבאללה.

[1] מרכז המידע מבצע פרויקט מחקרי, שבמסגרתו מנותחים דפוסי הפעולה של המוסדות האזרחיים של חזבאללה. עד כה נבחנו שישה מוסדות במסגרת פרויקט זה (ראו נספח).
[2]
האמאם אלמהדי הנו, לפי המסורת השיעית, האמאם הנסתר האמור לשוב ולהופיע כמשיח שיושיע את העולם. האמונה באמאם כמנהיג על-אנושי כל-יכול וחסין מטעויות הינה אחד מעיקרי האמונה הייחודיים של השיעה. האמאם הראשון היה עלי, "אמיר המאמינים", חתנו של הנביא מחמד והח'ליף הרביעי בעיני המוסלמים הסונים. מאז מותו של עלי (661 לספירה) היו בשיעה 11 אמאמים עד לשנת 874 בה נעלם האמאם ה-12. האמאם הנסתר, לפי האמונה השיעית, עתיד לשוב לעולם כ"מהדי", מונח שפרושו "זה המונחה ע"י אללה בדרך הישר". ה"מהדי" , יביא עמו את בשורת הגאולה, ייפרע מאויבי השיעים וישכין צדק בעולם. תנועת הצופים של חזבאללה וגופים נוספים בארגון נקראים "אלמהדי".